Executive People - Onderzoek http://www.executive-people.nl/executive_people/8/onderzoek.html Executive-people.nl is een online platform voor it- en businessmanagers. Vind hier het laatste nieuws over Onderzoek nl Copyright 2014, Executive People redactie@executive-people.nl info@executive-people.nlAvecto: 'Securityprofessionals hebben nauwelijks inzicht in het gedrag van medewerkers'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1221/avecto___securityprofessionals_hebben_nauwelijks_inzicht_in_het_gedrag_van_medewerkers_.html
IT- en beveiligingsprofessionals hebben weinig tot geen zicht op het gedrag van werknemers. Het is onduidelijk welke software werknemers downloaden en welke bestanden door werknemers worden geopend. Dit maakt het detecteren van verdacht gedrag en beveiligen van IT-systemen een uitdaging.

Dit blijkt uit onderzoek 'Cyber Strategies for Endpoint Defense 2014' van Ponemon Institute en Avecto. Het gebrek aan inzicht op het gedrag van gebruikers wordt versterkt door het feit dat gebruikers doorgaans buitensporig veel rechten hebben. 31% van de werknemers zouden beheerdersrechten hebben, wat de kwetsbaarheid van bedrijven voor 'insider threats' aanzienlijk vergroot.

Onduidelijkheid
Bijna een kwart van alle IT- en securityprofessionals geeft zelfs aan niet te kunnen achterhalen hoeveel gebruikers over beheerdersrechten beschikken. Dit is een groot probleem, aangezien de professionals tegelijkertijd maar liefst 34% van hun tijd besteden aan het beheren van gebruikersaccounts.

IT-afdelingen geven over het algemeen dan ook toe dat zij het een grote uitdaging vinden IT-systemen goed te beveiligen. 80% geeft aan moeite te hebben met het beveiligen van endpoints. Slechts 5% zegt voldoende voorbereid te zijn om gerichte cyberaanvallen af te kunnen slaan.

Rapport
Het volledige rapport is hier te vinden. 

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cybercrime4_png/165_165_80_1__cybercrime4.pngAvecto: 'Securityprofessionals hebben nauwelijks inzicht in het gedrag van medewerkers'Thu, 17 Apr 2014 00:00:00 +0200
Slechte prestaties van IT en printtechnologie kost veel geldhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1219/slechte_prestaties_van_it_en_printtechnologie_kost_veel_geld.html
Slecht presterende IT en printtechnologie kost bedrijven veel geld. Medewerkers zijn gemiddeld één werkweek per jaar kwijt door uitval van IT-systemen en hardware. Dit staat gelijk aan een verlies in productiekosten van 24 miljard euro per jaar. Bijna een derde van deze schade wordt toegeschreven aan printers, wat neerkomt op 7 miljard euro.

Dit blijkt uit onderzoek van Epson Europe dat is uitgevoerd door Coleman Parkes. 1250 middelgrote en grote EU5 bedrijven werden voor het onderzoek ondervraagt over de manier waarop zij technologie kopen, gebruiken en beheren. De onderzoeksresultaten bieden inzicht in de aanzienlijk ondermaatse prestaties van producten en de mogelijke redenen hiervoor.

IT-budget stijgt
Ruim de helft van de bedrijven (55%) verwacht zijn IT-budget het komende jaar te zien stijgen. 53% geeft daarnaast aan in de komende 6 tot 12 maanden producten te zullen vernieuwen. Als belangrijkste reden hiervoor wordt ‘de behoefte aan functionaliteit die de huidige IT niet kan bieden’ genoemd (48%). Minder dan een kwart is van plan dit geplande IT-budget te besteden aan strategische herziening en vervanging van IT-systemen, terwijl de rest is bestemd voor onderhoud, ad-hoc-upgrades en het aanpakken van korte termijn problemen. Dit percentage brengt het vermogen van bedrijven om concurrerend en efficiënt te zijn in gevaar. Respectievelijk 69% en 70% van de bedrijven geeft toe deze zorg te delen.

Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan geen gespecialiseerde IT-afdeling te hebben die de keuze voor producten specificeert. Dit verklaart volgens Epson dan ook waarom 76% van de bedrijven het ‘gebrek aan een geschikte IT ter ondersteuning van het bedrijf’ aangaf als een belangrijk probleem. Alleen een 'gebrek aan duidelijke bedrijfsdoelen' is volgens ondervraagde bedrijven een groter probleem.

Frustraties
Medewerkers worden vooral gefrustreerd door uitval en onderhoud van IT en printtechnologie. Als we specifiek naar printers kijken noemt 57% het onderhoud als belangrijk bron van frustraties, terwijl 48% zich juist ergert aan gecentraliseerde printsystemen. Denk hierbij aan wachttijden en de noodzaak om de werkplek te verlaten om prints op te halen.

“Het gecentraliseerde printmodel is niet ideaal voor elk bedrijf en heeft duidelijke beperkingen. Moderne werkplekken en kleinere werkgroepen zijn meer geschikt voor de flexibiliteit die gedistribueerde printmodellen bieden. Hierdoor kan de frustratie van lange wachttijden en de noodzaak de werkplek te verlaten worden weggenomen. Al deze factoren hebben een impact op de motivatie van werknemers, op de productiviteit en uiteindelijk ook op de efficiëntie van het bedrijf. Dit betekent dat kleine veranderingen aan het soort printers en de structuur van het systeem een groot verschil kunnen maken”, zegt Rob Clark, Vice President van Marketing bij Epson Europe.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.document_management_solution_jpg/165_165_80_1__document_management_solution.jpgSlechte prestaties van IT en printtechnologie kost veel geldWed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200
Overheidsmanagers willen meer gas geven om ontwikkelingen binnen het zakenleven bij te houdenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1217/overheidsmanagers_willen_meer_gas_geven_om_ontwikkelingen_binnen_het_zakenleven_bij_te_houden.htmlTwee derde van de leidinggevenden bij de overheid erkent dat hun organisatie de komende drie jaar sneller moet veranderen om de ontwikkelingen binnen het zakenleven bij te houden. Slechts 27% voelt echter significante of extreme druk om zich aan te passen aan de snelle verandering die vereist is. Bovendien verwacht 55% slechts een lichte of geen verstoring als gevolg van technologische veranderingen in de komende drie jaar, in vergelijking met 29% van de leidinggevenden in organisaties uit andere sectoren. Het gebrek aan urgentie en de lage druk onder leidinggevenden bij de overheid om te veranderen, wordt duidelijk in een onderzoek genaamd The Challenge of Speed, uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit en gesponsord door Ricoh.

Het rapport toont aan dat het overgrote deel van de leidinggevenden bij de overheid (71%) in de afgelopen drie jaar te maken heeft gehad met technologische veranderingen in de wijze waarop ze werken. Ze hebben een visie voor het verbeteren van de toekomstige organisatorische slagkracht. Respondenten geven aan dat het aannemen van nieuw personeel (45%) en het verbeteren van de zakelijke kernprocessen (44%) de twee belangrijkste gebieden zijn waarin ze in de komende drie jaar verandering verwachten.

“De doelen voor een digitale overheid in de Europese Unie zijn gesteld”, aldus Vincent Faaij, Manager Market Development bij Ricoh Nederland. “Deze geven aan dat 50% van de burgers en 80% van de organisaties in 2015 digitaal moet communiceren met de overheid. Het in 2012 gemeten percentage digitale communicatie lag op 44%. Er is dus al vooruitgang geboekt op dit gebied, wat verklaart waarom leidinggevenden bij de overheid geen extreme druk voelen of verdere grote verstoringen verwachten. Verdere veranderingen zijn echter onvermijdelijk en moeten in een kort tijdsbestek worden gerealiseerd. De druk om sneller te veranderen zal ook toenemen, omdat burgers steeds eenvoudigere communicatievormen met overheidsinstanties eisen. Ze willen niet langer complexe processen met veel documentatie moeten doorlopen, als ze in de meeste andere gevallen alles snel en digitaal af kunnen handelen.”

Leidinggevenden bij de overheid erkennen dat er verschillende cruciale focusgebieden zijn voor het verbeteren van de tevredenheid van burgers. De gebieden die als belangrijkste aangegeven worden, zijn respectievelijk het aannemen van nieuw personeel, het aantrekken en behouden van klanten (burgers) het verbeteren van de zakelijke kernprocessen en toegang tot bedrijfskritieke informatie. Toch profiteren veel overheden al in belangrijke mate van hun overgang naar digitaal. Het rapport beschrijft verschillende voorbeelden.

Zo worden in Spanje drie van de vier administratieve procedures nu online geïnitieerd. Alleen al in de afgelopen vijf jaar heeft dit de overheid een besparing van 19 miljard euro opgeleverd voor ondernemingen. In Denemarken wordt eraan gewerkt het gebruik van de digitale kanalen wettelijk te verplichten. Men streeft ernaar om in 2015 tenminste 80% van alle schriftelijke communicatie tussen burgers of organisaties en openbare autoriteiten via een digitaal kanaal te laten verlopen.

Vincent Faaij vervolgt: “Ook in Nederland passen steeds meer gemeenten de manier waarop ze communiceren met hun burgers aan. Men hanteert meer en meer een multichannel communicatie strategie. Dankzij digitale communicatie is bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen veel efficiënter geworden. En door het digitaliseren van facturatieprocessen, hebben een aantal gemeenten al grote besparingen weten te realiseren. Ik verwacht de komende jaren dan ook een grote vlucht in de verdere digitalisering van de overheid”.

Veel van de Europese leidinggevenden bij de overheid die zijn ondervraagd, zijn bezorgd over het feit dat snelle veranderingen een verhoogd risico met zich meebrengen voor de communicatie met burgers. Ze zijn net zo bezorgd over de rol van IT (45%) als marketing (45%) bij het snel veranderen van de bedrijfsvoering. Naarmate een e-overheid meer de standaard wordt, is het belangrijker dan ooit dat er manieren voor online communicatie gevonden worden die ook beheerd worden, naast ondersteuning van burgers die nog niet thuis zijn in de digitale wereld.

Het volledige artikel en een infographic zijn te vinden op www.ricoh.nl/thoughtleadership.
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.overheid_jpg/165_165_80_1__overheid.jpgOverheidsmanagers willen meer gas geven om ontwikkelingen binnen het zakenleven bij te houdenTue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200
Gartner: 'CEO's richten zich dit jaar op groei'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1216/gartner___ceo_s_richten_zich_dit_jaar_op_groei_.html
Groei heeft dit jaar voor CEO's en senior executives de hoogste prioriteit. CEO's zijn van mening dat de risico's lager zijn dan voorheen, wat hen bereid maakt te investeren in groei op de lange termijn. Ook IT-gerelateerde prioriteiten staan hoog op de het lijstje. Dit blijkt uit de 2014 Gartner CEO and Senior Executive Survey.

"Groei is dit jaar de duidelijke winnaar als we kijken naar zakelijke prioriteiten. 33% van de respondenten noemt groei als zijn grootste prioriteit", legt Mark Raskino, vice president en Gartner Fellow, uit. "Groei is in 2014 bijna net zo belangrijk als de drie prioriteiten die hierop gecombineerd. De volgende stap zal zijn dat CEO's en CIO's gaan samenwerken om het gebruik van moderne technologieën af te stemmen op de specifiek groei die het bedrijf probeert te realiseren".

IT
Naast groei speelt ook IT in 2014 voor leidinggevenden een belangrijke rol. "IT-gerelateerde zaken, waaronder digitale zaken, zijn dit jaar aanzienlijk prominenter aanwezig in de lijst met prioriteiten. 7 procent van de CEO's beoordeelt IT als één van hun hoogste prioriteiten", aldus Raskino. "Dit ondersteunt een bredere observatie waaruit blijkt dat CEO's persoonlijk meer interesse tonen in het agressiever toepassen van technologie binnen hun bedrijf. Technologie-gerelateerde punten worden steeds zichtbaar in presentaties over resultaten die CEO's geven, gesprekken met investeerders en interviews met de pers".

CEO's zijn over het algemeen van mening dat zij meer controle hebben dan de afgelopen jaren. De economie blijft echter een belangrijke externe factor. Het ontbreken van de juiste regelgeving is een probleem waar bedrijven volgens Gartner al langer tegen aanlopen. Dit probleem blijft een belangrijke rol spelen, maar staat nog nauwelijks hoger op het prioriteitenlijstje van CEO's dan vergrijzing. Dit is één van de grote verrassingen uit het Gartner-onderzoek van dit jaar.

Vergrijzing
"Vergrijzing is een probleem met meerdere facetten. Het heeft impact op factoren zoals de beschikbaarheid van werknemers en pensioenkosten, maar zorgt ook voor groeikansen op de markt. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van medische en financiële diensten om baby boomers die met pensioen gaan te ondersteunen", licht Raskino toe. "Vergrijzing heeft ook impact op andere macrofactoren. China staat al ruim een decennia aan het hart van strategische kostenbeheer dankzij zijn goedkopere arbeidskrachten. Tegelijkertijd beschikt het land over een snelgroeiende middenklasse, wat een markt creëert voor goederen en diensten. De bevolkingspiramide zal tussen nu en 2020 aan de bovenzijde echter steeds zwaarder worden en vanaf 2030 beginnen om te draaien". Het volledige 2014 Gartner CEO and Senior Executive Survey is hier te vinden.

Hoe denkt u over de stelling 'De CEO onderschat de waarde die IT heeft voor organisaties'? Discusseer mee over dit onderwerp op onze LinkedIn-groep.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/gartner/logogartner.jpgGartner: 'CEO's richten zich dit jaar op groei'Tue, 15 Apr 2014 00:00:00 +0200
Talk & Vision: 'Online samenwerking met partners is onvermijdelijk'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1214/talk___vision___online_samenwerking_met_partners_is_onvermijdelijk_.html
Steeds meer bedrijven in de supply chain zijn zich bewust dat samenwerking in de huidige tijd onvermijdelijk is. Online samenwerken met partners kan veel geld schelen. Vrijwel iedere organisatie maakt daarnaast op één of andere manier uit van een waardeketen.

Dit blijkt uit onderzoek van Talk & Vision in samenwerking met ICT Media naar de volwassenheid van online collaboration en de inzet van tools op dit gebied. Bedrijven blijken in verreweg de meeste gevallen tools van partners aan elkaar te koppelen om online samen te kunnen werken. Organisaties kiezen er nauwelijks voor speciale tools aan te schaffen of deze zelf te laten bouwen. De cloud is een populair alternatief voor tools van partners. 12% van de ondervraagde bedrijven gebruikt op dit moment clouddiensten voor online collaboratie.

Social media is niet populair
Social media wordt op dit moment nog nauwelijks als samenwerkingstool gebruikt, al is zijn dergelijke tools wel in opkomst. Vooral zowel audio- en videoconferencing als business process automation zijn populaire oplossingen die door bedrijven worden ingezet om online samen te kunnen werken met partners. Ook kiezen bedrijven vaker voor management tools voor onder andere projectmanagement en kennismanagement dan social media-tools.

Als we kijken naar de winst die verschillende online collaboration-tools opleveren komt audio- en videoconferencing als winnaar uit de bus. Audio- en videoconferencingtools blijken een grote bijdrage te kunnen leveren aan het overbruggen van cultuurverschillen. De tools kunnen hierdoor samenwerkingsverbanden versterken.

Verbeteringen op allerlei vlakken
Deze winst blijkt op verschillende vlakken te worden behaald. Tools voor online collaboratie verbeteren volgens 80% van de ondervraagden de informatie-uitwisseling. 57% stelt dat de doorlooptijd van producten en diensten wordt verbeterd dankzij dergelijke tools. 41% stelt dat online samenwerking de kwaliteit van producten ten goede komt, terwijl 37% de verminderde reiskosten als groot voordeel ziet.

Het volledige onderzoek 'Succesfactoren Samenwerking in de Keten' is hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie_200_png/165_165_80_1__fusie_200.pngTalk en Vision: 'Online samenwerking met partners is onvermijdelijk'Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
Randstad: 'MKB'ers vinden het ondanks crisis moeilijk geschikt personeel te vinden'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1213/randstad___mkb_ers_vinden_het_ondanks_crisis_moeilijk_geschikt_personeel_te_vinden_.html
MKB'ers hebben veel last gehad van de gevolgen van de crisis. 54% van de MKB'ers geeft aan hier de gevolgen van te hebben gevoeld. De bedrijven hebben onder andere te kampen met een sterke afname van het personeelsbestand. Dit is opvallend, aangezien 24% van de MKB-bedrijven die wel nieuw personeel zoeken aangeeft moeite te hebben geschikt personeel te vinden. Naast een teruglopend personeelsbestand lopen MKB'ers ook tegen verslechterde financiële resultaten en een zwakkere concurrentiepositie aan.

Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Randstad onder MKB-bedrijven is uitgevoerd. Veel genoemde redenen dat het juiste personeel niet wordt gevonden zijn gebrek aan werkervaring (45%), het ontbreken van de juiste instelling (25%) en een niet passende opleiding (31%).

Voorkeur voor flexibel personeel
Om in te kunnen spelen op de veranderende economische omstandigheden vinden MKB-ers het moeilijk het personeelsbestand op peil te houden. Bedrijven geven aan behoefte te hebben aan flexibel personeel om in te kunnen spelen op pieken en dalen, om financiële risico’s te beperken en omdat vaste contracten een te groot risico zijn. De werving, selectie, opleiding en ontwikkeling van personeel, maar ook ziekteverzuim en veranderende wet- en regelgeving blijkt onder MKB'ers tot zorgen te leiden.

Randstad stelt dan ook dat er sprake is van een duidelijke mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. “Er zijn genoeg werkzoekenden, maar die passen niet goed in het plaatje van MKB-bedrijven. Ik zie dat vooral jongere en oudere werkzoekenden hierdoor de boot missen. Ze zijn net vers op de arbeidsmarkt of hebben juist te eenzijdige ervaring. Jongeren ontberen nog de gevraagde werkervaring, maar vaak dus ook de juiste opleiding. Ouderen werken vaak zo lang bij een werkgever, dat de overstap naar een andere werkgever moeilijk te maken is. Het onderzoek laat ook zien dat in de huidige economie ondernemers op zoek zijn naar flexibele inzet van personeel. Dat is niet alleen de huidige realiteit maar ook die van de toekomst. Hier zullen werkgevers en werkzoekenden zich op aan moeten passen", legt Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland uit.

Infographic
Een infographic met de resultaten van het onderzoek van Randstad is hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.gedemotiveerd_personeel_jpeg/165_165_80_1__gedemotiveerd_personeel.jpegRandstad: 'MKB'ers vinden het ondanks crisis moeilijk geschikt personeel te vinden'Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
'Minder managers dan verwacht hadden een hoger IT-budget'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1209/_minder_managers_dan_verwacht_hadden_een_hoger_it_budget_.html
Het IT-budget van managers is afgelopen kwartaal minder vaak verhoogd dan verwacht. Eind 2013 gaf 62% van managers aan te verwachten dat zijn IT-budget zou worden vergroot. Nu blijkt dat slechts 47% deze verhoging ook daadwerkelijk heeft gekregen.

Dit blijkt uit onderzoek van TEKsystems. Het bedrijf vroeg managers in november 2013 naar hun verwachtingen voor Q1 2014 op het gebied van IT-uitgaven, benodigd IT-talent en het kunnen voldoen aan IT-behoeften van medewerkers. TEKsystems heeft de resultaten van deze voorspelling nu vergeleken met de daadwerkelijke situatie in het eerste kwartaal van 2014.

IT-budget
26% van de IT-managers gaf eind 2013 aan te verwachten dat hun IT-budget gelijk zou blijven. Dit was in werkelijkheid bij 38% van de managers het geval. Managers die verwachtten dat hun IT-budget zou dalen hadden een realistischer beeld van het eerste kwartaal van 2014. 12% verwachtte dat zijn IT-budget zou dalen, terwijl dit uiteindelijk bij 15% van de managers het geval was.

IT-managers vinden het moeilijker dan verwacht personeel te vinden met veel ervaring in business intelligence (BI) en IT-security. Software-ontwikkelaars, projectmanagers en IT-architecten worden nog steeds genoemd als functies die moeilijk te vervullen zijn, maar blijken een minder grote uitdaging te vormen dan werd verwacht.

Trends met grote impact
Net als in november 2013 noemen IT-managers op dit moment nog steeds security, mobility, cloud computing en BI/big data als de technologietrends die de grootste impact hebben op hun organisatie. De posities van de trends op de ranglijst van trends met de grootste impact is echter wel gewijzigd. Mobility wordt nu genoemd als trend met de grootste impact (stond op #3), gevolgd door security (blijft op #2), cloud computing (stond op #4) en BI/big data (stond op #1).

Minder managers dan verwacht hebben in het eerste kwartaal van 2014 meer IT-personeel ingehuurd. 47 procent verwachtte in november 2013 in het afgelopen kwartaal meer full-time IT-personeel in te huren, terwijl 46 procent verwachtte meer tijdelijke IT-krachten in te zullen inzetten. Slechts 35% van de managers geeft aan daadwerkelijk meer IT-personeel te hebben ingehuurd. TEKsystems verwacht dat dit te maken heeft met het lagere IT-budget dat veel managers tot hun beschikking hadden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.euro_biljetten_jpg/165_165_80_1__euro_biljetten.jpg'Minder managers dan verwacht hadden een hoger IT-budget'Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
Gartner: PC-markt daalt met 1,7 procent in eerste kwartaal 2014http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1208/gartner__pc_markt_daalt_met_1_7_procent_in_eerste_kwartaal_2014.html
In het eerste kwartaal van 2014 werden er 76,6 miljoen pc's verkocht. Dat is een daling van 1,7 procent vergeleken met een jaar eerder, aldus onderzoeksbureau Gartner.

De daling is minder erg dan in andere kwartalen omdat bedrijven nieuwe pc's aanschaffen vanwege het einde van de ondersteuning voor Windows XP.

In Europa groeide Lenovo het sterkst, ook HP, Dell en Asus deden goede zaken.

Lees meer in het onderzoek van Gartner.

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.hp_elitepad_1000_jpg/165_165_80_1__hp_elitepad_1000.jpgGartner: PC-markt daalt met 1,7 procent in eerste kwartaal 2014Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0200
'Moderniseren van legacy-applicaties staat laag op de agenda'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1205/_moderniseren_van_legacy_applicaties_staat_laag_op_de_agenda_.html
Bijna alle IT-managers (98 procent) geloven dat het toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan green-screen mainframe-applicaties zorgt voor een stijging van de productiviteit. Desondanks staat bij IT-managers het moderniseren van dergelijke legacy-applicaties niet hoog op de agenda, omdat de business dit niet aanmerkt als innovatie. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder 590 IT-managers en CIO’s.

72 procent van de IT-managers geeft aan dat de business het moderniseren van legacy-applicaties geen innovatie vindt. 42 procent geeft aan dat de business innovatie beoordeelt op ongebruikelijke en ‘gimmicky’ applicaties en widgets. Zij verkiezen nieuwigheid boven legacy. Het onderzoek is uitgevoerd door Vanson Bourne, in opdracht van Micro Focus, softwareleverancier op het gebied van modernisering, testen en management van enterprise applicaties.

IT-afdeling is niet innovatief
Micro Focus vroeg de IT-managers ook naar de rol van de IT-afdeling met betrekking tot innovatie. 61 procent gelooft dat de innovatieve rol van de IT-afdeling een integraal onderdeel is van de organisatie. Desondanks geeft de helft van de IT-managers aan dat de business de IT-afdeling niet beschouwd als innovatief. Hiervan denkt meer dan een derde (36%) dat de business IT beschouwd als ondersteuning voor de organisatie en 13 procent denkt dat de business hen slechts ziet als een onderhoudsfunctie.

“Dit onderzoek toont onomstotelijk aan dat bijna alle IT-managers wel heil zien in het moderniseren van green-screen mainframe-applicaties. Ondanks dat het moderniseren van dergelijke applicaties door de business niet direct aangemerkt wordt als innovatie, kan een update toch aanzienlijke voordelen opleveren en het innovatieve vermogen van organisaties vergroten. Het is dus zaak dat de IT-manager zijn rol als innovator claimt. In het whitepaper ‘De reis naar een innovatieve IT-organisatie’ bieden wij de IT-manager inzicht in de innovatiekracht van mainframe-applicaties, hoe deze het best benut kunnen worden en welke overwegingen gemaakt dienen te worden om de business optimaal te ondersteunen”, aldus Huib Klink, Senior Consultant/Pre Sales bij Micro Focus.

Whitepaper
De whitepaper ‘De reis naar een innovatieve IT-organisatie’ is hier beschikbaar.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.innovatie_2_300x300_jpg/165_165_80_1__innovatie_2_300x300.jpg'Moderniseren van legacy-applicaties staat laag op de agenda'Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
Symantec: 'Meest schadelijke cyberaanvallen ooit vonden eind 2013 plaats'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1203/symantec___meest_schadelijke_cyberaanvallen_ooit_vonden_eind_2013_plaats_.html
De meest schadelijke cyberaanvallen uit de geschiedenis hebben eind 2013 plaatsgevonden. De omvang en het bereik van aanvallen groeit explosief, wat het vertrouwen en de reputatie van een bedrijf in gevaar kan brengen. Hiervoor waarschuwt Symantec in het jaarlijkse Internet Security Threat Report.

Voorheen richtte cybercriminelen zich vooral op snelle aanvallen die een kleine winst opleveren. Vandaag de dag hebben cybercriminelen echter meer geduld en nemen maanden de tijd grote datalekken voor te bereiden die hen veel geld opleveren. “Eén mega aanval levert soms wel hetzelfde op als 50 kleinere aanvallen”, zegt Tom Welling, Security Expert bij Symantec Benelux. “Hoewel het niveau van de aanvallen blijft stijgen, hebben criminelen steeds vaker meer geduld en wachten ze tot ze een grote aanval kunnen plegen die meer geld oplevert.”

Enorme opbrengsten
“Cyberaanvallen kunnen voor enorme opbrengsten zorgen, waardoor grootschalige aanvallen zullen blijven plaatsvinden”, zegt Welling. “Hierdoor moeten bedrijven van elk formaat hun beveiligingsstatus opnieuw evalueren, heroverwegen en eventueel reorganiseren.”

Het aantal gerichte cyberaanvallen is afgelopen jaar in verhouding met 2012 met 91 procent gestegen. De aanvallen duurden daarnaast gemiddeld drie maal zo lang. Persoonlijke assistenten en pr-medewerkers worden het meest aangevallen, aangezien zij vaak een opstap zijn naar bijvoorbeeld executives van grote bedrijven.

Tips
Symantec geeft bedrijven drie tips om zich beter te beschermen tegen eventuele datalekken, gerichte cyberaanvallen en algemene spam.

  • Ken uw gegevens: informatie moet het middelpunt van de bescherming worden, niet de apparaten of het datacenter. Weten waar gevoelige informatie zich bevindt en waar het naartoe stroomt, helpt bij het bepalen van het beste beleid en de beste procedures om de gegevens van de organisatie goed te beschermen.
  • Informeer werknemers: begeleid werknemers bij het beschermen van hun informatie. Geef ze inzicht in het bedrijfsbeleid en de procedures voor de bescherming van gevoelige gegevens op persoonlijke en zakelijke apparaten.
  • Implementeer een goede beveiligingsinfrastructuur: versterk de beveiligingsinfrastructuur door middel van preventiepraktijken die gericht zijn op dataverlies, netwerkbeveiliging, Endpoint-beveiliging, encryptie, sterke authenticatie en defensieve maatregelen, zoals reputatie-gebaseerde technologieën.


WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cybercrime4_png/165_165_80_1__cybercrime4.pngSymantec: 'Meest schadelijke cyberaanvallen ooit vonden eind 2013 plaats'Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
Grotere datalekken worden probleemhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1200/grotere_datalekken_worden_probleem.html
Aan het eind van 2013 hebben de meest schadelijke cyberaanvallen uit de geschiedenis plaatsgevonden, zo blijkt uit het jaarlijkse Internet Security Threat Report (ISTR) van Symantec. Het rapport laat een significante verandering zien in de manier waarop cybercriminelen te werk gaan. Hielden criminelen zich eerder vooral bezig met snelle aanvallen die een kleine winst tot gevolg hadden, nu nemen ze maanden de tijd om grotere datalekken voor te bereiden die veel geld opleveren.

“Eén mega aanval levert soms wel hetzelfde op als 50 kleinere aanvallen”, zegt Tom Welling (foto), Security Expert bij Symantec Benelux. “Hoewel het niveau van de aanvallen blijft stijgen, hebben criminelen steeds vaker meer geduld en wachten ze tot ze een grote aanval kunnen plegen die meer geld oplevert.”

Het rapport onthult ook dat cybercriminelen vaker gebruikmaken van netwerken in Nederland om cyberaanvallen te plegen. Als zogenoemd ‘threat source’-land stijgt Nederland internationaal gezien van plek 7 naar plek 4. In de top tien van ‘threat source’-landen zijn alleen Nederland en Rusland relatief sterk gestegen in 2013.

Het aantal datalekken is in 2013 met 62 procent gestegen in vergelijking met 2012. Hierdoor zijn meer dan 552 miljoen online identiteiten blootgesteld aan cybercriminelen. Cybercrime blijft dus een reële en schadelijke bedreiging voor zowel consumenten als bedrijven. In Nederland verschilt de favoriete sector van cybercriminelen per aanval. De telecomindustrie is het grootste doelwit voor spam (77 procent), gevolgd door de financiële sector (64 procent). Als het gaat om malware, dan is retail het grootste doelwit.

Liever zelf in de aanval
De omvang en het bereik van aanvallen groeit explosief, waardoor het vertrouwen en de reputatie van bedrijven in gevaar komt. Ook persoonlijke informatie van consumenten loopt gevaar; van creditcardnummers en medische dossiers tot wachtwoorden en bankrekeningen. Elk lek uit de top 8 grootste datalekken van 2013 heeft voor een verlies van tientallen miljoenen gegevensbestanden gezorgd.

“Cyberaanvallen kunnen voor enorme opbrengsten zorgen, waardoor grootschalige aanvallen zullen blijven plaatsvinden”, zegt Welling. “Hierdoor moeten bedrijven van elk formaat hun beveiligingsstatus opnieuw evalueren, heroverwegen en eventueel reorganiseren.”

Vergeleken met 2012 zijn gerichte aanvallen met 91 procent gestegen in 2013. Bovendien duurden de aanvallen in 2013 gemiddeld drie keer zo lang. Kijkend naar beroepen worden persoonlijke assistenten en pr-medewerkers het meest aangevallen, omdat zij vaak een opstap zijn naar prominente personen zoals beroemdheden of executives van grote bedrijven.

Wapen jezelf tegen cybercriminelen
Hoewel de toenemende informatiestroom van mobiele apparaten, applicaties en andere online diensten interessant blijft voor cybercriminelen, zijn er zeker stappen die bedrijven en consumenten kunnen nemen om zich beter te beschermen tegen eventuele datalekken, gerichte aanvallen of algemene spam.

Tips van Symantec voor bedrijven:

- Ken uw gegevens: informatie moet het middelpunt van de bescherming worden, niet de apparaten of het datacenter. Weten waar gevoelige informatie zich bevindt en waar het naartoe stroomt, helpt bij het bepalen van het beste beleid en de beste procedures om de gegevens van de organisatie goed te beschermen.

- Informeer werknemers: begeleid werknemers bij het beschermen van hun informatie. Geef ze inzicht in het bedrijfsbeleid en de procedures voor de bescherming van gevoelige gegevens op persoonlijke en zakelijke apparaten.

- Implementeer een goede beveiligingsinfrastructuur: versterk de beveiligingsinfrastructuur door middel van preventiepraktijken die gericht zijn op dataverlies, netwerkbeveiliging, Endpoint-beveiliging, encryptie, sterke authenticatie en defensieve maatregelen, zoals reputatie-gebaseerde technologieën.

Tips van Symantec voor consumenten:

- Wees slim op het gebied van beveiliging: kies een sterk wachtwoord en update al je apparaten met de nieuwste beveiligingssoftware.

- Let goed op: controleer bank- en creditcardafschriften op onregelmatigheden en wees voorzichtig bij het reageren op ongevraagde of onverwachte e-mails. Wees tevens alert bij online aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, want meestal zijn ze dat ook.

- Weet met wie je werkt: zorg dat je bekend bent met het beleid van retailers en online diensten die bank- of persoonlijke informatie kunnen opvragen. Als deze informatie gedeeld moet worden, doe dit dan via de officiële website van het bedrijf en niet via een e-maillink.

