Executive People - Nieuwsberichten http://www.executive-people.nl/executive_people/2/nieuwsberichten.html Executive-people.nl is een online platform voor it- en businessmanagers met nieuws, cases, interviews, gartner, columns, events, gadgets, vacatures, erp, software, hardware, computer profile, itxpo, symposium, netwerk, cloud, virtualisatie, management nl Copyright 2014, Executive People redactie@executive-people.nl info@executive-people.nlKarel van Lambalgen, CIO academisch ziekenhuis Leiden: 'ICT cruciaal in LUMC'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11381/karel_van_lambalgen__cio_academisch_ziekenhuis_leiden___ict_cruciaal_in_lumc_.html 

De geschiedenis van de automatisering van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat terug tot het begin van de jaren zeventig, toen een voor die tijd zeer vooruitstrevend ziekenhuisinformatiesysteem werd ontwikkeld. Sinds die tijd heeft IT altijd een sleutelrol gespeeld bij de activiteiten van het LUMC. Executive People sprak hierover met CIO Karel van Lambalgen, tevens lid van het Comité van Aanbeveling van de CIO Summit van VNU Exhibitions.

“Het LUMC is geen gewoon ziekenhuis,” begin CIO Karel van Lambalgen het gesprek. Als universitair medisch centrum is de missie van het LUMC om kennis over zorg te ontwikkelen. “We houden ons bezig met onderwijs, onderzoek, en patiëntenzorg. Die drie-eenheid maakt het LUMC anders dan een regulier ziekenhuis. De verantwoordelijkheid voor die kerntaken is over de hele organisatie verdeeld. Veel mensen, zoals de afdelingshoofden, hebben met al die aspecten te maken. Dat leidt wel eens tot tegenstrijdigheden. Want in de zorg mag niets tenzij we het toestaan, en bij research moet alles kunnen, tenzij het verboden is.“

ICT speelt bij die drie kerntaken, inclusief de bedrijfsvoering, een cruciale rol. De geschiedenis van de automatisering in het LUMC gaat al enige tijd terug. Het Leidse academisch centrum was in 1972 een van de voorlopers in het ontwikkelen van een ziekenhuisinformatiesysteem. Dit is opgezet in samenwerking met zes andere academische ziekenhuizen.

Het omvatte de volledige ondersteuning van het zorgproces, en was daarmee een lokale variant van het huidige elektronisch patiëntendossier. Een van de bijzonderheden daarvan was dat de verantwoordelijk hoogleraar een achtergrond had bij Philips, en hij daardoor gekozen heeft voor de mini-computer omdat een mainframe destijds te zwaar was voor een organisatie als een ziekenhuis. Later is de oplossing gepoort naar een serveromgeving. Tot 2011 is dit systeem nog volop in gebruik geweest.

Inhoudelijke visie

Van Lambalgen: “Tegen die tijd voldeed het systeem niet meer aan de eisen die aan ICT werden gesteld, omdat het niet meer alleen gaat om administratieve, maar ook inhoudelijke ondersteuning in de zorg.” Samen met het UMC Utrecht is het LUMC op zoek gegaan naar en nieuwe oplossing. “Op basis van een inhoudelijke visie is gezocht naar een product om daar invulling aan te geven. De specificaties daarvoor waren aangeleverd door enkele honderden medewerkers, circa tien procent van het totale personeelsbestand. En met een big bang zijn we overgegaan op het nieuwe systeem.” Na een Europese aanbesteding is één oplossing gekozen voor beide medische centra, een systeem van Chipsoft.

“We zijn nog niet honderd procent papierloos in het zorgproces, maar we zitten al wel boven de 99 procent. In de Himss-benchmark zitten we nu op niveau 6, van de zeven mogelijke niveaus. We zijn in ieder geval niet meer afhankelijk van papier. Dankzij de automatisering is de kwaliteit van de zorg aanzienlijk vergroot. Uiteraard zijn we voortdurend bezig met verbetering, de wereld staat niet stil, nieuwe zorgtrajecten vragen om nieuwe technologie.”

Essentiële taak

“Een belangrijke rol die ik heb, is die van informatiemanager. We hebben vier divisies binnen het LUMC, elk met een informatiemanager die de vraag vanuit die divisie stuurt. Daarnaast zijn er informatiemanagers die verantwoordelijk zijn voor de proceskant, vanuit bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Zij bepalen met elkaar wat er met IT moet worden gedaan, vanuit de vraagkant. Uiteraard is de vraag naar ondersteuning met ICT groter dan wat we kunnen leveren, en ook de verandercapaciteit van een organisatie is begrensd, dus prioriteren is een essentiële taak. Dit betekent keuzes maken en keuzes verdedigen.”

“In praktijk ben ik zelf veel bezig met zaken als informatiebeveiliging, privacy en strategievorming. Het allerbelangrijkste voor mij persoonlijk is om te zorgen dat ik een goed team heb. Het is te veel voor één persoon. Dus coaching van het MT om ervoor te zorgen dat ze integraal naar deze zaken kijken, is voor mij als CIO een essentiële taak.”

Zorg is de meest zichtbare en omvangrijke taak, maar onderzoek is zeker zo belangrijk. “Ook daar gaat gebruik van computers al decennia terug, en dat is enorm gegroeid. Het rekencentrum is voor een belangrijk deel voor onderzoek, en een deel daarvan gaat via de cloud en in samenwerking met andere instellingen. Daarom is daar de communicatie-infrastructuur een kritisch onderdeel. Het Directoraat ICT ondersteunt onderzoek met infrastructuur om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Het lab is voor een groot deel een in silicon-lab, de onderzoekers weten zeker zoveel van ICT, bijvoorbeeld over big data, als de afdeling ICT. Wij faciliteren hen.”

“Er is geen afdeling meer die geen gebruik maakt van beeld, en daar zijn buitengewoon geavanceerde oplossingen voor nodig. Die worden deels in eigen huis ontwikkeld. De hoeveelheden data en de benodigde verwerkingskracht groeit al decennia exponentieel. Beveiliging en voldoen aan privacyregels is de verantwoordelijkheid van het Directoraat ICT. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat medische gegevens geanonimiseerd naar de onderzoeksafdeling gaat.”

Moeilijk thema

Bij onderwijs is de administratieve ondersteuning belangrijk; een deel daarvan valt onder de Universiteit Leiden. Specifieke zaken als het organiseren van de coschappen en de medische specialisatie vallen wel onder het LUMC. Daarnaast loopt het LUMC voorop op het gebied van e-learning. De afdeling ICT koppelt de inhoudelijke kennis in de organisatie aan de technische behoeften.

“ Beveiliging is een essentieel onderdeel van ICT. Dat kan een moeilijk thema zijn. Mensen werken in de zorg om voor andere mensen te zorgen, vanuit een vertrouwensrelatie. Beveiliging gaat helaas uit van wantrouwen. Dat is niet de manier om met zorg bezig te zijn. Het is dus zaak die twee uitgangspunten op de juiste manier te combineren. Overigens is informatiebeveiliging geen ICT-verantwoordelijkheid, maar een organisatiebrede verantwoordelijkheid. De techniek faciliteert een gedeelte, maar er spelen zeer veel zaken op dat gebied. Dat alles bespreken we in een commissie Informatiebeveiliging.”

Een trend als BYOD speelt vooral bij het onderzoek, bij de mensen die worden betaald om de grenzen op te zoeken. “In de zorg speelt dat minder, het is zelfs zo dat we bewust geen tablets gebruiken. We hebben van alles geprobeerd, maar in de zorg blijken kleine computers op wieltjes het best te voldoen, zowel praktisch als wat betref de technische specificaties.”

E-health

'E-health' is volgens Van Lambalgen een belangrijke ontwikkeling met grote gevolgen voor de toekomst. “Patiënten worden steeds intensiever betrokken bij hun eigen zorgproces. Ze kunnen hun eigen gegevens bekijken, het verslag van een consult nalezen. Wij zien dat patiënten als voorbereiding op een bezoek veel van het administratieve werk kunnen verrichten, zoals het invullen van vragenlijsten. Dat hoeft een dokter dus niet meer tijdens het bezoek te doen; hij kan puur inhoudelijk op de materie ingaan. Zo gaat een heel andere dialoog plaatsvinden. Technisch kan er al heel veel, iedereen wil het ook, maar het vraagt wel om een andere instelling.”

“In de verdere toekomst zal een rol gaan spelen dat gezonde burgers zich met hun gezondheid gaan bezighouden met behulp van apparatuur die gegevens over hun lichaam vastlegt. En als zij ziek worden, zijn ze inmiddels gewend om gegevens vast te leggen. Ik verwacht een beweging waarbij e-health meer zal worden ingezet, omdat de manier waarop mensen omgaan met technologie verandert. Want waarom zou je voor een herhaalconsult terugkomen als een dokter op afstand de gegevens kan zien? Het moet natuurlijk wel betaald worden, dus dat betekent ook dat bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen daar op een andere manier mee moeten omgaan.”

Door Marco van der Hoeven

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/interviews/.karel_van_lambalgen_lumc_jpg/165_165_80_1__karel_van_lambalgen_lumc.jpgKarel van Lambalgen, CIO academisch ziekenhuis Leiden: 'ICT cruciaal in LUMC'Sat, 19 Apr 2014 00:00:00 +0200
Software Defined Everything nieuwe revolutie in IThttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11379/software_defined_everything_nieuwe_revolutie_in_it.htmlSoftware defined IT-infrastructuur heeft een grote toekomst. De mogelijkheden zijn groot, onder meer op het gebied van storage. Software Defined Enterprises hebben een meer flexibele IT-infrastructuur, waarmee ze niet alleen kosten besparen maar ook sneller kunnen reageren op de vragen van hun klanten. Deze trend stond centraal tijdens de OpenSDx Summit EMEA van Nexenta. Het team van Executive People en Dutch IT Channel was aanwezig voor een reportage. Aan het woord komen Tarkan Maner, Chairman & CEO van Nexenta; Donna Taylor, Research Director European Storage bij IDC en Cees Daas, directeur bij Nexenta-partner Source4.

(MvdH)

Bekijk hier de video]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/events/.nexenta_summit_jpg/165_165_80_1__nexenta_summit.jpgSoftware Defined Everything nieuwe revolutie in ITSat, 19 Apr 2014 00:00:00 +0200
Veerle van der Linden: 'Avnet biedt hapklare marketingcampagne voor proposities IBM'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11363/veerle_van_der_linden___avnet_biedt_hapklare_marketingcampagne_voor_proposities_ibm_.html 

Veerle van der Linden (foto) van Avnet Technology Solutions maakte een hapklare marketingcampagne voor de proposities van IBM. Daarmee kunnen business partners hun (eind)klanten gemakkelijker overtuigen van de voordelen van systemen als IBM PureSystems. 'Marketing as a Service' is de modeterm die daarbij past.

Resellers kunnen wel wat hulp gebruiken bij de verkoop van IBM systemen als PureSystems, Flex Solution en Office Solution. Met die gedachte ging Veerle van der Linden, senior marketing executive bij Avnet Technology Solutions, in 2012 aan de slag met Avnet Smart Solutions. “IBM kiest voor de strategie om de marketing grotendeels bij de partners neer te leggen,” vertelt zij. “Praat je over marketing, dan zie je dat de productproposities van IBM 'ingeschoten' worden vanuit de technologie en erg technisch worden gepositioneerd. Maar de klanten van onze business partners – de eindgebruikers – willen een oplossing voor hun probleem, en daardoor moeten ze een IBM-product goed kunnen begrijpen voordat ze tot aanschaf overgaan. In heldere taal moet een marketing uiting uitleggen wat een klant met een IBM-systeem kan doen. Het is nog net geen jip-en-janneketaal.”

Hapklaar

Marketingproducten als hapklare brokken klaar zetten voor business partners, die regelmatig geen eigen marketingafdeling of -manager hebben omdat ze daarvoor te klein zijn. Van der Linden: “Hun focus ligt gewoon niet zo op marketing. Het is voor veel van onze resellers lastig om een technisch verhaal van IBM te vertalen in een goed marketingverhaal, gericht op een eindgebruiker die per definitie denkt vanuit zijn eigen vraagstuk en behoefte. (Waarom huurt die anders een gespecialiseerde reseller in?) Resellers hebben behoefte aan een marketingadviseur, iemand die strategisch meedenkt en in de huid kruipt van een eindgebruiker, om wie het uiteindelijk gaat. Mijn klant is daarom eigenlijk de klant van mijn klant.”

Problemen op marketinggebied

Van der Linden begon met een heldere uitleg in boekvorm over IBM Pure Systems. Niet zo gek, want deze grote webserver wordt gezien als de 'kapstokoplossing' van IBM, die draait met zowel Intel x86 als IBM Power Systems servers. “Het boekje is gemaakt in samenwerking met business partners die heel waardevolle informatie aandroegen. Mijn werk bestaat voor een belangrijk deel uit overleg met partners, over de problemen waar zij tegenaan lopen op het gebied van marketing. Wat kan ik voor ze betekenen, wat is voor hen braakliggend terrein?”

De folders, boekjes en ander marketingmateriaal kunnen in hoge mate worden 'gepersonaliseerd'. “Avnet gaat naar de achtergrond, de business partner komt op de voorgrond. En dat is meer dan alleen logo's plakken en contactgegevens toevoegen. Denk aan een corporate-verhaal over de geschiedenis van een reseller, met veel aandacht voor specialisaties en de verticale markten die hij bedient. Of een testimonial over een tevreden klant. Bovendien kan de reseller zo'n marketingproduct laten aansluiten bij de eindoplossing die hij verkoopt, met Pure Systems alleen als basis. Smart Solutions is slechts het stramien van een marketingcampagne; de reseller mag er een eigen verhaal van maken.”

Voor Van der Linden betekent 'Marketing as a Service' (MaaS) veel meer dan alleen de aanlevering van universeel toepasbaar promotiemateriaal. “We gaan echt op de stoel zitten van de marketingmanager van onze reseller. We overleggen over de doelgroep die we willen bereiken en de boodschap die daarbij past. In overleg maken we een campagnestrategie en kiezen we voor de juiste mix van producten en (geïntegreerde) kanalen. Van folder tot beurs en van evenement tot gepersonaliseerde landingspagina's op internet die we voor resellers hebben klaarstaan.”

Nieuwe partners

Het Smart Solutions-model van Avnet is een prettige aanvulling voor bestaande resellers. Maar ook bij de werving van nieuwe, potentiële business partners is het MaaS-model een echte 'differentiator', weet Van der Linden. “Er zijn de nodige resellers in Nederland die geen IBM-systemen verkopen en implementeren, maar dat wel willen. Smart Solutions is gericht op 'end user-lead generation', en dat is een uitstekend middel om nieuwe business partners over de streep te trekken. Andere distributeurs in Nederland zijn nog niet zover met dergelijke modellen, of hebben daarvoor niet de nodige draagwijdte. Avnet heeft de juiste partner-base en genoeg budget. Vergeet niet: de ontwikkeling van dit soort campagnes is behoorlijk kostenintensief.”

Inmiddels maakt 60 tot 70 procent van de resellers van Avnet gebruik van MaaS-oplossingen en -producten. “De rest wil echt iets anders, en dat is prima,” relativeert Van der Linden. “Die verhouding bevalt mij wel. Er zijn altijd partners met een businesscase die zo specifiek is, dat die zich niet leent voor een standaardmarketing, hoe 'gepersonaliseerd' ook. En ook dan denken we graag mee en komen we met een toegesneden marketingadvies. Maar het is bijna verbazingwekkend hoeveel van onze resellers zich prettig voelen met dit stramien.”

IBM Choice Award

Onlangs ontving Avnet Benelux voor het MaaS-model de IBM Choice Award Europa voor Marketing Excellence.. Niet zomaar een prijs, vindt Van der Linden. “Voor een IBM Choice Award geef je je niet op, je wordt ervoor uitgekozen. We hebben gewonnen omdat we met Smart Solutions echt een verschil maken. Onze businesspartners hebben het aantal leads enorm zien stijgen sinds ze van onze MaaS-oplossing gebruik maken; dat zijn harde cijfers. Avnet is overigens de eerste distributeur die een Choice Award heeft gewonnen. Ook daaruit blijkt dat we geen 'dozenschuiver' meer zijn. Wij doen veel meer voor onze business partners; dat oogst waardering.”

'Procedures aanvraag IBM-marketing complex'

Volgens Judith Littel, algemeen directeur van IBM-partner Promax in Bergschenhoek, maken vooral het enthousiasme en het ambitieniveau van de mensen bij Avnet een belangrijk verschil. “Waar andere distributeurs soms erg gericht zijn op logistieke afhandeling, maakt Avnet serieus werk van de ondersteuning van partners als het gaat om business development. IBM heeft programma's op het gebied van marketing en heel aantrekkelijke budgetten waar je aanspraak op kunt maken, bijvoorbeeld voor een event of een mailing. Maar de procedures daarvoor zijn complex. Er komt veel administratie aan te pas en je moet aan talloze voorwaarden voldoen. Avnet gaat samen met ons en met On Channel, het marketingbureau van IBM, aan tafel om gezamenlijk ideeën te initiëren. Smart Solutions van Avnet ontzorgt business partners door administratie uit handen te nemen, en te regelen dat je voldoet aan alle voorwaarden van IBM. Daardoor kan Promax zich voor 100 procent richten op zijn core business.”

Door: Jeroen Bordewijk
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.veerle_van_der_linden_jpg/165_165_80_1__veerle_van_der_linden.jpgVeerle van der Linden: 'Avnet biedt hapklare marketingcampagne voor proposities IBM'Sat, 19 Apr 2014 00:00:00 +0200
Gratis tool scant websites op aanwezigheid Heartbleed-bughttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11380/gratis_tool_scant_websites_op_aanwezigheid_heartbleed_bug.html
Door de Heartbleed-bug moet iedere werknemers zijn wachtwoord bij een groot aantal online diensten wijzigen. Het heeft echter alleen zin het wachtwoord bij een dienst te wijzigen zodra deze website het beveiligingsgat heeft gedicht, aangezien het wachtwoord anders opnieuw op straat kan komen te liggen. Een gratis tool van McAfee neemt gebruikers veel handmatig zoekwerk uit handen door websites te scannen op de Heartbleed-bug.

Gebruikers voeren de URL van een dienst of website in bij de Heartbleed Test Tool. De tool scant deze website op de aanwezigheid van de Heartbleed-bug. Is deze bug niet meer aanwezig? Dan kan de medewerker het wachtwoord bij deze website met een gerust hart zijn wachtwoord wijzigen. Geeft de tool wel melding van de bug? Dan is het verstandig hier voorlopig nog mee te wachten.

Meldingen
De tool kan drie verschillende meldingen geven:

 • 'Vulnerability Not Detected' 
 • 'Vulnerability Detected'
 • 'Not Vulnerable'

'Vulnerability Not Detected' betekent dat de website SSL niet gebruikt. Gebruikt de ingevoerde website wel SSL? Dan doet zich een probleem voor waardoor de tool zijn werk niet goed kan doen. 'Vulnerability Detected' betekent dat de Heartbleed-bug is aangetroffen op de gescande website. 'Not Vulnerable' is de melding waar we naar op zoek zijn. Deze melding wordt gegeven indien SSL is aangetroffen op de website, maar deze niet kwetsbaar is voor de Heartbleed-bug. Deze website heeft zijn OpenSSL-implementatie dus geüpdatet en is dan ook veilig.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.bug_jpg/165_165_80_1__bug.jpgGratis tool scant websites op aanwezigheid Heartbleed-bugFri, 18 Apr 2014 00:00:00 +0200
Teeven: 'Meldplicht datalekken moet alleen gelden voor ernstige lekken'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11378/teeven___meldplicht_datalekken_moet_alleen_gelden_voor_ernstige_lekken_.html
Het kabinet wil bedrijven alleen verplichting melding te maken van datalekken als deze ernstig van aard zijn. De nieuwe regel moet organisaties veel tijd en geld besparen. Dit schrijft staatssecretaris Fred Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie in een nieuw wetsvoorstel.

Het nieuwe wetsvoorstel is ten opzichte van het oorspronkelijke plan aanzienlijk afgezwakt. Het huidige wetsvoorstel stelt dat bedrijven alle datalekken waarbij gegevens van klanten op straat zijn komen te liggen moeten melden. Het nieuwe wetsvoorstel stelt echter dat dit alleen verplicht is indien het om een datalek gaat 'die ernstige nadelige
gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens'.

Hoge boetes
Bedrijven die dergelijke ernstige datalekken niet melden bij de privacywaakhond College bescherming persoonsgegevens (CBP) kunnen op forse boetes rekenen. Deze boetes kunnen oplopen tot maar liefst 450.000 euro per incident. Deze regel geldt niet alleen voor private organisaties, maar ook voor publieke instellingen.

Nederland ICT liet overigens in september 2013 al weten niet blij te zijn met het wetsvoorstel van Teeven. De organisatie stelt dat de meldplicht vooral een symbolische wetgeving lijkt te zijn die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is. Nederland ICT wijst daarnaast op de Europese regelgeving die op dit gebied in ontwikkeling is. Nederland zou volgens de organisatie moeten wachten op deze regelgeving en de Nederlands regels hierop aan moeten laten sluiten. Dit voorkomt dat in Europa versnipperde wetgeving ontstaat.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.data_jpg/165_165_80_1__data.jpgTeeven: 'Meldplicht datalekken moet alleen gelden voor ernstige lekken'Fri, 18 Apr 2014 00:00:00 +0200
Microsoft geeft bedrijven langer de tijd Windows 8.1 Update 1 te installerenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11377/microsoft_geeft_bedrijven_langer_de_tijd_windows_8.1_update_1_te_installeren.html
Microsoft geeft bedrijven drie maanden langer tijd om de eerste update voor Windows 8.1 te installeren. Organisaties die dit niet doen kunnen na 12 augustus geen updates meer installeren voor het besturingssysteem.

Het Amerikaanse IT-bedrijf kondigde in eerste instantie aan dat beheerders slechts enkele weken de tijd kregen Windows 8.1 Update 1 te installeren. De oorspronkelijke deadline lag namelijk op 13 mei 2014. Microsoft kreeg hierop vanuit het bedrijfsleven veel kritiek. Het IT-bedrijf stelt de deadline daarom met drie maanden uit, wat beheerders aanzienlijk meer tijd geeft Windows 8.1 up-to-date te maken. Voor consumenten blijft de deadline van 13 mei 2014 overigens wel bestaan.

Ondersteuning van Microsoft
In de praktijk betekent dit dat beheerders van zakelijke Windows 8.1-omgevingen voorlopig gewoon ondersteuning krijgen voor het besturingssysteem, ook als zij Update 1 nog niet hebben geïnstalleerd. Deze ondersteuning loopt dus op 12 augustus 2014 af. Beheerders moeten dus voor deze datum alle Windows 8.1-systemen updaten om technische ondersteuning te blijven ontvangen.

Het zo snel mogelijk installeren van updates is van groot belang. In updates worden vaak beveiligingsgaten gedicht. Bedrijven die de laatste updates dus niet hebben geïnstalleerd lopen extra risico slachtoffer te worden van cybercrime. Ondanks dat Microsoft de deadline dus uitstelt blijft het verstandig de update zo snel mogelijk te installeren.

Problemen
De installatie van Windows 8.1 Update 1 heeft voor zakelijke klanten echter veel problemen opgeleverd. De servers waarmee Microsoft de update beschikbaar stelt was niet in staat de versleuteling van de update goed uit te kunnen lezen. Zakelijke gebruikers konden de update hierdoor niet installeren, wat in combinatie met de strenge deadline tot veel onrust heeft geleid. Microsoft besloot daarop de update terug te trekken en een nieuwe versie uit te brengen.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.win8startscreenrtm_png/165_165_80_1__win8startscreenrtm.pngMicrosoft geeft bedrijven langer de tijd Windows 8.1 Update 1 te installerenFri, 18 Apr 2014 00:00:00 +0200
Visie: Cloud, kosten en complexiteithttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11372/visie__cloud__kosten_en_complexiteit.htmlVolgens een recent rapport van Gartner hebben bedrijven in 2013 wereldwijd voor cloud application services een bedrag van 16,7 miljard euro uitgegeven. Tegen 2017 zal dit bedrag toenemen tot 37,7 miljard euro; een jaarlijkse groei van maar liefst 20%. De meest recente voorspelling van Nederland ICT voorspelt voor ons land zelfs een groei van 27%. CIO’s zien kennelijk voordelen in de cloud. Maar er blijven vragen. Hoe behoud ik de controle over mijn toepassingen en gegevens? Hoe zit het met de complexiteit en de kosten bij een migratie naar de cloud? Kortom: hoe comfortabel voel ik me bij het idee om de controle los te laten?

Bedrijfstoepassingen moeten steeds vaker wereldwijd beschikbaar zijn, terwijl werknemers overal en op ieder apparaat toegang willen tot die toepassingen. Maar we kennen de verhalen over storingen en uitval van cloud diensten. Het aanbieden van een ‘ideale’ cloud omgeving inclusief de vereiste controle, veiligheid en betrouwbaarheid, is bijzonder ingewikkeld, temeer daar de IT-kosten omlaag moeten. Veel CIO’s denken dat een regionale cloud makkelijk en goedkoop op te schalen is naar zo’n wereldwijde omgeving. Maar dat is niet altijd mogelijk, al helpt het als een cloud provider internationaal actief is.

Meerdere cloud providers voor verschillende regio’s dan? Dit brengt echter meer beheercomplexiteit, hogere kosten en een hogere kans op downtime met zich mee. Zelfs wanneer wordt gewerkt met slechts één cloud provider, kan de complexiteit toenemen wanneer het om meer regio’s gaat. Denk aan het conform lokale wetten verzamelen, verzenden en opslaan van informatie. En de cloud provider zelf kan per regio andere tarieven hanteren. Daarnaast kunnen er regionaal ook technische verschillen zijn. Iedere cloud provider kiest uit oogpunt van kosten, functionaliteit of concurrentievermogen zijn eigen software en technische infrastructuur. Terwijl het cruciaal is dat toepassingen binnen identieke omgevingen draaien, zodat ze storingsvrij functioneren.

Kosten en beheer

Het onderhouden en beheren van zelfs een bescheiden cloud infrastructuur kan erg duur zijn. En als die applicatie-infrastructuur ook nog gerepliceerd moet worden in andere regio’s, exploderen de kosten. Alleen de grootste organisaties kunnen zich de kosten veroorloven die gepaard gaan met het uitbreiden van een datacenter. Vandaar dat bedrijven cloud service providers inzetten om hun applicaties aan gebruikers aan te bieden.

Bij een migratie naar de cloud vergeten organisaties wel eens dat applicaties altijd zo dicht mogelijk bij de gebruikers beschikbaar moeten zijn en goed moeten werken op alle mobiele apparaten. Zelfs de grootste cloud providers, met eigen datacenters, hebben vaak niet meer dan 9 of 10 fysieke locaties over de hele wereld. Een applicatie is wellicht toegankelijk op een ander continent, maar de afstand tot de eindgebruiker is dan erg groot. Het gevolg is een slechte ervaring. Daarnaast zorgen meer infrastructuurmiddelen - of het nu gaat om eigen middelen of om de middelen van cloud providers – ook voor meer beheeroverhead. Een goede infrastructuur zou dergelijke overhead zo veel mogelijk terug moeten brengen en ervoor zorgen dat IT-medewerkers zich kunnen concentreren op het leveren van toepassingen.

Antwoord

Organisaties kiezen er steeds vaker voor om vanaf één centrale locatie content aan te bieden aan gebruikers over de hele wereld. Daarvoor is dan een intelligente application delivery-laag aan de voorkant van de datacenteromgeving nodig. De beste oplossing hiervoor is een gedistribueerd en intelligent platform dat is geoptimaliseerd om dynamische gegevens snel via internet te transporteren.

Als organisaties die application delivery service ontwikkelen voor hun cloud toepassingen, kunnen ze optimaal profiteren van kostenvoordelen en van on-demand toegang tot reken- en storagecapaciteit. Bovendien is het een goed antwoord op uitdagingen die cloud providers vaak niet aanpakken, zoals wereldwijde schaalbaarheid, het vermogen om content geoptimaliseerd aan te bieden op ieder type apparaat, of real-time load balancing en failover in geval van een storing. Als beheer, complexiteit en kosten een zware last vormen, is een dergelijke architectuur beslist de moeite van het onderzoeken waard.

Hans Nipshagen is Regional Manager Benelux bij Akamai]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/interviews/.hans_nipshagen_spotlight_jpg/165_165_80_1__hans_nipshagen_spotlight.jpgVisie: Cloud, kosten en complexiteitFri, 18 Apr 2014 00:00:00 +0200
'Managed chaos vraagt om nieuwe rol CIO'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11370/_managed_chaos_vraagt_om_nieuwe_rol_cio_.html

Marktontwikkelingen volgen elkaar in moordend tempo op. Productcycli worden korter en bedrijven moeten transparanter opereren. Ook technologische ontwikkelingen zijn bijna onmogelijk om bij te houden. Chaos is daarom de nieuwe status quo, stelt BI-specialist Qlik in haar nieuwste whitepaper: Manage de chaos! Deze chaos vraagt om een andere aanpak door bedrijven en om CIO’s die ervoor zorgen dat de organisatie wendbaar wordt. De praktijk laat echter zien dat de rol van de CIO nog lang niet toereikend is.

De nieuwe rol van de CIO moet grip en controle terug laten komen en ervoor zorgen dat de chaos manageble blijft. In plaats van uitvoerend specialist zal een CIO zich meer moeten focussen op het mogelijk maken van innovatie binnen de business. Daar ligt de kans voor de CIO om zich breder te profileren dan alleen budgetten en techniek. De truc om dat te doen ligt volgens Qlik in optimaal gebruiksgemak voor business users en natural analytics. 

Vincent Peters, RVP & MD Benelux, Eastern Europe, Russia & CIS en MEA bij Qlik: “Organisaties moeten blijven innoveren om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie. Om dat mogelijk te maken is het de taak van de CIO om ervoor te zorgen dat de IT aan de achterkant op orde is en aan de voorkant ultiem gebruikersgemak biedt. Mens en techniek kunnen zo op een natuurlijke manier samenwerken om kansen snel te zien én te benutten. Alleen dan zullen de ideeën van de business een snellere time-to-market krijgen, zonder workarounds of vertraging door IT.”

Manage de chaos! Hoe CIO’s en Natural Analytics ons kunnen helpen kansen sneller te spotten dan de concurrentie

(PW)

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.vincent_peters_200x200_jpg/165_165_80_1__vincent_peters_200x200.jpg'Managed chaos vraagt om nieuwe rol CIO'Fri, 18 Apr 2014 00:00:00 +0200
CEMinar 2014: van inzicht naar actiehttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11350/ceminar_2014__van_inzicht_naar_actie.html 

Market researcher Ipsos organiseerde samen met klantenfeedback software leverancier Mopinion op 10 april jl. CEMinar, een nieuw kennisinitiatief waarbij deelnemers met en van elkaar konden leren over ontwikkelingen in Customer Experience Management (CEM).

Deelnemers kregen een kijkje in de keuken van collegabedrijven om te zien hoe zij omgaan met het begrijpen en verbeteren van de klantbeleving en specialisten vertelden over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied CEM. Tijdens deze eerste editie namen sprekers van onder meer Mopinion, KPN, Delta Lloyd en Douwe Egberts het onderwerp customer experience management vanuit verschillende invalshoeken onder de loep in een drukbezochte Oyster Club in Amsterdam. De gemene deler: hoe breng je de opgedane inzichten in de praktijk? Goede data vergaren is al een kunst op zich, maar zorgen dat de verzamelde informatie op een effectieve manier wordt gebruikt voor het verbeteren van de klantervaring, blijkt in de praktijk nog vaak een groter struikelblok voor bedrijven en organisaties.

Spreker 1: Udesh Jadnanansing (Mopinion)

Udesh Jadnanansing, Managing Director van Mopinion, trapt de dag af met een overzicht van de belangrijkste pitfalls bij het opzetten van een Customer Experience strategie. Hij constateert dat veel bedrijven en organisaties het thema Customer Experience Management (CEM) hoog op de agenda hebben staan, maar dat ze vaak nog niet goed scherp hebben wat ze ermee moeten doen. Het gevaar bestaat dat CEM-programma’s een project van een afdeling worden en niet van de hele organisatie. “Als je vanuit je merkwaarden een unieke en consistente klantbeleving neer wilt zetten gaat dit nooit lukken als het een project van een afdeling is,” stelt hij. “CEM overstijgt afdelingen en zou een bewuste bedrijfsstrategie moeten zijn.”

Zo’n strategie gaat verder dan alleen het aanschaffen van software, maar in de praktijk wordt het technische gedeelte van het CEM-programma nog te vaak als einddoel behandeld. Techniek faciliteert weliswaar de verandering, maar de mensen zorgen uiteindelijk voor de verandering. “CEM is geen tool, en ook geen IT project,” zegt Jadnanansing. “Het is een strategische keuze van een bedrijf om niet langer van binnen naar buiten te werken, maar van buiten naar binnen. Het is cultuurverandering van een organisatie en dat heeft effect op werknemers en processen, maar als die behoefte en visie er niet is dan zal elk geavanceerd software pakket niets opleveren, behalve dan een hoop kosten.”

Een derde, veelgemaakte fout is dat organisaties in hun CEM-programma’s teveel focussen op negativiteit. Jadnanansing pleit voor meer aandacht voor het positieve geluid, om zo een vollediger beeld te krijgen van de klant. Wat gebeurt er met klanten die positieve feedback geven? Er zijn veel insights te halen uit positieve feedback, want het is tenslotte de reden dat mensen klant zijn bij je organisatie. Focussen op klanten met een positief verhaal is goed voor de interne cultuur van een organisatie en het publiekelijk delen van positieve feedback kan bovendien tot meer omzet leiden.

Tot slot waarschuwt Jadnanansing voor het onderschatten van de complexiteit van het online kanaal. Er wordt vaak vergeten dat online op zichzelf een veel complexer touch point is dan andere kanalen. Klanten kunnen in één bezoek informatie zoeken, producten bekijken, vragen stellen en bestellingen plaatsen. Dat is wat anders dan alleen de telefoon oppakken en de klantenservice bellen. Voor organisaties die de digital experience mee willen nemen in hun strategie, is het allereerst belangrijk om de silo’s binnen organisaties te doorbreken. Customer Experience moet kanaaloverstijgend zijn. Het voordeel van online is dat er op hele slimme manieren feedback verkregen kan worden op basis van wat klanten doen op de site. Bedenk welke informatie meegenomen moet worden om de klantbeleving beter te begrijpen. Door dit te doen krijgen organisaties veel meer inzicht in hoe de klant zich beweegt in de gehele klantreis.

Spreker 2: Nienke Bloem (KPN)


Nienke Bloem geeft bij KPN de ‘customer excellence strategie’ vorm en kon dus een heel praktisch verslag doen van CEM in de praktijk. KPN stond voor een aantal uitdagingen, waaronder een steeds kritischer en mondigere consument en daarnaast toenemende afhankelijkheid van digitale dienstverlening van klanten. Centraal in de strategie van Nienke stonden: het terugbrengen van de ‘voice of the customer’ in de organisatie, het overtreffen van de verwachtingen op het gebied van service en het activeren van het eigen personeel als merkambassadeurs. Om dit te bereiken meet KPN de Net Promoter Score (NPS), om op basis van het verkregen inzicht continu aan verbeteringen te werken. Zo was er bij KPN een uniforme werkwijze hoe ze met klanten omgaan in de vorm van een klantformule en activeerde men de medewerkers door ze ook echt verantwoordelijk te maken voor de resultaten van de NPS. “Een teamleider op het contact center neemt ook echt verantwoordelijkheid voor de score van zijn afdeling ” zegt Bloem. “Zo maak je ze eigenaar van de behaalde resultaten en door veel gebruik te maken van enthousiasme management, neem je medewerkers ook mee in het programma.”

Bloem kan net als Jadnanansing het belang van positieve verhalen niet genoeg benadrukken. “Wanneer je medewerkers weten waar ze het voor doen, raken ze veel meer betrokken bij KPN en bij de resultaten. Via persoonlijke sessies met de klanten en medewerkers komen soms ontroerende verhalen naar boven. Het resultaat van onze inspanningen, in samenwerking met het management en medewerkers, bij het contact center is dat we van een negatieve NPS bij het contact center in 2012 nu naar de plus gingen. Onze klanten bevelen het contact met KPN dus meer en meer aan.”

Spreker 3: Koen Oosterlaar (Douwe Egberts Professional)


Ook Koen Oosterlaar trakteert de luisteraar op een kijkje in de keuken en op praktische tips over hoe je je insights in actie omzet. Bij Douwe Egberts werd ooit een klanttevredenheidsprogramma opgezet, dat jaar na jaar hetzelfde rapportcijfer opleverde: een 7,4 of een 7,5. De feedback van klanten was vaak: “Dit is nu de derde keer dat ik dit onderzoek invul en er wordt nooit wat mee gedaan”. Er was hier dus duidelijk sprake van een ontbrekende schakel tussen de verkregen informatie en de follow up. Om dit te verhelpen werd het klanttevredenheidsonderzoek weggehaald bij de marketingafdeling en binnen de gehele operatie uitgezet als verbeterprogramma. “Dat was een kwestie van zorgen dat de feedback van de klanten bij de juiste mensen in de organisatie terecht kwam,” vertelt Oosterlaar. “We wilden de resultaten echt terugbrengen bij de medewerkers. Vervolgens moet je natuurlijk ook iets met die resultaten gaan doen. Dit leidde tot dagelijkse ‘closed loop feedback’: zowel na positieve als negatieve feedback werd er direct contact opgenomen met klanten. Iedere maand wordt de feedback geanalyseerd, zodat de interne processen verbeterd kunnen worden en tot slot is er een jaarlijkse strategische analyse op basis van de resultaten.”

Wederom komt het belang van positieve feedback naar voren. Bij Douwe Egberts bellen medewerkers klanten ook terug naar aanleiding van een goede NPS of een compliment. Dat is iets wat niet echt voor de hand ligt, omdat mensen van nature de neiging hebben klachtoplossend te werk te gaan. Toch is het belangrijk om te achterhalen wat mensen nou zo blij maakt om klant te zijn, want zo kom je te weten wat de kracht is van je organisatie. “Ook voor onze klanten is het even wennen dat er echt gereageerd wordt,” zegt Oosterlaar. “Maar het wordt wel heel erg gewaardeerd. Onze NPS is van 0 naar +14 gestegen.”

Spreker 4: Wim Rampen (Ohra / Deltalloyd)


Wim Rampen is verantwoordelijk voor brand management, customer analytics en customer experience bij Ohra / Deltalloyd. Het doel van het customer experience management bij deze merken is het overstappen van klanten naar de concurrent tegengaan en het werven van nieuwe klanten. Omdat het onderscheidend vermogen van merken in verzekeringsbranche minimaal is en klanten vooral letten op prijsverschillen, moet je je onderscheidende marketingstrategie volgens Rampen zoeken in Customer Experience Management: “CEM begint vaak eerder dan service. Een goede klantbeleving zet je niet alleen neer bij een call naar je contact center. Er is nog veel focus op contact centers als er wordt nagedacht over klantbehoud.” Voor het in kaart brengen van de customer journey gaat het om welke touchpoints de klant gebruikt en met welk doel. “Mensen kopen geen boor, maar een gat in de muur. Men wil een bepaald doel bereiken. Als je dat in kaart weet te brengen dan ben je al een heel eind. Dan kun je daar op gaan faciliteren.”

Bij Ohra droeg het proces voor het indienen van claims voor een groot deel bij aan de NPS, wat natuurlijk voor de hand ligt bij een verzekeraar. Mensen vinden het vooral belangrijk dat er uitgekeerd wordt als je bijvoorbeeld schade opgeeft. Maar wat een eye opnener bleek: ook het proces van de aanschaf van de verzekering zelf bleek in grote mate bij te dragen aan de klanttevredenheid. “Bij het klant worden viel nog veel te winnen, zo bleek,” zegt Rampen. “Toen we dat onder de loep gingen nemen zagen we bijvoorbeeld al snel dat de bevestigingsmail nadat je klant was geworden niet bepaald een warm welkom was.”

Een andere uitkomst van het in beeld brengen van de decision journey bij de keuze voor een verzekeraar, was dat deze complexer is dan gedacht. De journey is namelijk niet lineair (zoeken, vergelijken, afsluiten), maar mensen stappen constant van het ene proces in het andere, en weer terug. Het merendeel van de mensen vergelijkt aanbieders onderling (dus ze gaan eerst naar de sites van Ohra, Centraal Beheer, Aegon et cetera) en verifieert de bevindingen daarna via sites als Independer en Google. Google is dus geen “zero moment of truth”, zoals ze zelf graag doen geloven.

In de toekomst zal Ohra zich blijven richten op het excelleren op zogenaamde moments of truth, zoals het indienen van claims, en op het creëren van zogenaamde disruptive moments, met bijvoorbeeld innovatieve apps. De eerste resultaten van deze strategie zijn veelbelovend. Zo is er een toename van het aantal mobiele declaraties van 0% naar 14% en worden de apps steeds vaker gedownload.

In samenwerking met CEMinar 2014

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/crm.jpgCEMinar 2014: van inzicht naar actieFri, 18 Apr 2014 00:00:00 +0200
Epson schakelt gebruikers over van laser naar inkjethttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11349/epson_schakelt_gebruikers_over_van_laser_naar_inkjet.htmlEpson zegt het aanbod van zijn business inkjet printers aantrekkelijk te hebben gemaakt. Gebruikmakend van de industriële inkjetprinterkop technologie PrecisionCore, heeft de Japanse printingleverancier de WorkForce Pro RIPS (Replaceable Ink Pack System) serie ontwikkeld voor de zakelijke markt. ”Epson biedt een serie inkjetprinters die het afdrukken van 75.000 pagina's zonder het verwisselen van inktcartridges mogelijk maken. Epson wil hiermee gebruikers helpen met de overgang van (gecentraliseerde) laser printers naar business inkjet printers”, aldus Andrew Semple, Head of Business Imaging, Epson Europe.

A3-model

Het Replaceable Ink Pack System is volgens Semple ontwikkeld om een alternatief te vormen voor gecentraliseerde laser printers. “De RIPS-serie omvat een A3-model dat een gat in de markt voor zakelijke A4 inkjetpriners kan opvullen. Deze hebben volgens Semple vaak problemen betreffende inactieve printertijd en onderhoud op de werkplek. Epson RIPS biedt flexibele voordelen van een printerpark op locatie, maar met de voorspelbare kosten van een gecentraliseerd model”, aldus de Semple.

Workflow

RIPS is de volgende generatie van de Epson-inkjet technologie, die meer flexibiliteit en potentieel biedt dan laser, vervolgt Semple. “RIPS zorgt voor minder printer downtime en onderhoudsissues op de werkplek. RIPS balanceert de balans tussen centraal printen en een gedistribueerde printing omgeving. Dat is veel beter voor gebruikers, omdat de workflow wordt geoptimaliseerd. Zo kan je met een RIPS printing oplossing in de frontoffice altijd direct klanten aan de balie helpen. RIPS is ideaal in branches, zoals het onderwijs waarbij een inkjet printer in een lokaal kan staan. Je moet als leraar tenslotte in een schoolklas altijd kinderen in de gaten houden, ook als je wilt printen. Dat geldt ook in ziekenhuizen. Verplegers en artsen willen het liefst direct op locatie printen en niet naar de andere kant van een ziekenhuis lopen naar een gecentraliseerde mfp.”

MPS

RIPS wordt in Europa verkocht als onderdeel van Epson‘s managed print services aanbod aldus Semple. In Nederland zullen we de RIPS modellen via partners gaan aanbieden die de printers zullen verkopen binnen hun eigen MPS oplossingen. We zullen met RIPS ten eerste resellers aanspreken die managed printing diensten verkopen. Ze kunnen een goede boterham verdienen met Epson managed printing services. Epson biedt ze trainingen die ze in hun eigen tijd kunnen volgen. We ondersteunen resellers met financiële regelingen, want we verkopen RIPS ook op basis van een leasingcontract. IT-managers krijgen hierdoor een printing omgeving met voorspelbare kosten en waarbij de resellers een maandelijkse terugkerende omzet heeft. De toekomst ligt wat Epson betreft in inkjet technologie die de laser printer zal vervangen. Maar de komende jaren blijven we zowel laser als inkjet printers verkopen, omdat ze klanten dat willen.”

Witold Kepinski

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.epson_rips_jpg/165_165_80_1__epson_rips.jpgEpson schakelt gebruikers over van laser naar inkjetFri, 18 Apr 2014 00:00:00 +0200
Dutch IT-Channel Cup bijna volgeboekthttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11345/dutch_it_channel_cup_bijna_volgeboekt.html 

Dutch IT-Channel, het platform voor de IT-channel in Nederland, organiseert op 16 september 2014 voor de tweede maal het grootste golftoernooi voor vendors, distributeurs en resellers: de Dutch IT Channel Cup. De inschrijving verloopt erg goed . Voor de golfers is alles volgeboekt, maar voor de clinic is er nog volop ruimte. Er zijn voor sponsors nog mogelijkheden

Op de greens van Prise d’eau Golf in Tilburg slaat op dinsdag 16 september de IT-channel af voor alweer de tweede Dutch IT Channel Cup. In sportieve en informele sfeer worden tijdens de dag nieuwe contacten gelegd en bestaande versterkt.

De Dutch IT Channel Cup staat open voor iedere organisatie die een rol speelt in de IT-channel. Dit is mogelijk omdat bedrijven, die relaties willen uitnodigen voor dit unieke evenement.

De Dutch IT Channel Cup is een compleet verzorgde dag, inclusief een door analisten verzorgd content programma. Zo verenigen we het nuttige met het aangename!

Datum 16 september 2014
Locatie Prise d’eau Golf
Tilburg

Voor meer informatie e/of aanvullende wensen kunt u contact opnemen met Rob de Kleijnen, telefoon 06-402 36 803. e-mail: rdekleijnen@dutchitchannel.nl

Bekijk hier de reportage over de Dutch IT Channel Cup 2013

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/events/.dic_cup_2013_jpg/165_165_80_1__dic_cup_2013.jpgDutch IT-Channel Cup bijna volgeboektFri, 18 Apr 2014 00:00:00 +0200
Claranet koopt service provider NovaDatahttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11368/claranet_koopt_service_provider_novadata.htmlClaranet, een Managed Services Provider, lijft voor een onbekend bedrag de Nederlandse Cloud Service Provider NovaData in. De overname maakt onderdeel uit van Claranet’s groeistrategie. Het doel van deze strategie is dat Claranet de grootste cloud-dienstverlener voor middelgrote bedrijven in West-Europa wordt, aldus Charles Nasser, oprichter en CEO van Claranet Group

De overname van NovaData, dat jaarlijks een omzet van ruim 7 miljoen euro noteert, verstevigt de positie van Claranet als leverancier van managed hosting- en applicatiediensten in Zuid-Nederland, aldus Nasser.

NovaData, opgericht in 2008 en gevestigd in Eindhoven, is een zakelijke ICT-dienstverlener die zich richt op middelgrote en grote bedrijven en instellingen. NovaData heeft klanten in diverse branches zoals gezondheidszorg, dienstverlening en productie.

Claranet is gestaag gegroeid sinds de oprichting in 1996. De overname van NovaData is de meeste recente in een reeks overnames die Claranet in heel Europa de afgelopen 18 maanden deed, zoals: Star in het Verenigd Koninkrijk (november 2012), Typhon in Frankrijk (december 2012) en onlangs Echiron in Portugal (februari 2014) en Grita in Frankrijk (maart 2014).

Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie2_jpg/165_165_80_1__fusie2.jpgClaranet koopt service provider NovaDataThu, 17 Apr 2014 00:00:00 +0200
Imtech ICT in de etalagehttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11367/imtech_ict_in_de_etalage.html 

Imtech ICT wordt verkocht om de schulden van het moederbedrijf Imtech terug te brengen. Er wordt nu naar een koper gezocht voor de systeem integrator die ict-oplossingen bij klanten integreert.

In 2013 had Imtech ICT een omzet van 740 miljoen euro en een EBITDA winst van 37 miljoen euro. De ICT divisie heeft 2380 mensen in dienst. Partners zijn oder andere Cisco, IBM, Microsoft, Juniper en SAP. Imtech biedt cloud oplossingen, managed services, business analytics, samenwerkingsoplossingen en business oplossingen.

Door: Witold Kepinski


]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/imtech_200x200.jpgImtech ICT in de etalageThu, 17 Apr 2014 00:00:00 +0200
'Securityprofessionals hebben nauwelijks inzicht in het gedrag van medewerkers'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11366/_securityprofessionals_hebben_nauwelijks_inzicht_in_het_gedrag_van_medewerkers_.html
IT- en beveiligingsprofessionals hebben weinig tot geen zicht op het gedrag van werknemers. Het is onduidelijk welke software werknemers downloaden en welke bestanden door werknemers worden geopend. Dit maakt het detecteren van verdacht gedrag en beveiligen van IT-systemen een uitdaging.

Dit blijkt uit onderzoek 'Cyber Strategies for Endpoint Defense 2014' van Ponemon Institute en Avecto. Het gebrek aan inzicht op het gedrag van gebruikers wordt versterkt door het feit dat gebruikers doorgaans buitensporig veel rechten hebben. 31% van de werknemers zouden beheerdersrechten hebben, wat de kwetsbaarheid van bedrijven voor 'insider threats' aanzienlijk vergroot.

Onduidelijkheid
Bijna een kwart van alle IT- en securityprofessionals geeft zelfs aan niet te kunnen achterhalen hoeveel gebruikers over beheerdersrechten beschikken. Dit is een groot probleem, aangezien de professionals tegelijkertijd maar liefst 34% van hun tijd besteden aan het beheren van gebruikersaccounts.

IT-afdelingen geven over het algemeen dan ook toe dat zij het een grote uitdaging vinden IT-systemen goed te beveiligen. 80% geeft aan moeite te hebben met het beveiligen van endpoints. Slechts 5% zegt voldoende voorbereid te zijn om gerichte cyberaanvallen af te kunnen slaan.

Rapport
Het volledige rapport is hier te vinden. 

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cybercrime4_png/165_165_80_1__cybercrime4.png'Securityprofessionals hebben nauwelijks inzicht in het gedrag van medewerkers'Thu, 17 Apr 2014 00:00:00 +0200
Hacker steelt jaar lang klantgegevens bij LaCiehttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11365/hacker_steelt_jaar_lang_klantgegevens_bij_lacie.html
LaCie, producent van hardware voor data-opslag, is doelwit geworden van cybercrime. Een hacker wist maar liefst een jaar lang transactiegegevens te onderscheppen bij de hardwareleverancier. Getroffen klanten worden door het bedrijf op de hoogte gesteld.

De hacker is lange tijd niet opgemerkt en kon hierdoor een jaar lang ongehinderd klantgegevens stelen. De malware zou verstopt hebben gezeten in de transactiesectie van de LaCie-website. Deze sectie is inmiddels door LaCie offline gehaald. LaCie onderzoekt de zaak.

De datadiefstal is aan het licht gekomen nadat de Amerikaanse FBI aan de bel trok. De malware zou sinds maart 2013 aanwezig zijn op de website van LaCie. Sinds deze periode zijn dus ook klantgegevens gestolen. Het zou hierbij gaan op inloggegevens, NAW-gegevens en creditcardgegevens. Het is onduidelijk of hackers al misbruik hebben gemaakt van de gestolen data.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cybercrime4_png/165_165_80_1__cybercrime4.pngHacker steelt jaar lang klantgegevens bij LaCieThu, 17 Apr 2014 00:00:00 +0200
Onafhankelijk auditbureau: 'Tot nu toe geen bewijs voor backdoors in TrueCrypt'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11364/onafhankelijk_auditbureau___tot_nu_toe_geen_bewijs_voor_backdoors_in_truecrypt_.html
Het eerste onderzoek naar de broncode van de encryptietool TrueCrypt heeft tot nu toe geen bijzonderheden opgeleverd. Het onafhankelijke software-auditbureau iSec heeft geen bewijs gevonden voor de aanwezigheid van backdoors of andere verdachte code.

TrueCrypt is een tool waarmee een versleutelde container kan worden aangemaakt. Alle bestanden die in deze container worden geplaatst zijn hierdoor zeer goed beveiligd. De beveiliging is dusdanig sterk dat opsporingsinstanties met enige regelmaat er niet in slagen bestanden die met TrueCrypt zijn versleuteld te kraken.

Backdoors
Eind vorig jaar werd echter bekend dat de inlichtingendienst NSA backdoors heeft geplaatst in allerlei apparaten en software. Deze backdoors stellen de geheime dienst in staat zichzelf toegang te geven tot systemen van verdachten. Door de onrust die hierdoor ontstaat werd ook de betrouwbaarheid van TrueCrypt in twijfel getrokken.

Een groep cryptografen verzamelde 28.000 euro om een security-audit uit te kunnen voeren om zeker te stellen dat TrueCrypt geen backdoor bevat. iSec meldt tot nu toe geen bijzonderheden te hebben gevonden. Het onderzoek is echter nog niet afgelopen. Het onderzoek heeft zich tot nu toe beperkt tot de bootloader en Windows-kernel van TrueCrypt. iSec gaat nu ook onderzoek doen naar de algoritmes die TrueCrypt gebruikt om bestanden te versleutelen.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/encryptie.pngOnafhankelijk auditbureau: 'Tot nu toe geen bewijs voor backdoors in TrueCrypt'Thu, 17 Apr 2014 00:00:00 +0200
ETTU implementeert eConnect Portaal bij OnderwijsAdvieshttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11337/ettu_implementeert_econnect_portaal_bij_onderwijsadvies.html
ETTU implementeert het eConnect Kennis- en Communicatie Portaal bij OnderwijsAdvies, dat scholen, instellingen, gemeenten, ouders en kinderen ondersteunt bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken. De oplossing helpt medewerkers sneller digitale informatie te vinden.

OnderwijsAdvies heeft 300 medewerkers die gevestigd zijn op vijf verschillende locaties. Daarnaast werkt personeel steeds vaker mobiel en vanuit huis. Voor de implementatie van het eConnect Portaal was het lastig om de juiste versie digitale informatie snel te vinden. Door een overvloed aan e-mails, werden berichten minder goed gelezen en kwam cruciale informatie niet altijd bij de medewerkers terecht.

Informatie efficiënter delen
ETTU is daarom ingeschakeld om het delen en opslaan van informatie efficiënter te maken. Hierbij was versiebeheer en de mogelijkheid gezamenlijk aan documenten te werken van belang. Door medewerkers te betrekken bij de implementatie van het centrale platform, en door de standaard functionaliteit, stelt OnderwijsAdvies een snelle start te hebben kunnen maken en wordt het portaal op dit moment al door de eerste teams werken intensief gebruikt. De doelstelling is dat na de zomer minimaal 75% van alle medewerkers via het portaal zal werken.

“Dankzij de SharePoint en eConnect oplossing van ETTU is de interne samenwerking binnen ons onderwijsadviesbureau sterk verbeterd. Wij werken in korte tijd allemaal locatie-onafhankelijk via het communicatieportaal, wat kennis en informatie delen eenvoudig heeft gemaakt. Voor onze dienstverlening hebben wij ook verschillende producten ontwikkeld, waaronder draaiboeken en trainingsmaterialen. Via het portaal kunnen onze medewerkers nu eenvoudig samen het product ontwikkelen, waarbij altijd de laatste versie in digitale vorm beschikbaar is”, aldus Martin van der Meer, Adjunct Directeur OnderwijsAdvies.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.ettu_png/165_165_80_1__ettu.pngETTU implementeert eConnect Portaal bij OnderwijsAdviesWed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200
App om zwakke plekken in overheidssystemen te melden wint hackathon van overheidhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11332/app_om_zwakke_plekken_in_overheidssystemen_te_melden_wint_hackathon_van_overheid.html
Een applicatie waarmee burgers fraude en zwakke plekken in overheidssystemen kunnen melden is de winnaar van de hackathon van de Rijksoverheid. De app is ontwikkeld door team LUST, dat 1.500 euro wint. Het team wordt daarnaast uitgenodigd te helpen bij de realisatie van het meerjarenplan AntiFraude van BZK.

De teams kregen toegang tot geanonimiseerde datasets van verschillende basisregistraties, waaronder de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) en Register paspoort vermissing. De securityprofessionals namen deze registraties op de proef en bekeken hoe deze beter gebruikt kunnen worden door zowel overheid als burgers om de identificatie van personen zo betrouwbaar mogelijk te maken.

Ideeën
Negen verschillende teams presenteerde afgelopen zondag hun ideeën aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Daarbij viel op dat veel teams meer inzage voor burgers in hun identiteitsgegevens willen, sociale netwerken worden ingezet en informatie slimmer gedeeld zou moeten worden tussen overheidsinstanties. De applicatie van team LUST winst de hackathon aangezien deze oplossing gebruik maakt van kennis van burgers.

De tweede prijs gaat naar Ace of Spades voor een registratiesysteem waarin de burger kan zien welke instelling informatie over hen opvraagt. Milvum wint de derde prijs met een applicatie waarin burgers een watermerk op de kopie van hun identiteitsbewijs kunnen zetten. De originaliteitsprijs ging naar Stein en Groentjes. Dit team ontwikkelde een applicatie die aan de hand van gevoeligheid van persoonlijke informatie het aantal verificatiestappen bepaalt voor de digitale identiteit van een persoon.

Jury
De jury bestond uit Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, onderzoeksjournalist Brenno de Winter, gemeentesecretaris van Tiel Miriam Oosterwijk, senior beleidsmedewerker fraude van de Belastingdienst Dennis Blansjaar en afdelingshoofd Identiteit van BZK Jacqueline Rutjens.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/.hacker_jpg/165_165_80_1__hacker.jpgApp om zwakke plekken in overheidssystemen te melden wint hackathon van overheidWed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200
Lookout: 'Android-smartphones zijn al in de winkel met malware besmet'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11329/lookout___android_smartphones_zijn_al_in_de_winkel_met_malware_besmet_.html
Bedrijven die voor medewerkers nieuwe smartphones aanschaffen verwachten dat deze apparaten in ieder geval 'schoon' worden geleverd. Dit blijkt echter zeker niet altijd het geval te zijn. Verschillende Android-smartphones die in China worden geproduceerd worden al met malware besmet voordat zij aan klanten worden geleverd. Dit beweert het beveiligingsbedrijf Lookout, dat beveiligingsoplossingen levert voor Android.

Zowel de HDC H9500 als de Funker R452, twee Android-smartphones die in China worden geproduceerd, zijn besmet met een variant van 'Oldboot'. Oldboot is een bootkit die Android-smartphones met malware infecteert. De malware verstuurt vervolgens dure SMS-berichten naar betaalnummers van de cybercriminelen en probeert andere apps te installeren. De apparaten zijn ook in Europa te koop. De Funker R452 ligt bijvoorbeeld in Spanje in de winkels.

Dat de malware al op smartphones aanwezig is voordat deze aan klanten worden geleverd betekent dat cybercriminelen de productieketen van de fabrikanten hebben weten binnen te dringen. Bij welk bedrijf de aanvallers zich op houden is echter onduidelijk.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/cybercrime_mobile.gifLookout: 'Android-smartphones zijn al in de winkel met malware besmet'Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200
Slechte prestaties van IT en printtechnologie kost veel geldhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11328/slechte_prestaties_van_it_en_printtechnologie_kost_veel_geld.html
Slecht presterende IT en printtechnologie kost bedrijven veel geld. Medewerkers zijn gemiddeld één werkweek per jaar kwijt door uitval van IT-systemen en hardware. Dit staat gelijk aan een verlies in productiekosten van 24 miljard euro per jaar. Bijna een derde van deze schade wordt toegeschreven aan printers, wat neerkomt op 7 miljard euro.

Dit blijkt uit onderzoek van Epson Europe dat is uitgevoerd door Coleman Parkes. 1250 middelgrote en grote EU bedrijven werden voor het onderzoek ondervraagt over de manier waarop zij technologie kopen, gebruiken en beheren. De onderzoeksresultaten bieden inzicht in de aanzienlijk ondermaatse prestaties van producten en de mogelijke redenen hiervoor.

IT-budget stijgt
Ruim de helft van de bedrijven (55%) verwacht zijn IT-budget het komende jaar te zien stijgen. 53% geeft daarnaast aan in de komende 6 tot 12 maanden producten te zullen vernieuwen. Als belangrijkste reden hiervoor wordt ‘de behoefte aan functionaliteit die de huidige IT niet kan bieden’ genoemd (48%). Minder dan een kwart is van plan dit geplande IT-budget te besteden aan strategische herziening en vervanging van IT-systemen, terwijl de rest is bestemd voor onderhoud, ad-hoc-upgrades en het aanpakken van korte termijn problemen. Dit percentage brengt het vermogen van bedrijven om concurrerend en efficiënt te zijn in gevaar. Respectievelijk 69% en 70% van de bedrijven geeft toe deze zorg te delen.

Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan geen gespecialiseerde IT-afdeling te hebben die de keuze voor producten specificeert. Dit verklaart volgens Epson dan ook waarom 76% van de bedrijven het ‘gebrek aan een geschikte IT ter ondersteuning van het bedrijf’ aangaf als een belangrijk probleem. Alleen een 'gebrek aan duidelijke bedrijfsdoelen' is volgens ondervraagde bedrijven een groter probleem.

Frustraties
Medewerkers worden vooral gefrustreerd door uitval en onderhoud van IT en printtechnologie. Als we specifiek naar printers kijken noemt 57% het onderhoud als belangrijk bron van frustraties, terwijl 48% zich juist ergert aan gecentraliseerde printsystemen. Denk hierbij aan wachttijden en de noodzaak om de werkplek te verlaten om prints op te halen.