WK
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.tom_welling_jpg/165_165_80_1__tom_welling.jpgGrotere datalekken worden probleemWed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
Wereldwijde BYOD-markt is in 2020 goed voor 173,07 miljard euro per jaarhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1202/wereldwijde_byod_markt_is_in_2020_goed_voor_173_07_miljard_euro_per_jaar.html
De wereldwijde Bring Your Own Device (BYOD)-markt is in 2020 goed voor een omzet van 173,07 miljard euro per jaar. De markt maakt naar verwachting de komende jaren een flinke groei door, die wordt aangewakkerd door de behoefte slechts één apparaat te gebruiken voor zowel zakelijke als privé doeleinden en het groeiende gebruik van zowel smartphones als tablets.

Dit blijkt uit onderzoek van Grand View Research. De BYOD-markt groeit hard. De wereldwijde markt voor BYOD-producten was in 2012 nog goed voor een omzet van 47,15 miljard euro. De verwachte samengestelde jaarlijkse groei tussen 2014 en 2020 bedraagt 17,8%. Gebruikers hebben op dit moment gemiddeld 1,7 BYOD-apparaten in hun bezit.

Uitdagingen
Bedrijven staan de komende jaren volgens het business consultancybureau voor een aantal uitdagingen als het gaat om BYOD. Met name diefstal van mobiele apparaten en de veiligheid van vertrouwelijke documenten zijn bron van zorgen voor managers die BYOD willen implementeren.

Smartphones zijn op dit moment het meest gebruikte BYOD-apparaat. De hoeveelheid smartphones blijft de komende jaren flink toenemen. Ook het gebruik van laptops op de werkvloer groeit naar verwachting de komende jaren, maar de groei zal minder hard zijn dan die van het aantal smartphones. Laptops zijn vooral populair doordat krachtigere prestaties worden gecombineerd met mobiliteit.

Kleine bedrijven
BYOD biedt ook voor kleine bedrijven kansen. De trend helpt bedrijven winstgevender te werken terwijl zij de tevredenheid van medewerkers tegelijkertijd positief beïnvloeden. Lagere hardwarekosten in combinatie met het toenemende gebruik van cloud-gebaseerde oplossingen zullen naar verwachting een positieve impact hebben op BYOD-implementaties.

Het onderzoek 'Bring Your Own Device (BYOD) Market Analysis And Segment Forecasts To 2020' is hier beschikbaar.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.samsung_galaxy_tab_3_png/165_165_80_1__samsung_galaxy_tab_3.pngWereldwijde BYOD-markt is in 2020 goed voor 173,07 miljard euro per jaarTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Oracle en Accenture roepen CFO uit tot technologi​e-evangeli​sthttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1199/oracle_en_accenture_roepen_cfo_uit_tot_technologi___e_evangeli___st.html 

Om de kerneigenschappen en benchmarks van moderne, door technologie ondersteunde finance vast te stellen, hebben Oracle en Accenture een wereldwijde studie in samenwerking met Longitude Research gesponsord. Het resultaat is het rapport ‘Empowering Modern Finance: The CFO as Technology Evangelist.’

Aan het onderzoek namen 1.275 CFO’s en andere leidinggevenden deel. 670 respondenten zijn afkomstig van bedrijven van verschillende omvang in de EMEA-regio. Honderd respondenten uit deze regio hebben een niet-financiële, leidinggevende functie. Het onderzoek wijst het volgende uit:

De moderne CFO is een technologie-evangelist die de waarde van digitale en cloudtechnologieën onderkent voor de financiële activiteiten en voor het bedrijf als geheel. Er blijft echter een kloof tussen de ambities van de CFO en de realiteit;

Financiële afdelingen erkennen dat cloudmogelijkheden nuttig zijn voor budgettering, planning en forecasting aangezien deze inspelen op het mandaat van de financiële afdeling om te functioneren als strategische partner en groei te stimuleren;

Om op te kunnen treden als strategische partners voor de business gebruiken toekomstgerichte financiële teams geavanceerde analytische tools, moderne applicaties en de nieuwste samenwerkingstools. Daarmee blijven ze nauw verbonden met de visie, strategieën en activiteiten van hun collega’s.

Hoewel de studie aangeeft dat CFO’s belangrijke vorderingen maken in het creëren van een productievere en efficiëntere finance-functie met behulp van technologie, is er nog veel werk te verrichten. Zo vertrouwen nog te veel bedrijven op verouderde data voor hun beslissingtrajecten. Dat komt niet in de laatste plaats door de uitdagingen rond het consolideren van verschillende, niet onderling verbonden systemen.

Het rapport laat zien dat CFO’s in de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt sinds een eerdere studie van Oracle en Accenture: ‘The CFO as Catalyst for Change’. In dit rapport kwam naar voren dat CFO’s wereldwijd zochten naar meer strategische betrokkenheid, maar zich intussen richtten op het terugdringen van kosten, de economisch onzekere situatie en de organisatorische complexiteit.

WK
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/oracle_office_logo.jpgOracle en Accenture roepen CFO uit tot technologi​e-evangeli​stTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
Ovum en ITM Research fuserenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1197/ovum_en_itm_research_fuseren.html 

Ovum en Informa Telecoms and Media (ITM) Research, twee Britse onderzoeksbureaus, fuseren. De twee gaan verder onder de naam Ovum.

Ovum zegt na Gartner en IDC het derde grootste it-research bureau te zijn met 180 analisten in dienst. De focus ligt op it, telecom en media.

WK

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.fusie_jpg/165_165_80_1__fusie.jpgOvum en ITM Research fuserenTue, 08 Apr 2014 00:00:00 +0200
McKinsey: ‘Data is macht’http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1195/mckinsey_____data_is_macht___.html 

Michael Chui, onderzoeker bij adviesbureau McKinsey Global Institute, adviseert elke organisatie zo snel mogelijk een datastrategie in vorm van een aparte divisie op te zetten. Net zoals een finance, marketing of HR divisie. Volgens Chui geeft data & analytics organisaties macht, waardoor ze zich kunnen onderscheiden van de concurrent.

Chui: “Bij het opzetten van een datastrategie moet er gekeken worden naar diverse aspecten zoals technische, zakelijke en juridische kaders. De nieuwe ‘data afdeling’ kan bijvoorbeeld geleid worden door een CFO, CMO of Big Data manager. Die krijgt te maken met technische uitdagingen, bijvoorbeeld hoe je data analyseert en visualiseert. Zo moet je data combineren uit verschillende bronnen die niet altijd allemaal gestandaardiseerd zijn. Een business uitdaging is dat real time data analyseren niet altijd mogelijk is. Juridisch krijg je de vraag wie de rechtmatige eigenaar van de data is, de klant of de organisatie? Zorg dat alle formele en informele overeenkomsten rond data duidelijk zijn. Voldoe altijd aan de wetgeving.”

Daarnaast is het aantrekken van talent cruciaal, benadrukt Chui. “Je hebt bijvoorbeeld een ‘datawetenschapper’ nodig, die analytische algoritme kennis in huis heeft. Of iemand die goed weet hoe met big data capaciteit om te gaan. Ook de IT-dienstverlener moet de juiste kennis en talent in huis hebben, want outsourcing en offshoring van Big Data zal in de toekomst vaker plaatsvinden.”

Door: Witold Kepinski

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.data_jpg/165_165_80_1__data.jpgMcKinsey: ‘Data is macht’Sun, 06 Apr 2014 00:00:00 +0200
Markteffect: 'Personeelskosten leiden bij een derde van de MKB'ers tot cashflow-problemen'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1192/markteffect___personeelskosten_leiden_bij_een_derde_van_de_mkb_ers_tot_cashflow_problemen_.html
Uitbetaling van personeelsbedrijven leidt bij een derde van de MKB-bedrijven wel eens tot liquiditeitsproblemen. Het uitbetalen van vakantiegeld kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bedrijven een beroep moeten doen op een bank voor een lening of krediet. Ook kiezen bedrijven ervoor facturen van leveranciers of andere vaste lasten niet binnen de betalingstermijn te voldoen.

De MKB Barometer personeelszaken, een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van de payrollorganisatie Please Payroll, toont aan dat bedrijven die langer bestaan minder vaak dergelijke problemen met de cashflow hebben. Van de MKB-bedrijven die 10 jaar of minder bestaan geeft 40% aan dat personeelskosten wel eens tot liquiditeitsproblemen veroorzaken. Dit percentage ligt onder MKB'ers die al 20 jaar of langer actief zijn op 21%.

Invloed van bedrijfsomvang
Dit is echter niet de enige factor die van invloed is op de kans dat MKB-bedrijven tegen problemen met de cashflow aanlopen. Bedrijven met maximaal 5 medewerkers blijken minder vaak last te hebben van liquiditeitsproblemen dan bedrijven met 10 tot 50 werknemers.

Payrolling is volgens Please een oplossing die cashflow-problemen bij MKB-bedrijven kan voorkomen. "Bij payrolling zijn de reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld direct in het tarief opgenomen waardoor onze opdrachtgevers in het MKB niet te maken krijgen met een piek in personeelskosten. Personeelskosten worden alleen gemaakt op het moment dat de medewerker werkzaamheden uitvoert en daarvoor ook inkomsten genereert voor de opdrachtgever", zegt Hans van de Ven, directeur van Please.

MKB Barometer personeelszaken
De MKB Barometer personeelszaken is een onderzoek dat jaarlijks door Markteffect wordt uitgevoerd in opdracht van Please. Markteffect ondervroeg dit jaar 400 MKB-bedrijven in de branches ICT, bouw, detailhandel, zorg, groothandel, Horeca, overige zakelijke dienstverlening en logistiek.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.euro_biljetten_jpg/165_165_80_1__euro_biljetten.jpgMarkteffect: 'Personeelskosten leiden bij een derde van de MKB'ers tot cashflow-problemen'Fri, 04 Apr 2014 00:00:00 +0200
Vormetric: 'Slechts 9% van de bedrijven voelt zich veilig tegen Insider Threats'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1190/vormetric___slechts_9__van_de_bedrijven_voelt_zich_veilig_tegen_insider_threats_.html
Bijna geen enkele organisatie voelt zich veilig tegen dreigingen van binnenuit. Slechts 9% van de bedrijven voelt zich volledig veilig tegen deze 'Insider Threats'. Dit blijkt uit onderzoek van Ovum in opdracht van databeveiliger Vormetric.

Insider Threats bestaat tegenwoordig uit meer dan alleen de traditionele insiders met toegang tot kritieke data. Ook gebruikers met extra rechten op bedrijfssystemen of -netwerken en gecompromitteerde inloggegevens die worden misbruikt om systemen te infiltreren en data te stelen vallen onder de term Insider Threats.

Zorgenpunten
Maar liefst 50% van de securityprofessionals binnen bedrijven maakt zich zorgen over het dreigingen vanuit eigen medewerkers. 44% denkt bij Insider Threats vooral aan dreigingen van onderaannemers die legitieme toegang hebben tot kritieke data. IT-beheerders en andere gebruikers met verhoogde rechten zijn voor 38% reden tot zorgen.

Van de Europese bedrijven versleutelt 68% data om Insider Threats tegen te gaan. 66% vergroot zijn securitybudget om zich tegen deze dreigingen te wapenen. 49% kiest ervoor de toegang tot data continu te monitoren.

Cloud en big data
Naast Insider Threats zijn ook de cloud en big data voor bedrijven een bron van zorgen. Als we kijken naar de cloud maakt 49% van de bedrijven zich zorgen over het gebruik aan transparantie over de beveiliging van de cloud. 46% is vooral bezorgd over ongeautoriseerde toegang tot data. 44% is ongerust over het ontbreken van enige invloed op de locatie waar data wordt opgeslagen.

De veiligheid van rapporten is voor 54% van de bedrijven reden voor zorgen als we kijken naar big data. Schending van hun privacy doordat derden ongeautoriseerde toegang tot data krijgen is voor 49% reden voor onrust. 46% maakt zich zorgen over het gebrek aan beheermogelijkheden voor de beveiliging van big data-tools.

Geen onterechte zorgen
Het is niet onterecht dat bedrijven zich zorgen maken over insider threats. Onderzoek van IS Decisions toonde vorige maand aan dat Amerikaanse bedrijven in de afgelopen twaalf maanden maar liefst 660.000 keer zijn geconfronteerd met een cyberaanval van binnenuit. 40 procent van de bedrijven met meer dan 500 medewerkers gaf aan wel eens te maken te hebben gehad met een interne cyberaanval. 

Een infographic met de resultaten van het onderzoek van Vormetric is hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/cybercrime.jpgVormetric: 'Slechts 9% van de bedrijven voelt zich veilig tegen Insider Threats'Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 +0200
F-Secure: '4 op de 10 bedrijven werkt met verouderde software'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1189/f_secure___4_op_de_10_bedrijven_werkt_met_verouderde_software_.html
Slechts 6 op de 10 bedrijven stelt altijd te werken met software die volledig up-to-date is. Maar liefst 40% van de organisaties werkt dus met verouderde software en loopt hierdoor een verhoogd risico slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van het beveiligingsbedrijf F-Secure.

F-Secure ondervroeg bedrijven over de software die zij gebruiken en de wijze waarop zij deze software updaten. 94% van de ondervraagde organisaties van mening is dat het up-to-date houden van software belangrijk is. Het is dan ook opvallend dat 4 op de 10 bedrijven hier in de praktijk niet in slaagt. Dit lijkt vooral te liggen aan het beschikbaar hebben van voldoende resources om software up-to-date te houden. 63% stelt hiervoor onvoldoende resources beschikbaar te hebben.

Updaten kost tijd
Het up-to-date houden van software kost tijd. Bedrijven besteden gemiddeld 11 uur per week aan het installeren van software-updates. Deze tijd is uiteraard afhankelijk van de omvang van een bedrijf. Bedrijven met minder dan 50 werknemers zijn gemiddeld per week 3 uur kwijt aan software-updates, terwijl bedrijven met meer dan 250 werknemers meer dan 15 uur hieraan besteden.

Het beveiligingsbedrijf waarschuwt voor ernstige gevolgen van het niet up-to-date houden van software en stelt dat dit een essentieel onderdeel is van een beveiligingsbeleid. 70% tot 80% van de top tien-malware die door F-Secure wordt gedetecteerd had geen kans gehad als up-to-date software was gebruikt.

Rol van third party-applicaties
"Een veel voorkomend misverstand is dat het besturingssysteem het probleem is, wat niet klopt. Besturingssystemen worden behoorlijk goed onderhouden en geüpdatet. Het echte probleem zit in third party-applicaties voor zowel zakelijk als persoonlijk gebruik. Denk hierbij aan Skype, Adobe Reader, webbrowser met verschillende plugins en Java. Weet u wat er op uw apparaat is geïnstalleerd?", zegt Pekka Usva, Vice President Corporate Security bij F-Secure.

Bijna de helft van alle onderzochte bedrijven staat het toe dat werknemers eigen software gebruiken. Kleine bedrijven staan dit vaker toe dan grote bedrijven. Van deze bedrijven stelt 67% dat werknemers software zelf up-to-date moet houden. F-Secure waarschuwt dat dit een erg riskant beleid is, aangezien bedrijven er niet vanuit kunnen gaan dat werknemers dit ook daadwerkelijk doen.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cybercrime4_png/165_165_80_1__cybercrime4.pngF-Secure: '4 op de 10 bedrijven werkt met verouderde software'Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 +0200
'Kabinet moet een ICT & Innovatie minister benoemen'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1187/_kabinet_moet_een_ict___innovatie_minister_benoemen_.html
Zowel het Kabinet als bestuurskamers van bedrijven onderschatten de gevolgen van de opkomst van nieuwe trends als de cloud, big data, mobiliteit, sociale media en het Internet of Things. Het is dan ook noodzakelijk dat de Nederlandse overheid een ICT & Innovatie minister aanstelt om hierop in te spelen. Dit concludeert AME Research in een onderzoek dat in opdracht van data storage-concern NetApp is uitgevoerd.

AME Research heeft de rol van de CIO bij overheden en het Nederlandse bedrijfsleven geïnventariseerd. Het onderzoeksbureau concludeert dat nieuwe trends in IT-land een destructieve kracht kunnen zijn op technologische innovatie binnen het bedrijfsleven, de werkgelegenheid en essentiële overheidstaken. Deze kracht krijgt op dit moment echter onvoldoende aandacht vanuit de overheid. NetApp stelt dat de gedachte dat innovatie in het bedrijfsleven en bij de overheid elders weer voldoende productieve werkgelegenheid schept achterhaald is.

Rol van de CIO
Het onderzoek toont daarnaast aan dat de rol van de CIO verandert. Waar de CIO zich voorheen vooral bezig hield met het beheren van het automatiseringslandschap van een bedrijf willen CIO's zich vandaag de dag steeds meer richten op strategie en beleid. Ook Gartner waarschuwde eerder voor de impact van 'The Nexus of Forces' op de economie en de samenleving. Deze impact is volgens NetApp dusdanig groot dat strategie en beleid op het gebied van informatisering en innovatie in de bestuurskamer thuishoren. Dit zou zeker voor het Kabinet gelden.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.internetwereldbol_jpg/165_165_80_1__internetwereldbol.jpg'Kabinet moet een ICT en Innovatie minister benoemen'Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 +0200
Research and Markets: 'Markt van microservers groeit tot 2019 hard'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1186/research_and_markets___markt_van_microservers_groeit_tot_2019_hard_.html
De wereldwijde markt voor microservers maakt tussen 2013 en 2018 een grote groei voor. Naar verwachting worden in 2019 4,7 miljoen microservers per jaar verscheept. Dit voorspelt het onderzoekbureau Research and Markets.

De wereldwijde IT-uitgaven bedroegen in 2013 3,6 biljoen dollar. 870,8 miljard dollar hiervan is uitgegeven door het MKB. Research and Markets laat in het midden welk percentage hiervan is uitgegeven aan microservers.

Trends
Het onderzoeksbureau identificeert verschillende trends die naar verwachting een flinke impact zullen hebben op de wereldwijde markt voor microservers. Het gaat hierbij om groei in de markten voor datacenters, cloud computing, Bring Your Own Device en Big Data.

Op blade servers gebaseerde microservers zijn op dit moment duurder dan Tower/Micro-servers. Markets and Research verwacht echter dat de prijzen van blade-gebaseerde microservers de komende vijf jaar sterk gaan afnemen. Een toenemende omarmen van mobiliteit en daardoor groeiende markt voor mobile computing zijn hiervoor belangrijke drijfveren.

Onderzoek
Het volledige onderzoek 'Global Microservers Market Forecast and Opportunities, 2019' is hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.server_png/165_165_80_1__server.pngResearch and Markets: 'Markt van microservers groeit tot 2019 hard'Wed, 02 Apr 2014 00:00:00 +0200
Inrichten PPM en PMO voor projecten nog geen gemeengoedhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1184/inrichten_ppm_en_pmo_voor_projecten_nog_geen_gemeengoed.html 

34 procent van de organisaties die het afgelopen jaar ten minste één project met een IT-component gestart is, heeft geen Project Portfolio Management (PPM) ingericht. Daarnaast geeft 36 procent van de organisaties aan ook geen Project Management Office (PMO) in te richten voor projecten. Dit blijkt uit onderzoek van Cerios, specialist in succesvolle IT-projecten, onder 50 respondenten, aangevuld met tien diepte-interviews. PPM geeft organisaties inzicht in en informatie over alle lopende projecten en PMO zorgt ervoor dat een project binnen het gestelde budget, tijdpad en kwaliteitsnorm blijft.

Agile versus Waterval

Cerios vroeg de respondenten ook naar de factoren die van belang zijn om een succesvol IT-project te realiseren. Hieruit blijkt dat een eind- en tussentijdse evaluatie met het projectteam en de organisatie als meest belangrijke factor gezien wordt; 80 procent noemt dit als succesfactor. Ook Agile werken scoort hoog in deze lijst, 56 procent noemt dit als belangrijke factor om een IT-project te laten slagen. Dit staat tegenover 12 procent van de respondenten die werken volgens de Waterval methodiek als een succesfactor ziet.

Anita van Dekken (foto), Managing Director bij Cerios: “Zeker bij grotere projecten waarbij er meerdere (deel)projecten gelijktijdig lopen is het inrichten van PPM en PMO cruciaal om meerdere projecten goed te kunnen besturen en beheersen. Het zorgt niet alleen voor een strakke regie op projecten, maar is ook een goede oplossing om in de informatiebehoefte van de organisatie te voorzien, zonder dat de primaire taak van de project-, programma- en portfoliomanager in de verdrukking komt. Het slagingspercentage van projecten wordt door het inrichten van een PPM en PMO sterk vergroot.”

WK

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.anita_van_dekken_jpg/165_165_80_1__anita_van_dekken.jpgInrichten PPM en PMO voor projecten nog geen gemeengoedWed, 02 Apr 2014 00:00:00 +0200
Norman: 'Hoeveelheid cyberdreigingen voor de Mac is sterk gegroeid'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1183/norman___hoeveelheid_cyberdreigingen_voor_de_mac_is_sterk_gegroeid_.html
De hoeveelheid cyberdreigingen voor de Mac is sterk gegroeid. Hiervoor waarschuwt beveiligingsbedrijf Norman, dat Mac-gebruikers op het hart drukt dit gevaar te onderkennen en voorzorgsmaatregelen te nemen.

Recent onderzoek van Parallels toonde aan dat Mac's steeds vaker op de bedrijfsvloer worden gebruikt. 45 procent van alle bedrijven biedt op dit moment medewerkers de mogelijkheid op Mac's te werken. Ook voor bedrijven is het dus van belang op de hoogte te zijn van de cyberdreigingen die vandaag de dag de Mac bedreigen.

Geen beveiligingsoplossing
Een enquête die door Norstat vorig jaar in opdracht van Norman is uitgevoerd toont aan dat 44% van de gebruikers zonder enige beveiligingsoplossing op hun computers, zeggen geen bescherming nodig te hebben aangezien zij een Mac gebruiken. Veel Mac-gebruikers blijken zich dus niet bewust te zijn van het feit dat ook voor de Mac inmiddels de nodige malware beschikbaar is.

Norman stelt dat de Mac voorheen inderdaad nauwelijks te maken had met malware, maar dat dit onlangs drastisch is veranderd door het groter wordende marktaandeel van Apple-producten. Doordat meer mensen Mac's gebruiken wordt de apparaten voor hackers een interessanter doelwit. Steeds meer op Mac's-gerichte malware duikt dan ook op. Een voorbeeld hiervan is de Flashback-malware, die 1 procent van alle Mac's heeft weten te besmetten.

Beheer van Mac's
Het onderzoek van Parallels toonde aan dat bedrijven vooral op het gebied van het beheer van Mac's tegen uitdagingen aanlopen. Voor 53 procent is het ontbreken van de juiste beheertools reden geen Mac's op de werkvloer toe te staan. 70 procent van de bedrijven geeft aan dat de IT-afdeling niet over de juiste kennis beschikt om Mac's te kunnen beheren. Deze problemen met het beheren van Mac's kunnen het effectief beveiligen van Mac's bemoeilijken.
 
WH
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.macbookpro_png/165_165_80_1__macbookpro.pngNorman: 'Hoeveelheid cyberdreigingen voor de Mac is sterk gegroeid'Tue, 01 Apr 2014 00:00:00 +0200
Gartner: Softwaremarkt groeide in 2013 met 4,8 procent, Salesforce komt in Top-10http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1182/gartner__softwaremarkt_groeide_in_2013_met_4_8_procent__salesforce_komt_in_top_10.html
Een recent rapport van onderzoeksbureau Gartner heeft becijferd dat de wereldwijde inkomsten uit software in 2013 met 4,8% gegroeid zijn naar 407 miljard dollar tegenover 388 miljard dollar in 2012.

Volgens Gartner komen de grootste veranderingen in de softwaremarkt voor rekening van 'the cloud'. Vrijwel alle softwareleveranciers breiden hun activiteiten op dit gebied uit, maar het is nu voor het eerst dat een pure cloud-leverancier in de top 10 staat.

De top-3 wordt geleid door Microsoft, Oracle en IBM. Cloud-leverancier salesforce.com, dat in 2013 meer dan 3,8 miljard dollar omzet boekte, klom twee posities en bereikte daarmee de nummer 10-positie. Het bedrijf realiseerde met 33,3 procent de grootste groei en bereikte ook de top 5 van softwarebedrijven als het gaat om omzet uit applicaties.

Lees hier het volledige persbericht van Gartner met daarin een link naar het rapport "Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2013".

Door: Witold Kepinski
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/gartner/logogartner.jpgGartner: Softwaremarkt groeide in 2013 met 4,8 procent, Salesforce komt in Top-10Tue, 01 Apr 2014 00:00:00 +0200
IT-beslissers herzien hun cloudbestedingen na lekken Snowden over NSA praktijkenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1181/it_beslissers_herzien_hun_cloudbestedingen_na_lekken_snowden_over_nsa_praktijken.html 

88 procent van IT-beslissers herzien hun cloudbestedingen na lekken Snowden over NSA  praktijken, zomeldt NTT Communications na onderzoek onder 1000 respondenten in Europa, Noord-Amerika en Hong Kong.

38 procent voeren strenge procurement eisen in voor de cloud providers. 31 procent slaat zijn data op een plek waar geen derden kunnen snuffelen, waar maakt niet uit, als het maar in eigen regio is.

62 procent gaat niet in de cloud door het NSA schandaal. 16 procent is afwachtend in het tekenen van een cloud contract en sommigen skippen alles.

Cloud providers moetengaranties geven dat data veilig is door beperkingen rondhet verplaatsen van data en bieden van sterke encryptie.

82 procent vindt het een prima idee van Bondskanselier Angela Merkel om datanetwerken te scheiden. 84 procent gaan zich meer juridisch specialiseren rond databescherming.

Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cloud2_jpg/165_165_80_1__cloud2.jpgIT-beslissers herzien hun cloudbestedingen na lekken Snowden over NSA praktijkenTue, 01 Apr 2014 00:00:00 +0200
Polycom: 'Video-conferencing wordt het favoriete communicatiemiddel van HR-managers'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1178/polycom___video_conferencing_wordt_het_favoriete_communicatiemiddel_van_hr_managers_.html
Video is voor 56% HR-managers in de nabije toekomst de favoriete manier om zakelijk te communiceren. Communiceren via video is hiermee het meest populaire communicatiemiddel van de komende drie jaar.

Dit blijkt uit onderzoek van Polycom onder beslissers binnen bedrijven in twaalf verschillende landen. Naast video zijn er ook andere communicatiemiddelen die populair blijven. 49% van de HR-managers verwacht dat hun favoriete zakelijke communicatiemiddel de komende drie jaar e-mail blijft. 32% geeft de voorkeur aan tele-conferencing.

Afstand verkleinen
Bijna alle HR-managers wereldwijd zien toekomst in videoconferencing. Maar liefst 98% van de respondenten gaf aan dat video-conferencing de afstand tussen teams in verschillende steden en landen verkleint en daarnaast de productiviteit van deze teams vergroot.

Videoconferencing wordt door veel HR-teams op dit moment al gebruikt. Als de kijken naar de huidige favoriete communicatiemethode van HR-managers blijkt videoconferencing vandaag de dag op de derde plek te staan. Alleen e-mail (88%) en tele-conferencing (62%) verslaan videoconferencing. HR-professionals zetten ook web-conferencing, instant messaging en social media in voor hun zakelijke communicatie.

Talentwerving via video
Polycom verwijst ook naar een onderzoek van de Aberdeen Group uit 2013 naar talentwerving via video. Dit onderzoek toonde aan dat 32% van de organisaties investeert in videosollicitaties. Dit is flink maar dan een jaar eerder, toen 21% van de bedrijven aangaf hierin te investeren. De belangrijkste redenen voor deze groei zijn het beperken van reiskosten, het inkosten van de selectieprocedure en het bereiken van kandidaten buiten het wervingsgebied.

“De vooruitgang in technologie en telecommunicatie stelt grote en kleine organisaties in staat om probleemloos te opereren vanaf elke plek”, zegt Mollie Lombardi, vicepresident en hoofdanalist Human Capital Management van de Aberdeen Group. “HR-managers moeten opnieuw kijken naar hoe technologie hen kan ondersteunen om geografische afstanden te overbruggen en hun talentstrategieën te heroverwegen om maximaal te profiteren van een bredere talentpool.”

Toptalent aan de organisatie binden
“Video helpt niet alleen om de kwaliteit en diepgang van onze talentpool te verbeteren en de wervings- en selectietijd te verminderen, het ondersteunt ons ook om toptalent aan de organisatie te binden, omdat men makkelijker toegang heeft tot opleidingsprogramma’s en het een flexibele werkomgeving mogelijk maakt”, zegt Daniel Sonsino, vicepresident Talent Management van Polycom. “Betere werving en selectie, opleiding, personeelsbehoud en flexibel werken zijn meetbaar en zichtbaar. De immateriële voordelen van videosamenwerking zijn net zo relevant. Meer vertrouwen, hogere productiviteit, beter intercultureel begrip en effectievere teams zijn allemaal gebieden waarvan data de werkelijke waarde niet kan aantonen – medewerkers moeten het zelf ervaren.”

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.videoconferencing_png/165_165_80_1__videoconferencing.pngPolycom: 'Video-conferencing wordt het favoriete communicatiemiddel van HR-managers'Mon, 31 Mar 2014 00:00:00 +0200
McAfee legt Advanced Evasion Techniques (AET’s) onder de loephttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1177/mcafee_legt_advanced_evasion_techniques__aet___s__onder_de_loep.html 

In een nieuw rapport van McAfee, een divisie van Intel Security, worden de controverse en verwarring onderzocht rond zogenaamde Advanced Evasion Techniques (AET’s). Een in opdracht van McAfee door Vanson Bourne uitgevoerd onderzoek onder 800 CIO’s en security managers uit verschillende landen*, laat zien dat er veel verwarring en onduidelijkheid is over AET’s en de rol die deze technieken spelen bij het afleveren van geavanceerde malware. Ook blijkt dat de middelen die beveiligingsexperts op dit moment inzetten, niet effectief zijn tegen AET’s.

Bekende datadiefstallen van de afgelopen tijd tonen aan dat cybercriminelen er nog steeds in slagen om detectie gedurende lange tijd te vermijden. Dit wordt bevestigd door de deelnemers aan het onderzoek, waarbij ruim een op de vijf beveiligingsprofessionals (22 procent) aangeeft dat hun netwerk in de afgelopen 12 maanden gecompromitteerd is geweest. Bijna 40 procent van de getroffen respondenten is van mening dat AET’s daarbij een sleutelrol hebben gespeeld. Bij organisaties waarbij het netwerk gedurende de afgelopen maanden werd gecompromitteerd, kwam de gemiddelde schade uit op ruim \$900.000.

AET’s zijn ‘vermommingstechnieken’ die gebruikt worden om ongemerkt netwerken binnen te dringen, om daar vervolgens kwaadaardige code te verspreiden. De eerste AET’s werden in 2010 ontdekt door de netwerkbeveiligingsspecialist Stonesoft, die in 2013 door McAfee is overgenomen. Met behulp van AET’s kan een aanvaller bijvoorbeeld malware splitsen in een aantal aparte delen, die daardoor zonder gedetecteerd te worden een firewall of ander beveiligingsapparaat kunnen passeren. Eenmaal binnengedrongen in het netwerk, worden de losse delen weer gecombineerd tot één compleet stuk malware dat vervolgens een aanval uitvoert.

“Hackers weten al alles over Advanced Evasion Techniques en ze maken er dagelijks gebruik van”, zegt Radboud Beumer, Regional Director Benelux bij McAfee. “We hopen met dit onderzoek het bewustzijn over deze dreiging te vergroten, zodat organisaties weten waar ze op moeten letten en weten wat er nodig is om zich ertegen te kunnen verdedigen.”

Waarom bestaande firewall-tests het bestaan van AET’s verbergen

Bijna 40 procent van de IT-beslissers denkt niet te beschikken over methodes om AET’s te detecteren en te monitoren binnen hun organisatie. Bijna twee derde zegt dat de grootste uitdaging waar zij voor staan bij het implementeren van technologie tegen AET’s, draait om het overtuigen van het management dat dit een reële en serieuze dreiging is.

“Veel organisaties zijn zo gericht op het identificeren van nieuwe malware, dat ze niet voldoende gespitst zijn op Advanced Evasion Techniques, waarmee malware beveiligingsmaatregelen kan omzeilen,” zegt Jon Oltsik, senior principal analyst, Enterprise Strategy Group. “AET’s zijn een substantiële dreiging omdat ze niet gedetecteerd of tegengehouden worden de meeste beveiligingsoplossingen. Beveiligingsprofessionals en het management moeten hier meer aandacht aan besteden, want dit is een reële en groeiende dreiging.”