“Het gecentraliseerde printmodel is niet ideaal voor elk bedrijf en heeft duidelijke beperkingen. Moderne werkplekken en kleinere werkgroepen zijn meer geschikt voor de flexibiliteit die gedistribueerde printmodellen bieden. Hierdoor kan de frustratie van lange wachttijden en de noodzaak de werkplek te verlaten worden weggenomen. Al deze factoren hebben een impact op de motivatie van werknemers, op de productiviteit en uiteindelijk ook op de efficiëntie van het bedrijf. Dit betekent dat kleine veranderingen aan het soort printers en de structuur van het systeem een groot verschil kunnen maken”, zegt Rob Clark, Vice President van Marketing bij Epson Europe.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.document_management_solution_jpg/165_165_80_1__document_management_solution.jpgSlechte prestaties van IT en printtechnologie kost veel geldWed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200
DHPA organiseert DHPA Techday op13 mei 2014 in DeFabrique te Utrechthttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11326/dhpa_organiseert_dhpa_techday_op13_mei_2014_in_defabrique_te_utrecht.htmlDe Dutch Hosting Provider Association (DHPA) organiseert op 13 mei 2014 de vierde DHPA Techday in DeFabrique te Utrecht. Dit event voor én door technici die werkzaam zijn in de online sector keert terug naar zijn technische oorsprong. Dutchitchannel.nl en executive-people.nl zijn mediapartners en doen exclusief verslag van het evenement.

Onder het motto “All Hands-on Tech” biedt de DHPA samen met hoofdpartner SIDN en overige sponsors een inspirerende dag vol technische innovaties, de beste oplossingen, trending topics, maar ook de mogelijkheid voor bezoekers om zelf aan de slag te gaan. Dit alles afgewisseld met fun én doorspekt met lekker eten en drinken.

“De DHPA vertegenwoordigt de 32 marktleiders in de managed hosting sector. Met haar activiteiten heeft de DHPA in de afgelopen jaren de toon gezet naar de overheid en in de ICT sector. Dat heeft geresulteerd in een groeiende, positieve aandacht voor de Nederlandse digitale infrastructuur en Nederlands huidige sterke positie als datacenter- en hosting land”, aldus Michiel Steltman (foto), directeur DHPA.

“De jaarlijkse Techday is voor ons één van de manieren om de sector te promoten én branchegenoten met elkaar en de markt in contact te brengen. De DHPA Techday is inmiddels een begrip in de sector. Op de DHPA Techday wisselen we kennis en informatie uit met al onze doelgroepen, en laten we zien hoe het er in de hosting wereld aan toe gaat. Dit doen we samen met onze partners en andere bedrijven in de online industrie.”

Hands-on Labs

Het programma bestaat uit twee onafhankelijke sprekers, vijf hands-on labs, een plenair debat en een informatiemarkt. Microsoft, Juniper Networks, EMC, Brocade en Nimble/ttec nemen de hands-on labs voor hun rekening. Op de informatiemarkt staan verder vijftien exposanten: EMC, Brocade, Dell/Intel, HP, Xantaro, Fortinet, A10Networks, MRV, Telindus, Infradata, Veeam, Arista/Quanza, Huawei, IBM en Kingston Technology.

NK Serverwerpen

Techniek staat centraal tijdens de DHPA Techday, maar aan ontspanning is ook gedacht. Fortinet organiseert ook dit jaar het NK Serverwerpen. De winnaar ontvangt een waardecheque van honderd euro bij www.nerdbooks.com  

Nieuw dit jaar is de Pubquiz. Vier teams van techneuten op het gebied van security, virtualisatie en networking strijden in drie rondes van telkens tien vragen om de eer … en een Parrot AR-Drone 2.0.

Meer informatie en inschrijven

De DHPA Techday vindt plaats op dinsdag 13 mei 2014 in DeFabrique te Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op www.dhpatechday.nl. Hier staat ook het programma. Nieuws over de DHPA Techday is bovendien te volgen via Twitter: @dhpatechday.

Door: Witold Kepinski
 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/michiel_steltman.jpgDHPA organiseert DHPA Techday op13 mei 2014 in DeFabrique te UtrechtWed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200
SIEM: Best of Breed werkt niethttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11324/siem__best_of_breed_werkt_niet.html 

Voor een goede beveiliging is inzicht nodig. Met een goede inrichting van Security Information & Event Management (SIEM) is het mogelijk evenementen en gebeurtenissen te registreren en onderling te correleren. SIEM zorgt voor bewustwording van zaken die normaal gesproken niet opvallen. Dit komt op 22 april aan bod tijdens een seminar van DearBytes bij McAfee.

Binck Bank

De keynote-spreker tijdens dit evenement is Hessel Mooiman, teamleider information security, management & architecture bij Binck Bank.  Hij zal spreken over de ingrijpende transformatie die zijn organisatie samen met DearBytes heeft doorgemaakt. Binck Bank heeft in praktijk ondervonden dat een security-oplossing die is opgebouwd uit Best of Breed-componenten niet werkt. Daarom is het roer volledig omgegaan, en ging Binck Bank op zoek naar een organisatie die een integrale veiligheidsoplossing kon bouwen. Dat is DearBytes geworden.

Bijzondere case

Het bijzondere aan deze case study is dat deze implementatie in één keer volledig is uitgevoerd, terwijl in veel andere gevallen een IT-project in deeloplossingen wordt gesplitst waarbij uiteindelijk slechts een deel van het voorgenomen traject wordt afgerond. Bij Binck is in een half jaar tijd een op McAfee-technologie gebaseerde security-omgeving neergezet die naar tevredenheid werkt, en waarmee kennis is geborgd door het uitbesteden van het beheer van de oplossing.

(PW)

Kijk hier voor meer informatie over dit evenement

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cybercrime3sportlight_jpg/165_165_80_1__cybercrime3sportlight.jpgSIEM: Best of Breed werkt nietWed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200
Cisco CIO Robbert Kuppens wordt Global CIO bij Boston Consulting Group (BCG)http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11323/cisco_cio_robbert_kuppens_wordt_global_cio_bij_boston_consulting_group__bcg_.html 

Cisco CIO Robbert Kuppens (foto) wordt Global CIO bij Boston Consulting Group (BCG). Kuppens volgt Tom Dionisio op die met pensioen is gegaan.

Kuppens was Cisco CIO voor Europe, Middle East, Africa, and Russia (EMEAR) CIO voor Cisco. Lees meer hier.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.robbert_kuppens_jpg/165_165_80_1__robbert_kuppens.jpgCisco CIO Robbert Kuppens wordt Global CIO bij Boston Consulting Group (BCG)Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200
i3 groep levert nieuw datacenter netwerk bij Fujicolor Beneluxhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11309/i3_groep_levert_nieuw_datacenter_netwerk_bij_fujicolor_benelux.html
De nieuwe oplossing is gebaseerd op HP ProCurve 5400 switches en HP Virtual Connect Flex10/10D modules voor de koppeling van het eerder door i³ groep geleverde HP C7000 blade chassis. Fujicolor vertienvoudigd hiermee de beschikbare bandbreedte voor haar virtuele servers.

Hein Kiemeney, Sales Director i³ groep: “Fujicolor is al meer dan tien jaar een zeer gewaardeerde klant van i³ groep. Waar wij in het verleden Fujicolor al hielpen met uitdagingen op het gebied van onder andere server en storage zien wij dat de vraagstukken complexer worden. Netwerken zijn als verbindende schakel cruciaal geworden voor de performance van ICT-omgevingen. Wij hebben de afgelopen tijd enorm geïnvesteerd in kennis en expertise op het gebied van networking en zullen ook in de toekomst hier steeds verdergaande stappen in zetten.”

Door: Witold Kepinski
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.netwerken_jpg/165_165_80_1__netwerken.jpgi3 groep levert nieuw datacenter netwerk bij Fujicolor BeneluxTue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200
Google overweegt websites die encryptie gebruiken voorrang te geven in zoekresultatenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11307/google_overweegt_websites_die_encryptie_gebruiken_voorrang_te_geven_in_zoekresultaten.html
Het kan gaan lonen de website van uw bedrijf extra goed te beveiligen. Google overweegt websites die gebruik maken van encryptie namelijk voorrang te geven in de zoekresultaten van zijn zoekmachines. Dit betekent in de praktijk dat gebruikers van Google Search voortaan eerder op een goed beveiligde website zullen stuiten dan een website die geen versleuteling gebruikt.

Dit heeft Matt Cutts, executive bij Google en hoofd van het team dat bij Google spam bestrijdt, onlangs op een conferentie tussen neus en lippen door gemeld. Cutts heeft hier volgens een anonieme bron van de Wall Street Journal ook in persoonlijke gesprekken over gesproken. De discussie binnen Google bevindt zich volgens de bron nog in een vroeg stadium. Het lijkt er dan ook niet op dat Google de wijziging op korte termijn al doorvoert.

Bedrijven stimuleren
Door versleutelde websites voortaan hoger in de zoekresultaten te gaan vertonen wil Google bedrijven en ontwikkelaars stimuleren websites beter te beveiligen. Gebruikers lopen hierdoor minder risico dat persoonlijke gegevens op straat komen te liggen. Google stimuleert best practices op deze manier overigens al langer. Het bedrijf geeft bijvoorbeeld strafpunten aan websites die langzaam laden om het bouwen van efficiëntere, snellere websites te stimuleren. Ook websites die malafide content bevatten krijgen strafpunten en verschijnen hierdoor lager in de zoekresultaten. Op welke andere punten Google websites precies beoordeelt om hun positie in de zoekresultaten te berekenen laat het bedrijf overigens in het midden.

Encryptie is op dit moment een hot item. Door onthullingen over massale cyberspionage door inlichtingendiensten zoals de Amerikaanse NSA en Britse GCHQ is de interesse in encryptie bij zowel bedrijven als burger aanzienlijk gestegen. Google nam eerder al maatregelen om zijn eigen diensten beter te beschermen. Zo heeft het bedrijf diensten als Gmail en Google Search voorzien van encryptie. Ook het dataverkeer tussen eigen datacenters van Google wordt voortaan versleuteld.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/encryptie.pngGoogle overweegt websites die encryptie gebruiken voorrang te geven in zoekresultatenTue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200
FireEye: 'Bedrijven detecteren beveiligingsgaten steeds sneller'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11306/fireeye___bedrijven_detecteren_beveiligingsgaten_steeds_sneller_.html
Bedrijven detecteren beveiligingslekken steeds sneller. Organisaties ontdekte kwetsbaarheden afgelopen jaar gemiddeld na 229 dagen. Dit is aanzienlijk minder dan een jaar eerder. Desondanks kunnen bedrijven nog veel verbeteren aan hun IT-beveiliging. Dit meldt FireEye in het jaarlijkse Mandiant M-Trends rapport, dat voor de vijfde keer verschijnt.

De benodigde tijd om kwetsbaarheden te detecteren neemt al langer af. Organisaties hadden in 2012 gemiddeld nog 243 dagen nodig om beveiligingsgaten op te sporen. In 2011 duurde dit zelfs gemiddeld 416 dagen. Kwetsbaarheden worden dus 45% sneller opgespoord.

Ruimte voor verbetering
Desondanks kunnen bedrijven hun IT-beveiliging over het algemeen nog verbeteren. Slechts 37 procent van de organisaties ontdekte vorig jaar kwetsbaarheden in hun IT-systemen zelf. Beveiligingsgaten bij de overige 63 procent worden dus via andere wegen aan het licht gebracht, bijvoorbeeld door ethische hackers die kwetsbaarheden via een responsible disclosure-beleid bij het bedrijf melden. Het percentage organisaties dat kwetsbaarheden zelf ontdekt is overigens wel licht gestegen. Dit percentage lag in 2012 nog op 33 procent.

Het onderzoek heeft ook een aantal interessante feiten over phishingcampagnes aan het licht gebracht. Phishingcampagnes zijn cyberaanvallen waarbij cybercriminelen zich als een betrouwbare bron voordoen om medewerkers te overtuigen gevoelige informatie zoals inloggegevens te verstrekken. In 44% van de onderzochte phishingmails bleken cybercriminelen zich voor te doen als de IT-afdeling van het bedrijf. Dit soort e-mails worden het vaakst op dinsdag, woensdag of donderdag verzonden.

Rapport
Het volledige Mandiant M-Trends rapport van FireEye is hier te vinden. 

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.phishing_png/165_165_80_1__phishing.pngFireEye: 'Bedrijven detecteren beveiligingsgaten steeds sneller'Tue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200
Gartner: 'CEO's richten zich dit jaar op groei'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11305/gartner___ceo_s_richten_zich_dit_jaar_op_groei_.html
Groei heeft dit jaar voor CEO's en senior executives de hoogste prioriteit. CEO's zijn van mening dat de risico's lager zijn dan voorheen, wat hen bereid maakt te investeren in groei op de lange termijn. Ook IT-gerelateerde prioriteiten staan hoog op de het lijstje. Dit blijkt uit de 2014 Gartner CEO and Senior Executive Survey.

"Groei is dit jaar de duidelijke winnaar als we kijken naar zakelijke prioriteiten. 33% van de respondenten noemt groei als zijn grootste prioriteit", legt Mark Raskino, vice president en Gartner Fellow, uit. "Groei is in 2014 bijna net zo belangrijk als de drie prioriteiten die hierop gecombineerd. De volgende stap zal zijn dat CEO's en CIO's gaan samenwerken om het gebruik van moderne technologieën af te stemmen op de specifiek groei die het bedrijf probeert te realiseren".

IT
Naast groei speelt ook IT in 2014 voor leidinggevenden een belangrijke rol. "IT-gerelateerde zaken, waaronder digitale zaken, zijn dit jaar aanzienlijk prominenter aanwezig in de lijst met prioriteiten. 7 procent van de CEO's beoordeelt IT als één van hun hoogste prioriteiten", aldus Raskino. "Dit ondersteunt een bredere observatie waaruit blijkt dat CEO's persoonlijk meer interesse tonen in het agressiever toepassen van technologie binnen hun bedrijf. Technologie-gerelateerde punten worden steeds zichtbaar in presentaties over resultaten die CEO's geven, gesprekken met investeerders en interviews met de pers".

CEO's zijn over het algemeen van mening dat zij meer controle hebben dan de afgelopen jaren. De economie blijft echter een belangrijke externe factor. Het ontbreken van de juiste regelgeving is een probleem waar bedrijven volgens Gartner al langer tegen aanlopen. Dit probleem blijft een belangrijke rol spelen, maar staat nog nauwelijks hoger op het prioriteitenlijstje van CEO's dan vergrijzing. Dit is één van de grote verrassingen uit het Gartner-onderzoek van dit jaar.

Vergrijzing
"Vergrijzing is een probleem met meerdere facetten. Het heeft impact op factoren zoals de beschikbaarheid van werknemers en pensioenkosten, maar zorgt ook voor groeikansen op de markt. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van medische en financiële diensten om baby boomers die met pensioen gaan te ondersteunen", licht Raskino toe. "Vergrijzing heeft ook impact op andere macrofactoren. China staat al ruim een decennia aan het hart van strategische kostenbeheer dankzij zijn goedkopere arbeidskrachten. Tegelijkertijd beschikt het land over een snelgroeiende middenklasse, wat een markt creëert voor goederen en diensten. De bevolkingspiramide zal tussen nu en 2020 aan de bovenzijde echter steeds zwaarder worden en vanaf 2030 beginnen om te draaien". Het volledige 2014 Gartner CEO and Senior Executive Survey is hier te vinden.

Hoe denkt u over de stelling 'De CEO onderschat de waarde die IT heeft voor organisaties'? Discusseer mee over dit onderwerp op onze LinkedIn-groep.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.groeispotlight_gif/165_165_80_1__groeispotlight.gifGartner: 'CEO's richten zich dit jaar op groei'Tue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200
Red Hat opent OpenShift marktplaatshttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11303/red_hat_opent_openshift_marktplaats.htmlRed Hat, leverancier van opensourceoplossingen, introduceert OpenShift Marketplace. Met deze online cloudshop kunnen klantenoplossingen voor hun cloud-applicaties vinden en uitproberen. De OpenShift Online-klanten kunnen de voordelen van enterprise PaaS ervaren met complementaire oplossingen die voor de public cloud zijn ontwikkeld, zo meldt Red Hat op zijn jaarlijkse summit.

Red Hat beoogt met OpenShift Marketplace OpenShift partner add-ons aan klanten te bieden. Vanaf een locatie hebben ze toegang tot OpenShift applicatietechnologieën en kunnen deze beheren. Klanten en ontwikkelaars kunnen zoeken naar OpenShift-oplossingen en add-ons van derden, inclusief database, e-mail delivery services en het monitoren van applicatieprestaties die allemaal worden beheerd vanuit een centrale locatie. Verschillende OpenShift-partners tekenden al voor het toevoegen van hun oplossingen aan de OpenShift Marketplace, waaronder BlazeMeter, ClearDB, Iron.io, MongoLab, New Relic, Redis Labs, SendGrid en Shippable.

Netwerk van OpenShift-klanten en -ontwikkelaars
Naarmate meer ontwikkelaars enterprise PaaS gebruiken voor een toenemend aantal applicaties, is een robuust partnerecosysteem essentieel, aldus Red hat. Het huidige partnerecosysteem gebruikt de OpenShift Cartridge specificatiemethode om technologieën en diensten te koppelen aan applicaties die op OpenShift gebouwd zijn. Hierdoor hebben klanten toegang tot een verscheidenheid aan oplossingen van cloud-marktleiders. De OpenShift Marketplace is een ideaal platform om klanten en ontwikkelaars te bereiken en ISV's kunnen daar hun oplossingen en marketingmateriaal tonen. Daarnaast kunnen complete transacties in een paar eenvoudige stappen worden voltooid.

Beschikbaarheid
De OpenShift Marketplace zal in de komende weken beschikbaar zijn in alle regio's met de OpenShift Online public PaaS service. ISV's die interesse hebben in deelname aan de OpenShift Marketplace kunnen een preview proberen of een e-mail sturen naar openshift-partners@redhat.com voor meer informatie.
 
Door: Witold Kepinski
 ]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/.red_had_jpg/165_165_80_1__red_had.jpgRed Hat opent OpenShift marktplaatsTue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200
Imtech introduceert Document Center CRM-oplossinghttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11294/imtech_introduceert_document_center_crm_oplossing.html 

Imtech introduceert Document Center. Dit is een op Microsoft Dynamics CRM en Microsoft SharePoint gebaseerde geïntegreerde werkomgeving waarmee organisaties en afdelingen de mogelijkheid hebben om centraal aan klantinformatie en documenten te werken.

Het aanmaken van klantinformatie en projectdossiers gebeurt op een uniforme en geautomatiseerde wijze waardoor op een gestructureerde wijze gewerkt kan worden. Door de workflow definities is de overdracht over afdelingen heen afgedwongen. Deze structuur zorgt ervoor dat documenten altijd met de juiste kenmerken op een gecontroleerde wijze worden opgeslagen.

Naast het samenwerken aan en beheren van documenten heeft Imtech Document Center de mogelijkheid om te koppelen met diverse informatiebronnen. Denkt daarbij aan een ERP, Financieel, Service of HR systeem voor het raadplegen van klant, financiële of personeelsgegevens welke via een eigen Service Bus ontsloten worden naar Microsoft CRM en/of Microsoft SharePoint, aldus Rob van Kaathoven, Directeur Imtech ICT Nederland. “Imtech Document Center is een oplossing uit eigen gelederen, afgelopen jaar hebben wij zelf een volledig traject doorlopen om ons sales en deliveryproces te stroomlijnen en daarbij is deze oplossing voor alle medewerkers ingezet over meerdere bedrijven heen. We zien nu dat dit enorm veel voordelen met zich meebrengt. Het totale proces is nu altijd inzichtelijk en iedereen werkt met dezelfde informatie. Ik kan de totale pipeline zien op mijn iPad en ik krijg direct een melding wanneer een opportunity het riskmanagement proces dient te volgen, dit inzicht geeft mij een fijn gevoel van controle.”

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/imtech_200x200.jpgImtech introduceert Document Center CRM-oplossingTue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200
GWAVA toont archiving-oplossing tijdens Microsoft Tech Dayshttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11292/gwava_toont_archiving_oplossing_tijdens_microsoft_tech_days.html

Tijdens de Microsoft Tech Days, op 16 en 17 april 2014 in Den Haag, zal GWAVA aanwezig zijn om de bezoekers hun innovatieve oplossingen te tonen. GWAVA heeft een oplossing ontwikkeld voor het slim archiveren van data, waarmee organisaties tot tachtig procent aan opslagruimte kunnen besparen, Dit wordt uitsluitend aangeboden via het kanaal.

De omvang van e-mailbestanden maakt de laatste jaren een enorme groei door. Waar enkele jaren geleden een emailbericht uit meestal niet meer dan alleen tekst bestond, is daar tegenwoordig van alles aan toegevoegd, van complete videobestanden tot zware PDF’s.

Uitdagingen

"Eén van de uitdagingen die daaruit voortkomt speelt op technisch gebied", zegt Christian Heselhaus, Director Marketing & Business Development bij GWAVA. "Hoe manage je die almaar uitdijende email? Er is bijvoorbeeld voldoende storageruimte nodig, de mailboxen raken vol, èn er ontstaan problemen met de prestaties van de e-mailapplicatie. Met dat vraagstuk hebben zowel managers, beheerders als gebruikers dagelijks te maken."

Accuraat terugvinden

"Veel bedrijven kiezen er dan liever voor om een boete te betalen, dan zijn ze goedkoper af. Kortom, het accuraat terugvinden van informatie is een hele uitdaging. Daar moet een oplossing voor komen, een mailserver op zich voldoet niet. Ook een back up systeem is niet echt geschikt, want dat is bedoeld om in geval van calamiteiten alle data terug te zetten, niet om in te zoeken. Kortom, in onze optiek zijn er dus drie belangrijke redenen waarom archiving belangrijk is: juridisch, technisch en economisch."

Microsoft Tech Days

Tijdens de Microsoft Tech Days komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde, zoals Office 365, Sharepoint 2013, Exchange, Lync, Windows 8 en Windows Phone. Het evenement vindt plaats op 16 en 17 april in het World Forum te Den Haag.

(PW)

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/interviews/.christian_hesdselhaus_jpg/165_165_80_1__christian_hesdselhaus.jpgGWAVA toont archiving-oplossing tijdens Microsoft Tech DaysTue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200
Nieuwe EU-atlas van ICT-hotspotshttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11295/nieuwe_eu_atlas_van_ict_hotspots.html 

Vraagt u zich af wat een plaats tot ICT-hotspot maakt? Bekijk dan München, Londen, Parijs en kleinere steden als Darmstadt, die allemaal aan bod komen in een nieuwe EU-atlas van ICT-hotspots. Deze atlas laat zien waar digitale technologieën gedijen en onderzoekt de factoren die tot dit succes bijdragen, zo meldt de EU.

Het grootste deel van de activiteit van de Europese ICT-sector is geconcentreerd in 34 regio’s in 12 landen waaronder Nederland waar Amsterdam en Eindhoven er uitspringen. De belangrijkste ingrediënten voor het succes waren de toegang tot topuniversiteiten en onderzoekscentra, alsmede financieringsmogelijkheden zoals risicokapitaal.

Wat betreft afgestudeerden in de computerwetenschappen: 8 van de 10 topregio's liggen in het Verenigd Koninkrijk Wat betreft activiteiten op het gebied van onderzoek en octrooiering voert Duitsland de lijst aan. Wat betreft de werkgelegenheid groeien Lissabon in Portugal en Rzeszowski in Polen het snelst. Wat betreft risicokapitaal trekken München, Parijs en Londen het meeste kapitaal aan.

In de studie wordt ook het belang van kleine regio’s onderstreept. Neem nu Darmstadt: een stad met maar 150 000 inwoners die economische kracht put uit het onderzoek en de innovatie die daar plaatsvindt, en uit het actieve bedrijfsleven aldaar. Darmstad is nummer zeven in de top tien van Europese "kernen van excellentie" op het gebied van ICT. Andere kleine regio’s met sterke prestaties zijn Leuven, Karlsruhe en Cambridge.

Of een regio ICT van topkwaliteit levert, houdt verband met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, met het vermogen om kennis naar de markt te brengen (innovatie) en met de totstandbrenging van een intensieve bedrijvigheid rond deze innovatie. Het lijkt erop dat welvarende ICT-regio’s: meestal van oudsher al industriegebieden zijn; over hoogwaardige onderwijsinstellingen en andere belangrijke spelers op het gebied van innovatie beschikken; een langetermijnbeleid voeren op het gebied van onderzoek en innovatie; historische kansen hebben gekregen (bijvoorbeeld als politieke hoofdstad van hun land); meestal in groepen bij elkaar liggen (de helft van de 34 "kernen van excellentie" zijn in elkaars nabijheid liggende regio's). Dit effect is ook waargenomen in gebieden als Silicon Valley (VS), Bangalore (India) of Changzhou (China).

Het European ICT Poles of Excellence (EIPE) Project wordt ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en DG CNECT.

Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.eu_jpg/165_165_80_1__eu.jpgNieuwe EU-atlas van ICT-hotspotsMon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
Avensus doet ICT-beheer en levert groot project op voor Schiphol Telematics (ST)http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11289/avensus_doet_ict_beheer_en_levert_groot_project_op_voor_schiphol_telematics__st_.html 

Schiphol Telematics (ST) en Avensus Nederland zetten hun handtekening onder het 2-jarig ICT-beheercontract en voor de uitrol van het Project KA van de Toekomst binnen ST.

Schiphol Telematics (ST) levert toegespitste diensten op het gebied van telefonie, IP-netwerken, internet en totaaloplossingen via vaste en mobiele netwerken. Al sinds 2001 fungeert Avensus als IT-Servicedesk voor alle medewerkers van Schiphol Telematics en beheert zij hun omgeving.

Nadat de overeenkomst voor het project en het beheer werd getekend, is een projectorganisatie ingericht onder aansturing van Avensus. Binnen de IT architectuur voor Schiphol Telematics is gekozen om een deel van de infrastructuur als IAAS in te richten opdat IT capaciteit wordt gedeeld. Avensus monitort en ondersteunt 7x24x365 de volledige IT-backoffice. De eindgebruikers worden vanuit één beheerteam van support voorzien, zodat de medewerkers van Schiphol Telematics direct een oplossing geboden wordt bij een gebruikersprobleem.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.schiphol_jpg/165_165_80_1__schiphol.jpgAvensus doet ICT-beheer en levert groot project op voor Schiphol Telematics (ST)Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
MKB-bedrijven: 'Het is ondanks de crisis lastig geschikt personeel te vinden'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11287/mkb_bedrijven___het_is_ondanks_de_crisis_lastig_geschikt_personeel_te_vinden_.html
MKB'ers hebben veel last gehad van de gevolgen van de crisis. 54% van de MKB'ers geeft aan hier de gevolgen van te hebben gevoeld. De bedrijven hebben onder andere te kampen met een sterke afname van het personeelsbestand. Dit is opvallend, aangezien 24% van de MKB-bedrijven die wel nieuw personeel zoeken aangeeft moeite te hebben geschikt personeel te vinden. Naast een teruglopend personeelsbestand lopen MKB'ers ook tegen verslechterde financiële resultaten en een zwakkere concurrentiepositie aan.

Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Randstad onder MKB-bedrijven is uitgevoerd. Veel genoemde redenen dat het juiste personeel niet wordt gevonden zijn gebrek aan werkervaring (45%), het ontbreken van de juiste instelling (25%) en een niet passende opleiding (31%).

Voorkeur voor flexibel personeel
Om in te kunnen spelen op de veranderende economische omstandigheden vinden MKB-ers het moeilijk het personeelsbestand op peil te houden. Bedrijven geven aan behoefte te hebben aan flexibel personeel om in te kunnen spelen op pieken en dalen, om financiële risico’s te beperken en omdat vaste contracten een te groot risico zijn. De werving, selectie, opleiding en ontwikkeling van personeel, maar ook ziekteverzuim en veranderende wet- en regelgeving blijkt onder MKB'ers tot zorgen te leiden.

Randstad stelt dan ook dat er sprake is van een duidelijke mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. “Er zijn genoeg werkzoekenden, maar die passen niet goed in het plaatje van MKB-bedrijven. Ik zie dat vooral jongere en oudere werkzoekenden hierdoor de boot missen. Ze zijn net vers op de arbeidsmarkt of hebben juist te eenzijdige ervaring. Jongeren ontberen nog de gevraagde werkervaring, maar vaak dus ook de juiste opleiding. Ouderen werken vaak zo lang bij een werkgever, dat de overstap naar een andere werkgever moeilijk te maken is. Het onderzoek laat ook zien dat in de huidige economie ondernemers op zoek zijn naar flexibele inzet van personeel. Dat is niet alleen de huidige realiteit maar ook die van de toekomst. Hier zullen werkgevers en werkzoekenden zich op aan moeten passen", legt Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland uit.

Infographic
Een infographic met de resultaten van het onderzoek van Randstad is hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.gedemotiveerd_personeel_jpeg/165_165_80_1__gedemotiveerd_personeel.jpegMKB-bedrijven: 'Het is ondanks de crisis lastig geschikt personeel te vinden'Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
IT-beveiliging van Rijksoverheid op de proef genomen tijdens hackatonhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11284/it_beveiliging_van_rijksoverheid_op_de_proef_genomen_tijdens_hackaton.html
IT-specialisten en hackers hebben de IT-beveiliging van de Rijksoverheid afgelopen zondagmiddag op de korrel genomen. De overheid organiseerde in de voormalige Caballero fabriek in de Brinckhorst in Den Haag een hackathon.

Een hackaton is een wedstrijd waarbij ethische hackers en beveiligingsspecialisten de beveiliging van IT-systemen testen. Ethische hackers zijn hackers die kwetsbaarheden melden zodat deze opgelost kunnen worden. De hackaton biedt de specialisten de mogelijkheid legaal de beveiliging op de proef te nemen. Kwetsbaarheden worden direct onder de aandacht van de overheid gebracht. De hackathon is dan ook bedoeld om de beveiliging van IT-systemen van de overheid te verbeteren.

Beveiligingsplan uitvoeren
De wedstrijd werd bezocht door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. De winnaar van de wedstrijd mag het beveiligingsplan voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoeren. Welke kwetsbaarheden tijdens de hackathon zijn aangetroffen is niet bekend gemaakt.

Een dergelijke hackwedstrijd kan ook voor bedrijven zeer waardevol zijn. Een hackathon brengt immers op een veilige en gecontroleerde manier kwetsbaarheden in IT-systemen aan het licht. Deze beveiligingsgaten kunnen vervolgens direct worden gedicht, waarmee wordt voorkomen dat kwaadwillende hackers hier misbruik van kunnen maken. Beveiligingsincidenten kunnen bedrijven immers veel schade en problemen opleveren.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cybercrime4_png/165_165_80_1__cybercrime4.pngIT-beveiliging van Rijksoverheid op de proef genomen tijdens hackatonMon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
Schneider Electric en McAfee sluiten cybersecurity pacthttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11281/schneider_electric_en_mcafee_sluiten_cybersecurity_pact.htmlSchneider Electric en McAfee zijn een partnership aangegaan voor het aanbieden van oplossingen op het gebied van cybersecurity. Ze richten zich hiermee op utilities en transportinfrastructuren.

De samenwerking betekent onder andere dat organisaties die actief zijn op het gebied van cruciale infrastructuren - zoals water, olie & gas, elektrische netwerken en transport - gebruik kunnen maken van softwareprogramma's die vooraf zijn getest op eventuele security-problemen. Deze IT-applicaties zijn vervolgens gecertificeerd, zodat de afnemer zeker weet dat deze software geen security-problemen kent. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een techniek die 'whitelisting' wordt genoemd. Dit wil zeggen dat alleen software wordt aangeboden die aantoonbaar veilig is, aldus de twee partners.

SCADA
Organisaties die belast zijn met het aanleggen en beheren van cruciale infrastructuren, verbeteren met de cybersecurity-oplossingen van Schneider Electric en McAfee hun operationele beveiliging. Daarnaast kunnen zij op kosten besparen, doordat zij niet achteraf tal van security-problemen moeten oplossen. Werken met vooraf geteste en gecertificeerde IT-applicaties verbetert ook de prestaties en de beschikbaarheid van belangrijke softwaresystemen. Denk hierbij aan SCADA-oplossingen en systemen voor energiemanagement.

Whitelisting
De samenwerking maakt het volgens de twee partners mogelijk om technieken voor whitelisting te combineren met onder andere oplossingen om wijzigingen in softwaresystemen op een goed gecontroleerde manier uit te voeren. Hierdoor kunnen zij kwaadaardige of niet opzettelijke systeemwijzigingen voorkomen. Dit voorkomt dat ongeauthoriseerde code en malware op een systeem wordt geplaatst. Deze mogelijkheden beschermen belangrijke systemen tegen aanvallen doordat voorkomen wordt dat zich een gat in de beveiliging bevindt, zonder dat een organisatie zich hiervan bewust is. Daarnaast wordt de kans op een inbraak in de software geminimaliseerd. Tot slot zorgen goed ingerichte patch-cycli ervoor dat systemen en apparaten blijven voldoen aan alle relevante security-standaarden.

Change Policies
Met de McAfee-oplossingen Embedded Control, Integrity Control & Application Control kunnen gebruikers de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van kritische infrastructuuromgevingen verbeteren. Dankzij de samenwerking tussen Schneider Electric en McAfee kunnen organisaties change policies doorvoeren. Het voorziet tevens in uitgebreide en geautomatiseerde audit-mogelijkheden voor omgevingen die zijn gebaseerd op Industrial Control System-omgevingen, aldus de twee bedrijven.

Door: Witold Kepinski


 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie2_jpg/165_165_80_1__fusie2.jpgSchneider Electric en McAfee sluiten cybersecurity pactMon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
Sony roept Sony VAIO Fit 11A devices terug vanwege problemen met Panasonic batterijhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11277/sony_roept_sony_vaio_fit_11a_devices_terug_vanwege_problemen_met_panasonic_batterij.htmlSony roept de Sony VAIO Fit 11A devices terug vanwege mogelijke overhittingsproblemen met Panasonic batterij. Van deze exemplaren zijn er 7000 verkocht in Europa.

Panasonic meldt aan de The Wall Street Journal dat het de batterijen voor deze Sony heeft geleverd. Er zijn geen problemen met andere merken devices die gebruik maken van de Panasonic batterij.

Sony heeft vaker zijn VAIO reeks teruggeroepen, zoals in 2003, 2008 en 2009 rond problemen met voeding en processors.

Sony verkocht begin febuari 2014 zijn Vaio pc-afdeling aan investeringsgroep JIP (Japan Industrial Partners). Daarnaast ontslaat het 5000 werknemers, ook in Europa.

Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/sony.jpgSony roept Sony VAIO Fit 11A devices terug vanwege problemen met Panasonic batterijMon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
Apple en Microsoft hebben meer cash dan de Amerikaanse overheidhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11276/apple_en_microsoft_hebben_meer_cash_dan_de_amerikaanse_overheid.htmlApple heeft drie keer zoveel cash als de Amerikaanse overheid. Dit blijkt uit onderzoek van Bank of America's wealth-management divisie US Trust zo meldt de Britse krant Telegraph.

Apple meldde onlangs aan de Amerikaanse beurswaakhond dat het 158,8 miljard dollar aan cash en reserves heeft. Volgens de US Trust geeft de Amerikaanse overheid 48,5 miljard dollar aan cash.

Na Apple volgt Microsoft met 83,7 miljard dollar aan cash en reserves. Daarvan is 76,4 miljard dollar in het buitenland (offshore) gestald om fiscaal voordeel te halen. Apple heeft naar verluidt 54,4 miljard dollar offshore gestald.

De cash reserves van Amerikaanse bedrijven, die niet actief zijn in de financiele secor, is het afgelopen jaar gestegen naar 1,6 biljoen dollar aldus mediabedrijf Bloomberg. Zo heeft General Electric 110 miljard dollar buiten Noord-Amerika gestald.

Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/dollars_zak.jpgApple en Microsoft hebben meer cash dan de Amerikaanse overheidMon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
Amazon, Salesforce.com, Google en VMware zijn grootste concurrenten van Microsofthttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11275/amazon__salesforce.com__google_en_vmware_zijn_grootste_concurrenten_van_microsoft.html
Amazon, Salesforce.com, Google en VMware zijn de grootste vier concurrenten van Microsoft. Deze vier (cloud) bedrijven en hun medewerkers zijn niet welkom op de Microsoft Worldwide Partner Conference (WPC) 2014 in Washington D.C, dat tussen 13 en 18 juli 2014 plaatsvindt. Dit staat op de website van het WPC te lezen.

Er komen jaarlijks duizenden channel partners naar het WPC, vanuit Nederland enkele honderden zoals resellers, distributeurs en isv's.  Thema van dit jaar is onder andere 'Harnessing the power of big data', waarbij channel partners hun klanten helpen hun data te transformeren naar 'true business intelligence'

Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.microsoft_logo_2013_vierkant_jpg/165_165_80_1__microsoft_logo_2013_vierkant.jpgAmazon, Salesforce.com, Google en VMware zijn grootste concurrenten van MicrosoftMon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
Jerry Rozeman, PQR: Out of the cloud before you get in?http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11273/jerry_rozeman__pqr__out_of_the_cloud_before_you_get_in_.html
Is de cloud dé oplossing voor alle IT-problemen? JerryRozeman, Chief Technology Officer bij PQR, durft dit in twijfel te trekken. “De afgelopen jaren is meerdere malen gebleken, dat er grote risico’s aan overmatig cloudgebruik verbonden zijn. Op het gebied van privacy, maar ook als het gaat om beschikbaarheid. Dat laatste heeft veel meer impact dan we ons realiseren! Het wordt tijd dat we ons afvragen of het nog verantwoord is om zomaar allerlei applicaties in de public cloud te plaatsen.”  

FaillissementNirvanix
Voorbeelden zijn er al, de eerste cloudproviders zijn failliet en de ophef over PRISM en NSA ligt bij iedereen nog vers in het geheugen. “In september 2013 werd het faillissement van Nirvanix, een grote Amerikaanse cloud serviceprovider, bekendgemaakt. Paniek brak uit; iedereen die van de Nirvanixcloud gebruikmaakte werd gesommeerd om binnen twee weken zijn data weg te halen. Over het hoe, waarom en waarheen had niemand nog nagedacht. De hele industrie reageerde meteen en uiteindelijk heeft niemand gerapporteerd data te hebben verloren. Het werd wel heel duidelijk dat informatie in de cloud kwetsbaar is.”

Wereldwijd leidde dit tot een enorm debat rondom cloud. Want niemand hield rekening met de gevolgen van een failliete cloud provider of een cloud provider die zijn dienstverlening stopte.

EPD in de cloud
“Dichterbij huis is er het voorbeeld van Infotechnology, de Application-as-a-Service provider voor de zorgsector, die failliet ging in maart 2011. Infotechnology verzorgde het dataverkeer voor de elektronische patiëntendossiers voor een groot aantal huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en GGD-instellingen. Het bedrijf raakte in grote financiële problemen en er werd een faillissement aangevraagd. Infotechnology heeft de data en applicaties van de huisartsenpraktijken gemigreerd naar derde partijen – twee KPN en een Vancis Advanced ICT Services datacenter– zodat de dienstverlening kan blijven doorgaan. Huisartsen hebben meerjarencontracten afgesloten, maar hebben eigenlijk geen idee met wie en waarvoor. De afhankelijkheid is enorm omdat alle applicaties en patiëntinformatie via Infotechnology zijn opgeslagen.”

“Naast faillissementen kunnen cloud providers ook gewoon ophouden met het leveren van een bepaalde dienstverlening. Zo is Symantec gestopt met het aanbieden van hun BackupExec.cloud service en beëindigde EMC de Atmos online cloud storage dienstverlening. Wijze les die we uit deze voorbeelden kunnen trekken: cloud en opslag in de cloud zijn geen oneindig beschikbare middelen; gebruikers moeten zelf voor het veiligstellen van hun data zorgen. De aanbieders voelen zich daar niet voor verantwoordelijk!”

Eén op de vier cloud providers verdwenen in 2015
Gartner voorspelt dat één op de vier cloud providers in 2015 verdwenen of overgenomen zal zijn. Bovengenoemde problemen zullen dus steeds vaker voorkomen. De gevolgen zijn nog niet te overzien. Duidelijk is wel dat bedrijven in deze situaties onvrijwillig te maken krijgen met een dienstverlening die ineens niet meer beschikbaar is. “Zij moeten zelf bedenken hoe zij hun diensten kunnen continueren. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de migratie van hun data; eencloud provider geeft hopelijk wat tijd voor datamigratie. Bij een faillissement rijst zelfs de vraag of dat nog mogelijk is!Ieder bedrijf dat met een cloud provider zaken doet, moet zich dus realiseren dat het zelf verantwoordelijk is. Natuurlijk spelen cloud providers hierop in door Service Level Agreements (SLA) aan te bieden. Maar zoals blijkt uit bovenstaande biedt ook dit alleen een schijngarantie.”

Waaruit bestaat de data?
Bij een faillissement is de curator bepalend voor het toegang geven tot de failliete cloud. Wetgeving op dit vlak is er echter niet. “Je kan jezelf de vraag stellen van wie de data in de cloud is. En het gaat niet alleen om data, ook om hardware in de cloud (IaaS) en applicaties (SaaS) in de cloud. IaaS-gebruikers moeten zich afvragen hoe zij de informatie die op de infrastructuur staat terug kunnen krijgen. Voor SaaS-gebruikers is het nog iets gecompliceerder: hun informatie is aan applicaties uit de cloud gekoppeld. Hierdoor is niet alleende vraag ‘kan ik mijn data terugkrijgen?’, maar ook de vraag’kan ik er dan nog wat mee?’, ineens van belang. Hoewel er Escrow regelingen bestaan, bieden zij geen garanties voor een willekeurig cloudsoftwarepakket. De rol van de overheid in deze situaties is onduidelijk. Wetgeving ontbreekt.”

Rol voor de overheid
Als een land grootschalig diensten van cloud providers afneemt vormt de cloud provider een onderdeel van het ecosysteem van het land. Zou de overheid zich dan niet in deze markt moeten mengen? “De dienstverlening is zeker van economisch belang en wetgeving schiet tekort. We hebben het nu puur over beschikbaarheid. Het is daarom belangrijk dat organisaties zich afvragen welke afhankelijkheid er ontstaat wanneer zij zaken afnemen bij een cloud provider.Als we kijken naar KPN-Getronics en de bijna-overname door het Mexicaanse telecombedrijf AméricaMóvil, zien we hoever deze afhankelijkheid reikt. Een belangrijk deel van de communicatie-infrastructuur van Nederlandhad in handen kunnen komen van een buitenlandse commerciële partij. Of denk eens na over de gevolgen van het niet functioneren van de netwerken van KPN of Vodafone. Complete communicatiestromen worden afgekapt. Een ander voorbeeld is de thuisgebruiker met een alles-in-één-pakket. Hij is volledig afhankelijk van één leverancier voor alle communicatie. Als er iets mis gaat, doet niks het meer.“

Cloud dilemma
“De cloud zorgt voor een dilemma. De propositie van (werken in de) cloud was dat alles eenvoudiger en  goedkoper werd, maar met het bovenstaande in gedachten verandert dit plaatje compleet. In het kader van beveiliging en beschikbaarheid moeten juist meer maatregelen getroffen worden. De kosten nemen toe. We moeten onszelf de juiste vragen stellen. Is het verantwoord om bedrijfsdata naar de externe cloud te brengen? Hoe kan je als bedrijf verantwoord met clouddiensten omgaan? Hoe kan je als bedrijf verantwoord naar de cloud gaan?En wat is de juiste plek van de cloud in de markt?”

De realiteit
Er is een cloudhype ontstaan. Ieder zichzelf respecterend bedrijf gaat ervan uit dat alles naar de (public) cloud gaat. Maar is dat echt zo? “Wat we zien is dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van extra – aanvullende –clouddiensten, maar dat er weinig migraties zijn. Het is dus niet zo dat bedrijven alle bedrijfsdata naar de cloud brengen in tegenstelling tot wat men ons wil doen geloven. Daarnaast is niet alles wat cloud genoemd wordt, daadwerkelijk cloud. De discussie over de definitie zal waarschijnlijk nooit beslecht worden, maar in mijn optiek staat cloud voor het aanbod van standaarddiensten, on demand en op basis van pay-per-use. Bedrijven kunnen hier zelf mee bouwen of dit afnemen bij een externe partij.Organisaties met een beheerprobleem kunnen vaak niet met een clouddienst uit de voeten. Zo’n dienst zorgt juist voor een extra probleem. Zij hebben outsourcing nodig. Er is veel vraag naar maatwerkoplossingen, op basis van pay-per-use uit de cloud. Maar dat  is per definitie niet correct;clouddiensten zijn immers standaarddiensten, geen maatwerkoplossingen. Cloud wordt vaak vergeleken met utility, met nutsbedrijven als water en stroom. Ook dat is niet correct: cloud heeft namelijk een restproduct, stroom en water niet, dat neem je af en maak je op. In de cloud is dat anders: doet een leverancier het niet meer, dan is er een restproduct in de cloud: de data die bij de cloudleverancier staat.Wat moet daarmee gebeuren?”

Verantwoord in de cloud
“Vanuit cloudperspectief moet een bedrijf zich de vraag stellen of het ondersteunende services of primaire bedrijfsprocessen afneemt. De actuele trend in de markt is dat bedrijven vooral ondersteunende services, zoals Disaster Recovery-as-a-Service en Test-& Developmentomgevingen uit de cloud afnemen. Als er iets misgaat, is er geen directe verstoring van de primaire bedrijfsprocessen. Voordat een bedrijf de cloud ingaat, is het zaak dat er nagedacht wordt over vragen als ‘Wat kan ik met de cloud, wat wil ik wel en wat wil ik niet naar de cloud brengen en waarom?’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een analyse van de bedrijfsprocessen nodig (welke zijn kritisch, welke zijn minder kritisch).”

Due diligence
“Wil je verantwoord naar de cloud gaan dan zou je eigenlijk een due diligence, een boekenonderzoek, moeten doen. Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen. Dit traject is vergelijkbaar met wat er gebeurt bij grote outsourcingstrajecten. De rol van bedrijfsjurist wordt in zo’n traject belangrijk, dit is niet de taak van de IT manager. Een door de IT-manager afgesloten SLA geeft geen garanties, bestuurders zijn zelf verantwoordelijk en moeten deze verantwoordelijkheid nemen en hun zaken goed regelen.”

Strategie
Er komt dus heel wat kijken bij het naar de publiccloud brengen van (delen van) bedrijfsdata. “Een beleidsplan en een plan voor het beheren van informatie is belangrijk. Zakendoen met cloud providers beïnvloed de manier van zakendoen van bedrijven immers direct. Voordat bedrijven besluiten de cloud in te gaan, zouden ze eerst een groot aantal vragen moeten beantwoorden. Over de consequenties van het plaatsen van bedrijfskritische systemen bij een cloud provider en de noodzaak van synchronisatie ofbackup van data naar externe bronnen. Over wat wel en wat niet. Onderdeel van de strategie moet een ‘wat als-plan’ zijn waarin alle worst en best case scenario’s aan orde komen. Denk goed na over het waarom, het wat en de kans van slagen hiervan. Decloud is niet zaligmakend, het is niet de heilige graal. Cloud heeft zeker een plek in de wereld verworven, maar niet alles moet de cloud in. Bedenk dat hoe belangrijker de informatie is die je in de cloud wil stoppen, hoe strategischer je ermee om moet gaan. En dat kan zelfs betekenen dat je die informatie helemaal niet in de cloud zet!”

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.jerry_rozeman_telindus_isit_jpg/165_165_80_1__jerry_rozeman_telindus_isit.jpgJerry Rozeman, PQR: Out of the cloud before you get in?Sat, 12 Apr 2014 00:00:00 +0200
Boris Renski, Mirantis: 'OpenStack is hypervisor agnostisch'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11270/boris_renski__mirantis___openstack_is_hypervisor_agnostisch_.html 

In 2016 is de cloud computing markt goed voor 60 miljard dollar, aldus onderzoeksbureau Gartner. Volgens Boris Renski, mede-eigenaar van Mirantis, een OpenStack integrator, opleider en services specialist, kunnen channel partners het beste open clouds bouwen. Het open source besturingssysteem OpenStack is hierbij geschikt als IaaS voor het draaien van cloud applicaties, dataopslag en andere taken. OpenStack wordt ondersteund Red Hat, HP, Dell, Cisco, IBM, RackSpace, SUSE en sinds eind 2013 ook VMware die al een eigen cloudplatform biedt.

Mirantis bouwt grote cloudomgevingen met de open source technologie van OpenStack, aldus Renski: “Er werken in totaal 400 mensen, waarvan 350 engineers. Mirantis groeit sterk in Oost-Europa en Noord-Amerika. Sinds kort is het actief in West-Europa, onder andere in Nederland dat wordt geleid door ex Red Hat directeur. Mirantis hoofdkantoor in de EMEA-markt is gevestigd in het Poolse Poznan.”

Hypervisor

Mirantis heeft aardig wat OpenStack projecten met service contracten uitgerold, onder andere bij PayPal, Cisco, Dell, GE, Agilent, NASA, HP en AT&T. Mirantis biedt verder de open-source library FUEL waarin tools te vinden zijn voor het uitrollen van grootschalige cloud infrastructuren. Renski: We zijn een OpenStack only company. Daarvoor werkten met veel Big Data technologie zoals CloudStack, Cassandra en Hadoop. Maar de laatste jaren ligt de focus op OpenStack, omdat deze infrastructuur software alles in huis en een application program interface (api) heeft voor andere merken software. OpenStack is hypervisor agnostisch, het werk prima met VMware, Red Hat en Microsoft Hyper-V. De software defined netwerk en storage oplossingen van VMware Nicira, Juniper, Cisco, Quantum hebben allemaal een plugin voor OpenStack.

Red Hat

De groei van Mirantis wordt ondersteund door investeerders. Intel Capital, Dell Ventures en het Chinese West Summit Capital die een kapitaalinjectie van tien miljoen dollar hebben gegeven. Red hat, de grootste bijdrager van de OpenStack technologie, heeft een minderheidsaandeel heeft in Mirantis. Renski: “Red Hat keek in het begin de kat uit de boom, bijvoorbeeld of OpenStack niet of wel concurrerend. Maar uiteindelijk omarmde Red Hat de open source cloud technologie. Red Hat de grootste bijdrager van OpenStack. Samen met ondersteuning van andere leveranciers zoals HP en IBM heeft Red Hat een grote kans om als Linux-leverancier defacto OpenStack oplossingen te bieden. Red Hat heeft een goede reputatie de in open source community en met enterprise klanten die open souce gebruiken. Daarom werkt het goed samen met OpenStack.”

FUEL

Tot nu wordt OpenStack veel in Noord-Amerika gebruik, daar focus. Maar Mirantis diet steeds meer klanten in Europa, zoals Ericsson. Renski: We richten ons op enterprise, financieel instellingen , media, farmaceutische bedrijven, telco’s, overheidsinstanties en technische instellingen die OpenStack voor hun cloudomgevingen willen gebruiken. Mirantis biedt de IT-afdelingen en betrokken IT-dienstverleners, zoals VARs en service providers, OpenStack trainingen en cursussen. Ze kunnen ook gebruik maken van onze FUEL OpenStack automation library. Daarin zit veel kennis die is opgedaan door onze services team. System Integrators in Nederland kunnen zich daardoor specialiseren, door het leveren van high availability Linux oplossingen op basis van OpenStack. Of OpenStack private clouds op door VMware vSphere gevirtualiseerde servers en datacenters, als alternatief voor VMware's vCloud.

Lucratief

De markt verandert, alles wordt cloud-gebaseerd zoals applicaties verwacht Renski. ”Je hebt een besturingssysteem nodig voor zaken als dagelijks beheer en software defined netwerk storage. OpenStack biedt de beste oplossing. OpenStack biedt channel partners een lucratieve fabric & plugability. Je kan klanten een unieke value propositie bieden. Openstack wordt wereldwijd snel geadopteerd. Channel partners moeten nu hun kans pakken.”

Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/interviews/.boris_renski_foto_jpg/165_165_80_1__boris_renski_foto.jpgBoris Renski, Mirantis: 'OpenStack is hypervisor agnostisch'Sat, 12 Apr 2014 00:00:00 +0200
Rocom Telecommunicatie BV failliet verklaard en start doorhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11264/rocom_telecommunicatie_bv_failliet_verklaard_en_start_door.html 

Rocom Telecommunicatie BV uit Venray is op 7 april 2014 door de Rechtbank Limburg failliet verklaard. Curator is mr. A.F.Th.M. Heutink, Postbus 53 6590AB Gennep. Telefoon: 0485-550880.

Rocom Telecommunicatie BV werd in 1990 opgericht en heeft 15 medewerkers in dienst.

Update 15 april 2014: Rocom start door. Directeur Robert van Rijswijck blijft hierbij de enige aandeelhouder.

Door: Witold Kepinski

 

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.failliet_jpg/165_165_80_1__failliet.jpgRocom Telecommunicatie BV failliet verklaard en start doorFri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
ICT-ondernemers kandidaat voor EY Entrepreneur Of The Year 2014http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11263/ict_ondernemers_kandidaat_voor_ey_entrepreneur_of_the_year_2014.html 

De competitie van EY Entrepreneur Of The Year 2014 is begonnen. De ondernemers, waaronder uit de ICT-sector zoals Jordy Kool (Infotheek, zie foto), Tim Heijwegen (Hittech Group), Raymond Alves (VisionsConnected) gaan de komende maanden de strijd aan voor deze titel.De ondernemers zijn geselecteerd op basis van hun omzet en groei en staan aan het roer van veelbelovende, succesvolle bedrijven. Zij gaan een intensief verkiezingstraject in waarbij zij zelf als ondernemer centraal staan. Op de jurydag op 2 september 2014 wordt bekend wie er door gaan naar de finale.

EY zoekt al 19 jaar naar de meest succesvolle ondernemers in Nederland in drie categorieën: Emerging, Accelerating en Master.

Ondernemers die door hun visie en leiderschap anderen inspireren en motiveren. Mensen die risico’s durven te nemen, vastberaden, gedreven en soms zelfs een tikkeltje eigenwijs zijn. Ofwel ondernemers met visie, passie en overtuiging.

De verkiezing beloont en stimuleert succesvol ondernemerschap. Het gehele verkiezingstraject wordt begeleid door een onafhankelijke jury bestaande uit voormalige winnaars, bestuurders uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en VNO-NCW.

Kandidaten
De kandidaten van EY Entrepreneur Of The Year 2014 zijn (in alfabetische volgorde):

In de categorie Emerging:

Raymond Alves, VisionsConnected B.V. Amsterdam
Edwin Arends, Arends Techniek B.V. Tweede Exloërmond
Toine Bastiaans, Salesupply Holding B.V. Wijchen
Marcel Funke, ConoScenza B.V. Hilversum
Wieger Kanters, Xelvin Zuid B.V. Venray
Patrick Muezers, Polyscope Holding B.V. Geleen
Janneke Niessen, Improve Digital B.V. Amsterdam
Haico Pols Storm, Marketing Group B.V. Groningen
Bart Timmer, The Future Group Next Generation B.V. Zoetermeer
Camille van Gestel, WakaWaka B.V. Haarlem
Gerbrand Verton, YourSurprise.com B.V. Zierikzee
Peter Zonneveld, Greenclouds B.V. Rotterdam

 

In de categorie Accelerating:

Paul Blees, BVA Auctions B.V. Amersfoort
Joep Bruins, Orangefield Group B.V. Amsterdam
Tim Heijwegen, Hittech Group B.V. Deurne
Martijn Herfkens, Fintrex B.V. Rotterdam
Erik Hessels, SMST Designers & Constructors B.V. Drachten
Yvo Hütte, Traffic & Travel Group B.V. Zwolle
Erwin Janssen, Dolmans Landscaping Group B.V. Bunde
Jordy Kool, Infotheek Groep N.V. Leiden
Paul Koppert, Koppert Beheer B.V. Berkel en Rodenrijs
Hans Kornmann, Divitel B.V. Apeldoorn
Bernard Muller, Burando Holding B.V. Rotterdam
Ralph Pinckaers, BRB International B.V. Ittervoort
Willem Pruijssers, Dutch Filmworks International Holding B.V. Utrecht
Atilay Uslu Corendon, Holding B.V. Lijnden
John van Hoof, CSU Total Care B.V. Uden
Luc van Schil, The Surgical Company Holding B.V. Amersfoort
Philippe Vorst, New York Pizza Management B.V. Amstelveen

Verkiezingstraject
In mei vindt de nominatiedag plaats waar de jury zich zal buigen over alle kandidaten. Zij bepalen wie er doorgaan naar de jurydag op 2 september en wie er kans maken op de titel EY Entrepreneur Of The Year 2014. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de galafinale op 4 oktober.

Internationale erkenning
De EY Entrepreneur Of The Year award is de meest prestigieuze ondernemersprijs ter wereld en wordt jaarlijks uitgereikt in meer dan vijftig landen ter wereld. Ieder jaar vertegenwoordigen in Monaco de Masters Entrepreneur Of The Year hun land tijdens de strijd om de titel ‘EY World Entrepreneur Of The Year’.

Door: Witold Kepinski

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/jordy_kool.jpgICT-ondernemers kandidaat voor EY Entrepreneur Of The Year 2014Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
Jewotech sluit zich aan bij AVANCE ICT Groep Nederlandhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11262/jewotech_sluit_zich_aan_bij_avance_ict_groep_nederland.html 

AVANCE ICT Groep Nederland is per 1 april jl. in Purmerend gestart met een nieuwe vestiging; AVANCE Application Management. Op deze locatie hebben de specialisten de beschikking over een eigen packaging straat waardoor projecten ‘in huis’ kunnen worden uitgevoerd.

Per 10 april heeft Jewotech uit Almere zich aangesloten bij AVANCE ICT Groep Nederland. Met ruim 30 specialisten is Jewotech gespecialiseerd in applicatie packaging & virtualisatie, applicatiemanagement en detachering.

Directeur Jeroen Wolff was eerder eigenaar van Lindeberg en verkocht dit bedrijf in 2007 aan Centric. Wolff; “De combinatie detachering en projecten is in mijn ogen ideaal. Als detacheringsopdrachten aflopen kunnen de specialisten indraaien op de projecten. Tevens kunnen we projecten eenvoudig up- en downscalen met een flexibele groep specialisten in de detachering”.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie_jpg/165_165_80_1__fusie.jpgJewotech sluit zich aan bij AVANCE ICT Groep NederlandFri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
'Minder managers dan verwacht hadden een hoger IT-budget'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11260/_minder_managers_dan_verwacht_hadden_een_hoger_it_budget_.html
Het IT-budget van managers is afgelopen kwartaal minder vaak verhoogd dan verwacht. Eind 2013 gaf 62% van managers aan te verwachten dat zijn IT-budget zou worden vergroot. Nu blijkt dat slechts 47% deze verhoging ook daadwerkelijk heeft gekregen.

Dit blijkt uit onderzoek van TEKsystems. Het bedrijf vroeg managers in november 2013 naar hun verwachtingen voor Q1 2014 op het gebied van IT-uitgaven, benodigd IT-talent en het kunnen voldoen aan IT-behoeften van medewerkers. TEKsystems heeft de resultaten van deze voorspelling nu vergeleken met de daadwerkelijke situatie in het eerste kwartaal van 2014.

IT-budget
26% van de IT-managers gaf eind 2013 aan te verwachten dat hun IT-budget gelijk zou blijven. Dit was in werkelijkheid bij 38% van de managers het geval. Managers die verwachtten dat hun IT-budget zou dalen hadden een realistischer beeld van het eerste kwartaal van 2014. 12% verwachtte dat zijn IT-budget zou dalen, terwijl dit uiteindelijk bij 15% van de managers het geval was.

IT-managers vinden het moeilijker dan verwacht personeel te vinden met veel ervaring in business intelligence (BI) en IT-security. Software-ontwikkelaars, projectmanagers en IT-architecten worden nog steeds genoemd als functies die moeilijk te vervullen zijn, maar blijken een minder grote uitdaging te vormen dan werd verwacht.

Trends met grote impact
Net als in november 2013 noemen IT-managers op dit moment nog steeds security, mobility, cloud computing en BI/big data als de technologietrends die de grootste impact hebben op hun organisatie. De posities van de trends op de ranglijst van trends met de grootste impact is echter wel gewijzigd. Mobility wordt nu genoemd als trend met de grootste impact (stond op #3), gevolgd door security (blijft op #2), cloud computing (stond op #4) en BI/big data (stond op #1).

Minder managers dan verwacht hebben in het eerste kwartaal van 2014 meer IT-personeel ingehuurd. 47 procent verwachtte in november 2013 in het afgelopen kwartaal meer full-time IT-personeel in te huren, terwijl 46 procent verwachtte meer tijdelijke IT-krachten in te zullen inzetten. Slechts 35% van de managers geeft aan daadwerkelijk meer IT-personeel te hebben ingehuurd. TEKsystems verwacht dat dit te maken heeft met het lagere IT-budget dat veel managers tot hun beschikking hadden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.euro_biljetten_jpg/165_165_80_1__euro_biljetten.jpg'Minder managers dan verwacht hadden een hoger IT-budget'Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
Gartner: 'Bedrijven gaan Internet of Things inzetten om kortstondige kansen te grijpen'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11259/gartner___bedrijven_gaan_internet_of_things_inzetten_om_kortstondige_kansen_te_grijpen_.html
Het Internet of Things telt in 2020 naar schatting 26 miljard apparaten die met internet zijn verbonden. De toenemende digitalisering van de wereld vormt dan ook een steeds groter wordend technologienetwerk in onze wereld. Bedrijven zullen dit netwerk in de toekomst steeds vaker gaan inzetten om kortstondige kansen aan te grijpen en uit te buiten. Dit voorspelt Jorge Lopez, vice president van Gartner.