Van de bijna 800 miljoen bekende AET’s, wordt momenteel minder dan 1 procent gedetecteerd door de meeste firewalls. De inzet van deze technieken is sinds 2010 sterk toegenomen, waarbij er tot op heden miljoenen combinaties en modificaties van netwerk-AET’s zijn.

Professor Andrew Blyth van de Universiteit van South Wales houdt zich al jaren bezig met AET’s. “Advanced Evasion Techniques zijn gewoon een ‘fact of life’. En het is daarom des te alarmerender dat de meerderheid van de CIO’s en beveiligingsprofessionals denkt dat er slechts zo’n 320.000 AET’s bestaan, terwijl dat aantal in feite 2.500 keer zo groot is: er zijn momenteel ruim 800 miljoen bekende AET’s en dat aantal neemt toe”, zegt Blyth.

De reden waarom er tot nu toe niet veel is geschreven over AET’s en er daarom ook vrij weinig over bekend is bij organisaties, is omdat fabrikanten bij sommige betaalde tests de kans krijgen om hun oplossingen aan te passen. Daardoor worden producten door de leverancier echter alleen gecorrigeerd voor specifieke, door de testorganisatie opgegeven technieken. De bredere technieken die snel worden aangepast en verbeterd door criminele organisaties, blijven zo onherkend.

“Betaalde beveiligingstests door derde partijen en de reacties daarop door fabrikanten zorgen er helaas voor dat dit probleem ‘onder tafel wordt geveegd’, waarbij sommigen zelfs claimen dat deze technieken helemaal niet bestaan”, aldus Beumer. “Ze bestaan echter wel degelijk en zijn in staat om een netwerk helemaal open te leggen en schadelijke malware af te leveren.”

Hoge schadeposten voor organisaties

Deelnemers aan het onderzoek waarbij in de afgelopen 12 maanden het netwerk gecompromitteerd was, schatten de gemiddelde zakelijke kosten hiervan op ruim \$900.000. Australië meldde een lager aantal inbraken (15%), maar kwam met \$1,5 miljoen op een hogere schadepost per incident. Volgens respondenten uit de VS was de gemiddelde schade ruim \$1 miljoen. Het zwaarst getroffen was de financiële dienstensector, waar de geschatte kosten per inbraak ruim \$2 miljoen bedroegen.

Het volledige rapport, een executive summary en de infographic zijn te downloaden van http://www.mcafee.com/AET

WK

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/loep_200_200.pngMcAfee legt Advanced Evasion Techniques (AET’s) onder de loepMon, 31 Mar 2014 00:00:00 +0200
Lieberman Software: 'Bedrijven blijven door meekijkende overheden weg uit de cloud'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1175/lieberman_software___bedrijven_blijven_door_meekijkende_overheden_weg_uit_de_cloud_.html
Inlichtingendiensten en andere overheidsdiensten die meekijken in clouddiensten zijn voor een derde van de IT-beveiligingsexperts reden om bedrijfsdata niet langer in de cloud op te slaan. De professionals kiezen ervoor gevoelige informatie op het eigen bedrijfsnetwerk op te slaan, om zo overheden buiten de deur te houden.

Dit blijkt uit een onderzoek van Lieberman Software onder 280 IT-beveiligingsprofessionals. Bedrijven hebben sowieso een voorkeur voor de opslag van gevoelige data op het eigen bedrijfsnetwerk. Maar liefst 80 procent van de respondenten geeft aan dit soort data niet in de cloud te willen zetten. Voor 33 procent is het meekijken door overheidsdiensten hiervoor de belangrijkste reden. 75 procent van de beveiligingsprofessionals stellen daarnaast dat het gebruik van clouddiensten IT-afdelingen veel zorgen op het gebied van beveiliging opleveren.

Beperkte privacy in de cloud
IT-managers zijn zich bewust van de beperkte privacy van data in cloudomgevingen en geven daarom de voorkeur aan het on premises houden van gevoelige bezittingen. Een ander probleem is de wetgeving rond de cloud en het feit dat IT-managers overheidsdiensten niet willen laten rondneuzen in hun bedrijfsdata. Als een overheid of overheidsinstellingen willen zien welke data een bedrijf in bezit heeft kan de cloudprovider verplicht worden hen toegang te geven tot deze data”, legt Philip Lieberman, CEO van Lieberman Software, uit.

“Het feit dat overheden in onze IT-omgevingen en onze telefoongesprekken rondneuzen is geen grote verrassing. Niemand in de IT-beveiligingsindustrie was verbaasd toen het NSA-schandaal naar buiten kwam. Overheidssurveillance is al lange tijd aanwezig en zou, tenzij je de wet overtreedt, geen punt van zorgen moeten zijn. Beveiligingsprofessionals realiseren zich dat cloudproviders de beste beveiliging leveren voor het opslaan van hun data en meer beveiligingsmaatregelen kunnen nemen dan bedrijven zelf intern kunnen. Het alternatief voor de cloud is uiteraard outsourcing. Outsourcing betekent echter dat de gevoelige bedrijfsdata wordt opgeslagen in een datacenter in India, wat weer geheel nieuwe beveiligingszorgen met zich meebrengt”, voegt Calum MacLeod, Vice President voor de EMEA-regio bij Lieberman Software, hier aan toe.

Alle resultaten
Alle resultaten van het onderzoek van Lieberman Software zijn hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cloud2_jpg/165_165_80_1__cloud2.jpgLieberman Software: 'Bedrijven blijven door meekijkende overheden weg uit de cloud'Fri, 28 Mar 2014 00:00:00 +0100
MWM2: ‘Klanten hebben het liefst online contact met bedrijven’http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1174/mwm2_____klanten_hebben_het_liefst_online_contact_met_bedrijven___.html
Digitaal goed bereikbaar zijn is van steeds groter belang voor bedrijven. Het merendeel van alle consumenten heeft vandaag de dag namelijk bij voorkeur online contact met bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van MWM2 onder 32.000 respondenten.

Het percentage klanten dat het liefst online met bedrijven in contact komt is afhankelijk van de leeftijd van klanten. Van de jongeren geeft zelfs tweederde aan het liefst online met bedrijven te communiceren. “Telefonisch contact met klanten zal steeds minder worden", zegt Govert van den Bos, directeur van MWM2. "Dat betekent dat je als organisatie je online communicatiekanalen perfect op orde moet hebben. Helaas is dat nog lang niet bij alle organisaties het geval."

Vriendelijkheid
Klanten vinden ongeacht de wijze waarop zij contact maken met bedrijven het vooral belangrijk dat medewerkers vriendelijk zijn. Op de tweede plaats staat dat zij de volledige aandacht krijgen van deze persoon. Snel geholpen worden, wat op het eerste oog van groot belang lijkt, staat pas op de vierde plaats. "Organisaties denken vaak het belangrijkste is om iemand snel en adequaat te helpen. Dan schiet vriendelijkheid er nog wel eens bij in. Uit het onderzoek blijkt dat ze juist daarop zouden moeten focussen", legt Van den Bos uit.

Bedrijven kunnen ook steeds vaker via internet feedback verwachten op producten. Driekwart van de respondenten stelt zijn mening over een product of dienst online te delen. De helft doet dit soms, 18 procent regelmatig en 4 procent vaak. "Je weet dus dat je als je een klant niet goed helpt, de kans groot is dat dit voor iedereen op internet te lezen zal zijn. Met alle negatieve gevolgen van dien", zegt Van den Bos.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.internetwereldbol_jpg/165_165_80_1__internetwereldbol.jpgMWM2: ‘Klanten hebben het liefst online contact met bedrijven’Fri, 28 Mar 2014 00:00:00 +0100
Aruba Networks: 'Mobiele generatie zorgt voor nieuwe eisen aan de werkplek'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1173/aruba_networks___mobiele_generatie_zorgt_voor_nieuwe_eisen_aan_de_werkplek_.html
De standaard werkplek heeft lange tijd bestaan uit een bureau met een desktop computer, toetsenbord, een muis en veel kabels. Een nieuw type werknemer is echter in opkomst die geheel andere wensen heeft: #GenMobile. Deze mobiele generatie beïnvloeden de inrichting van de werkplek zoals wij die nu kennen aanzienlijk.

Onderzoek van Aruba Networks wijst uit dat de #GenMobile, zoals het bedrijf de mobiele generatie noemt, doorgaans beschikt over drie tot vier mobiele apparaten. Het nieuwe type werknemer wil daarnaast ‘altijd en overal’ kunnen werken, ook buiten de traditionele kantooruren. Bijna 58 procent geeft hierbij aan een voorkeur te hebben voor het werken via WiFi-verbindingen in plaats van mobiele verbindingen.

Thuiswerken
Thuiswerken is voor veel #GenMobile-werknemers van groot belang. Ruim de helft van alle werknemers verkiest twee of drie dagen per week vanuit huis te kunnen werken boven een salarisverhoging van 10 procent. 32 procent geeft aan dat zij liever hebben dat hun werkgever een smartphone voor keuze voor hen betaalt dan dat zij een salarisverhoging van 5 procent krijgen.

De nieuwe manier van werken heeft een flinke impact op de werkdag. 45 procent van de respondenten geeft aan dat zij voor 09:00 of na 18:00 het meest efficiënt werken.

Beste personeel aantrekken
Altijd en overal online zijn is dus de belangrijkste wens die deze nieuwe, mobiele generatie van werknemers heeft. Aruba Networks stelt dat bedrijven hierop zullen moeten inspelen om de beste mensen te kunnen aantrekken en behouden. De wensen van de #GenMobile-werknemer zullen dan ook een aanzienlijk impact hebben op de hedendaagse werkplek.

‘We zien al een tijdje de groei in flexibel werken, BYOD and “always-on” connectiviteit. Maar dit rapport laat zien dat het echt een levensstijl aan het worden is voor de moderne werknemer,’ aldus Paul van der Wilk, countrymanager van Aruba Networks. ‘De #GenMobile-generatie zal geen geduld kunnen opbrengen voor de werkgever die deze mobiele levensstijl niet faciliteert. Om de beste mensen te krijgen en te behouden, zullen bedrijven naar oplossingen moeten kijken die de eigen positie verbeteren en tot een hogere productiviteit leiden. Uiteindelijk zullen velen hun traditionele werkvloer compleet op de schop moeten gooien.’

WH
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/tabletsamsung.gifAruba Networks: 'Mobiele generatie zorgt voor nieuwe eisen aan de werkplek'Fri, 28 Mar 2014 00:00:00 +0100
SalesForce verovert Nederlandhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1170/salesforce_verovert_nederland.html 

De laatste jaren waren voor heel wat ICT dienstverleners bijzonder moeilijk, maar leveranciers van oplossingen zoals SalesForce groeien als kool, aldus ame.nl. Waarom? vraagt amel.nl zich af: "Leverancier InterAcces is helemaal van de markt verdwenen. Capgemini kwam in zwaar weer, evenals Ordina. Boer & Croon hield zijn shit lange tijd verborgen maar kwam van de week in het FD met de billen bloot."

Ame.nl meldt verder: "Maar CTAC kreeg een compliment van SAP wegens zijn vooruitstrevendheid. Avanade Netherlands, waarin Accenture en Microsoft samenwerken, toont voortdurend omzetgroei, in 2013 maar liefst 18,6% tot €61 miljoen. SalesForce Nederland spoot de laatste jaren in omzet omhoog van 5 naar meer dan 20 miljoen euro. Klanten lusten geen vrijblijvende adviezen meer van consultants die zelf niet met hun laarzen in de modder staan. Zij willen praktische gereedschappen waarmee ze de boer op kunnen en bij de klant resultaten kunnen boeken."

Er is nog iets datopvalt, aldus ame.nl. "De Amerikanen komen er weer aan om Nederland en Europa te veroveren. Na recente successen in de VS richten zij de focus op Europa en later op Asia Pacific om hun omzetaandeel daar in evenwicht te brengen met het economische belang van deze streken in de wereld. Dat bleek ons bij bestudering van het data opslag concern NetApp . De afgelopen weken dook ik in SalesForce.com. Dat groeit in Nederland als kool. En beide concerns hebben hun Cloud offerings op orde en gereed om te verkopen."

De consultants en systeem integratoren konden volgens ame.nl na de vorige recessie na de eeuwwisseling hun geschonden imago nog wel enigszins opvijzelen, nu lijkt het alsof zij een kennis- en imagoachterstand hebben opgelopen die niet meer in te halen is.

SalesForce trekt in mei een paar duizend potentiele kopers naar een groot opgezette show in de RAI. "Bezoekers moeten dan goed opletten dat zij niet in de roes van de verkoopshow raken en het zicht op de realiteit van het aanbod niet verliezen", aldus ame.nl

Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.salesforce_logo_2014_jpg/165_165_80_1__salesforce_logo_2014.jpgSalesForce verovert NederlandFri, 28 Mar 2014 00:00:00 +0100
Riverbed: 'Bedrijven geven steeds meer geld uit aan bedrijfsapplicaties'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1171/riverbed___bedrijven_geven_steeds_meer_geld_uit_aan_bedrijfsapplicaties_.html
Bedrijven geven steeds meer geld uit aan bedrijfsapplicaties en -technologie. 82 procent van alle IT-beslissingsmakers geeft aan dat hun totale uitgaven aan applicaties en technologie in verhouding tot hun totale IT-budget de twee jaren is gestegen. Bedrijven die als 'transformators' geclassificeerd kunnen worden profiteren hier het meest van.

Dit blijkt uit onderzoek van Loudhouse in opdracht van Riverbed Technologies onder 1.000 IT-beslissingsmakers in de EMEA-regio. Ondanks dat de uitgaven aan applicaties en technologie is gestegen profiteert niet ieder bedrijf hier optimaal van. Slechts één in de vier bedrijven in de EMEA-regio voldoet namelijk aan de definitie van 'transformator'. Een transformator is een bedrijf die zijn IT-infrastructuur inzet om te excelleren in innovatie.

Verschillen
Een transformator zijn blijkt niet onbelangrijk te zijn. Zo stellen transformators dat 61 procent va de nieuwe IT-applicaties of -diensten die in de afgelopen twaalf maanden in gebruik zijn genomen als een compleet succes. Dit percentage ligt onder niet-transformators op 52 procent. 29 procent van de transformators ziet meer dan driekwart van de projecten als een succes, een percentage dat onder de niet-transformators op 16 procent ligt.

Maar liefst 70 procent van de transformators verwacht daarnaast binnen twee tot drie jaar een return-on-investment (ROI) te zien op alle of de meeste nieuwe investeringen in technologie. Van de niet-transformators verwacht 57 procent dit te realiseren.

Datacenterconsolidatie of -optimalisatie
Transformators hebben daarnaast over het algemeen hun netwerk- en applicatieinfrastructuur kritischer bekeken. 77 procent van de transformators heeft al een datacenterconsolidatie of -optimalisatie uitgevoerd of is hier op dit moment mee bezig. Dit percentage ligt onder niet-transformators op 49 procent.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.riverbed_gif/165_165_80_1__riverbed.gifRiverbed: 'Bedrijven geven steeds meer geld uit aan bedrijfsapplicaties'Thu, 27 Mar 2014 00:00:00 +0100
Parallels: 'Bedrijven gebruiken steeds vaker Mac's'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1168/parallels___bedrijven_gebruiken_steeds_vaker_mac_s_.html
Mac's worden steeds vaker gebruikt op de werkvloer. 45 procent van alle bedrijven bieden werknemers de mogelijkheid met Mac's te werken. Bedrijven lopen echter wel tegen uitdagingen aan. Dit blijkt uit onderzoek van Parallels.

Voor de bedrijven die geen Mac's gebruiken op de werkvloer blijkt het beheer de belangrijkste reden te spelen. 95 procent van deze groep geeft aan dat zij wel Mac's zouden gebruiken als zij over één centraal beheersysteem voor zowel Windows als Mac OS zouden beschikken. Het ontbreken van de juiste beheertools is voor 53 procent reden Mac's niet op de werkvloer te gebruiken.

Kennis over Mac's
70 procent van de respondenten geeft aan Mac's niet toe te staan op het netwerk aangezien de IT-afdeling niet over de juiste kennis beschikt om de machines te beheren. 68 procent staat de Apple-apparaten niet toe aangezien deze geen Windows-apps kunnen draaien. Veel bedrijven maken namelijk gebruik van apps die alleen voor Windows beschikbaar zijn.

Bedrijven die besluiten Mac's wel in te zetten voor bedrijfsdoeleinden hebben hiervoor verschillende redenen. 77 procent van deze bedrijven geeft aan de Mac's naar hun mening betrouwbaarder zijn dan Windows machines. 65 procent stelt dat het beheren van Mac's eenvoudiger is dan het beheer van Windows PC's. Eveneens 65 procent stelt dat het gebruik van Mac's helpt nieuwe werknemers aan te trekken.
 
WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.macbookpro_png/165_165_80_1__macbookpro.pngParallels: 'Bedrijven gebruiken steeds vaker Mac's'Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100
Snelle groei van Internet of Things heeft flinke impact op leveranciersketenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1167/snelle_groei_van_internet_of_things_heeft_flinke_impact_op_leveranciersketen.html
De explosieve groei van het aantal met internet verbonden apparaten dankzij Internet of Things (IoT) gaat de leveranciersketen van bedrijven aanzienlijk beïnvloeden. Gartner verwacht dat het aantal internet-apparaten is verdertigvoudigd in 2020.

Gartner verwacht dat de explosieve groei van het aantal met internet verbonden apparaten een nieuw netwerk gaat creëren dat rijk is aan informatie. Bedrijven in de leveranciersketen kunnen hierdoor op een nieuwe manier met elkaar communiceren en produceren. De leveranciers hebben meer informatie tot hun beschikking, wat een impact heeft op de manier waarop zij werken.

Volwassenheid van IoT
"Door het snelle tempo waarmee IoT opkomt is het van belang de volwassenheid van IoT in perspectief te plaatsen. Strategisten in de leveranciersketen zouden de potentie van IoT moeten bekijken", zegt Michael Burkett, managing vice president bij Gartner. "Sommige IoT-apparaten zijn volwassener dan andere, zoals commerciële telematica die in vrachtwagenparken wordt gebruik om de logistieke efficiëntie te vergroten. Andere apparaten zijn juist nog in opkomst, zoals slimme stoffen waarmee sensoren in kleding wordt verwerkt en industriële stoffen om de gezondheid van mensen of productieprocessen te monitoren".

Het mainstream worden van IoT-apparaten gaat moderne leveranciersketens volgens Gartner in staat stellen meer gevarieerde diensten op efficiëntere wijze te leveren aan klanten. Hiervoor is echter noodzakelijk dat nog nog veel meer apparaten dan nu hun status met een netwerkecosysteem communiceren, dat op zijn beurt hierop een intelligent antwoord kan formuleren.

Investeringen in digitale marketing
Gartner verwacht dan ook dat bedrijven hun investeringen in digitale marketing met tientallen procenten zullen vergroten om deze producten aan de man te brengen. Bedrijven in de leveranciersketen krijgen hierdoor de beschikkingen over gedetailleerde marktinformatie. Bedrijven in kleinere marktsegmenten kunnen hierdoor de behoeftes van de verschillende markten die zij bedienen beter in beeld brengen.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.internetwereldbol_jpg/165_165_80_1__internetwereldbol.jpgSnelle groei van Internet of Things heeft flinke impact op leveranciersketenTue, 25 Mar 2014 00:00:00 +0100
Telindus: 'Security en storage belangrijkste uitdagingen bij servervirtualisatie'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1166/telindus___security_en_storage_belangrijkste_uitdagingen_bij_servervirtualisatie_.html
Security en storage worden door IT-professionals gezien als de belangrijke uitdagingen bij servervirtualisatie. Na security en storage volgen beschikbaarheid, het netwerk en backup/restore. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus onder 444 IT-professionals.

Telindus heeft onderzocht welk servervirtualisatieplatform het meest populair is onder IT-professionals. 73 procent geeft aan een voorkeur te hebben voor VMware, waarmee dit bedrijf net als voorgaande jaren als meest populaire platform uit de bus komt. Microsoft HyperV en Citrix XenServer staan op de tweede en derde positie met respectievelijk 15 en 7,8 procent. 3,8 procent van de respondenten geeft aan gebruik te maken van een ander platform.

Verschuiving in de markt
Wel is een duidelijk verschuiving zichtbaar in de markt voor virtualisatie-oplossingen. Waar VMware op dit moment nog het meest gebruikte platform is ontstaat ook steeds meer interesse in andere virtualisatie-oplossingen. Denk hierbij aan Microsoft HyperV. Telindus stelt dat servervirtualisatie volwassen is geworden, waardoor steeds meer vergelijkingsmateriaal op de markt beschikbaar is.

“Eén á twee jaar geleden waren bedrijven nog voorzichtig met het virtualiseren van tier 1 applicaties, zoals mailservers en bedrijfskritische databases. De technologie heeft het mogelijk gemaakt om dit nu wel te doen. Vanwege de voordelen van virtualisatie, bekijken organisaties opnieuw de IT-omgeving en bepalen de eisen waaraan de infrastructuur moet voldoen. Omdat het gaat om bedrijfskritische data, worden er zwaardere eisen gesteld en moeten IT-professionals bepalen hoe hiermee om te gaan. Dit biedt zeker uitdagingen op het gebied van storage, maar ook naar de security moet opnieuw gekeken worden. Beschikbaarheid, performance en veiligheid worden met het virtualiseren van tier 1 applicaties nóg belangrijker”, zegt Harm de Haan, Manager Consultancy bij Telindus.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.harm_de_haan_jpg/165_165_80_1__harm_de_haan.jpgTelindus: 'Security en storage belangrijkste uitdagingen bij servervirtualisatie'Tue, 25 Mar 2014 00:00:00 +0100
Verkoop van Unified Communications daalde in 2013 met 3,1 procenthttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1165/verkoop_van_unified_communications_daalde_in_2013_met_3_1_procent.html 

De wereldwijde verkoop van Unified Communications oplossingen daalde in 2013 met 3,1 procent zo meldt onderzoeksbureau Canalys. In het vierde kwartaal daalde de verkoop in eenheden met 4,1 procent naar 11,9 miljoen. De omzet daalde met 5,7 procent naar 2,1 miljard dollar.

Het UC-landschap verandertde ook. Mitelkocht Aastra. Siemens Enterprise Communications werd omgedoopt tot Unify. Het Chinese Huaxin toonde interesse in Alcatel-Lucent’s Enterprise business. Dat leidt ertoe dat partners en klanten even de hand op de knip houden om te kijken wat er verder gaat gebeuren.

Cisco leidt de markt met 17,1 procent, daarna Avaya met 13,6 procent. Vervolgens NEC met 11,6 procent Alcatel-Lucent met 6,5 procent en Unify met 6,3 procent. Mitel komt doorde aankoop van Aastra in de top-3.

Een sterke groeimarkt is UC-as-a-service (UCaas) die wordt geleid door Cisco, ShoreTel, NEC en Avaya.

Lees meer over het onderzoek van Canalys hier.

Door: Witold Kepinski
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.avaya_telefoon_jpg/165_165_80_1__avaya_telefoon.jpgVerkoop van Unified Communications daalde in 2013 met 3,1 procentTue, 25 Mar 2014 00:00:00 +0100
Universiteit van Warwick: 'Gelukkige werknemers zijn productiever'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1164/universiteit_van_warwick___gelukkige_werknemers_zijn_productiever_.html
Het blijkt te lonen extra in te zetten op het gelukkig maken van werknemers. De productiviteit van gelukkig medewerkers blijkt maar liefst 12 procent hoger te zijn dan die van ongelukkig werknemers. Dit blijkt uit onderzoek van de Britse Universiteit van Warwick.

Economen van de universiteit hebben verschillende experimenten uitgevoerd op in totaal 700 deelnemers. De deelnemers werden tijdens één van de experimenten bijvoorbeeld in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg een amuserende video te zien of kregen gratis chocolade, drinken of fruit. De andere groep werd onderworpen aan vragen over recente tragedies in hun familie. Vervolgens werd de productiviteit van beide groepen gemeten. Het onderzoek stond onder leiding van professor Andrew Oswald, dr. Eugenio Proto en dr. Daniel Sgroi.

Tijd effectiever inzetten
De experimenten wijzen uit dat gelukkige werknemers maar liefst 12 procent productiever zijn dan niet gelukkige collega's. "De drijvende kracht achter de hogere productiviteit lijkt te zijn dat gelukkige medewerkers de tijd die zij hebben effectiever gebruiken. Zij verhogen het tempo waarin zij werken, zonder in te leveren op kwaliteit", legt Sgroi uit.

"Bedrijven als Google hebben geïnvesteerd in het ondersteunen van personeel, waardoor de tevredenheid van werknemers is gestegen. Bij Google steeg de tevredenheid met 37 procent. Dit is een partij die weet waar zij over praat. Onder wetenschappelijke omstandigheden betaalt het gelukkiger maken van medewerkers zich terug", voegt professor Oswald hier aan toe.

Richtlijnen
"We tonen aan dat gelukkigere deelnemers productiever zijn aangezien hetzelfde patroon in vier verschillende experimenten zichtbaar was. Dit onderzoek geeft management in allerlei soorten bedrijven richtlijnen. Zij zouden er naar moeten streven hun werkplekken emotioneel gezonder te maken voor hun personeel", stelt dr. Proto.

Alle bevindingen van het onderzoek zijn terug te vinden in de whitepaper 'Happiness and Productivity'.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.nieuwewerken2_jpg/165_165_80_1__nieuwewerken2.jpgUniversiteit van Warwick: 'Gelukkige werknemers zijn productiever'Mon, 24 Mar 2014 00:00:00 +0100
IDC: 'Illegale software vergroot de kans op malware-infecties aanzienlijk'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1163/idc___illegale_software_vergroot_de_kans_op_malware_infecties_aanzienlijk_.html
Het gebruik van illegale software kan bedrijven hoge boetes opleveren. Zo kunnen werknemers het gebruik van illegale software melden bij de BSA | The Software Alliance, die op zijn beurt stappen kan ondernemen. Het gebruik van illegale software is echter ook security-technisch niet zonder risico. Bedrijven die met illegale software werken lopen namelijk een flink groter risico besmet te worden met malware.

Dit blijkt uit onderzoek van IDC in samenwerking met de Universiteit van Singapore. De organisaties onderzochte 203 PC's die in 11 verschillende landen zijn aangeschaft en illegale software bevatten. 61 procent van deze PC's bleek geïnfecteerd te zijn met malware. IDC stelt dat bedrijven 33 procent kans lopen malware te installeren op het moment dat zij illegale software installeren of een PC aanschaffen waarop illegale software aanwezig is.

Datalekken en beveiligingsproblemen
IDC en de Universiteit van Singapore waarschuwen dat de aanwezigheid met malware kan leiden tot datalekken en beveiligingsproblemen. Bedrijven geven dit jaar naar schatting 491 miljard dollar uit aan maatregelen om deze problemen op te lossen. Hiervan wordt naar verwachting 127 miljard dollar uitgegeven aan het oplossen van beveiligingsproblemen, terwijl de overige 364 miljard dollar opgaat aan maatregelen tegen datalekken.

Bedrijven kunnen door malware flinke schade lopen. IDC verwacht dat tweederde van de organisaties die via illegale software met malware wordt besmet te maken krijgt met criminele organisaties. Dit zijn organisaties die door systemen met malware te besmetten inkomsten proberen te genereren. De schade die deze criminelen organisaties veroorzaken loopt in 2014 naar verwachting op tot 315 miljard dollar.

Whitepaper
Een whitepaper met de bevindingen van IDC en de Universiteit van Singapore is hier te vinden. 

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/idc.pngIDC: 'Illegale software vergroot de kans op malware-infecties aanzienlijk'Fri, 21 Mar 2014 00:00:00 +0100
'MKB ziet ondanks uitdagingen voordelen in tablets op de werkvloer'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1161/_mkb_ziet_ondanks_uitdagingen_voordelen_in_tablets_op_de_werkvloer_.html
Het MKB ziet veel zakelijke voordelen in het gebruik van tablets op de werkvloer. De bedrijven lopen hierbij echter wel tegen uitdagingen aan. Zo hebben tabletgebruikers toegang nodig tot bedrijfsapplicaties en -data, terwijl dit niet altijd mogelijk is.

Dit blijkt uit onderzoek van NComputing dat is uitgevoerd onder 300 IT-professionals dit werkzaam zijn bij bedrijven met 100 tot 2.000 werknemers. 83 procent van de respondenten erkent dat het beschikbaar maken van bedrijfsapplicaties en -data op tablets een middelgrote tot grote impact zou hebben op zijn bedrijfsvoering. 75 procent van de respondenten werkt op dit moment al met tablets op de werkvloer.

Toegang tot apps en data
63 procent van de respondenten geeft aan dat tabet-gebruikers binnen hun bedrijf om meer toegang tot bedrijfsapplicaties en -data vragen dan zij op dit moment hebben. Bedrijven blijken vooral moeite te hebben met het verstrekken van deze toegang aan gebruikers van een Windows-tablet. Maar liefst 86 procent geeft aan hierbij tegen uitdagingen aan te lopen.

41 procent van de IT-professionals ondervindt daarnaast problemen met de compatibiliteit van Windows-desktopapplicaties en mobiele apparaten. 34 procent van de gebruikers meldt slechte ervaringen te hebben met het gebruik van Windows-applicaties vanaf een tablet.

Beveiliging
Beveiliging blijft voor bedrijven die tablets toestaan op de werkvloer een zorgenkind. Vooral persoonlijke apparaten van medewerkers zorgen voor onrust. 75 procent van alle IT-professionals geeft aan zich zorgen te maken over de beveiliging van bedrijfsdata op persoonlijke tablets van gebruikers. 43 procent maakt zich juist zorgen om privacy-gerelateerde zaken door de opkomst van BYOD. Desondanks geeft 56 procent van de IT-professionals aan dat binnen hun bedrijf werknemers BYOD-tablets mogen gebruiken.

Het rapport 'Business Applications and Tablets: A Survey of IT Professionals at Small and Mid-Sized Organizations' is hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.samsung_galaxy_tab_3_jpg/165_165_80_1__samsung_galaxy_tab_3.jpg'MKB ziet ondanks uitdagingen voordelen in tablets op de werkvloer'Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 +0100
Microsoft: 'Bedrijven omarmen de cloud in een hoog tempo'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1160/microsoft___bedrijven_omarmen_de_cloud_in_een_hoog_tempo_.html
Bedrijven omarmen de cloud in een hoog tempo. 45 procent van alle bedrijven heeft inmiddels de pilot-fase van hun cloudimplementatie achter zich gelaten. 35 procent van de bedrijven beschikt vandaag de dag over een formeel cloud computing-plan als onderdeel van hun algemene IT- en bedrijfsstrategie.

Dit blijkt uit het onderzoek 'Hosting and Cloud Go Mainstream: 2014' van Microsoft. De cloud blijkt een steeds grotere rol te spelen in de IT-bestedingen van bedrijven. Gemiddeld wordt 26 procent van het IT-budget voor on-premises infrastructuur door bedrijven uitgegeven aan de adoptie van een private cloudomgeving in eigen beheer. 32 procent van het IT-budget voor off-premises infrastructuur wordt gemiddeld uitgegeven aan private cloud-omgevingen die in een datacenter van een cloudprovider worden gehost.

Opstap naar hybride cloud
"Een gehoste private cloud is voor veel klanten een opstap naar hybride cloudomgevingen", zegt Marco Limena, vice president Hosting Service Providers bij Microsoft. "We zien deze omgevingen steeds meer voeten aan de grond krijgen, wat ook blijkt uit onze hostingactiviteiten die jaarlijks met een hoog tempo stijgen. Dit momentum blijft zich opbouwen. Het is dan ook duidelijk dat we het omslagpunt hebben bereikt waar de meeste bedrijven zich niet langer in de ontdekkingsfase bevinden en zich nu richten op het implementen van cloudomgevingen om bedrijfsresultaten en -mogelijkheden te verbeteren".