"Digitaal zakendoen zal de traditionele barrières tussen verschillende sectoren afbreken waardoor compleet niveau value chains en zakelijke kansen ontstaan waar zittende spelers niet van kunnen profiteren", legt Lopez uit. "Digitaal zakendoen zal een impact hebben op de bestaande grenzen van sectoren en de dominantie van huidige leiders in markten, wat voor hen aanleiding zal zijn de segmenten waarin zij zich begeven te revalueren".

Momenten die van kritiek belang zijn
"Iedere industrie heeft zakelijk momenten die van kritiek belang zijn voor het bedrijf en klanten of burgers. Deze momenten waarop kansen zich voordoen of competitie mogelijk is kunnen leiden tot het wel of niet verkopen van producten en een industrie kunnen transformeren zijn zeer kortstondig. De vraag is dan ook hoe bedrijven om zullen gaan met deze tijdelijke kansen en uitdagingen in de digitale toekomst", aldus Don Schreibenreif, research vice president bij Gartner.

De meeste zullen 'digital business' simpelweg zien als een uitbreiding van een enterprise technologie of opvolger van e-business. Gartner noemt dit 'digitization' of het gebruiken van technologie om bestaande processen te automatiseren. Dit is echter niet langer voldoende", voegt Lopez hier aan toe. "Om te kunnen concurreren in een digitale wereld moeten bedrijven hun modellen digitaliseren en hun waarde in een wereld vol mensen, bedrijven en dingen revalueren".

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.internetwereldbol_jpg/165_165_80_1__internetwereldbol.jpgGartner: 'Bedrijven gaan Internet of Things inzetten om kortstondige kansen te grijpen'Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
Forrester reikt awards uit voor effectief inzetten social mediahttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11258/forrester_reikt_awards_uit_voor_effectief_inzetten_social_media.html
Social media kan voor bedrijven een krachtig middel zijn om klanten te bereiken en doelstellingen te realiseren. Niet ieder bedrijf zet social media echter even effectief in. Forrester Research de 2014 Forrester Groundswell Awards uitgereikt aan de bedrijven die in 2013 met behulp van social media het best hun doelstellingen het best hebben kunnen realiseren.

Bedrijven konden hun social media-campagnes aanmelden bij Forrester om mee te dingen naar de awards. Meer dan 100 campagnes werden in totaal aangemeld. De campagnes zijn beoordeeld in twee verschillende categorieën: Business-To-Consumer (B2C) en Business-To-Business. Hierbij is gekeken naar het bereik op social media, de social depth en de mate waarin een bedrijf erin is geslaagd een relatie met klanten op te bouwen via social media. Social depth zijn technologieën die het mogelijk maken sociale content op websites te verwerken.

Dit zijn de winnaars:

B2C

 • Bereik op social media: De campagne 'MorningStar Farms Feel Good Grilling House Party' van House Party en Kellogg
 • Social depth: De 'Social Gift Guide' van PGA TOUR Superstore en Mass Relevance
 • Relatie opbouwen via social media: Het 'Photoshop Photography Program' van Adobe

B2B

 • Bereik op social media: De campagne 'The Bomgar Insider' van Bomgar

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/.social_jpg/165_165_80_1__social.jpgForrester reikt awards uit voor effectief inzetten social mediaFri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
MEOS koopt Up & Running en stelt Joost Metten aan als CEOhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11257/meos_koopt_up___running_en_stelt_joost_metten_aan_als_ceo.html 

ICT bedrijf MEOS uit Haarlem is door de overname van branchegenoot Up & Running uit Almere uitgebreid naar 4 vestigingen in de Randstad, midden Nederland en Flevoland zo meldt commercieel Directeur Martijn Berns.

Up & Running is al 15 jaar gespecialiseerd in netwerkbeheer met beschikbaarheidsgaranties voor een vast bedrag per maand. Dit doen zij met 12 man vanuit het kantoor in Almere. MEOS is al 18 jaar gespecialiseerd in ICT oplossingen en betrokken dienstverlening. Met ruim 20 medewerkers en 3 vestigingen in Haarlem, Utrecht en Rijswijk worden bedrijven bediend met diensten rond IT en telefonie. Door de overname heeft MEOS in totaal 4.000 werkplekken en 500 servers in beheer, in lokale netwerken en in de Cloud.

Ton van der Plaats, één van de oprichters van Up & Running, is nu mede-aandeelhouder bij MEOS. Hij maakt deel uit van het Management Team, waarin sinds 1 april ook Victor Lieve, voorheen Manager Orderdesk MKB bij KPN, als verantwoordelijke voor de Servicedesk is toegetreden. Joost Metten, voorheen onder andere CEO Europe bij Terremark en CEO bij Cloudfounders, heeft de rol van CEO gekregen, waarmee het fundament voor verdere ontwikkeling en groei is gelegd.

Door: Witold Kepinski

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.joost_metten_png/165_165_80_1__joost_metten.pngMEOS koopt Up en Running en stelt Joost Metten aan als CEOFri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
Reportage: Het einde van broadcasting?http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11256/reportage__het_einde_van_broadcasting_.htmlEen van de bedrijfstakken die ingrijpend verandert onder invloed van interrnet is de sector broadcasting. Het is niet meer voldoende om alleen informnatie door te geven, het gaat daadwerkelijk om het leveren van toegevoegde waarde. Tijdens de round table 'The End of Broadcasting?' van Hero Business Solutions sprak Executive People hierover met Jan Paul Dekker, als Manager Digital Productions bij RTL Nederland verantwoordelijk voor alle websites van zijn organisatie.

(MvdH/MV)


]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/events/.hero_event_spotlight_jpg/165_165_80_1__hero_event_spotlight.jpgReportage: Het einde van broadcasting?Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
Paul de Vin wordt Director Systems & Technology Group IBM Beneluxhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11251/paul_de_vin_wordt_director_systems___technology_group_ibm_benelux.htmlPaul de Vin wordt Director Systems & Technology Group IBM Benelux, zo blijkt uit zijn LinkedIn profiel.

De Vin werkt al een lange tijd bij IBM, hij was eerder Director Enterprise Computing IBM Benelux, Director Business Partner Organisation Benelux, Directeur Systems & Technology Group Nederland en Directeur Financial Services Sector.

Door: Witold Kepinski
 
 
]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/interviews/.paul_de_vin_lr_jpg/165_165_80_1__paul_de_vin_lr.jpgPaul de Vin wordt Director Systems en Technology Group IBM BeneluxFri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
Actieagenda moet kracht van Nederlandse industrie uitbouwenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11245/actieagenda_moet_kracht_van_nederlandse_industrie_uitbouwen.html
Bedrijven, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen stellen samen een actieagenda voor de Nederlandse industrie op, waar de ICT-sector een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Hiermee willen de partijen de kracht van de Nederlandse industrie uitbouwen en haar toekomst zeker stellen door in te spelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME, gaat het team leiden dat de actieagenda gaat opstellen. Het actieplan is gisteren aangekondigd op de Hannover Messe, de grootste industriële beurs ter wereld waarvan Nederland dit jaar partnerland is.

Smart Industry
De team is samengesteld door het ministerie van Economische Zaken als antwoord op het rapport 'Smart Industry'. Dit rapport werd maandag namens het kabinet door premier Rutte in ontvangst genomen. FME, TNO, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken schetsen in het rapport de kansen en bedreigingen van 'smart industry' voor de Nederlandse industry. Met Smart industry doelen de partijen op de ontwikkeling van verregaande digitalisering en verweving van zowel apparaten als organisaties, waardoor nieuwe manieren van produceren en samenwerken ontstaan.

'De Nederlandse industrie is sterk en modern. Om volop te kunnen profiteren van de kansen die smart industry biedt, moet de industrie zichzelf blijven vernieuwen. Door als industrie, kennisinstellingen en overheid deze handschoen voortvarend op te pakken zorgen we ervoor dat we die kansen grijpen. Zo versterken we onze economie en dat levert welvaart en werkgelegenheid op', zegt minister Kamp van Economische Zaken.

Transitie versnellen
'Het is goed te zien dat het kabinet op basis van de conclusies van het rapport samen met de sector werk wil maken van het versnellen van de transitie naar smart industry. Nederland heeft een unieke combinatie van high tech industrie, ICT, logistiek, dienstverlening en een creatieve sector waarmee goed ingespeeld kan worden op de kansen die er liggen. Als we nu actie ondernemen, kunnen we deze positie versterken in een wereld die razendsnel verandert', zegt Dezentjé Hamming van FME.

Een concrete actieagenda wordt voor 1 september door het team gepresenteerd. Deze agenda moet een verdieping zijn van het topsectorenbeleid en de daaraan gekoppelde ICT-agenda. De agenda zal onder andere ingaan op nieuwe businessmodellen, R&D, scholing en de randvoorwaarden die de overheid kan stellen om de transitie door de industrie te ondersteunen.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.big_data_jpg/165_165_80_1__big_data.jpgActieagenda moet kracht van Nederlandse industrie uitbouwenThu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
Rechtbank verklaart Green Data Systems (GDS) failliethttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11239/rechtbank_verklaart_green_data_systems__gds__failliet.htmlGreen Data Systems (GDS), een datacenter dienstverlener die veel gebruik maakt van Hitachi Data System (HDS) oplossingen is door de rechtbank Overijssel op 8 april failliet verklaard. Curator is Paul Schepel van JPR Advocaten uit Deventer.

Wessel Graatsma is ceo en eigenaar van Green Data Systems. Rein De Jong was General Manager van Green Data Systems uit Deventer. Rein de Jong werkte eerder als channel sales director bij Hitachi Data Systems (HDS). Green Data Systems (GDS) is gespecialiseerd in duurzame informatie- technologieën, diensten en oplossingen en heeft vestigingen in België, Duitsland en Nederland en beschikt over 2 Performance Centers voor Hitachi technologie in Walldorf (D) en Deventer (NL).

Het bedrijf heeft vestigingen in België, Duitsland en Nederland en beschikt over 2 Performance Centers voor Hitachi technologie in het Duitse Walldorf en Deventer.

Hitachi Europe en Green Data Systems (GDS) kwamen in 2010 een strategisch partnerschap overeen voor de samenwerking aan en ontwikkeling van efficiënte en duurzame datacenters. Onderdeel van dit partnerschap was dat Green Data Systems, mede-oprichter van Eco2dc, een efficiënt en duurzaam datacenter in Deventer ging bouwen. Hier werd Hitachi's koelsysteem, gebaseerd op het ‘modular data center' principe, geïnstalleerd. Dit principe stelt datacenters in staat bezettingsgraden te optimaliseren en het energieverbruik en de CO2-uitstoot te reduceren.

Green Data Systems (GDS) introduceerde later Hitachi Cloud Infrastructure as a Service (C-IaaS). Dit cloudplatform bestaat uit Hitachi-hardware, software en diensten voor het uitrollen van private, publieke en hybride cloudsystemen. Green Data Systems introduceerde verder ook CommVault as a Service (CAAS), een managed CommVault-aanbod voor resellers en hun klanten.

Green Data Systems was verder samen met de Zwolse ondernemingen Unica en Compello en Hitachi betrokken bij de bouw van Triple Green Datacenters BV bij Steenwijk. Maar dat project is mislukt en doorgestart naar Zwolle. Unica en Hitachi zijn er ook niet meer bij betrokken.

De website van Green Data Systems is gewoon bereikbaar.

Door: Witold Kepinski


]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.failliet_jpg/165_165_80_1__failliet.jpgRechtbank verklaart Green Data Systems (GDS) faillietThu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
Visie: Evenement bezoeken? Denk hier goed over nahttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11238/visie__evenement_bezoeken__denk_hier_goed_over_na.html

Het aantal IT-evenementen is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aanbod is momenteel zelfs zo groot, dat je elke week wel een ander evenement over hetzelfde onderwerp kunt bezoeken. Dat is natuurlijk een onmogelijke opgave. Hoe kun je nu de beste keuze maken?

Evenementen bieden waardevolle informatie, zijn leerzaam,een goede plek om te netwerken en inspiratie op te doen.Aan de andere kant kost een bezoek aan een evenement vaak veel tijd en geld. Het is voor een organisatie daarom belangrijk om vooraf te bepalen wat de waarde is van een bezoek aan een bepaald evenement.Wat levert dit specifieke evenement de organisatie nou precies op? Welke vragen worden beantwoord, welke problemen worden opgelost? Welk evenement zorgt voor een positieve ROI,en welke niet?

Een ROI? Ja, een bezoek aan een evenement is een investering.Je kunt in deze context ook spreken van een ROA, een return on attendance. Het is natuurlijk leuk om te horen van een werknemer dat hij het naar zijn zin heeft gehad,dat hijinteressante mensen heeft ontmoet en dat hij heeft genoten van het lekkere zonnetje. Maar een bezoek aan een IT-evenement is waardeloos als de werknemer die dit evenement heeft bezocht na terugkomst geen verschil kan maken binnen de bestaande IT- en business-processen van de organisatie.

Investeer in de juiste evenementen

In welk evenement je het beste kunt investeren, hangt af van veel verschillende factoren. Er zijn maar weinig evenementen die alle pijnpunten van een organisatie zullen behandelen, dus je moet slim kiezen. Een van de belangrijkste zaken die je jezelf als organisatie moet afvragen, is wat je als organisatie probeert te bereiken met een bezoek aan een bepaald evenement. Als je op zoek bent naar een ITSM-tool, dan zullen sommige evenement meer opleveren dan andere. Heeft jouw organisatie meer behoefte aan een evenement waar thought leaders uit de industrie samenkomen, dan kom je ook nu uit bij bepaalde evenementen.

Vervolgens is het belangrijk om je te focussen op het evenement met de meeste waarde. Niet elk evenement,ook al wordt hetzelfde onderwerp behandeld, is namelijk even goed. Ook wordt niet elk evenement met het jaar groter en/of beter. Je kunt een waardevol evenement vaak herkennen aan de volgende eigenschappen:

 • Een breed aanbod aan presentaties, waarin praktijkvoorbeelden uit eerste hand worden gegeven
 • Workshops waar deelnemers aan de hand van voorbeelden uit het werkveld kunnen leren
 • Inzichten van gerenommeerde experts
 • Een groeiend bezoekersaantal
 • Brede erkenning binnen de industrie

Bovenstaande eigenschappen helpen je bij het vinden van een passend evenement, dat tegemoet komt aan bepaalde behoefte van jouw organisatie. Kortom: een evenement datde investering waard is.

Stephen Mann is senior manager product marketing bij ServiceNow

ServiceNow organiseert zelf Knowledge14, dat plaatsvindt van 27 april tot en met 1 mei 2014 in San Francisco in de Verenigde Staten. Meer informatie: https://knowledge.servicenow.com

De redactie van Executive People en Dutchitchannel.nl zal dagelijks verslag doen van dit evenement

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/column/.stephen_mann_jpg/165_165_80_1__stephen_mann.jpgVisie: Evenement bezoeken? Denk hier goed over naThu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
76,6 miljoen verscheepte PC's in Q1 2014http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11236/76_6_miljoen_verscheepte_pc_s_in_q1_2014.html
Wereldwijd zijn in het afgelopen kwartaal 76,6 miljoen PC's verscheept. Dit is een daling van 1,7% ten opzichte van eerste kwartaal van 2013. De daling neemt echter af en is lager dan in de afgelopen zeven kwartalen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van Gartner.

"Het einde van XP-ondersteuning door Microsoft op 8 april heeft een rol gespeeld in het afnemen van de daling van het aantal verscheepte PC's, zegt Mikako Kitagawa, hoofdanalist bij Gartner. "Alle segmenten profiteren van het einde van de XP-ondersteuning, aangezien dit de vernieuwing van XP-systemen stimuleert. De markt voor professionele desktops bleek in het afgelopen kwartaal een sterk segment te zijn. Japan is samen met andere landen in grote mate beïnvloed door het einde van de XP-ondersteuning. Het aantal verscheepte PC's in Japan nam jaar-op-jaar met 35% toe. De groei is ook aangedreven door belastingwijzingen. We verwachten dat de impact van XP-migraties wereldwijd in geheel 2014 terug te zien".

'Markt blijft zwak'
"De PC-markt blijft zwak, maar toont tekenen van verbeteringen ten opzichte van vorig jaar. De markt voor professionele PC's is verbeterd in regio's zoals de EMEA-regio. De Verenigde Staten zag een geleidelijk herstel van PC-uitgaven doordat de impact van tablets vervaagt", als Kitagawa.

Gartner erkent dat de PC-markt voor leveranciers een moeilijke markt blijft. De omvang van bedrijven speelt in deze markt van grote volumes en kleine winstmarges een belangrijke rol. Dit duwt sommige leveranciers zoals Sony uit de markt. De top 5-leveranciers laten met uitzondering van Acer echter allemaal een jaar-op-jaar groei in het aantal verscheepte units zien.

Lenovo is marktleider
Lenovo maakt van de top 5-leveranciers de grootste groei door. Het bedrijf zag het aantal verscheepte PC's ten opzichte van een jaar geleden met maar liefst 10,9% toenemen. Het bedrijf wist zijn marktaandeel uit te breiden tot 16,9%, waarmee het de grootste speler op de markt is. Lenovo verscheepte in totaal ruim 12,9 miljoen PC's.

HP staat op de tweede plaats met een marktaandeel van 16% en ruim 12,2 miljoen verscheepte units. Dell wist wereldwijd 9,5 miljoen PC's te verschepen en is hiermee de op twee na grootste speler in de markt.
 
WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/lenovo.gif76,6 miljoen verscheepte PC's in Q1 2014Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
Anaplan lanceert Territory & Quota Management in de Salesforce1 AppExchangehttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11235/anaplan_lanceert_territory___quota_management_in_de_salesforce1_appexchange.htmlAnaplan, leverancier van cloud-gebaseerde in-memory modellerings- en planningsoplossingen voor finance, sales en operations, lanceert Territory & Quota Management in de Salesforce1 AppExchange. Met de applicatie treden bedrijven op een geheel nieuwe manier in contact met klanten, partners en werknemers.

De Territory & Quota Management-applicatie integreert met Salesforce en andere belangrijke bedrijfssystemen en maakt door data gedreven territory- en quotamanagement en salesactiviteiten mogelijk. Naast real-time analytics stelt Anaplan eerstelijns salesmanagers in staat hun expertise toe te passen en noodzakelijke aanpassingen te doen op hun onderdelen van het overkoepelende, geïntegreerde plan. Zo zorgen ze voor onmiddellijke en voortdurende afstemming, top-down en bottom-up.

Territory & Quota Management is naadloos geïntegreerd in het Salesforce1 Customer Platform, het nieuwe social-, mobile- en cloud-klantenplatform voor het transformeren van sales-, service- en marketingapps. De applicatie is verkrijgbaar in de AppExchange.

Door: Witold Kepinski
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.anaplan_jpg/165_165_80_1__anaplan.jpgAnaplan lanceert Territory en Quota Management in de Salesforce1 AppExchangeThu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
Slowakije werkt aan aantrekkelijk ecosysteem voor snel ontwikkelende ICT-markthttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11233/slowakije_werkt_aan_aantrekkelijk_ecosysteem_voor_snel_ontwikkelende_ict_markt.html
Op initiatief van de Ambassade van Slowakije en de Nederlandse Kamer van Koophandel in Slowakije werd onlangs in het Haagse World Trade Center een bijeenkomst georganiseerd over de vestigings- en samenwerkingsmogelijkheden in Slowakije.

De focus van de bijeenkomst lag op het aantrekkelijke ICT-ecosysteem dat zich daar heeft ontwikkeld. Bestuurslid van de Nederlandse KvK in Slowakije en directeur Davinci Jan Lamber Voortman was middagvoorzitter. Hij heeft met Davinci uitstekende ervaringen in Slowakije op het gebied van softwareontwikkeling. ‘Slowakije heeft echter meer te bieden dan alleen (het outsourcen van) softwareontwikkeling. Het hele ecosysteem voor ICT-ontwikkeling biedt volop kansen voor bedrijven die hun horizon willen verbreden.’

De Ambassadeur van Slowakije, H.E. dhr. Jaroslav Chlebo, ziet ook graag dat andere Nederlandse ondernemingen de uitgebreide mogelijkheden voor ICT-gerelateerde activiteiten in Slowakije komen benutten. ‘ICT is de drijvende kracht voor veel economieën. Slowakije biedt een aantrekkelijke en globaal georiënteerde markt, die voor de Europese markt centraal is gelegen. Daarbij biedt Slowakije goedkoop en razendsnel internet. Dat laatste is vooral voor ICT-ontwikkelingen een onderscheidende factor.’

(PW)


]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/outsourcing.jpgSlowakije werkt aan aantrekkelijk ecosysteem voor snel ontwikkelende ICT-marktThu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
Microsoft ondersteunt Windows XP ook bij Nederlandse gemeenten langerhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11231/microsoft_ondersteunt_windows_xp_ook_bij_nederlandse_gemeenten_langer.html
De Rijksoverheid is niet de enige die een contract met Microsoft heeft gesloten voor langere ondersteuning van Windows XP. Ook verschillende Nederlandse gemeenten blijken gezamenlijk een contract voor dergelijke 'custom support' te hebben afgesloten. De gemeenten krijgen hierdoor van Microsoft tot eind 2014 de tijd te migreren naar een nieuwere versie van Windows.

Microsoft trok afgelopen dinsdag de stekker uit Windows XP en geeft voortaan geen technische ondersteuning meer voor het inmiddels 13 jaar oude besturingssysteem. De Rijksoverheid maakte eerder deze week al bekend een contract te hebben afgesloten met Microsoft. Het Amerikaanse IT-bedrijf verlengt hierdoor de technische ondersteuning voor Windows XP-machines op Nederlandse ministeries en overheidsdiensten. Dit contract heeft echter geen betrekking op gemeenten.

Initiatief van gemeenten
Verschillende gemeenten blijken zelf daarom ook een contract voor custom support te hebben afgesloten met Microsoft. Het initiatief is opgezet door de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de IBD en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de gemeenten Almere en Groningen doen met de deal mee.

De partijen nodigen andere gemeenten, provincies en waterschappen aan zich aan te sluiten bij het initiatief. De deelnemers betalen gezamenlijk de kosten van de custom support. Het is onbekend hoe hoog deze kosten precies zijn.

Bron: AT5

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.windows_xp_jpg/165_165_80_1__windows_xp.jpgMicrosoft ondersteunt Windows XP ook bij Nederlandse gemeenten langerThu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
Verizon introduceert Secure Cloud Interconnect (SCI)http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11229/verizon_introduceert_secure_cloud_interconnect__sci_.htmlVerizon biedt de dienst Secure Cloud Interconnect (SCI), een oplossing voor bedrijven om hun verschillende cloud omgevingen met elkaar te verbinden.

Bedrijven kunnen een beroep doen op het Private IP-netwerk van Verizon om verschillende cloud omgevingen met elkaar te verbinden, zoals die van Verizon en Microsoft Azure. Secure Cloud Interconnect zal naar verwachting later dit jaar ondersteuning bieden voor nog eens een half dozijn cloud omgevingen van andere grote leveranciers.

Daarnaast kunnen bedrijven die voor hun private cloud omgevingen gebruikmaken van colocatie bij Equinix een beroep doen op Secure Cloud Interconnect op 15 locaties van Equinix in Europa, de Verenigde Staten en de regio Asia-Pacific: Amsterdam, Londen, Frankfurt, Parijs, North Virginia, Newark, New Jersey, Chicago, Dallas, Los Angeles, Atlanta, Silicon Valley, Sydney, Hong Kong, Singapore en Tokio.

Door: Witold Kepinski
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/cloud.jpgVerizon introduceert Secure Cloud Interconnect (SCI)Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
Sogeti sluit raamovereenkomst met DUO voor datamigratiedienstenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11228/sogeti_sluit_raamovereenkomst_met_duo_voor_datamigratiediensten.html 

Sogeti heeft een raamovereenkomst afgesloten met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Met deze raamovereenkomst helpt de IT-dienstverlener DUO met de verbetering van haar dienstverlening aan onderwijsinstellingen en studenten. Volgens het programma ‘DUO vernieuwt’ worden de belangrijkste kernsystemen van DUO voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet op de Studiefinanciering, vervangen.

Dat betekent ook dat gegevens van oude naar nieuwe systemen gemigreerd worden. De overeenkomst is afgesloten voor een periode van twee jaar met een optie tot jaarlijkse verlenging tot maximaal vijf jaar. De contractwaarde bedraagt zo’n vijf miljoen euro. Binnen deze overeenkomst werkt Sogeti samen met haar onderaannemer ITCG die de ontwikkeling van methoden, technieken en tools voor haar rekening neemt.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie2_jpg/165_165_80_1__fusie2.jpgSogeti sluit raamovereenkomst met DUO voor datamigratiedienstenThu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
'Goedkeuring Sectorplan ICT is stap in goede richting'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11223/_goedkeuring_sectorplan_ict_is_stap_in_goede_richting_.htmlMet de goedkeuring van het Sectorplan ICT door minister Asscher wordt een stap in de goede richting gezet om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen, zo vindt belangenvereniging Nederland ICT.

Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van 2.500 ICT-professionals. Volgens Nederland ICT draagt het Sectorplan ICT bij aan het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Nu al is sprake van moeilijk vervulbare vacatures in de ICT-sector, aldus Nederland ICT.

Het sectorplan is namens de sociale partners ingediend door het CA-ICT, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de ICT sector. Voor het plan is € 9,4 miljoen beschikbaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ruim € 4,7 miljoen beschikbaar voor de uitvoering. De sector investeert zelf ook ruim € 4,7 miljoen. Nederland ICT voorzitter Bart Hogendoorn (foto): "De ontwikkelingen in onze sector gaan razendsnel. Er is daardoor veel vraag naar kennis die werknemers in hun opleiding niet mee hebben kunnen krijgen. Daar gaan we nu wat aan doen. De knelpunten op de arbeidsmarkt vormen een urgent probleem voor de sector." Louis Spaninks, directeur CA-ICT is blij dat er nu actie wordt genomen: "We kunnen nu gericht investeren in versterking van de sector. Dat is in het belang van de gehele Nederlandse economie. Als we niets doen aan die knelpunten gaat dat ten koste van de groei en werkgelegenheid."

WK
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.bart_hogendoorn_jpg/165_165_80_1__bart_hogendoorn.jpg'Goedkeuring Sectorplan ICT is stap in goede richting'Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
ICT Automatisering ziet af van overname Brandforthttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11222/ict_automatisering_ziet_af_van_overname__brandfort.htmlICT Automatisering ("ICT") besloten om af te zien van de voorgenomen transactie inzake Brandfort B.V. ("Brandfort").

ICT meldt: "Bij de uitwerking van de afspraken zoals gecommuniceerd op 5 februari bleek dat partijen geen overeenstemming konden bereiken over de uiteindelijke transactievoorwaarden. De door de aandeelhouders van Brandfort gestelde voorwaarden van de definitieve transactiedocumentatie waren naar het oordeel van het bestuur en de raad van commissarissen van ICT niet in het belang van ICT en haar stakeholders en derhalve onaanvaardbaar. ICT gaat onverminderd door met de implementatie van de aan de aandeelhouders gecommuniceerde strategie."

Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.nee_nein_mann_jpg/165_165_80_1__nee_nein_mann.jpgICT Automatisering ziet af van overname BrandfortWed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
'Moderniseren van legacy-applicaties staat laag op de agenda'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11220/_moderniseren_van_legacy_applicaties_staat_laag_op_de_agenda_.html
Bijna alle IT-managers (98 procent) geloven dat het toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan green-screen mainframe-applicaties zorgt voor een stijging van de productiviteit. Desondanks staat bij IT-managers het moderniseren van dergelijke legacy-applicaties niet hoog op de agenda, omdat de business dit niet aanmerkt als innovatie. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder 590 IT-managers en CIO’s.

72 procent van de IT-managers geeft aan dat de business het moderniseren van legacy-applicaties geen innovatie vindt. 42 procent geeft aan dat de business innovatie beoordeelt op ongebruikelijke en ‘gimmicky’ applicaties en widgets. Zij verkiezen nieuwigheid boven legacy. Het onderzoek is uitgevoerd door Vanson Bourne, in opdracht van Micro Focus, softwareleverancier op het gebied van modernisering, testen en management van enterprise applicaties.

IT-afdeling is niet innovatief
Micro Focus vroeg de IT-managers ook naar de rol van de IT-afdeling met betrekking tot innovatie. 61 procent gelooft dat de innovatieve rol van de IT-afdeling een integraal onderdeel is van de organisatie. Desondanks geeft de helft van de IT-managers aan dat de business de IT-afdeling niet beschouwd als innovatief. Hiervan denkt meer dan een derde (36%) dat de business IT beschouwd als ondersteuning voor de organisatie en 13 procent denkt dat de business hen slechts ziet als een onderhoudsfunctie.

“Dit onderzoek toont onomstotelijk aan dat bijna alle IT-managers wel heil zien in het moderniseren van green-screen mainframe-applicaties. Ondanks dat het moderniseren van dergelijke applicaties door de business niet direct aangemerkt wordt als innovatie, kan een update toch aanzienlijke voordelen opleveren en het innovatieve vermogen van organisaties vergroten. Het is dus zaak dat de IT-manager zijn rol als innovator claimt. In het whitepaper ‘De reis naar een innovatieve IT-organisatie’ bieden wij de IT-manager inzicht in de innovatiekracht van mainframe-applicaties, hoe deze het best benut kunnen worden en welke overwegingen gemaakt dienen te worden om de business optimaal te ondersteunen”, aldus Huib Klink, Senior Consultant/Pre Sales bij Micro Focus.

Whitepaper
De whitepaper ‘De reis naar een nieuwe IT-organisatie’ is hier te lezen.
WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.datacenter3_jpg/165_165_80_1__datacenter3.jpg'Moderniseren van legacy-applicaties staat laag op de agenda'Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
McAfee ziet business kansen met beveiligen van Internet of Thingshttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11218/mcafee_ziet_business_kansen_met_beveiligen_van_internet_of_things.html 

McAfee, onderdeel van Intel Security, presenteert zijn strategie voor het beveiligen van het Internet of Things. Het gaat om het beveiligen van verschillende apparaten met een internetverbinding, van smartphones en auto’s tot huishoudelijke apparaten en industriële sensors.

Volgens onderzoeksbureau IDC zal het Internet of Things tegen 2020 ongeveer 212 miljard van dit soort apparaten tellen. Dit betekent gemiddeld 27 apparaten voor ieder mens op Aarde, die allemaal beveiligd en beheerd moeten worden. McAfee ziet voor zijn channel partners een business kans om allerlei apparatuur, netwerlen en datacenters te beveiligen, zonder enige beperking in het gebruik ervan. Het bedrijf introduceerde eerder Intel de Intel Gateway Solutions for IoT: een familie van veilige netwerkplatforms op basis van Intel Quark en Atom processors. Ook is er nieuwe software van McAfee en Wind River waarmee bedrijven industriële apparaten naadloos met elkaar kunnen verbinden tot een ‘systeem van systemen’, dat klaar is voor het IoT. Daarnaast werkt McAfee samen met ruim 400 OEM-partners die actief zijn in de maakindustrie, retail en gezondheidszorg.

“Beveiliging moet al standaard ingebouwd zijn in het fundament van het Internet of Things”, zegt Wim van Campen (foto), VP McAfee Noord- en Oost-Europa. “Een uitval van de apparaten die het IoT vormen, is schadelijk voor bedrijven en voor ons dagelijks leven. We moeten weten wat we kunnen verwachten, zodat we ons tegen dreigingen kunnen beschermen. Daartoe moeten ook deze apparaten goed beveiligd worden. McAfee zet zich in om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en zonder zorgen gebruik kan maken van het Internet of Things.”

Kijk voor meer informatie over de oplossingen van McAfee voor het beveiligen van het Internet of Things op www.mcafee.com/embedded.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.wim_van_campen_jpg/165_165_80_1__wim_van_campen.jpgMcAfee ziet business kansen met beveiligen van Internet of ThingsWed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
Infor introduceert Infor CloudSuiteAerospace & Defense (A&D)http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11217/infor_introduceert_infor_cloudsuiteaerospace___defense__a_d_.html 

Infor, een leverancier van bedrijfssoftware, introduceert Infor CloudSuiteAerospace & Defense (A&D) dat speciaal is afgestemd op de behoeften van bedrijven in de ruimtevaart- en defensiesector.

CloudSuite bouwt voort op Infor’s oplossingen die beschikbaar zijn via Amazon Web Services (AWS), en biedt klanten toegang tot applicaties in de cloud. Het combineert software met functionaliteiten van de maakindustrie en biedt een flexibel abonnementsmodel.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/infor_logo_2013.jpgInfor introduceert Infor CloudSuiteAerospace en Defense (AenD)Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
Symantec: 'Meest schadelijke cyberaanvallen ooit vonden eind 2013 plaats'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11213/symantec___meest_schadelijke_cyberaanvallen_ooit_vonden_eind_2013_plaats_.html
De meest schadelijke cyberaanvallen uit de geschiedenis hebben eind 2013 plaatsgevonden. De omvang en het bereik van aanvallen groeit explosief, wat het vertrouwen en de reputatie van een bedrijf in gevaar kan brengen. Hiervoor waarschuwt Symantec in het jaarlijkse Internet Security Threat Report.

Voorheen richtte cybercriminelen zich vooral op snelle aanvallen die een kleine winst opleveren. Vandaag de dag hebben cybercriminelen echter meer geduld en nemen maanden de tijd grote datalekken voor te bereiden die hen veel geld opleveren. “Eén mega aanval levert soms wel hetzelfde op als 50 kleinere aanvallen”, zegt Tom Welling, Security Expert bij Symantec Benelux. “Hoewel het niveau van de aanvallen blijft stijgen, hebben criminelen steeds vaker meer geduld en wachten ze tot ze een grote aanval kunnen plegen die meer geld oplevert.”

Enorme opbrengsten
“Cyberaanvallen kunnen voor enorme opbrengsten zorgen, waardoor grootschalige aanvallen zullen blijven plaatsvinden”, zegt Welling. “Hierdoor moeten bedrijven van elk formaat hun beveiligingsstatus opnieuw evalueren, heroverwegen en eventueel reorganiseren.”

Het aantal gerichte cyberaanvallen is afgelopen jaar in verhouding met 2012 met 91 procent gestegen. De aanvallen duurden daarnaast gemiddeld drie maal zo lang. Persoonlijke assistenten en pr-medewerkers worden het meest aangevallen, aangezien zij vaak een opstap zijn naar bijvoorbeeld executives van grote bedrijven.

Tips
Symantec geeft bedrijven drie tips om zich beter te beschermen tegen eventuele datalekken, gerichte cyberaanvallen en algemene spam.

 • Ken uw gegevens: informatie moet het middelpunt van de bescherming worden, niet de apparaten of het datacenter. Weten waar gevoelige informatie zich bevindt en waar het naartoe stroomt, helpt bij het bepalen van het beste beleid en de beste procedures om de gegevens van de organisatie goed te beschermen.
 • Informeer werknemers: begeleid werknemers bij het beschermen van hun informatie. Geef ze inzicht in het bedrijfsbeleid en de procedures voor de bescherming van gevoelige gegevens op persoonlijke en zakelijke apparaten.
 • Implementeer een goede beveiligingsinfrastructuur: versterk de beveiligingsinfrastructuur door middel van preventiepraktijken die gericht zijn op dataverlies, netwerkbeveiliging, Endpoint-beveiliging, encryptie, sterke authenticatie en defensieve maatregelen, zoals reputatie-gebaseerde technologieën.


WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cybercrime4_png/165_165_80_1__cybercrime4.pngSymantec: 'Meest schadelijke cyberaanvallen ooit vonden eind 2013 plaats'Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
Belastingdienst gaat strenger controleren op zzp'ers met schijnconstructiehttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11208/belastingdienst_gaat_strenger_controleren_op_zzp_ers_met_schijnconstructie.html
De Belastingdienst gaat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in onder andere de ICT-sector strenger controleren. De overheidsdienst wil schijncontructies waarbij professionals ten onrechte werkzaam zijn als zzp'er aanpakken. Deze groep raakt zijn fiscale voordelen als zzp'er kwijt.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is volgens de Belastingdienst doorgeschoten. De overheidsdienst meldt tegenover De Volkskrant dat veel professionals in de ICT-, transport-, bouw-, zorg- en onderwijssector ten onrechte voordoen als zzp'er. Hierdoor profiteren zij van allerlei fiscale voordelen die volgens de Belastingdienst niet voor hen bedoeld. De overheid zou hierdoor honderden miljoenen euro's aan belasting mislopen per jaar.

De Belastingdienst kondigt daarom aan een strengere eisen te gaan stellen aan het verstrekken van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze VAR hebben zzp'ers nodig om aan te tonen dat zij als zelfstandigen actief zijn. Deze verklaring voorkomt dat werkgevers onverwacht alsnog allerlei premies en belasting moeten betalen. Zonder deze VAR kunnen zzp'ers dus niet langer als zelfstandigen aan de slag en zullen zij dus een contract moeten zien af te sluiten met hun opdrachtgever.

WH
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/belasting.jpgBelastingdienst gaat strenger controleren op zzp'ers met schijnconstructieWed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
Minister Asscher stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor banen in ICT-sectorhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11207/minister_asscher_stelt_5_miljoen_euro_beschikbaar_voor_banen_in_ict_sector.html
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor een banenplan in de ICT-sector. Werkgevers en vakbonden in de ICT-sector leggen hetzelfde bedrag in, waardoor in totaal 10 miljoen euro beschikbaar is voor het plan.

Het geld moet onder andere worden ingezet om vijfhonderd extra leer-werkplekken op mbo-niveau te creëren. Ook is de bedoeling dat aanvullende scholing beschikbaar wordt voor 200 leerlingen. Deze scholing moet een aanvulling zijn op de reguliere opleiding op mbo- of hbo-niveau. Leerlingen moeten hierbij een garantie krijgen op een contract bij een werkgever.

Loopbaanbegeleiding
Ook kan het geld worden gebruikt om tweehonderd werknemers in de ICT-sector naar een nieuwe baan te begeleiden. Loopbaanbegeleiding wordt beschikbaar voor naar schatting 300 ICT-professionals. Dit moet voorkomen dat zij zonder werk thuis komen te zitten.

De ICT-sector zou de komende jaren behoefte hebben aan nieuwe en gekwalificeerde medewerkers die kunnen inspelen op de continu ontwikkelingen en nieuw opkomende technologieën. Ook in het op peil houden van kennis en vaardigheden wordt daarom flink geïnvesteerd. Het budget wordt daarom ook ingezet om 2.500 werknemers te voorzien van bijscholing.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/jobs.pngMinister Asscher stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor banen in ICT-sectorWed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
NetApp voorzitter en oud-ceo Dan Warmenhoven gaat met pensioenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11206/netapp_voorzitter_en_oud_ceo_dan_warmenhoven_gaat_met_pensioen.html 

NetApp voorzitter en oud-ceo Dan Warmenhoven (foto) gaat in september met pensioen. De huidge ceo Tom Georgens wordt de nieuwe voorzitter en komt hierdoor steviger in het zadel te zitten.

Warmenhoven was 20 jaar in dienst bij NetApp, waar hij tussen 1994 tot 2009 ceo was. Zijn side-kick Nicholas Moore vertrekt ook en wordt vervangen door Michael Nevens, de huidige voorzitter van NetApp's Strategy Committee.

Onder de flamboyante Warmenhoven groeide NetApp flink door tot een groot internationaal storage bedrijf met een stevige footprint in Nederland. NetApp's focus lag de laatste jaren op NetApp DATA Ontap software. De enige misser is dat Warmenhoven niet Data Domain wist over te nemen. Rivaal EMC lukte dat wel. NetApp is daardoor geen grote speler geworden in de backup to disk & virtual tape library markt. 

Het bedrijf optimaliseert nu zijn personeelsbestand en kijkt naar verdere groei zoals met flash storage waar het stevig moet concurreren tegen nieuwkomers zoals Tintri, Nimble en Pure Storage. Op het gebied van cloud storage is er ook concurrentie zoals met Google en Amazon. Genoeg werk te doen voor Georgens en zijn team.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.dan_warmenhoven_jpg/165_165_80_1__dan_warmenhoven.jpgNetApp voorzitter en oud-ceo Dan Warmenhoven gaat met pensioenWed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
AccountView zorgt voor koppeling tussen crm en sociale mediahttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11193/accountview_zorgt_voor_koppeling_tussen_crm_en_sociale_media.html 

Met de integratie van crm-functionaliteit en sociale media maakt AccountView een nieuwe manier van werken mogelijk. Buttons bieden vanuit het klantenbestand van de bedrijfssoftware met een simpele muisklik toegang tot de socialemediaprofielen van relaties op onder meer Twitter, Facebook en LinkedIn. Zo worden hun gedrag, interesses en mening, maar bijvoorbeeld ook de ontwikkelingen in hun organisatie inzichtelijk, aldus AccountView. 

Met die waardevolle informatie kunnen bedrijven beter inspelen op de wensen en behoeften van hun klanten en prospects. Via de AccountView Contact App zijn de socialemediaprofielen ook onderweg via een tablet of smartphone beschikbaar, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een afspraak. "Sociale media spelen een steeds belangrijkere rol bij crm. Ze stellen bedrijven in staat een veel completer beeld van hun klanten te krijgen. En hoe beter je je klanten en prospects kent, hoe effectiever je ze kunt benaderen en ze de juiste oplossingen kunt bieden. Met AccountView kunnen bedrijven optimaal gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden van sociale media”, zegt Richard Scheper, Commercieel Directeur small and medium enterprises (sme) van Visma Software.

Beschikbaar in nieuwste versie AccountView

De koppeling met sociale media en de mobiele app zullen beschikbaar komen met AccountView 9.4. Deze nieuwe versie van de bedrijfssoftware zal binnenkort worden geïntroduceerd. Om gebruik te maken van de socialmedia-integratie en de app dienen gebruikers over deze laatste versie te beschikken.

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.richard_scheper_visma_jpg/165_165_80_1__richard_scheper_visma.jpgAccountView zorgt voor koppeling tussen crm en sociale mediaWed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
Data-driven organisaties pas succesvol als ze vertrouwensband met klanten hebbenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11187/data_driven_organisaties_pas_succesvol_als_ze_vertrouwensband_met_klanten_hebben.htmlHet succes van organisaties in de toekomst is gebaseerd op een data-strategie in combinatie met klantvertrouwen. Dit zegt de vice president Hermann Wimmer (foto) van Teradata EMEA & Asia Pacific, leverancier van analytische data platformen, applicaties en diensten.

Wimmer zei dit tijdens een keynote tijdens de Teradata Universe 2014 conferentie in Praag. Data is volgens Wimmer te vergelijken met een geldeenheid, maar wel waarmee je een vertrouwensband met klanten moet opbouwen. Tegenwoordig beschikken volgens Wimmer veel bedrijven en overheden over data-informatie van burgers, denk maar aan vliegtuigmaatschappijen, LinkedIn, Facebook, banken, Google en WhatsApp. "Zo werd WhatsApp door Facebook gekocht vanwege de opgeslagen data. Datzelfde geldt voor de overname van Nest door Google. Je moet er voor zorgen dat burgers data aan jouw geven, dan heb je als organisatie het vertrouwen."

Netflix

Een voordeel van een data-strategie is dat burgers lokale diensten op maat krijgen aangeboden tegen aantrekkelijke prijzen. Wimmer voorspelt een 'datatificatie' waarbij organisaties data verzamelen uit allerelei bronnen zoals sensoren, daarna analytics doen en vervolgens klanten op maat gemaakte aanbiedingen te doen. 

Volgens Wimmer zijn er al data-gedreven bedrijven zoals het car-sharing bedrijf ZipCar waarmee zoveel mogelijk mensen op een bepaalde tijd en binnen een regio van een auto gebruik kunnen maken. Ook Netflix gebruikt big data analytics om shows op maat te bieden en te meten zoals House Of Cards en Orange Is The New Black.

Witold Kepinski
 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.hermann_wimmer_teradata_jpg/165_165_80_1__hermann_wimmer_teradata.jpgData-driven organisaties pas succesvol als ze vertrouwensband met klanten hebbenWed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
Richtlijn Europese Unie voor opslag metadata is ongeldighttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11205/richtlijn_europese_unie_voor_opslag_metadata_is_ongeldig.html 

De nieuwe richtlijn van de Europese Unie voor het opslaan van metadata is in strijd met het Europese recht en daarom ongeldig zo blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Het hof vindt dat de richtlijn inbreuk maakt op burgerechten en het privéleven van mensen. De uitspraak van het Hof is bindend. Lees hier de uitspraak (pdf).

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.eu_jpg/165_165_80_1__eu.jpgRichtlijn Europese Unie voor opslag metadata is ongeldigTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Wereldwijde BYOD-markt is in 2020 goed voor 173,07 miljard euro per jaarhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11204/wereldwijde_byod_markt_is_in_2020_goed_voor_173_07_miljard_euro_per_jaar.html
De wereldwijde Bring Your Own Device (BYOD)-markt is in 2020 goed voor een omzet van 173,07 miljard euro per jaar. De markt maakt naar verwachting de komende jaren een flinke groei door, die wordt aangewakkerd door de behoefte slechts één apparaat te gebruiken voor zowel zakelijke als privé doeleinden en het groeiende gebruik van zowel smartphones als tablets.

Dit blijkt uit onderzoek van Grand View Research. De BYOD-markt groeit hard. De wereldwijde markt voor BYOD-producten was in 2012 nog goed voor een omzet van 47,15 miljard euro. De verwachte samengestelde jaarlijkse groei tussen 2014 en 2020 bedraagt 17,8%. Gebruikers hebben op dit moment gemiddeld 1,7 BYOD-apparaten in hun bezit.

Uitdagingen
Bedrijven staan de komende jaren volgens het business consultancybureau voor een aantal uitdagingen als het gaat om BYOD. Met name diefstal van mobiele apparaten en de veiligheid van vertrouwelijke documenten zijn bron van zorgen voor managers die BYOD willen implementeren.

Smartphones zijn op dit moment het meest gebruikte BYOD-apparaat. De hoeveelheid smartphones blijft de komende jaren flink toenemen. Ook het gebruik van laptops op de werkvloer groeit naar verwachting de komende jaren, maar de groei zal minder hard zijn dan die van het aantal smartphones. Laptops zijn vooral populair doordat krachtigere prestaties worden gecombineerd met mobiliteit.

Kleine bedrijven
BYOD biedt ook voor kleine bedrijven kansen. De trend helpt bedrijven winstgevender te werken terwijl zij de tevredenheid van medewerkers tegelijkertijd positief beïnvloeden. Lagere hardwarekosten in combinatie met het toenemende gebruik van cloud-gebaseerde oplossingen zullen naar verwachting een positieve impact hebben op BYOD-implementaties.

Het onderzoek 'Bring Your Own Device (BYOD) Market Analysis And Segment Forecasts To 2020' is hier beschikbaar.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.samsung_galaxy_tab_3_jpg/165_165_80_1__samsung_galaxy_tab_3.jpgWereldwijde BYOD-markt is in 2020 goed voor 173,07 miljard euro per jaarTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Tech Mahindra opent een nieuw Belgisch delivery center in Antwerpenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11203/tech_mahindra_opent_een_nieuw_belgisch_delivery_center_in_antwerpen.html 

Tech Mahindra opent een nieuw Belgisch delivery center in Antwerpen. Tech Mahindra ontleent 31 procent van zijn inkomsten aan de Europese markt.

Na de recente openingvan een delivery center in Düsseldorf, Duitsland, is de opening van de Belgische vestiging een belangrijke mijlpaal in de groei van het bedrijf.

Tech Mahindra heeft al een development center in Brussel. Met de opening van dit tweede Belgische delivery center in Antwerpen richt het bedrijf zich op verdere groei in de regio, aldus Vishaal Gupta, Hoofd Telecom Europa bij Tech Mahindra: “Het delivery center in Antwerpen versnelt de totstandkoming van een hub- en leveringsmodel in de Benelux. Deze nieuwe vestiging weerspiegelt onze toewijding aan de klanten in de regio en helpt ons realtime, near-shore diensten te leveren."

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/belgie.jpgTech Mahindra opent een nieuw Belgisch delivery center in AntwerpenTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Venture capitalist henQ steekt 1,5 miljoen euro in Casengohttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11199/venture_capitalist_henq_steekt_1_5_miljoen_euro_in_casengo.html 

Een consortium van investeerders onder leiding van venture capitalist henQ steekt 1,5 miljoen euro in Casengo. Deze cloud-applicatie stelt bedrijven in staat sneller en beter op klantvragen te reageren, zonder dat hun antwoorden onpersoonlijk worden. Met de funding wil Casengo verdere groei financieren.

Het Nederlandse Casengo, gelanceerd in december 2012, wordt momenteel gebruikt door ruim 2.300 bedrijven wereldwijd. Met de applicatie staan webwinkels en andere kleine bedrijven hun (potentiële) klanten sneller en beter te woord via e-mail, live chat en social media. Casengo combineert customer support software zoals Zendesk, Desk.com en Freshdesk, met chatsoftware zoals Olark, Zopim en LiveChat. “Dankzij onze software krijgen bedrijven het overzicht terug,” zegt oprichter Floris van der Veen. “Bovendien kunnen ze zonder extra mankracht live chat aanbieden.”

Customer service

Venture capitalist henQ leidt een groep investeerders die samen 1,5 miljoen euro in Casengo steken. “Wij zien dat het vasthouden van bestaande klanten minstens even belangrijk wordt als het binnenhalen van nieuwe klanten,” zegt Herman Hintzen, managing partner van henQ. “Customer service is een enorme groeimarkt, en Casengo speelt daar mooi op in. De applicatie is door een ervaren team van de grond af gebouwd als internationaal, meertalig platform. Daardoor heeft Casengo een streepje voor ten opzichte van de – voornamelijk Amerikaanse – concurrenten.”

Casengo wil de komende jaren verder groeien in Nederland, en het buitenland veroveren. Met name in Duitsland ziet Van der Veen kansen. “Wij willen de nummer één van Europa worden.” Bedrijven moeten steeds meer moeite doen om de steeds kritischer wordende consument aan hun merk te binden. “Met name kleinere bedrijven kunnen de band met hun klanten versterken door op de juiste manier, op het juiste moment, met de juiste boodschap te communiceren. Dat kan met onze applicatie.”

De oprichters van Casengo, de broers Floris (36) en Thijs (33) van der Veen, kennen de markt goed. In 2003 richtten zij Livecom op, een klantenservice-applicatie voor grote bedrijven zoals Philips, BMW en ABN AMRO. Livecom is actief in 27 landen.

WK

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.euro_biljetten_jpg/165_165_80_1__euro_biljetten.jpgVenture capitalist henQ steekt 1,5 miljoen euro in CasengoTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
´Licencing en Entitlement Management maken Internet of Things rendabel´http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11195/__licencing_en_entitlement_management_maken_internet_of_things_rendabel__.html 

The Internet of Things (IoT) zal de komende jaren naar verwachting een stevige groei doormaken, tot het aantal aangesloten apparaten in 2020 een omvang bereikt zal hebben van 26 miljard. Het gaat hierbij om een brede categorie van slimme devices, van smartphones tot medische robots. Vergeleken met het aantal apparaten dat hier in 2009 toe gerekend werd is dat dertig keer zoveel. Deze groei is wel afhankelijk van de investeringen die leveranciers van deze apparaten op dit gebied doen, en hun vermogen hier een goede return on investment (ROI) op te halen.

Volgens Laurie Wurster, research director bij Gartner, vereist de hypergroei van IoT volledig nieuwe business modellen, inclusief een andere inrichting van de supply chain van producenten, en de juiste inzet van software bij product development en in product revenue modellen.

Wuster: “The Internet of Things verandert alle hardware en appliance OEMs in software providers. Licencing en entitlement management technologie vormen de sleutel om de intellectual property op de software voor slimme devices te beschermen en  te gelde te maken.

Fabrikanten hebben te maken met toenemende wereldwijde concurrentiedruk om de productiekosten te verlagen die de marges onder druk zetten, en om waarde te halen uit producten die verbonden zijn met het internet. Maar om aanvullende omzet te genereren moeten fabrikanten erkennen dat embedded software en applicaties een cruciale rol spelen in The Internet of Things. Net als in de traditionele software-industrie is het zak de software te beschermen en warde te creëren met licenties.

(PW)

 Zie ook de Mclaren M2M-case van Vodafone

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/interviews/.mclaren_jpg/165_165_80_1__mclaren.jpg´Licencing en Entitlement Management maken Internet of Things rendabel´Tue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Aantal vacatures voor ICT-professionals is hard gestegenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11194/aantal_vacatures_voor_ict_professionals_is_hard_gestegen.html
Het aantal vacatures voor ICT-professionals is in het eerste kwartaal van 2014 opnieuw gegroeid. Detacheringsbureau Yacht zag in Q1 van 2014 13% meer ICT-gerelateerde vacatures dan in het zelfde kwartaal een jaar eerder. De markt groeide in 2013 met 20% ten opzichte van 2012.

Door de groei ontstaat een schaarste aan ICT-professionals. Vooral naar softwareontwikkelaars is veel vraag. Met een groei van 19% bedroeg het aantal gepubliceerde vacatures voor softwareontwikkelaars in het eerste kwartaal 2014 ruim 15.400. “Met name de schaarste aan softwareontwikkelaars wordt steeds problematischer. De mis match op de arbeidsmarkt is hier debet aan”, aldus Erik Kolthof competence director Finance & ICT bij Yacht.

De vraag naar security officers groeit daarnaast enorm. Het aantal vacatures voor security professionals is in het afgelopen kwartaal met 100% toegenomen ten opzichte van Q1 2013. De vraag naar deze specialiste is in absolute aantallen wel nog klein. Het afgelopen kwartaal werden 421 vacatures voor security officers gepubliceerd, terwijl dit in het eerste kwartaal van 2013 er nog 196 waren. Yacht verwacht dat deze groei dankzij onder andere de recente onrust over beveiliging in de rest van 2014 doorzet.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/jobs.pngAantal vacatures voor ICT-professionals is hard gestegenTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Microsoft trekt stekker uit Windows XPhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11191/microsoft_trekt_stekker_uit_windows_xp.html
Microsoft trekt vandaag officieel de stekker uit Windows XP. Het bedrijf biedt niet langer technische ondersteuning voor het 13 jaar oude besturingssysteem en gaat beveiligingsgaten dan ook niet meer dichten. Bedrijven die vanaf vandaag Windows XP blijven gebruiken lopen hierdoor extra risico slachtoffer te worden van cybercrime, aangezien hackers vrij spel krijgen.

Het Amerikaanse IT-bedrijf heeft vandaag voor het laatste een update uitgebracht voor Windows XP. Deze update verhelpt een aantal ernstige kwetsbaarheden in zowel Internet Explorer 6, 7 en 8 als Office 2003. Deze kwetsbaarheden kunnen door cybercriminelen worden misbruikt om op afstand kwaadaardige softwarepakketjes uit te voeren. De machines kunnen hierdoor worden geïnfecteerd met malware. De beveiligingsupdate voorkomt dit dus door de gaten te dichten.

Hackers kunnen ongehinderd hun gang gaan
Het is dus de laatste keer dat Microsoft een dergelijke update uitbrengt. Hackers die vanaf dit moment kwetsbaarheden in Windows XP gebruiken kunnen deze dus ongehinderd misbruiken, zonder dat Microsoft stappen zal nemen om dit misbruik te stoppen. Het ligt dan ook voor de hand dat het aantal cyberaanvallen op Windows XP-machines de komende tijd fors gaat toenemen.

Maakt uw bedrijf ondanks het aflopen van de technische ondersteuning nog steeds gebruik van Windows XP? Dan bent u zeker niet de enige. Naast bedrijven is ook de overheid nog niet klaar voor de overstap naar een nieuwer besturingssysteem. De Nederlandse overheid maakte deze week bekend een contract te hebben gesloten voor 'custom support' van Microsoft. Microsoft blijft Windows XP op Nederlandse ministeries en bij Nederlandse overheidsdiensten tot eind 2014 ondersteunen. De overheid krijgt dus meer tijd te migreren naar een nieuwer besturingssysteem. Dit is overigens niet goedkoop. Microsoft rekent voor custom support doorgaans 200 dollar per jaar per systeem, wat zou betekenen dat de Nederlandse overheid zo'n 7 miljoen euro betaald voor de ondersteuning.

Inlichtingendiensten
Ook inlichtingendiensten in de Verenigde Staten maken nog steeds op grote schaal gebruik van Windows XP. De verklaring hiervoor is simpel: sommige applicaties die speciaal voor de inlichtingendiensten zijn geschreven werken simpelweg niet op andere besturingssystemen.

Hoe maak je eigenlijk de overstap van Windows XP naar een nieuwere Windows-variant? Johan Corlemeijer, Vicepresident Technical Infrastructure bij Avanade, gaat hier in een nieuwe column uitgebreid op in. 

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.windows_xp_jpg/165_165_80_1__windows_xp.jpgMicrosoft trekt stekker uit Windows XPTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
IBM mainframe bestaat 50 jaarhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11190/ibm_mainframe_bestaat_50_jaar.html8 april is het 50 jaar geleden dat IBM de System/360 op de markt bracht, de eerste mainframe computer. Het apparaat kon worden geprogrammeerd en het ontwerp diende als basis voor alle latere generaties mainframes.

Historici noemen System/360 zelfs een van de belangrijkste industriële ontdekkingen in de geschiedenis, aldus IBM. En in de loop van vijf decennia hebben de afstammelingen van de 360 Mainframes zaken ondersteunt zoals barcodes, verkeerslichtsysteem, transacties op de beurs tot aan het boeken van een vlucht. Zo verwerkt Visa jaarlijks 20 procent van ’s werelds Bruto Nationaal Product door middel van mainframes, aldus IBM.

Momenteel ziet IBM opnieuw ontwikkelingen in de IT wereld die van even groot belang zijn als de introductie van de 360. "Niet alleen de Fortune 500, maar ook start-ups, studenten en consumenten krijgen steeds meer toegang tot de capaciteit van supermachines via de cloud, dan wel op hun smartphones en tablets. Mainframe computing is meer gemeengoed geworden dan ooit tevoren. Vandaag kijken we vooruit naar nog eens 50 jaar mainframe computing en de nieuwe toepassingen van mainframes op het gebied van Cloud, Big Data en Mobile computing", aldus IBM.

WK

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.ibm_system_z185_jpg/165_165_80_1__ibm_system_z185.jpgIBM mainframe bestaat 50 jaarTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Siemens kiest voor Teradata Unified Data Architecture (UDA) voor Big Data Analyticshttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11186/siemens_kiest_voor_teradata_unified_data_architecture__uda__voor_big_data_analytics.html 

Siemens kiest voor Teradata Big Data Analytics oplossingen met als doel zijn productieproces te optimaliseren. Dit melden de twee partijen tijdens de gebruikers- en partnerconferentie Teradata Universe 2014 in Praag. Teradata is een Amerikaanse leverancier van analytische data platformen, applicaties en diensten.

Siemens gebruikt Teradata oplossingen voor het analyseren van data die afkomstig zijn van sensoren, productieprocessen, data uit machines en data vanuit andere bronnen.

Siemens neemt hiervoor de Teradata Unified Data Architecture (UDA) in gebruik die ondere andere bestaat uit de Teradata Data Warehouse Appliance, de Teradata Aster Discovery Platform en de Teradata Appliance voor Hadoop. De implementatie, trainingen en dienstverlening wordt uitgevoerd door Teradata Professional Services.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.teradata_logo_product_jpg/165_165_80_1__teradata_logo_product.jpgSiemens kiest voor Teradata Unified Data Architecture (UDA) voor Big Data AnalyticsTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Siemens en McAfee werken samen aan beveiligingsoplossingen voor productiebedrijvenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11178/siemens_en_mcafee_werken_samen_aan_beveiligingsoplossingen_voor_productiebedrijven.html 

De Siemens Industry Sector en McAfee, een divisie van Intel Security, gaan hun bestaande partnership uitbreiden om de beveiligingsoplossingen voor productiebedrijven te verbeteren, zodat deze bescherming bieden tegen de zich snel ontwikkelende wereldwijde cyberdreigingen.

Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de beveiligingsportfolio’s van beide organisaties. Dit hebben beide bedrijven bekendgemaakt tijdens de Hannover Messe 2014. Siemens en McAfee werken al sinds 2011 met elkaar samen.

Productiebedrijven staan voor nieuwe uitdagingen, waaronder toenemende cyberdreigingen die ook steeds diverser worden. Deze bedrijven beschikken vaak niet over de middelen die nodig zijn om effectief te reageren op beveiligingsincidenten en hebben geen toegang tot dreigingsinformatie die proactieve maatregelen mogelijk maken, aldus de twee partners.

Dankzij de samenwerking met McAfee kan Siemens zijn beveiligingspropositie uitbreiden met diverse oplossingen, waaronder Next Generation Firewall, Security Information and Event Management (SIEM), Endpoint Security en Global Threat Intelligence (GTI), als onderdeel van zijn Managed Security Service. Ook kan Siemens hiermee professionele diensten aanbieden op het gebied van industriële beveiliging. Dit alles zorgt voor meer inzicht en controle op fabrieksniveau, terwijl het risico op diefstal van intellectueel eigendom wordt gereduceerd.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie2_jpg/165_165_80_1__fusie2.jpgSiemens en McAfee werken samen aan beveiligingsoplossingen voor productiebedrijvenTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Visie: De strijd tussen de SQL-on-Hadoop engines is begonnenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11177/visie__de_strijd_tussen_de_sql_on_hadoop_engines_is_begonnen.html 

Dit jaar was het glashelder op de Strata Conference in San Jose in Californië: De strijd tussen de SQL-on-Hadoop engines is losgebarsten. Veel bestaande en nieuwe leveranciers toonden daar trots hun implementatie op de beursvloer en daarnaast waren veel sessies aan dit onderwerp gewijd.