"Cloudomgevingen veranderen de manier waarop we zaken doen aanzienlijk. Wat echter niet wijzigt is het belang van beveiliging. Security heeft zich hierdoor ontwikkeld als de belangrijke en in potentie meest lucratieve cloudkans voor hosters", zegt Michelle Bailey, senior vice president Digital Infrastructure en Data Strategy bij 451 Research. "Hosting is nu de facto de oplossing voor 'vertrouwde' cloudimplementaties. Klanten zijn bereid hogere prijzen te betalen voor extra zekerheden. Ons onderzoek toont aan dat 60 procent van de klanten tot 26 procent extra wil betalen voor garanties op het gebied van beveiliging. 25 procent van de bedrijven betaalt al voor dit soort dienstverlening".

Rapport
Het volledige rapport over het onderzoek 'Hosting and Cloud Go Mainstream: 2014' is hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cloud2_jpg/165_165_80_1__cloud2.jpgMicrosoft: 'Bedrijven omarmen de cloud in een hoog tempo'Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 +0100
´Het vertrouwen in Amerikaanse cloud-leveranciers is nog steeds groot´http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1157/__het_vertrouwen_in_amerikaanse_cloud_leveranciers_is_nog_steeds_groot__.html 

Het vertrouwen in Amerikaanse cloud-leveranciers is nog steeds groot. Ook het imago van cloud-diensten in het algemeen is nauwelijks beïnvloed door de onthullingen over de afluisterpraktijken van de NSA. Wel zijn Nederlandse organisaties beter gaan nadenken over de vraag hoe ze cloud-diensten precies willen inzetten.

Onderzoeksbureau Pb7 deed in opdracht van ICT-dienstverlener Macaw, dat vooral heel veel Microsoft cloud software verkoopt,  onderzoek naar de impact van de onthullingen van Edward Snowden. Ongeveer de helft van de IT-beslissers is het eens met de stelling dat het cloud-beleid in hun organisatie beduidend volwassener is geworden sinds de berichten over de NSA.

Genuanceerde aanpak cloud

Mede als gevolg van die volwassenheid blijkt dat veel IT-beslissers een meer genuanceerde aanpak nastreven bij het gebruik van de cloud. 31 procent van de ondervraagden geeft aan dat er nu sprake is van een helder omschreven beleid ten aanzien van het opslaan en verwerken van data in de cloud. Dertig procent meldt dat een discussie over dat beleid op de agenda van het management staat. “Tot dit beleid daadwerkelijk van kracht is, volgen veel organisaties een pragmatische aanpak door simpelweg alle data als gevoelig te bestempelen”, stelt Dirk Zekveld, Senior Consultant bij Macaw. Hij constateert met enige opluchting dat volgens het onderzoek slechts drie procent van de ondervraagde partijen alle data als ‘ongevoelig’ behandelt – en dus alles in de cloud plaatst.

“Macaw is van mening dat het bewust omgaan met data in de cloud van groot belang is en dat een beleid hiervoor weloverwogen vooraf moet worden gevormd en ingericht, zodat men in het dagelijks werk veilig en dus onbezorgd en optimaal de voordelen van cloud-technologie kan benutten”, stelt Roel Bergsma, directeur Business Development bij Macaw.

Onderbouwde beslissing


Uit het onderzoek blijkt dat managers zich beter dan voorheen realiseren wat de risico’s zijn van het gebruik van de cloud. Zekveld: “Bij managers die vanuit een risicoanalyse de markt benaderen, geeft toch vrijwel altijd de kwaliteit van de Amerikaanse cloud-diensten de doorslag bij het nemen van een beslissing. Slechts zes procent van de IT-beslissers is concreet op zoek naar een alternatief voor Amerikaanse cloud-leveranciers.”

De onthullingen van Snowden over de NSA hebben zeker voor discussie gezorgd en leiden tot aandacht voor aanpassingen in wet- en regelgeving in Nederland en Europa. Zekveld: “Het is goed dat zowel overheden als IT-beslissers nu een heel realistisch beeld hebben van de mogelijkheden van cloud-diensten. Dat komt het gezonde gebruik en vooral het nuttige effect van cloud-technologie zeker ten goede.”

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cloud2_jpg/165_165_80_1__cloud2.jpg´Het vertrouwen in Amerikaanse cloud-leveranciers is nog steeds groot´Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 +0100
Gartner: 'Explosieve groei van Internet of Things zet datacenters onder druk'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1155/gartner___explosieve_groei_van_internet_of_things_zet_datacenters_onder_druk_.html
Internet of Things (IoT) wordt steeds populairder. Gartner voorspelt dat 26 miljard apparaten in 2020 verbonden zijn met het internet. Het onderzoeksbureau waarschuwt voor de enorme groei van data door de opkomst van IoT. Datacenters komen volgens Gartner flink onder druk te staan.

De nieuwe trend gaat bedrijven die hierop inspelen flink wat geld opleveren. Vooral IoT-gerelateerde diensten zullen volgens Gartner goed verkopen. Hetbedrijf verwacht dat de markt voor IoT-producten en -diensten in 2020 goed is voor een omzet van 300 miljard dollar.

Real-time dataverwerking
"IoT-implementaties zullen een grote hoeveelheid data genereren die in real-time moet worden verwerkt en geanalyseerd", legt Fabrizio Biscotti, onderzoeksdirecteur bij Gartner, uit. "Het verwerken van grote hoeveelheden IoT-data in real-time vergroot de omvang van workloads in datacenters, waardoor providers voor nieuwe uitdagingen komen te staan op het gebied van security, capaciteit en analytics".

Providers komen volgens Gartner door de toenemende digitalisatie en automatisering van een grote hoeveelheid apparaten in moderne stedelijke omgevingen voor allerlei nieuwe beveiligingsuitdagingen te staan. Big data gaat de complexiteit van beveiliging namelijk aanzienlijk vergroten.

Privacy
Ook privacy wordt steeds belangrijker. Door big data wordt daarnaast steeds meer informatie verzameld over consumenten. Gartner wijst op de slimme energiemeters die inmiddels in steeds meer huizen worden ingebouwd en de toenemende digitalisatie van auto's, die eveneens data over consumenten vastleggen. Het beveiligen van deze data wordt volgens Gartner van groot belang, aangezien beveiligingsproblemen tot inbreuk op de privacy van gebruikers kan leiden.

Alle data die door IoT-apparaten wordt verzameld moet ergens worden opgeslagen. IoT heeft dan ook een grote impact op de storage infrastructuur van datacenters. Gartner adviseert datacentereigenaren zich te richten op het beschikbaar hebben van voldoende storagecapaciteit. Ook zouden bedrijven er goed aan doen te onderzoeken of zij in staat zijn IoT-gerelateerde data op een kosteffectieve manier te verzamelen en gebruiken. Het heeft immers geen zin op grote schaal data te verzamelen als deze niet effectief kan worden ingezet.

Veel meer bandbreedte nodig
Gartner verwacht dat datacentereigenaren ook voor connectiviteituitdagingen komen te staan. Bestaande WAN-verbindingen zouden namelijk berekend zijn op de bandbreedte die door menselijke interactie wordt gegenereerd. IoT zorgt echter voor een enorme toename van het aantal kleine databerichten die sensoren naar datacenters sturen om verwerkt te worden. De benodigde bandbreedte zal hierdoor in een explosief tempo toenemen. Meer informatie over de impact van IoT op datacenters is te vinden in het rapport 'The Impact of the Internet of Things on Data Centers'.

Het is niet de eerste keer dat IDC waarschuwt voor de explosieve groei van data en de impact hiervan op datacenters. Het bedrijf waarschuwde eind vorig jaar in het rapport Worldwide Big Data Technology and Services 2013-2017 Forecast voor de impact van Big Data op datacenters. Gartner verwacht dat veel groei in de komende jaren zit in cloud infrastructuur en big data die in de cloud wordt gehost. Dit gaat tot meer druk leiden op de storage business van traditionele datacenters.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/gartner/logogartner.jpgGartner: 'Explosieve groei van Internet of Things zet datacenters onder druk'Tue, 18 Mar 2014 00:00:00 +0100
IBM: 'CMO's brengen klanten beter in beeld door integratie van interne en externe data'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1154/ibm___cmo_s_brengen_klanten_beter_in_beeld_door_integratie_van_interne_en_externe_data_.html
Chief Marketing Officers (CMO's) integreren steeds vaker interne en externe data om gedetailleerde inzichten te verkrijgen. Deze nauwkeurigere informatie helpt de CMO's een betere beeld te krijgen van hun klanten, waardoor zij hun activiteiten beter op hun doelgroep kunnen afstemmen.

Dit blijkt uit onderzoek van IBM onder 500 CMO's uit 56 verschillende landen. Deze CMO's zijn actief in 19 verschillende sectoren. Gedetailleerde informatie over klanten blijkt van groot belang te zijn. Nagenoeg alle CMO's (94 procent) zijn van mening dat geavanceerde analytics een belangrijke rol gaat spelen in het realiseren van doelstellingen.

Integratie
"Onze gesprekken met CMO's wereldwijd tonen aan dat steeds meer bedrijven in allerlei sectoren hun fysieke en digitale aanwezigheid willen integreren om een meer geïntegreerde, naadloze klantervaring te leveren", zegt John Kennedy, vice president marketing Global Business Services bij IBM.

Steeds meer CMO's verwachten echter dat hun organisatie onvoldoende is voorbereid om te kunnen profiteren van de explosieve groei van datagebruik. 82 procent verwacht op dit vlak problemen, terwijl dit percentage drie jaar geleden nog 71 procent bedroeg.

Drie soorten CMO's
IBM identificeert drie verschillende soorten CMO's: de traditionalisten (37 procent), sociale strategisten (33 procent) en digitale trendzetters (30 procent). Vooral de digitale trendzetters zullen volgens IBM financieel gezien bovengemiddeld presteren. Deze groep is goed voorbereid op de explosieve groei van data en zowel sociale als mobiele kanalen.

De CMO speelt binnen veel bedrijven een belangrijke rol. 63 procent van alle CEO's betrekt de CMO bij het opstellen van de algemene strategie van het bedrijf. Alleen de CFO wordt vaker betrokken bij dit proces. 73 procent van de CEO's betrekt de CFO bij de algemene strategie van de organisatie.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/.john_kennedy_ibm_jpg/165_165_80_1__john_kennedy_ibm.jpgIBM: 'CMO's brengen klanten beter in beeld door integratie van interne en externe data'Tue, 18 Mar 2014 00:00:00 +0100
Samsung: 'Nederlandse bedrijven zijn bang voor dataverlies door BYOD'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1150/samsung___nederlandse_bedrijven_zijn_bang_voor_dataverlies_door_byod_.html
37 procent van de Nederlandse bedrijven heeft klantgegevens verloren of verwacht deze te verliezen door het gebruik van persoonlijke apparaten voor werkdoeleinden. Slechts 3% van de organisaties gaf aan in de afgelopen twee jaar geen enkel beveiligingsprobleem te hebben gehad als door BYOD.

Dit blijkt uit onderzoek van Samsung onder 490 CIO's en IT-beslissers van organisaties met meer dan duizend medewerkers. De zorgen over BYOD zijn onder bedrijven groot. Maar liefst 93 procent van alle organisaties wereldwijd maakt zich in meer of minder mate zorgen over de beveiliging van persoonlijke smartphones, tablets en laptops op de werkvloer.

BYOD-beleid
Van de Nederlandse bedrijven geeft 40 procent aan bezorgd tot zeer bezorgd te zijn. Opvallend genoeg heeft slechts 21 procent van de Nederlandse organisaties een BYOD-beleid opgesteld. 14 procent verwacht op korte termijn een dergelijk beleid te introduceren. De helft van alle bedrijven wereldwijd staat BYOD toe.

Het onderzoek toont ook aan dat BYOD, mits goed geïmplementeerd, bedrijven geen windeieren legt. Organisaties melden gemiddeld dat hun communicatiekosten jaarlijks met 17 procent dalen door de invoer van een dergelijk beleid. Bij meer dan 37% van de Nederlandse respondenten verbeterde bovendien de productiviteit op de werkvloer na de invoering van BYOD-beleid. Dat gebeurde met gemiddeld 27%.

Voordeel halen uit BYOD
“Het onderzoek toont aan dat organisaties veel voordeel kunnen behalen uit BYOD. Maar BYOD brengt ook beveiligingsrisico’s met zich mee. CIO’s moeten beleid formuleren dat de risico’s van datalekken minimaliseert en tegelijk duidelijkheid biedt voor de werknemers", legt Erik Swart (foto), Director B2B bij Samsung Electronics Benelux, uit.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.erik_swart_jpg/165_165_80_1__erik_swart.jpgSamsung: 'Nederlandse bedrijven zijn bang voor dataverlies door BYOD'Fri, 14 Mar 2014 00:00:00 +0100
Oracle: 'Bedrijven omarmen BYOD niet door zorgen over beveiliging'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1149/oracle___bedrijven_omarmen_byod_niet_door_zorgen_over_beveiliging_.html
Bedrijven maken zich nog altijd veel zorgen om de beveiliging van bedrijfsdata op mobiele apparaten als het gaat om Bring Your Own Device (BYOD). Andere zorgpunten zijn het controleren van de identiteit van gebruikers en de beveiliging van applicaties op mobiele apparaten.

Dit blijkt uit onderzoek van Oracle onder zevenhonderd Europese bedrijven. Door de zorgen is er onder 44 procent nog altijd weerstand tegen BYOD. Dit terwijl BYOD bedrijven die de trend wel omarmen geen windeieren legt. Bedrijven die met BYOD aan de slag zijn gegaan blijken te profiteren van de voordelen. Zo kunnen zij hun IT-kosten terugdringen en vergroten zij de productiviteit van medewerkers.

Alleen senior medewerkers
Binnen bedrijven gelden niet altijd voor alle medewerkers dezelfde regels. Zo geeft 29 procent van de ondervraagde bedrijven alleen senior medewerkers toestemming persoonlijke apparaten op de werkvloer te gebruiken. Deze profiteren hierdoor niet optimaal van de voordelen van BYOD.

Als we kijken naar het beheren van persoonlijke apparaten op de werkvloer gaat er nog veel fout. Twintig procent heeft geen enkele regels opgesteld voor de wijze waarop data op een BYOD-device mag worden opgeslagen. 22 procent verbiedt data of informatie opgeslagen op een BYOD-device in zijn geheel. Meer dan de helft beheert smartphones niet als onderdeel van een BYOD-programma.

Zorgen over beveiliging
Bedrijven blijken zich vooral zorgen te maken om beveiliging. 45 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan zeer bezorgd te zijn over de beveiliging van apparaten. 53 procent maakt zich vooral zorgen over de beveiliging van applicaties, terwijl 63 procent vooral naar de beveiliging van data kijkt.

Deze zorgen worden volgens Oracle voor een belangrijk deel veroorzaakt door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden van beveiligingsoplossingen. Zo blijkt 37 procent van de bedrijven niet op de hoogte van de mogelijkheid bedrijfsdata te scheiden van persoonlijk data via containerisatie. Een derde van de respondenten gebruikt geen enkele vorm van Mobile Device Management. 22 procent heeft hier zelfs nog nooit van gehoord.

Top drie
De Benelux staat in de Index in de top drie voor wat betreft meest volwassen benadering van BYOD. Alleen de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk gaan ons voor.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.oracle_jpg/165_165_80_1__oracle.jpgOracle: 'Bedrijven omarmen BYOD niet door zorgen over beveiliging'Thu, 13 Mar 2014 00:00:00 +0100
Gegevenslek is dure graphttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1147/gegevenslek_is_dure_grap.html 

Waar steeds meer bedrijven, apparaten, producten, diensten en consumenten digitaal met elkaar verbonden worden, neemt tegelijkertijd het aantal beveiligingsrisico’s explosief toe. Door IBM werden er in 2013 meer dan 500 miljoen meldingen geregistreerd waarin vertrouwelijke gegevens ontvreemd werden. Veel organisaties hebben grote moeite het tempo bij te benen waarin nieuwe kwetsbaarheden aan het licht komen. Zo blijkt uit de resultaten van het meest recente IBM X-Force rapport dat:

Er in 2013 meer dan 500 miljoen gegevens gelekt werden die persoonlijk identificeerbare informatie bevatten (namen, creditcardgegevens, e-mails en meer).

Ieder gegevenslek organisaties een kostenpost van gemiddeld €98 oplevert.

De IT- (28%), overheid- (15%) en financiële sector (12%) de meest geliefde doelwitten van hackers vormen.

Nederlandse doelwitten 3,4% van het wereldwijde aantal cyberaanvallen uitmaken. Hiermee neemt Nederland de zesde plek in op de wereldranglijst.