Zo populair als NoSQL vorig jaar was, zo populair is SQL-on-Hadoop op dit moment. Enkele van de vele implementaties zijn: Apache Hive, CitusDB, Cloudera Impala, ConcurrencyLingual, Hadapt, InfiniDB, JethroData, MammothDB, MapR Drill, MemSQL, PivotalHawQ, ProgressDataDirect, ScleraDB, Simba en SpliceMachine.

Naast deze implementaties moeten eigenlijk ook alle datavirtualisatie-producten genoemd worden. Deze producten zijn ontworpen om allerlei soorten gegevensbronnen (waaronder Hadoop)te benaderen en om  gegevens vanuit verschillende gegevensbronnen te integreren. Voorbeelden zijn Cirro, Cisco/Composite, Denodo, Informatica IDS, RedHat JBoss Data Virtualization en Stonebond.

Natuurlijk zijn er enkele SQL database servers die polyglot persistence ondersteunen. Dit betekent dat zij hun gegevens in hun eigen SQL database of in Hadoop kunnen opslaan. Voorbeelden zijn EMC/Greenplum UAP, Microsoft Polybase, Actian Paraccell en Teradata Aster database (SQL-H).

De meeste van deze implementaties worden momenteel beperkt tot het bevragen van gegevens die zijn opgeslagen in Hadoop, maar sommige, zoals SpliceMachine, ondersteunen transacties op Hadoop. De meeste maken geen gebruik van indexen, alhowelJethroData dat weer wel doet.

Deze aandacht voor SQL-on-Hadoop is natuurlijk begrijpelijk. Door middels een SQL interfacealle big data die in HDFS is opgeslagen beschikbaar te maken, kunnen talloze tools voor rapportage en analyse tools deze gegevens benaderen. Het maakt big data geschikt voor de massa. Het is dan niet alleen meer voor de “happy few” die goed Java kunnen programmeren.

Bent u geïnteresseerd in SQL-on-Hadoop, dan moet u tenminste twee technische aspecten bestuderen. Ten eerste, hoe efficiënt zijn deze engines bij het uitvoeren van joins? Vooral het koppelen van meerdere grote tabellen is een grote technologische uitdaging. Ten tweede, het is relatief eenvoudig één query snel uit te voeren, maar hoe goed zijn deze engines in staat hun workload te beheren als meerdere queries met verschillende kenmerken tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden? Met andere woorden, hoe goed beheren deze engines de query workload? Kan een query zo veel resources gebruiken dat alle andere queriesstaan te wachten? Laat u dus niet teveel beïnvloeden door single-user benchmarks.

Het is niet moeilijk te voorspellen dat er nog veel meer van deze SQL-on-Hadoop implementaties uitgebracht zullen gaan worden. Dat de bestaande producten zullen verbeteren en sneller zullen worden, is ook wel duidelijk. De kernvraag is welke van deze implementaties de strijd zullen overleven? Het is voor de hand liggend dat ze niet allemaal een groot commercieel succes zullen worden, maar voor klanten is het wel belangrijk dat een gekozen product na een aantal jaar nog steeds bestaat. Dit is vandaag de dag moeilijk te voorspellen, omdat de markt snel verandert. Laten we maar gaan bekijken hoe deze grote groep producten er volgend jaar op Stratabij staat.

Rick F. van der Lans

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/rick_van_der_lans.pngVisie: De strijd tussen de SQL-on-Hadoop engines is begonnenTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Gemeente Haarlem verbetert sturing met QlikViewhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11176/gemeente_haarlem_verbetert_sturing_met_qlikview.html 

De Gemeente Haarlem telt ruim 150.000 inwoners, heeft meer dan 1.200 medewerkers in dienst en is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland. In Nederland neemt de Gemeente Haarlem een top 10 positie in als aanbieder van kostenefficiënte publieke diensten gefaciliteerd door ICT. In het huidige klimaat, waarin van de publieke sector constante bezuinigingen worden verwacht, staat de Gemeente Haarlem onder hoge druk om kosten te verlagen en haar prestaties te verbeteren. Daarnaast oefenen burgers en overheid grote druk uit op de gemeente om nieuwe, efficiënte manieren van serviceverlening te introduceren.

Shared services-aanpak leidt tot testen van Qlikview

Als antwoord op deze uitdagingen heeft de gemeente gekozen voor een managementstrategie met veel aandacht voor prestatiemanagement. Sinds 2008 werkt de gemeente bovendien aan de ontwikkeling van een shared services strategie voor stafdiensten. Tot die tijd maakte bijna elk primair proces gebruikt van separate databronnen. De management informatie over de bronnen was bovendien veelal gescheiden.

Eén kosteneffectieve en gebruikersvriendelijke BI-oplossing bleek van vitaal belang te zijn om op lange termijn de gewenste veranderingen succesvol door te voeren. Jeroen Hoexum, informatiemanager bij Gemeente Haarlem vertelt: “Binnen de gemeente gebruikten we Cognos, Crystal Reports, Excel spreadsheets en Microsoft Access databases. Een compleet overzicht van de beschikbare (en belangrijke) rapportages ontbrak, terwijl we ook niet beschikten over een eenduidige rapportagestructuur. Het bleek een enorme uitdaging om de gekozen Shared Services benadering te realiseren. We onderkenden de behoefte aan één managementoplossing voor BI en prestatiemonitoring. De afdeling personeelszaken bleek een goed startpunt om QlikView te testen als oplossing voor het monitoren van personeels- en salarisgegevens.”

Seeing is believing demonstratie overtuigt belanghebbenden

In navolging van het succes van QlikView met de eerste rapporten voor personeelszaken en later ook met financiële rapportages wilde het management in 2009 het gebruik van QlikView uitbreiden naar de publieke kerndiensten van de gemeente. Dit met als doel het verbeteren van de sturing en het realiseren van efficiencybesparingen en het ontlasten van de functioneel beheerders van de bronsystemen.

Daarvoor was draagvlak nodig van verschillende belanghebbenden verantwoordelijk voor bijvoorbeeld sociale zekerheid, parkeerbeheer, paspoortuitgifte, meldingen openbare ruimte en diverse helpdesks. Zo wordt de QlikView applicatie Meldingen Openbare Ruimte bijvoorbeeld gebruikt voor het analyseren van de responstijd, waarbij afwijkingen van de normtijden onmiddellijk worden gesignaleerd.

Om dit draagvlak te creëren heeft de gemeente QlikTech Elite Partner The Implementation Group uitgenodigd voor een Seeing is Believing demonstratie voor het rapporteren en analyseren van de primaire processen, gebaseerd op de verschillende databronnen van de gemeente. Ernest-Jan Horn, directeur van The Implementation Group vertelt: “Managers binnen de publieke sector staan vaak sceptisch tegenover nieuwe software. Zij zijn hierin zeer stellig: eerst zien, dan geloven. Wij geven ze hierin groot gelijk. De Seeing is Believing demonstratie heeft bewezen dat QlikView écht werkt en zorgde ervoor dat managers die niet geloofden in de toegevoegde waarde van QlikView, omdat de gemeente al met Cognos werkte, gelijk overtuigd waren.”

Qlikview applicatie parkeerbeheer integreert met google mapping-technologie

In 2010 heeft de gemeente, met hulp van The Implementation Group op het gebied van systeemintegratie en coaching on the job van ontwikkelaars, een upgrade gerealiseerd naar QlikView. Met de technische ondersteuning, advies en consultancy van The Implementation Group, gespecialiseerd in de publieke sector, verliepen de ontwikkelingen met QlikView gedurende de eerste 12 maanden razendsnel. De gemeente beschikt nu over bijna 30 QlikView applicaties, waarvan de meeste door The Implementation Group zijn ontwikkeld of samen met eigen ontwikkelaars.

Vandaag de dag ontwikkelt de gemeente de meeste nieuwe applicaties binnenshuis. Iedere applicatie is ontwikkeld volgens het QlikView Dashboard, Analyse en Rapportage (DAR) principe, met een volwaardig framework voor beveiliging. Deze beveiliging is eenvoudig te realiseren binnen QlikView en van groot belang voor de gemeente omdat lokale overheden aan hoge veiligheidsstandaarden moeten voldoen.

Daarnaast is Google Mapping-technologie binnen een aantal applicaties geïntegreerd, bijvoorbeeld om het parkeerbeheer mogelijk te maken de belangrijke handhaaflocaties te analyseren. Horn voegt toe: “Tenslotte zijn de QlikView applicaties onlangs geschikt gemaakt voor gebruikers die regelmatig onderweg zijn. Zij kunnen hun eigen QlikView dashboards eenvoudig bekijken – en gebruiken – via hun iPad, hun smart telefoon of vanuit huis.”

Qlikview belangrijke factor in veranderproces richting prestatiemanagement

Het besluit om QlikView te implementeren binnen de gemeente Haarlem werd voornamelijk gedreven door de business in plaats van de IT-afdeling. Het gebruik van QlikView heeft de al sterke reputatie van de gemeente op het gebied van innovatieve dienstverlening versterkt. “Binnen veel gemeenten ontbreekt het aan heldere doelstellingen, terwijl er aan de andere kant weinig consensus is over de wijze waarop prestaties gemeten worden,”zegt Hoexum.

“We zijn nu heel goed in staat om de prestaties van onze kernprocessen en de meest essentiële ondersteunende processen te monitoren. Er is nog een verbetering te realiseren in het handelen op basis van gevoel naar het handelen op basis van echte, SMART gedefinieerde Key Performance Indicators. Echter, door de sterke verbetering van de databetrouwbaarheid en de toename van het gebruik van QlikView, ook binnen formele rapportagestructuren, begrijpen meer en meer managers de enorme toegevoegde waarde, namelijk dat zij met QlikView, in één enkele omgeving, toegang hebben tot een schat aan informatie.

Binnen de Gemeente Haarlem is QlikView, voor kosteneffectieve en efficiënte BI-monitoring, cruciaal onderdeel van het veranderproces richting een echte prestatiemanagement-cultuur. We besteden minder tijd aan discussies over de juistheid van rapporten over onze prestaties en meer aan het bedenken en uitvoeren van corrigerende acties.”

Besparing op softwarelicenties en focus op procesverbetering in plaats van datamanipulatie

In vergelijking met voorheen (voornamelijk handmatige proces voor prestatiemanagementrapportages) bespaart de gemeente door het gebruik QlikView tijd en geld. “In het verleden kende ieder bronsysteem een eigen rapportageoplossing,” vertelt Hoexum. Met QlikView besparen we licentiekosten, aangezien we in het verleden slechts een beperkt gedeelte van de verschillende rapportagetools gebruikten. De QlikView licenties worden nu ten volle gebruikt.

Zo gebruikt een manager nu dezelfde licentie voor het analyseren van zowel het primaire proces als de ondersteunende processen. Bovendien hebben we veel geld bespaard door procesverbeteringen ten gevolge van sterk verbeterd inzicht, waarbij ik verwacht dat we in de toekomst nog veel meer voordeel kunnen halen. Een andere gemeente, qua grootte vergelijkbaar met Haarlem, gaf aan alleen al rondom de financiële rapportages ongeveer 5 fte te hebben bespaard met de uitrol van QlikView.”

Kijkend naar de toekomst beseft de gemeente zich dat er nog veel te verbeteren is op het gebied van datakwaliteit, willen ze de voordelen van QlikView ten volle benutten. Maar de ontwikkelingen met QlikView gaan gewoon door. De gemeente blijft bezig om zelfstandig nieuwe applicaties te ontwikkelen en zijn nu in mindere mate afhankelijk van haar QlikTech partner, waarmee zij een waardevolle zakelijke relatie hebben opgebouwd.

Daarnaast richt Hoexum ook op het verbeteren van de koppeling tussen bestaande QlikView applicaties met additionele databronnen. Hij concludeert: “Wij beschikken over een goede, kostenefficiënte QlikView licentiestructuur die bijdraagt aan het continue verbeteren van onze operatie en het realiseren van bezuinigingen. Wij moedigen interactie met QlikView aan en willen onze Key Performance Indicators nog smarter maken, om zo de gewenste cultuurverandering binnen de gemeente te realiseren.”

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/cases/.qlick_overheidscase_jpg/165_165_80_1__qlick_overheidscase.jpgGemeente Haarlem verbetert sturing met QlikViewTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Symantec roept hulp JP Morgan inhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11175/symantec_roept_hulp_jp_morgan_in.html 

Symantec roept de hulp van zakenbank JP Morgan in om weer groei te halen, zo meldt Reuters. Het storage en security bedrijf ontsloeg onlangs ceo Steve Bennett. die bezig was onder het motto 'Symantec 4.0' het bedrijf naar een volgende fase te brengen na het ontslag van ceo Enrique Salem in 2012. Sommige analisten roepen op het bedrijf te splitsen.

Bennett heeft flink gesneden, onder andere in personeel en producten. Zo werd er afscheid genomen van het cloud backup segment. De verkoop van antivirus software viel tegen doordat er minder pc's werden verkocht. Verder schijnen niet alle partners en klanten niet allemaal even blij te zijn geweest met het beleid van Bennett die zonder een 'dank je wel' het bedrijf moest verlaten.

Analisten en investeerders opperen de mogelijkheid om Symantec op te splisten in een security, storage management (oude Veritas) en systems management onderdeel. Het is nu afwachten in wat voor vaarwater Symantec onder JP Morgan zal komen.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie2_jpg/165_165_80_1__fusie2.jpgSymantec roept hulp JP Morgan inTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Oxilion is toegetreden tot brancheorganisatie DHPAhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11170/oxilion_is_toegetreden_tot_brancheorganisatie_dhpa.html

Oxilion is toegetreden tot brancheorganisatie DHPA (Dutch Hosting Provider Association). Deze organisatie staat garant voor goede vertegenwoordiging van de aangesloten ondernemingen in de politiek, de maatschappij en het bedrijfsleven. O

xilion ziet deelname verder als een kans om bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de online industrie. Zo investeert DHPA in het continue verbeteren van informatiebeveiliging en het bestrijden van cybercrime, maar ook in vakonderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de sterke nadruk van DHPA op hoge kwaliteit, service en persoonlijk contact met klanten past uitstekend bij Oxilion.

Oxilion is al ruim 13 jaar een aanbieder van online diensten in Nederland. De online sector is een belangrijke groeisector voor Nederland; meer dan 20% van de gehele e-commerce omzet in Europa wordt door bedrijven als Oxilion in Nederland gefaciliteerd. De DHPA, opgericht in 2008, behartigt daarmee de belangen van aanbieders zoals Oxilion.

Kwaliteitskeurmerk

DHPA richt zich op de bovenlaag van de hostingmarkt. Van de 1.200 hostingbedrijven die ons land telt, zijn er op dit moment 31 deelnemer. “Onze deelnemers staan borg voor kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en transparantie,” aldus DHPA-directeur Michiel Steltman. “Deelname is uitsluitend mogelijk voor bedrijven die in ons gezamenlijke profiel passen en onze kernwaarden delen.” Kandidaat-deelnemers kunnen toetreden via een proces van ballotage. Dat kan gebeuren op voordracht door een bestaande deelnemer of op basis van een uitnodiging door het bestuur. “Wij beschouwen onze toetreding zonder meer als een zegel, of een keurmerk, op de kwaliteit van onze dienstverlening,” zegt Sebastiaan Assink, General Manager van Oxilion.

Code of Conduct

DHPA-deelnemers verplichten zich een gezamenlijke Code of Conduct te hanteren. De gedragscode schrijft onder meer voor hoe zij omgaan met klanten, personeel en elkaar. Ook gaat de code in op maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Het zijn afspraken die onze transparantie in de markt verhogen en de rechten van onze klanten verbeteren en zekerstellen,” aldus Assink. Daarnaast kunnen klanten er zeker van zijn dat de Service Level Agreements van DHPA-deelnemers aan strenge, professionele eisen voldoen.

Onderwijs en ‘verbinding’

Naast branchevertegenwoordiging en het bouwen van vertrouwen in de sector, zet DHPA in op onderwijs. De organisatie zoekt de samenwerking met onderwijsinstellingen om ook op langere termijn bij te dragen aan de veiligstelling van de kennis en kunde die nodig zijn voor een bloeiende online sector. Een vierde speerpunt is ‘verbinden’: DHPA stimuleert interactie tussen deelnemers, marktpartijen, overheid en platforms.

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.oxilion_fullcolor_jpg/165_165_80_1__oxilion_fullcolor.jpgOxilion is toegetreden tot brancheorganisatie DHPATue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Wilma van Dijk directeur cybersecurity Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11174/wilma_van_dijk_directeur_cybersecurity_nationaal_co__rdinator_terrorismebestrijding_en_veiligheid__nctv_.html 

Wilma van Dijk is benoemd tot directeur Cyber Security bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De benoeming gaat in op 1 juni 2014.

Wilma van Dijk (1966) is sinds 2012 directeur Bewaken, Beveiligen, Burgerluchtvaart bij de NCTV. In de periode 2012-2014 was zij daar tevens projectdirecteur Veiligheid Troonswisseling en projectdirecteur Nuclear Security Summit. Daarvoor was zij vanaf 2009 directeur Beveiliging Burgerluchtvaart bij de toenmalige Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), en aansluitend een van de kwartiermakers bij de totstandkoming van de huidige NCTV.

Wilma van Dijk studeerde Nederlands recht aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant. Zij volgt Wil van Gemert op die vanaf 1 mei zijn positie als adjunct-directeur bij Europol gaat bekleden.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.wilma_van_dijk_jpg/165_165_80_1__wilma_van_dijk.jpgWilma van Dijk directeur cybersecurity Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)Mon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200
VNSG Congres 2014 takeawayshttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11171/vnsg_congres_2014_takeaways.html 

De VNSG (Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers) hield onlangs haar jaarlijkse VNSG Congres in Maastricht. De redactie van Dutchitchannel.nl, executive-people.nl en BI-platform.nl was aanwezig en verzamelde een aantal nieuwsfeiten rond het thema ‘De gebruiker centraal’. Opvallend: We hoorden vaak 'SAP HANA' en de opening van het congres, met VNSG voorzitter Astrid Zwiers en SAP directeur Caspar Joustra (foto), was constructief-kritisch van karakter.

De nieuwe VNSG voorzitter Astrid Zwiers, cio van overheidsorganisatie P-Direkt die de personeelsadministratie gecentraliseerd heeft voor 130.000 ambtenaren, hamerde erop dat SAP-oplossingen de eindgebruiker meer centraal moet stellen. “We (VNSG) hebben SAP gedwongen te veranderen in een innovatieve organisatie. We houden elkaar scherp. We zeggen tegen SAP: wees helder in product- en licentiestrategie.”

Usability

Zwiers zegt dat er door SAP inmiddels stappen zijn gezet rond het gemakkelijk maken om te werken met SAP, maar er moet meer gebeuren. “Ik denk dat we daar nog niet zijn. De usability is beter geworden, maar er moet nog steeds met verschillende passwords worden ingelogd. Kijk ook waar gebruikers nu staan met hun installbase, licentiestructuur en pakket. Help ze van a naar b. Respecteer ook gebruikers die dat niet willen. Gebruikers willen rendement zien, ze kunnen niet zomaar overstappen. De eindgebruiker wil quality time en lean & mean werken.”

Status Quo

Caspar Joustra herkent ‘de status quo’, waar veel organisaties mee kampen, en zegt dat er stappen zijn gezet om zaken te vereenvoudigen. “Je moest vroeger (als klant) eerst veel voor-investeren. Nu is bijvoorbeeld SAP HANA op basis van maandabonnement verkrijgbaar, dus niet meer op licentie. We willen zaken simplificeren en flexibiliseren. SAP zal zijn gebruikers altijd helpen, ook als je op een SAP systeem draait van tien jaar geleden. We bieden future proof software. We zijn niet zoals Microsoft die stopt met XP en dan zegt ‘Zoek het maar uit’.”

Complex

Volgens Zwiers is de user interface van SAP complex vergeleken met Microsoft maar ook van toegevoegde waarde. Zwiers: “SAP is een ander systeem met connecties van en naar bedrijfsprocessen, dat maakt het complexer om zaken door te laten draaien. Je kan niet zomaar iets uit het systeem halen. De asset dat SAP een connectie heeft naar bedrijfsprocessen moeten we in stand houden.”

In de IT-branche heeft SAP een naam goed te maken: Zo duren de implementaties vaak lang. Zwiers zou graag willen zien dat SAP zijn software meer kort en cyclisch ontwikkelt met meer gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid. Caspar Joustra beaamt dit. “We kunnen dingen verbeteren.”

Van hub naar slimme switch

Een medewerker van CTAC vindt dat de informatie niet altijd goed ontsloten is op de website van VNSG. Zwiers herkent dat en zegt dat de VNSG website wordt vernieuwd. “We willen van eenvoudige hub een slimme switch worden. De technische innovatie is er, we gaan de website en zoekmachines vernieuwen, met meer social networking en snel nieuwe focusgroepen opzetten.”

Polls

Tijdens het VNSG Congres was er een online poll met de vraag of SAP de eindgebruiker meer centraal zet: ‘Een klein beetje’ zei 43 procent, ‘ik zie beweging’ zei 37 procent en ‘heel duidelijk’ 10,2 procent.

Bij een andere poll werd gevraagd ‘Gaat uw bedrijf groeien?’. ‘Ja’ zei 63,8 procent, ‘Nee’ zei 21,2 procent, ‘Misschien’ zei 14,1 procent. Caspar Joustra verwacht dat veel Nederlandse bedrijven klaar zijn voor verdere groei, zoals ASML. “Ze hebben geïnvesteerd in nieuwe technologie.“

Duurzaam

De VNSG is met het aantreden van Zwiers als voorzitter meer duurzaam geworden. ”De gebruiker komt binnen op het VNSG Congres en krijgt niet meer een tas met folders, maar alleen app. Het VNSG Congres is duurzaam ingericht.”

Gelikt

Tijdens het VNSG Congres werd een gelikte SAP promo film getoond met heel veel blije gebruikers en een positieve marketingboodschap. Veel deelnemers vonden het filmje wel erg gelikt. De film geeft het idee van ‘SAP is niet het probleem, de klant is het probleem’. Gebruikers zagen in de promofilm geen toepasbare apps die ze zelf kunnen gebruiken. Een gebruiker zou graag al die innovatie in de promofilm in alle SAP producten terug willen zien.

McKinsey

Mark Raben, Director Innovation & Product Strategy bij SAP Nederland, zegt dat SAP innovaties levert aan klanten rond cloud, social, apps en mobile. “Het gaat om het bieden van een klantervaring. Volgens een recent McKinsey rapport verwacht 60 procent van de ceo’s dat 15 tot 50 procent van de innovaties IT-gedreven moeten zijn. 66 procent van het IT-budget wordt besteedt voor het onderhoud van IT. Dat gaat ten koste van innovatie. Het is beter is dat 66 procent van het budget wordt besteed aan innovaties, onder andere door applicaties in de cloud te zetten. Of applicaties en analytics te laten draaien op SAP HANA platform. HANA is niet alleen een real time data platform, maar ook een development platform.”

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.casper_joustra_sap_jpg/165_165_80_1__casper_joustra_sap.jpgVNSG Congres 2014 takeawaysMon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200
Bereken de schade die cybercrime binnen uw bedrijf kan veroorzakenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11168/bereken_de_schade_die_cybercrime_binnen_uw_bedrijf_kan_veroorzaken.htmlCybercrime kost het bedrijfsleven veel geld. TNO berekende in 2012 nog dat cybercrime de Nederlandse samenleving tenminste tien miljard euro per jaar kost. Een groot deel van deze kosten zouden voor rekening van het bedrijfsleven komen. Hoe groot is echter de schade die cybercrime bij uw bedrijf kan aanrichten? Een handige tool maakt dit inzichtelijk.

Dat cybercrime veel schade veroorzaakt is al langer duidelijk. Niet alleen tonen cijfers van TNO dit aan, maar ook onderzoek van andere partijen. De ICT Barometer van Ernst & Young wees in 2011 bijvoorbeeld al uit dat zo'n 74.000 bedrijven in 2010 financiële schade heeft geleden door cybercrime. 53% stelt hierbij tussen de 10.000 en 500.000 euro schade te hebben opgelopen. 13% geeft aan zelfs meer dan 1.000.000 euro aan schade te hebben geleden. 

CyberTab
CyberTab is een tool waarmee managers en securityprofessionals kunnen uitrekenen welke schade een cyberaanval bij hun bedrijf kan veroorzaken. Deze schade is voor allerlei specifieke soorten cyberaanvallen te berekenen. Denk hierbij aan een Distributed Denial of Services (DDoS)-aanval of malware, maar ook aan misbruik van IT-systemen en allerlei vormen van cyberinbraken.

Gebruikers moeten zelf allerlei informatie verstrekken over hun bedrijf, de wijze waarop zij hierop reageren, de snelheid waarmee zij dit doen en kosten die zij hiervoor moeten maken. Op basis hiervan berekent CyberTab de totale schade die een dergelijke cyberaanval bij het bedrijf veroorzaakt.

Anoniem
De tool is ontwikkeld door The Economist Intelligence Unit en gesponsord door Booz Allen Hamilton. De partijen benadrukken op de website van CyberTab dat het gebruik van de tool anoniem is en alleen informatie die gebruikers zelf invoeren wordt verzameld. De ingevoerde informatie wordt anoniem opgeslagen en kan dus niet kunnen aan een specifiek bedrijf worden gekoppeld. CyberTab is hier te vinden. 

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cybertab_png/165_165_80_1__cybertab.pngBereken de schade die cybercrime binnen uw bedrijf kan veroorzakenMon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200
Dataverkoop van dochteronderneming brengt datahandelaar ernstig in de verlegenheidhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11165/dataverkoop_van_dochteronderneming_brengt_datahandelaar_ernstig_in_de_verlegenheid.html
Het is voor bedrijven die met privacygevoelige informatie werken van groot belang op de juiste wijze met deze data om te gaan. Ook bedrijven die worden overgenomen kunnen echter persoonsgegevens verwerken. Ook de werkwijze die dit soort bedrijven in het verleden hebben gehanteerd kunnen problemen opleveren voor de nieuwe eigenaar. Dit bewijst Experian, dat door de Amerikaanse justitie wordt onderzocht wegens het doorverkopen van privacygevoelige gegevens.

Experian is een kredietbeoordelaars die wereldwijd actief is, waaronder in Nederland. Reuters meldt dat justitie in meerdere Amerikaanse staten de werkwijze van een dochteronderneming van de kredietbeoordelaar onderzoekt. Court Ventures zou jarenlang onder andere Burger Service Nummers (BSN) van Amerikaanse burgers hebben doorverkocht aan cybercriminelen.

Ondergrondse website
De zaak kwam in oktober 2013 aan het licht. De Vietnamees Minh Ngo heeft inmiddels toegegeven een 'ondergrondse website' te hebben gerund waar klanten persoonlijke gegevens van Amerikaanse burgers konden kopen. Het gaat hierbij niet alleen om BSN's, maar ook om andere gegevens die cybercriminelen kunnen gebruiken om identiteitsfraude te plegen.

Deze persoonlijke gegevens kreeg Minh Ngo in handen door zich bij Court Ventures aan te melden en zich ten onrechte voor te doen als privé detective. Court Ventures verzuimde de achtergrond van de Vietnamees goed te controleren, waardoor de leugen van Minh Ngo niet aan het licht kwam. De man kon hierdoor lange tijd ongehinderd persoonsgegevens van Amerikanen opkopen bij het bedrijf.

Juridische documenten
Court Ventures verkoopt toegang tot juridische documenten en toegang tot een database met de BSN's van ongeveer 200 Amerikanen. Reuters meldt dat Court Ventures deze data in handen krijgt dankzij een deal met het bedrijf U.S. Info Search.

Experian kreeg Court Ventures in maart 2012 na een overname in handen. Minh Ngo maakte zijn account Court Ventures echter al eerder aan, wat betekent dat de controle van de achtergrond van deze man niet onder leiding van Experian is uitgevoerd. Aangezien Court Ventures op dit moment echter een dochteronderneming van Experian is ligt Experian nu onder het vergrootglas.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.data_jpg/165_165_80_1__data.jpgDataverkoop van dochteronderneming brengt datahandelaar ernstig in de verlegenheidMon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200
Whitepaper beschrijft Europese strategie voor standaardisering van cybersecurityhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11161/whitepaper_beschrijft_europese_strategie_voor_standaardisering_van_cybersecurity.html
De Cyber Security Coordination Group (CSCG) beschrijft in een whitepaper de strategie voor de ontwikkeling van Europese standaarden voor cybersecurity. De whitepaper is opgesteld op verzoek van Eurocommissaris Neelie Kroes.

"De CSCG moedigt Europese instituten met deze aanbevelingen aan wereldwijd de leiding te nemen in het standaardiseren van cybersecurity. De bescherming van persoonlijke data is één van de kernwaardes van de Europese Unie. We benadrukken daarom de noodzakelijke stappen die genomen moeten worden om de Europese online omgeving de veiligste in de wereld te maken, zoals onlangs in de 'Cyber Security Strategie' van de EU is beschreven", legt dr. Christian Ehler, lid van het Europees Parlement, uit.

Aanbevelingen
De CSCG doet de volgende negen aanbevelingen:

 1. De Europese Commissie (EC) zou de CSCG het mandaat moeten geven een raamwerk op te zetten voor de coördinatie van cybersecurity standaardisatie binnen Europa.
 2. De EC zou een duidelijk en algemeen begrijpbare beschrijving van cybersecurity moeten opstellen. Dit kan gebaseerd worden op basis van initiatief dat de CSCG wil nemen om de belangrijkste termen en definities te verduidelijken die in de standaardisatie van en communicatie rond cybersecurity in Europa worden gebruikt.
 3. De EC zou de normeringsinstituten CEN/CENELEC/ETSI het mandaat moeten geven een initiatief te lanceren om het vertrouwen van Europese burgers in de Europese digitale omgeving te herstellen. Dit initiatief zou gecoördineerd moeten worden door de CSCG en gericht zijn op het opzetten van standaarden om de meest betrouwbare omgeving ter wereld te creëren. Ook privacy en geharmoniseerde doelstellingen voor zowel onderwijs als bewustwording zouden onderdeel moeten uitmaken van dit initiatief.
 4. De EC zou de normeringsinstituten CEN/CENELEC/ETSI het mandaat moeten geven een initiatief te lanceren om gestandaardiseerde mechanismen op te zetten voor een sterk, interoperabel, vertrouwd en transparante European Public Key Infrastructuur op te zetten en sterke cryptografische oplossingen te ontwikkelen voor de Europese markt.
 5. De EC zou de CSCG toestemming moeten geven het standaardisatiewerk rond een veilig Europees Cyber Security Label voor ICT te coördineren. Die label moet helpen Europese consumenten te beschermen.
 6. De EC zou de normeringsinstituten CEN/CENELEC/ETSI het mandaat moeten geven samen met de CSCG de harmoniseren van Europese regelgeving te coördineren. Hierdoor kunnen bestaande Europese eisen op het gebied van cybersecurity worden uitgebreid en raamwerken worden geëvalueerd.
 7. De EC zou de CSCG toestemming moeten geven een interface te ontwikkelen tussen de CSCG en de Europese onderzoekscommunity. Hierdoor kan standaardisatie en onderzoek beter op elkaar worden afgestemd.
 8. De EC zou met ondersteuning van de CSCG deel moeten nemen aan een industrieel forum om cybersecuritystandaarden volgens Europese richtlijnen in samenwerking met belangrijke internationale spelers en aandeelhouders af te stemmen.
 9. De EC zou met ondersteuning van de CSCG een gericht wereldwijd initiatief op moeten zetten om standaarden die voldoen aan de Europese eisen te promoten om de ontwikkeling van zowel veilige ICT-producten- en diensten als cybersecurity-oplossingen te stimuleren.

De whitepaper van de CSCG is hier te vinden. 

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/cybercrime.jpgWhitepaper beschrijft Europese strategie voor standaardisering van cybersecurityMon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200
Nieuwe Executive-People Round Table: de IT Security Road Map bij INGhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11159/nieuwe_executive_people_round_table__de_it_security_road_map_bij_ing.htmlBijna elke CISO of CIO krijgt ermee te maken; er moet een roadmap voor IT Security opgesteld worden en door de directie/Board worden goedgekeurd. Deze roadmap moet helpen om de veiligheid in de IT systemen zo snel mogelijk naar een hoger plan brengen; en/of daar houden. Dit is dus geen technische roadmap. Van gewone gebruikers tot aan (top) bestuurders moet de roadmap begrepen worden. Een IT Security roadmap maken  is niet alleen een leuke opdracht, maar ook een uitdagende. Dit thema zal tijdens de volgende Executive-People round table op 21 mei verder worden uitgediept samen met Sjoerd Blum, Manager IT Security at ING Insurance. Hij neemt de deelnemers mee in zijn ‘lessons learned’ en zal hen uitdagen met de stellingen over zijn aanpak.

(PW)]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/events/.ep_rt_security_risk_management_jpg/165_165_80_1__ep_rt_security_risk_management.jpgNieuwe Executive-People Round Table: de IT Security Road Map bij INGMon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200
Gartner: Wat betekent Digital Business voor organisaties? (video)http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11154/gartner__wat_betekent_digital_business_voor_organisaties___video_.html 

Dit jaar zal Gartner Symposium/ITXpo, de grootste CIO-bijeenkomst van Europa, plaatsvinden van 9 tot 13 november in Barcelona. Voortbouwend op het thema van vorig jaar, Leading in the Digital World, zal onder de naam Digital Business ingegaan worden op de vraag op welke manier nieuwe businessmodellen ontstaan door het samengaan van de fysieke en de digitale wereld. Wat moet een CIO doen om daarop in te spelen?

Dit thema zal aan bod komen tijdens een rijk programma, met onder meer lezingen, workshops en netwerkevenementen. Ook dit jaar zal het team van Executive People en Dutch IT Channel dagelijks verslag doen vanaf Gartner Symposium-ITXpo. Tevens organiseert Executive People traditiegetrouw weer de overheidslunch, de Nederlandse sessie en het Benelux Beach House. Vorig jaar bezochten ruim zeshonderd Nederlandse, Belgische en Luxemburgse bezoekers dit feest in Club Shoko.

Bij de Nederlandse sessie vorig jaar stond Big Data centraal. Thijs van Koppen, Regional Vice President Executive Programs Benelux had naar analogie van talentenprograma's als The Voice een battle georganiseerd waarin vier analisten een pitch gaven op het belang van hun aandachtsgebied. Het publiek, bestaande uit meer dan honderdvijftig executives, stemde vervolgens over de onderwerpen. Frank Buytendijk sprak over Big Data, Gregor Petri over Cloud computing, Jeffrey Mann over social software en Mario de Boer over security.

(MvdH)

Bekijk hier een reportage vanaf Gartner Symposium/ITXpo 2013

Meer informatie over Gartner Symposium/ITXpo 2014

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/events/.gartner_update_1_spotlight_jpg/165_165_80_1__gartner_update_1_spotlight.jpgGartner: Wat betekent Digital Business voor organisaties? (video)Mon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200
Information Builders en Esri breiden samenwerking uithttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11153/information_builders_en_esri_breiden_samenwerking_uit.html 

Business intelligence-specialist Information Builders kondigt aan dat ze de samenwerking met Esri, leverancier van GIS-technologie.

Door de samenwerking met Information Builders krijgen gebruikers van het WebFOCUS-platform van Information Builders toegang tot de meest actuele geografische data van Esri. Daarnaast biedt de ArcGIS Online-oplossing van Esri ook analytische en voorspellende mogelijkheden. Dat biedt WebFOCUS-gebruikers meer inzicht in datapatronen in bepaalde regio’s, aldus de twee partners.

Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie2_jpg/165_165_80_1__fusie2.jpgInformation Builders en Esri breiden samenwerking uitMon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200
PEAK-IT introduceert flexibel solliciterenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11151/peak_it_introduceert_flexibel_solliciteren.html 

Bij PEAK-IT is het nu mogelijk een sollicitatiegesprek te voeren op een eigen gekozen moment en manier. "Deze flexibiliteit is vooral belangrijk en prettig voor ICT professionals die vijf dagen per week aan het werk zijn. Naast het buiten kantoortijden solliciteren is het ook mogelijk om online met videobeeld te solliciteren. Wij merken dat latent zoekende ICT professionals eerder op gesprek gaan wanneer de mogelijkheden betreft tijden flexibeler worden", aldus Maarten Cobelens (foto) COO PEAK-IT.

Online solliciteren met video is een tweede mogelijkheid die PEAK-IT haar sollicitanten aanbiedt. Voor ICT professionals is het soms lastig om een sollicitatie in te plannen in verband met werk en reistijd.

ICT professionals van PEAK-IT volgen de PEAK-IT HBO Basecamp. Een traject van twee jaar waarin de ICT professional door middel van doelgerichte projecten, certificeringen, trainingen en praktijkopdrachten wordt opgeleid tot een IT Consultant. “Wij investeren graag in de toekomst van ICT professionals om enerzijds de kwaliteit te verhogen en anderzijds ICT professionals een goede start te bieden op de arbeidsmarkt", aldus Maarten Cobelens COO PEAK-IT.

Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.maarten_cobelens_jpg/165_165_80_1__maarten_cobelens.jpgPEAK-IT introduceert flexibel solliciterenMon, 07 Apr 2014 00:00:00 +0200
Samenwerking CIO en CMO cruciaal bij big datahttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11150/samenwerking_cio_en_cmo_cruciaal_bij_big_data.html 

Big data, dat inzicht geeft in klantgedrag op basis van opgeslagen informatie, gaat alle onderdelen van een organisatie aan zoals bij marketing, sales, IT, finance en directie. “CIOs en CMOs zien daarom steeds vaker in dat ze moeten samenwerken rond business en big data technologie. De binding met klanten wordt daardoor nauwer waardoor er meer omzet kan worden gehaald.” Dit zegt Robert Fair, Executive Vice President, Chief Marketing & Information Officer bij Teradata, leverancier van datawarehouse, analytics en marketing crm oplossingen.

Robert Fair zegt dat de dubbelfunctie van CMO en CIO in praktijk goed uitpakt. “We spelen in op de trend dat de marketing divisie meer tijd en geld spendeert aan IT dan voorheen het geval was. IT werd vroeger gezien als een kostenpost, maar de CMO ziet IT vaker als de ‘business enabler’. Sinds mijn aanstelling als CMO en CIO spreek ik met veel meer verschillende afdelingen, zoals met de sales, marketing en HR. De discussie gaat over de gezamenlijke rol van technologie en business en hoe we de juiste oplossing kunnen leveren. Mijn taak is, net zoals bij een puzzel, alle stukjes samen te voegen die zorgen voor de juiste IT strategie.”

Huwelijk

De nauwere samenwerking tussen IT en de business afdelingen is niet over één nacht ijs gegaan, erkent Fair. “Het is net als een vers huwelijk, we zitten nu in de witte broodweken. Je ziet veel spanningen tussen IT en business, dat komt vooral door het gebrek van goede communicatie tussen de business afdelingen. Maar iedereen ziet het nut van de samenwerking in, medewerkers willen graag een bijdrage leveren aan business enablement. We kiezen daarbij voor open dialoog tussen alle werknemers en afdelingen. Uiteraard ontstaan er hier en daar strubbelingen, maar dat hoort er nou eenmaal bij als je de beste diensten wil leveren.”

Door de nauwe samenwerking tussen IT en business afdelingen worden klanten van Teradata optimaal geholpen, aldus Fair. “Klanten gaan bij Teradata niet voor een kortlopend traject of een transactie, maar voor een relatie van minimaal drie jaar. Ze zien dat we veel kennis hebben van diverse verticale markten en technologie. We laten dat ook online via onze websites, onderzoeken en social media zien. Veel nieuwe klanten komen direct via onze website naar ons toe. Dat leidt tot meer omzetgroei.”

Verwarring

Klanten willen op dit moment weten wat big data voor hun concreet kan betekenen, aldus Fair. “Er is nog steeds vaak verwarring rond big data, het is niet alleen maar opslag, maar ook analytics. Veel managers snappen best dat ze meer geld kunnen verdienen als ze hun data beter analyseren. Maar hoe, daar gaat het om. We helpen onze klanten met het begrijpen van big data, bijvoorbeeld met welke data strategie of wanneer en waar ze precies analytics kunnen toepassen tegen een goede prijs/prestatie verhouding. We geven duidelijk aan hoe en waarmee ze geld kunnen verdienen met big data. Daar komt veel technologie en business modellen bij kijken, zoals enterprise datawarehousing (EDW), finance en operations. Elke verticale markt is weer anders. Grote telecombedrijven hebben veel informatie door het vele dataverkeer. Ze hebben dan behoefte aan een goede EDW oplossing, mede door komst van LTE en 4G netwerken wat tot meer datagroei leidt. De olie & gas industrie heeft weer andere eisen rond dataopslag en analytics. Zo is het voor deze ‘vertical’ cruciaal om exact vast te stellen hoeveel olievaten per dag er nodig zijn. Dit meet je door alle afdelingen met elkaar samen te laten werken rond een datastrategie. Als je dat niet doet, leg je het af.”

Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie2_jpg/165_165_80_1__fusie2.jpgSamenwerking CIO en CMO cruciaal bij big dataSun, 06 Apr 2014 00:00:00 +0200
BI Expert Briefing: Claudia Imhoffhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11149/bi_expert_briefing__claudia_imhoff.htmlTijdens het Data Warehousing & Business Intelligence Summit was Claudia Imhoff een van de hoofdsprekers. BI-Platform sprak met haar over trends in BI, Big Data en het belang van de data scientist.

(MV)

Bekijk hier de video

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/events/.claudia_imhoff_spotlight_jpg/165_165_80_1__claudia_imhoff_spotlight.jpgBI Expert Briefing: Claudia ImhoffSat, 05 Apr 2014 00:00:00 +0200
IT-bedrijven bestrijden mensenhandelhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11148/it_bedrijven_bestrijden_mensenhandel.html

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is al jaren een claim die veel bedrijven maken. Maar wat betekent dit in praktijk? Juniper Networks heeft een heel concrete invulling gevonden in de bestrijding van mensenhandel door non-profit organisatie Not For Sale. Zo is er onlangs in samenwerking met diverse distributeurs een succesvolle inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van mensenhandel.

"Het verhaal van Not For Sale heeft me echt geraakt zegt Sander GrootDistribution Manager North Europe bij Juniper Networks. "Ik werd geraakt door de harde cijfers, en schrok van de omvang van het probleem van mensenhandel. Het minste dat we kunnen doen is ervoor zorgen dat er meer mensen zijn die ervan afweten, en ze ervan bewust maken dat er iets is dat ze kunnen gaan doen.”

Not For Sale, een van oorsprong Amerikaanse organisatie, biedt die mogelijkheid in de vorm van intensieve internationale samenwerking met het bedrijfsleven in de vorm van concrete projecten. Dit voert terug tot de oorsprong van Not For Sale, de oprichting door  David BatstoneBij toeval werd hij ermee geconfronteerd dat mensenhandel dichterbij was dan hij altijd had gedacht. Bij het blussen van een brand in zijn favoriete Indiase restaurant vond de brandweer daar een grote groep slachtoffers van mensenhandel.

Hij besloot onderzoek te gaan doen naar mensenhandel, vooral naar de bron van mensenhandel. Waar komen de mensen vandaan, wat zijn de wortels, en wat doe je eraan? In Thailand kwam hij in aanraking met een dame die een opvanghuis voor slachtoffers van de seksindustrie wilde opzetten. Hij besloot de opbrengsten van het boek dat hij aan het schrijven was over zijn bevindingen  aan haar te geven.

Structurele hulp

Maar al snel bleek een eenmalige donatie bij lange na niet voldoende, omdat  het probleem daarvoor te groot was. Hij besloot daarom de hulp meer structureel te gaan maken, met behulp van het bedrijfsleven. Dat is zeven jaar gelden begonnen in Thailand, waar bedrijven gingen helpen bij scholing en opvang van de slachtoffers van mensenhandel.

In zeven jaar tijd heeft Not For Sales een stevige groei doorgemaakt. Rode draad bleef het bieden van concrete en structurele oplossingen, samen met leiders uit het bedrijfsleven. Amerikaanse multinationals sloten zich al snel aan, mede dankzij de indruk die zijn boek had gemaakt. Executives die geld wilden geven vroeg hij in plaats daarvan om zijn contacten, om het verhaal te vertellen. Hij wilde iets genereren dat zichzelf ging verdienen. Vanuit die contacten is de Montara Circle ontstaan.

Het aantal projecten nam hand over hand toe, vanuit de eigen aanpak om zoveel mogelijk praktisch de problemen bij de bron aan te pakken. De netwerkavonden bleken een groot succes, en tijdens die bijenkomsten gingen de aanwezigen vanuit hun eigen expertise aan de slag om de slachtoffers van mensenhandel te helpen. Dat heeft geleid tot een aantal creatieve oplossingen.

De Montara-cirle pakte bijvoorbeeld de problemen in Peru rond straatkinderen aan. In het probleemgebied waar veel straatkinderen leefden bleek cat's claw te groeien, een kruid dat wordt ingezet bij kankerbestrijding. Dit ingrediënt is vervolgens opgenomen in een business plan om het te verwerken in frisdrank. Dit product heeft reguliere investeerders, met een indrukwekkend verhaal dat gebruikt kan worden om bewustwording te creëren rondom de betreffende problematiek. En een deel van de winst gaat terug naar het probleemgebied waar het project is opgezet.

Seksindustrie

“In Europa is een groot probleem de seksindustrie waar vrouwen uit Oost Europa op grote schaal worden verhandeld”, zegt Toos Heemskerk, directeur van Not For Sale Nederland. “Zo is in Roemenië een opvang opgezet waar de vrouwen opleidingen krijgen, zodat ze zelf een toekomst kunnen opzetten. Heemskerk werkte zelf al langer in de hulpverlening voor prostituees, waar ze veel in aanraking kwam met vrouwen die via mensenhandel uit Oost Europa kwamen. Het bleek niet eenvoudig om hen hulp te bieden.

“Structureel helpen was vooral lastig omdat ze niets hadden ook naar terug te keren, er waren geen alternatieven om een ander leven op te bouwen.” Heemskerk is daarom door Not For Sale gevraagd om in Nederland een hulpproject op te zetten. Dat heeft weer geleid tot netwerkbijeenkomsten met grote bedrijven waar de problematiek van mensenhandel aan de kaak werd gesteld.

“De vraag waar we ons over bogen was wat het in Oost Europa economisch beter zou kunnen maken voor de vrouwen. Verrassend genoeg lag het antwoord bij het verbouwen en verwerken van biologische groenten. Dat is daar erg populair. Ook bij een opvanghuis ter plaatse wordt bijvoorbeeld veel groente verbouwd. Dat hebben we uiteindelijk vertaald in een business plan rondom het produceren van soep, wat in Nederland is opgepakt in samenwerking met de Hema.”

Soepfabriek

Dit originele initiatief schiep nieuwe mogelijkheden voor hulp aan de vrouwen die achter de ramen werken. `Ten eerste was er voorheen geen gezond eten voor hen beschikbaar. De soep is zowel gezond, als een uitgelezen manier om op een informele manier met de vrouwen in contact te komen, en een vertrouwensband op te bouwen. Daarnaast wordt de soep gemaakt samen met de slachtoffers van vrouwenhandel. Daarin werken we samen met een Amsterdamse opvang waar veel vrouwen zitten die uit de seksindustrie zijn gehaald. Om hen te helpen om aan een nieuwe toekomst te bouwen kunnen we ze met dit project culinaire vaardigheden bijbrengen.”

Hema verkoopt de soepen, die gemaakt worden in een kleine soepfabriek uit Groningen. De Stichting ontvangt van zowel Hema als de kleine soepfabriek een deel van de winst. Dit is zo succesvol dat er nu plannen zijn om een lunchroom op te zetten in Amsterdam waar de slachtoffers van mensenhandel kunnen werken.

Juniper Networks ondersteunt dit initiatief wereldwijd. Groot: “Dit initiatief wordt internationaal gedragen door de hele organisatie. Minstens zo belangrijk als geld zijn de vrijwillige uren die erin gaan zitten. We doen dit nu drie jaar. Het is begonnen in de Verenigde Staten, maar we hebben het nu ook volledig omarmd in Nederland. Dat project op de wallen is hier heel bijvoorbeeld concreet. Collega's van mij geven op vrijwillige basis twee keer in de week een dagdeel computerles aan slachtoffers van mensenhandel. In het safehouse hebben we de computerruimte volledig ingericht.”

In oktober heeft Not For Sale voor Juniper EMEA een tweedaagse workshop georganiseerd, waar dit verhaal is verteld. “Daarmee is het voor mij echt gaan leven. Het bestond al wel, maar ik wist niet hoe ingrijpend die problematiek was. Om er interne awareness aan te geven hebben we bijvoorbeeld die soepen groot ingekocht, om die vervolgens aan onze partners en klanten te geven. Dat is een enorm succes geweest, we hebben er niet minder dan drieduizend uitgedeeld. Dat heeft voor veel awareness gezorgd voor dit initiatief. Want dit was een mooie gelegenheid om het verhaal te vertellen.”

Steun en bewustwording

Daarnaast heeft Juniper Networks twee keer intern een inzameling van goederen gehouden om de safehouses in te richten. “Ook dat is een groot succes geworden. Daarop hebben onze distributeurs Avnet, Westcon en TechAcces gevraagd of ze ook iets konden doen.” Die inzameling van goederen is daarom onlangs herhaald met die drie distributeurs, en verschillende resellers. Daarbij was ook het transport van de goederen naar de safehouses in binnen- en buitenland volledig geregeld door de deelnemende bedrijven. “Het doel was dus niet om geld op te halen, het gaat om concrete steun en bewustwording. Ondertussen zijn  er resellers die plannen hebben om een vergelijkbaar initiatief op te zetten met hun klanten en prospects. Zo wordt de boodschap steeds verder uitgedragen.”

Heemkerk vult aan: “Het gaat erom dat je als organisatie betrokken kunt zijn bij een project. Het is meer dan geld geven, je brengt een bepaalde problematiek breed onder de endacht, zodat het veel meer aandacht krijgt. Zo zijn er steeds meer organisaties die op creatieve manieren helpen, van advocatenkantoren die gratis uren geven tot bedrijven die slachtoffers van mensenhandel werk geven in bijvoorbeeld het bedrijfsrestaurant. Alles is mogelijk om te helpen."

(MvdH)

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/interviews/.not_for_sale_jpg/165_165_80_1__not_for_sale.jpgIT-bedrijven bestrijden mensenhandelSat, 05 Apr 2014 00:00:00 +0200
Gratis gedetailleerd inzicht in de netwerkactiviteitenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11138/gratis_gedetailleerd_inzicht_in_de_netwerkactiviteiten.html
Problemen eerder zien dan de klant, sneller problemen oplossen en het gemak van één centraal dashboard. Dat zijn de grote voordelen van AlphaControl volgens Jan van der Marel, Benelux territory manager van Atera Networks. Deze week kregen resellers de kans om tijdens een training kennis te maken met AlphaControl Premium van Atera, een gratis remote netwerk management en controle systeem voor IT-resellers, system integrators en systeembeheerders van mkb netwerken. Ook resellers die al gebruik maken van AlphaControl konden gebruik maken van de training.

Van der Marel ziet ruimte ontstaan in de markt voor meer resellers van AlphaControl. Het organiseren van een training was voor hem dus een logische keuze. “Hoewel er al zo'n 350 resellers zijn in Nederland die AlphaControl inzetten voor hun klanten, is er ruimte voor meer resellers.” Deze ontwikkeling is volgens Van der Marel toe te schrijven aan de toenemende vraag vanuit het mkb om netwerken door resellers te laten beheren. “Uniek aan AlphaControl is dat het volledig toegespitst is op het mkb en de basis volledig gratis is. Je ziet dat er andere goede pakketten zijn, maar dat die veel te veel features hebben, waar je als mkb-er extra voor betaalt. Kostentechnisch gezien is AlphaControl dus ook een hele goede optie.”

Prettig

Jogchum van Bochove, eigenaar van Bit-Works IT-services, heeft goede ervaringen met AlphaControl. “Bij mijn vorige werkgever werkte ik al vier jaar met AlphaControl en nu ik mijn eigen bedrijf heb is daar niets aan veranderd. Het programma is prettig en makkelijk in het gebruik. Als er iets aan de hand is zijn er korte lijnen naar de support, dat ervaar ik als een groot voordeel. Problemen worden altijd snel opgelost. Bijkomend voordeel is dat het niet duur is. Ik raad AlphaControl ook aan bij collega-ondernemers.”
 
Inzicht 

AlphaControl Basic met beheer en monitoring is gratis. Na inschrijving op de website kunnen nieuwe gebruikers gratis aan de slag met het remote management platform. Door middel van waarschuwingen en rapporten krijgen zowel klant als reseller gedetailleerd inzicht in de netwerkactiviteiten. Om bij dreigende problemen in te kunnen grijpen zonder dat het netwerk van de klant wordt aangetast, maakt het systeem gebruik van AlphaAgents. Deze bewaken alle servers in de netwerken die de reseller beheert. Na het installeren van AlphaAgents op alle machines van het netwerk dat de reseller wil monitoren kunnen de machines daarna op afstand benaderd worden bij dreigende problemen. Om extra mogelijkheden toe te voegen aan AlphaControl Basic, zijn er verschillende geïntegreerde (betaalde) apps. Van der Marel: “Met deze betaalde apps zijn de mogelijkheden van AlphaControl uit te breiden met bijvoorbeeld CloudServers, BitDefender (Endpoint security) en DataShield (backup online).”

Maaike Verschuren

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.jan_van_de_marel_vierkant_jpg/165_165_80_1__jan_van_de_marel_vierkant.jpgGratis gedetailleerd inzicht in de netwerkactiviteitenSat, 05 Apr 2014 00:00:00 +0200
Markteffect: 'Personeelskosten leiden bij een derde van de MKB'ers tot cashflow-problemen'http://www.executive-people.nl/executive_people/2/11135/markteffect___personeelskosten_leiden_bij_een_derde_van_de_mkb_ers_tot_cashflow_problemen_.html
Uitbetaling van personeelsbedrijven leidt bij een derde van de MKB-bedrijven wel eens tot liquiditeitsproblemen. Het uitbetalen van vakantiegeld kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bedrijven een beroep moeten doen op een bank voor een lening of krediet. Ook kiezen bedrijven ervoor facturen van leveranciers of andere vaste lasten niet binnen de betalingstermijn te voldoen.

De MKB Barometer personeelszaken, een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van de payrollorganisatie Please Payroll, toont aan dat bedrijven die langer bestaan minder vaak dergelijke problemen met de cashflow hebben. Van de MKB-bedrijven die 10 jaar of minder bestaan geeft 40% aan dat personeelskosten wel eens tot liquiditeitsproblemen veroorzaken. Dit percentage ligt onder MKB'ers die al 20 jaar of langer actief zijn op 21%.

Invloed van bedrijfsomvang
Dit is echter niet de enige factor die van invloed is op de kans dat MKB-bedrijven tegen problemen met de cashflow aanlopen. Bedrijven met maximaal 5 medewerkers blijken minder vaak last te hebben van liquiditeitsproblemen dan bedrijven met 10 tot 50 werknemers.

Payrolling is volgens Please een oplossing die cashflow-problemen bij MKB-bedrijven kan voorkomen. "Bij payrolling zijn de reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld direct in het tarief opgenomen waardoor onze opdrachtgevers in het MKB niet te maken krijgen met een piek in personeelskosten. Personeelskosten worden alleen gemaakt op het moment dat de medewerker werkzaamheden uitvoert en daarvoor ook inkomsten genereert voor de opdrachtgever", zegt Hans van de Ven, directeur van Please.

MKB Barometer personeelszaken
De MKB Barometer personeelszaken is een onderzoek dat jaarlijks door Markteffect wordt uitgevoerd in opdracht van Please. Markteffect ondervroeg dit jaar 400 MKB-bedrijven in de branches ICT, bouw, detailhandel, zorg, groothandel, Horeca, overige zakelijke dienstverlening en logistiek.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.euro_biljetten_jpg/165_165_80_1__euro_biljetten.jpgMarkteffect: 'Personeelskosten leiden bij een derde van de MKB'ers tot cashflow-problemen'Fri, 04 Apr 2014 00:00:00 +0200
Nederlandse overheid sluit contract voor langere Windows XP-ondersteuninghttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11134/nederlandse_overheid_sluit_contract_voor_langere_windows_xp_ondersteuning.html
De Nederlandse overheid blijkt een contract te hebben gesloten met Microsoft voor langere ondersteuning van Windows XP. Het inmiddels 13 jaar oude besturingssysteem wordt nog steeds op grote schaal bij de overheid gebruikt. Het lukt het Rijk niet tijdig over te stappen naar een nieuwere versie.

Webwereld meldt dat het gaat om een miljoenencontract. Hoeveel geld precies met het contract gemoeid wil een woordvoerder het Ministerie van Binnenlandse Zaken echter niet loslaten. Het is opvallend dat de Nederlandse overheid erin is geslaagd een dergelijk contract te sluiten. Vergelijkbare eerder verzoeken van de Chinese en Amerikaanse overheid werden door Microsoft geweigerd. De Britten slaagde er onlangs wel in een dergelijk contract af te sluiten.

Veel systemen met Windows XP
De Nederlandse overheid maakt op grote schaal nog gebruik van Windows XP. Naar schatting maken zo'n 30.000 tot 40.000 computers binnen de Rijksoverheid nog gebruik van het verouderde besturingssysteem. Deze computers worden gebruikt op ministeries, maar ook binnen overheidsdiensten. Het miljoenencontract geldt voor alle Nederlandse ministeries en bijhorende organisaties. Gemeentes, die eveneens nog op grote schaal Windows XP gebruiken, vallen niet onder het contract.

Microsoft heeft bij het afsluiten van het contract met de Nederlandse overheid wel een aantal eisen gesteld. De belangrijkste hiervan is dat alle Windows XP-machines moeten worden gemigreerd naar een nieuwer besturingssysteem. De overheid krijgt tot begin 2015 de tijd dit proces af te ronden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.windows_xp_jpg/165_165_80_1__windows_xp.jpgNederlandse overheid sluit contract voor langere Windows XP-ondersteuningFri, 04 Apr 2014 00:00:00 +0200
Europese normen voor Cyber Security krijgen vormhttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11131/europese_normen_voor_cyber_security_krijgen_vorm.html 

Neelie Kroes, lid en vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met de digitale agenda, hefet een white paper over de strategie voor de ontwikkeling van Europese normen voor Cyber Security aangeboden gekregen.

Het white paper is overhandigd door een delegatie van CEN, CENELEC en ETSI en gemaakt door de Cyber Security Coordination Group (CSCG), een Europese commissie waarin de drie partijen samenwerken. De NEN-commissie IT-beveiligingstechnieken is met drie experts lid van de CSCG.

De CSCG wil het ontwikkelen van normen voor Cyber Security bij de drie Europese normalisatie-instituten coördineren. In het white paper worden daarvoor negen aanbevelingen gedaan:

Het maken van een raamwerk waaruit duidelijk wordt aan welke normen behoefte is.Vaststellen wat moet worden verstaan onder Cyber Security.Het ontplooien van initiatieven om het vertrouwen van de EU-burger in de digitale omgeving terug te winnen.Het maken van een sterke en betrouwbare Europese Public Key Infrastructuur en van cryptografische technieken.Het maken van afspraken over een hoogwaardig label voor Cyber Security.Het harmoniseren van de bestaande Europese eisen aan Cyber Security en de evaluaties van Cyber Security.Het opzetten van een samenwerking op hoog niveau tussen de CSCG en Europese onderzoeksinstituten.Het bedrijfsleven betrekken bij het maken van normen voor Cyber Security.Initiatief nemen om mondiale normen te ontwikkelen die aansluiten bij de Europese eisen voor betrouwbare ICT-producten.

Het white paper is een voorstel om de 'European Union's Cyber Security strategy' concreet vorm te geven. Deze strategie is voortgevloeid uit een samenwerking van de Europese Commissie en Catherine Ashton (Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie).

De NEN-normcommissie 'IT-beveiligingstechnieken' is actief betrokken geweest bij het opstellen van het white paper en participeert in CSCG-activiteiten en andere activiteiten op het gebied van Cyber Security. Belanghebbende partijen die geinteresseerd zijn in deelname, kunnen zich aanmelden bij NEN.

Download het white paper.

Door: Witold Kepinski

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.eu_jpg/165_165_80_1__eu.jpgEuropese normen voor Cyber Security krijgen vormFri, 04 Apr 2014 00:00:00 +0200
Kobe Verdonck volgt Cees van den Heijkant als CEO bij Raethttp://www.executive-people.nl/executive_people/2/11129/kobe_verdonck_volgt_cees_van_den_heijkant_als_ceo_bij_raet.html 

Cees van den Heijkant treedt, na negen jaar CEO-schap bij HR-softwareleverancier Raet, per 1 mei terug als CEO. Kobe Verdonck (foto) volgt hem per die datum op. Na de transitieperiode van twee maanden blijft Van den Heijkant verbonden aan Raet als adviseur.

Raet heeft onder de leiding van Van den Heijkant de afgelopen negen jaar een verandering doorgemaakt van een payrollsoftware-leverancier tot een cloudspeler voor e-HRM en talent managementsoftware. In deze periode heeft Raet zijn marktpositie op het gebied van moderne digitale HR-systemen gerealiseerd met 1,4 miljoen gebruikers binnen de HR-portal Youforce. Raet doet 2,7 miljoen inkomensberekeningen per maand. De organisatie is in die periode gegroeid van een omzet van €90 miljoen naar €148 miljoen en heeft momenteel 1.000 medewerkers.

Kobe Verdonck, 43, heeft 15 jaar ervaring met HR-software en HR-services. Zijn laatste positie was Executive Vice President Sales bij Northgate Arinso, waar hij de wereldwijde verantwoordelijkheid had voor sales en customer relationship.

Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/kobe_verdonck_officieel.jpgKobe Verdonck volgt Cees van den Heijkant als CEO bij RaetFri, 04 Apr 2014 00:00:00 +0200