Lees meer in het IBM X-Force rapport.
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/.p5291440_jpg/165_165_80_1__p5291440.jpgGegevenslek is dure grapWed, 12 Mar 2014 00:00:00 +0100
'Europese CIO’s zijn onzeker over de gegevenscapaciteit van hun datacenter'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1145/_europese_cio___s_zijn_onzeker_over_de_gegevenscapaciteit_van_hun_datacenter_.html 

De snelheid waarmee ondernemingen strategische beslissingen nemen ten aanzien van het beheer van data neemt af, iets wat ingrijpende gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering. Dit blijkt uit een onafhankelijke enquête die werd uitgevoerd in opdracht van Colt, de leverancier van het information delivery platform.

Hoewel het eenvoudiger wordt om nieuwe technologie te implementeren, geven de enquêteresultaten aan dat Europese CIO’s meer moeite hebben met het formuleren van een strategie voor hun datacenter dan 12 maanden geleden. Daarnaast blijkt dat de planning van de aanlevering van strategische en tactische informatie langer in beslag neemt en dat Europese CIO’s onzeker zijn over de gegevenscapaciteit van hun datacenter.

Voor de online enquête werden 503 managers in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ondervraagd die verantwoordelijk waren voor de besluitvorming rond de ICT-infrastructuur. Daaruit kwam het volgende naar voren:

62% van alle bedrijven die geconfronteerd worden met veranderingen in de planningcycli merken dat deze cycli langer worden. De percentages variëren tot op zekere hoogte tussen regio’s (Nederland 76%, Duitsland 51%, Frankrijk 73%, Verenigd Koninkrijk 56%)

Slechts 38% van de Europese besluitvormers geeft aan dat de planningcycli korter worden

63% van de respondenten erkent dat er de afgelopen 12-24 maanden fouten zijn gemaakt ten aanzien van de capaciteitsplanning. Deze percentages blijven echter per regio relatief constant (Nederland 56%, Duitsland 64%, Frankrijk 63%, Verenigd Koninkrijk 66%).

“Bedrijven in alle delen van Europa merken dat de opkomst van nieuwe technologieën ingrijpende gevolgen heeft voor hun dagelijkse bedrijfsvoering. Wereldwijde macrotrends zoals sociale interactie, mobiliteit, cloud computing en informatie (Big Data) vormen speerpunten voor veel snel groeiende organisaties”, aldus Matthew Gingell, directeur van Colt Data Centre Services. “Het datacenter zou centraal moeten staan bij iedere technologie-gedreven organisatie. Zorgwekkend genoeg zien we echter dat de zakelijke besluitvorming rond het datacenter trager wordt in een tijd waarin snelheid en efficiëntie cruciale succesfactoren zijn”.

Het onderzoek signaleert ‘Four Forces of Data Centre Disruption’, oftewel vier verstorende factoren voor datacenters. Deze factoren hebben een negatieve invloed op de snelheid waarmee beheerders van datacenters ondersteuning kunnen bieden voor de bedrijfsbehoeften en het vermogen van organisaties om belangrijke zakelijke en ICT-vraagstukken op prioriteit in te delen. Deze factoren zijn:

Bedrijfstransformatie

Locatie en decentralisatie van data

Energiebeheer

Risicobeheer en compliance

De ‘Four Forces of Data Centre Disruption’ maken het moeilijker voor bedrijven om efficiënt te plannen (vertragingen) en doelmatig te plannen (verkeerde inschattingen van de capaciteitsvraag). Negatieve factoren op het gebied van energiebeheer, de locatie van gegevens, bedrijfstransformatie en risicobeheer en compliance spelen een grote rol binnen bedrijven die de capaciteitsvraag verkeerd hebben ingeschat of te maken hebben met langere planningcycli.

Matthew Gingell concludeert: “Hoewel de meeste bedrijven deze vier factoren als losstaande problemen zien, oefent de combinatie daarvan een merkbare invloed uit op de besluitvorming, het planningproces en het reactievermogen van de organisatie. Als industrie moeten we eindgebruikers tools en informatie aanreiken die hen in staat stellen om de efficiëntie en doelmatigheid van hun strategie rond het beheer van data te vergroten. De voordelen van snellere en flexibelere implementatiemogelijkheden worden ondermijnd door de schaal en omvang van problemen die om afstemming tussen de business en IT vragen. Het is de taak van de branche om deze processen te vereenvoudigen en een transformatie van het datacenter mogelijk te maken. Organisaties die niet in staat zijn om deze samenkomende factoren met elkaar in evenwicht te brengen, zullen te kampen krijgen met gebrekkige bedrijfsprestaties”.

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.datacenter3_jpg/165_165_80_1__datacenter3.jpg'Europese CIO’s zijn onzeker over de gegevenscapaciteit van hun datacenter'Tue, 11 Mar 2014 00:00:00 +0100
Technologie is belangrijkste impuls voor verandering binnen de gezondheidszorghttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1144/technologie_is_belangrijkste_impuls_voor_verandering_binnen_de_gezondheidszorg.html 

Managers binnen Europese zorginstellingen (51%) voorspellen dat technologieplatforms gedurende de komende drie jaar de meeste impact zullen hebben op hun bedrijfsmodellen. Ze zijn echter bang voor het doorvoeren van snelle veranderingen vanwege de technologie zelf en de gevolgen hiervan voor medisch onderzoek. De meerderheid (71%) denkt dat hun organisatie de komende drie jaar sneller moet veranderen als ze klaar willen zijn voor de toekomst, 78 procent voelt daadwerkelijk de druk om te veranderen. De bevindingen komen uit een nieuw onderzoek genaamd The Challenge of Speed, dat is uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit en is gesponsord door Ricoh. Respondenten uit de gezondheidszorg waren ziekenhuismedewerkers, producenten van medische apparatuur en farmaceutische producenten.

Toonaangevende bedrijven in de gezondheidszorg weten dat ze veel te doen staat en dat ze sneller moeten veranderen. Het eHealth Action Plan van de Europese Commissie beslaat veel terreinen voor verandering; van patiëntenrechten in grensoverschrijdende gezondheidszorg en het bekostigen van R&D, tot het internationaal borgen van overkoepelende elektronische registratiesystemen in de gezondheidszorg. Maar waar beginnen zorginstellingen met het veranderproces? Zorgen dat hun R&D veilig wordt gesteld?

Het onderzoek wijst uit dat managers in de gezondheidszorg verdeeld zijn. Op de vraag waar verandering het meest cruciaal is, beoordeelden ze het verbeteren van kernprocessen (34%), het aannemen van nieuw personeel (34%), klantacquisitie en -behoud (34%), het optimaliseren van hun supply chain (34%) en het gebruiken van nieuwe technologie (32%) als even belangrijk.

Op de vraag op welk gebied ze verwachten in de komende drie jaar de meeste verandering te zien, was het meest gegeven antwoord 'het verbeteren van kernprocessen'. De helft is van mening dat data-analyse de technologie is met de meeste potentie om de gezondheidszorg de komende drie jaar te verbeteren. Dat is veel hoger dan in elke andere industrie: 42 procent tegen gemiddeld 29 procent voor respondenten uit alle sectoren.

Pieter Rahusen (foto), Market Development Manager Healthcare bij Ricoh Nederland: "Het verbeteren van kernprocessen in de gezondheidszorg is ongetwijfeld het belangrijkste beginpunt. Het is ook zeker dat data-analyses een belangrijke rol zullen spelen in preventieve maatregelen in de gezondheidszorg en R&D in de nabije toekomst. Managers in de gezondheidszorg zullen zich moeten focussen op de digitale transformatie van patiëntenregistratiesystemen, omdat deze erg documentintensief zijn. Daardoor zullen ze sneller toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben, terwijl de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd en er meer tijd vrijkomt voor patiëntenzorg en life science."

In de race om traditionele werkwijzen te moderniseren en de visie van het eHealth Action Plan te realiseren, benadrukken managers in de gezondheidszorg ook twee belangrijke belemmeringen die ervoor zorgen dat de verandering minder snel plaatsvindt. Het eerste is een gebrek aan een duidelijke business case, het tweede is het gevolg van tijdgebrek bij professionals in de gezondheidszorg. Naast de belemmeringen met betrekking tot snelheid, toont het onderzoek twee extra knelpunten voor het vergroten van de algehele flexibiliteit. De uitdaging van het effectief koppelen van technologieplatforms staat op de eerste plaats, gevolgd door de aanwezigheid van meerdere en potentieel conflicterende initiatieven.

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met een enorme uitdaging als het gaat om het versnellen van de voortgang van digitale transformatie. Dit laatste onderzoek laat echter zien dat, terwijl technologieplatforms de meeste impact zullen hebben op bedrijfsmodellen, managers in de gezondheidszorg het erover eens zijn dat de obstakels en knelpunten daar niet liggen.

Rahusen stelt: “De gezondheidszorg wordt niet belemmerd door een gebrek aan investeringen in de juiste technologie. Dit onderzoek laat zien dat het juist de processen achter de technologie zijn, alsmede de behoefte aan de juiste business case om die processen te optimaliseren. Met de juiste ondersteuning kunnen ze bestaande processen beoordelen en een verbeterplan opstellen. Dat stelt ons in staat om reeds bestaande IT-systemen efficiënter te integreren en tijdrovende administratieve processen significant terug te brengen. Met deze hernieuwde focus en bespaarde tijd heeft medisch personeel elke dag meer uren om te besteden aan onderzoek en kunnen zij zich richten op het bieden van excellente zorg. Daarvan zijn diverse goede voorbeelden beschikbaar, zoals de wijze waarop Gelre Ziekenhuizen hiermee omgaat.

Voor meer inzicht in de uitdaging rond snelheid waar organisaties in de gezondheidszorg voor staan, ga naar www.ricoh.nl/thoughtleadership om het volledige artikel, de infographic te downloaden en de video te bekijken.]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.pieter_rahusen_jpg/165_165_80_1__pieter_rahusen.jpgTechnologie is belangrijkste impuls voor verandering binnen de gezondheidszorgTue, 11 Mar 2014 00:00:00 +0100
33 procent Nederlandse SaaS aanbieders kiest voor cloud in buitenlandhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1143/33_procent_nederlandse_saas_aanbieders_kiest_voor_cloud_in_buitenland.html 

Onderzoeksbureau The METISfiles heeft een update gepubliceerd van het Nederlandse cloudlandschap. The Dutch Cloudscape (versie 1.3) omvat 236 bedrijven in de categorieën software-as-a-service (SaaS), platform-as-a-service (PaaS) en infrastructure-as-a-service (IaaS).

Van de onderzochte bedrijven biedt 76% SaaS diensten, 20% IaaS diensten en 4% PaaS diensten; 10% is in meer dan een categorie actief wat het totaal op 258 entries brengt.

Online workspace is de meest voorkomende SaaS categorie, gevolgd door communicatie en finance/ERP. In vergelijking met landen als België, Engeland, Duitsland en Spanje loopt Nederland voorop met het aanbieden van online workspace, ook wel DaaS (desktop-as-a-service) genoemd.

54% van de Nederlandse SaaS aanbieders heeft zijn infrastructuur uitbesteed. Opvallend is dat een derde van deze SaaS aanbieders zijn infrastructuur bij een buitenlandse partner host. Amerika is het populairst met 21% gevolgd door Engeland (6%), Ierland (4%) en Duitsland (2%). Amazon is de populairste SaaS cloud hoster met 14% van de bedrijven.

Het onderzoek plus een grafiek met logos van alle Nederlandse publieke cloudbedrijven gerubriceerd naar dienst is online beschikbaar op de website van The METISfiles.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/cloud.jpg33 procent Nederlandse SaaS aanbieders kiest voor cloud in buitenlandTue, 11 Mar 2014 00:00:00 +0100
IT-manager vindt moderniseren van green-screen applicaties te risicovol en complexhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1142/it_manager_vindt_moderniseren_van_green_screen_applicaties_te_risicovol_en_complex.html 

Een ruime meerderheid (54%) van de CIO’s en IT-managers vindt dat het gebruik van green-screen mainframe-applicaties een negatief effect heeft op de relatie met de eindgebruiker. 89 procent geeft aan geregeld klachten te krijgen van eindgebruikers over green-screen applicaties en bijna twee derde (65%) zegt dat eindgebruiker gefrustreerd raakt en beperkt wordt door het gebruik van dergelijke applicaties. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder 590 IT-managers en CIO’s van Micro Focus, softwareleverancier op het gebied van modernisering, testen en management van enterprise applicaties, uitgevoerd door Vanson Bourne. In 93 procent van de organisaties wereldwijd wordt nog gebruik gemaakt van green-screen mainframe-applicaties, waarbij de eindgebruiker middels een monochrome interface toegang krijgt tot het mainframe.

Tekort aan vaardigheden

Ondanks het negatieve effect op de relatie met de eindgebruiker, zegt 24 procent van de CIO’s en IT-managers dat ze niet de vereiste vaardigheden in huis hebben om de green-screen applicaties onder handen te nemen. 45 procent geeft aan problemen te hebben met het werven van nieuwe medewerkers. Dit komt doordat nieuwe medewerkers reeds ervaring moeten hebben met het werken met green-screen applicaties, of in staat moeten zijn om dit snel te leren. 51 procent is van mening dat er teveel tijd en budget wordt besteed aan trainingen voor eindgebruikers van de applicatie.

Technische problemen, kosten en risico’s

CIO’s en IT-managers zien ook moeilijkheden bij de modernisering van green-screen applicaties op het gebied van techniek, kosten en risico’s. Zo is meer dan de helft (56%) van de respondenten van mening dat het technisch moeilijk is om de user interface en gebruikerservaring van dergelijke applicaties te verbeteren. 43 procent van de IT-managers denkt dat het te duur is om te moderniseren en meer dan een derde (34%) zegt dat het te riskant is.

Huib Klink (foto), Senior Consultant/Pre Sales bij Micro Focus: “De algehele perceptie dat het lastig, ingewikkeld, duur en tijdrovend is om green-screen mainframe-applicaties te moderniseren, is niet juist. Met de juiste tools kan de green-screen presentatie eenvoudig worden omgezet naar meer vertrouwde omgevingen zoals Windows, mobiel en web. Door alleen de gebruikersinterface te moderniseren, blijft de aanwezige kennis in de bestaande mainframe-applicaties behouden, zonder de risico’s en kosten van grootschalige moderniseringsprojecten door middel van het herschrijven van de applicatie.”

Micro Focus heeft een whitepaper geschreven over het moderniseren van de mainframe-omgeving. Het whitepaper ‘De reis naar een innovatieve organisatie’ is te downloaden via: http://online.microfocus.com/LP=1030

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/huib_klink.jpgIT-manager vindt moderniseren van green-screen applicaties te risicovol en complexMon, 10 Mar 2014 00:00:00 +0100
McAfee POS-malware kan online makkelijk worden ‘besteld’http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1141/mcafee_pos_malware_kan_online_makkelijk_worden____besteld___.html 

IT-securityleveracier McAfee presenteert het nieuwe McAfee Labs Threats Report Fourth Quarter 2013, dat laat zien welke rol de ‘dark web’ malwareindustrie eind 2013 heeft gespeeld bij aanvallen op de kassasystemen (Point-of-Sale - POS - systemen) in winkels en de daarop volgende datadiefstal.

Het rapport benadrukt het toenemende gemak waarmee POS-malware online kan worden ‘besteld’. Ook het online verkopen van gestolen creditcardnummers en andere persoonlijke informatie van consumenten blijkt steeds eenvoudiger te worden. Een andere verontrustende trend die zich in Q4 doorzette, is de toename van malware die is gesigneerd met een digitaal echtheidscertificaat. Deze vorm van malware is in Q4 2013 verdriedubbeld, vooral door misbruik van geautomatiseerde Content Distribution Networks (CDN’s), die kwaadaardige code verpakken in digitaal gesigneerde, legitieme installatieprogramma’s. Volgens McAfee Labs kan deze toenemende trend een reële dreiging worden voor het vertrouwde certificate authority (CA) model, waarmee software wordt voorzien van een digitaal ‘veilig’ stempel.

Uit gedetailleerd onderzoek van de bekende diefstallen van creditcardnummers in Q4, blijkt dat de POS-malware die bij deze aanvallen is gebruikt, gebaseerd was op relatief eenvoudige technologieën die waarschijnlijk kant-en-klaar online zijn gekocht via de ‘Cybercrime-as-a-Service’-gemeenschap. Daarna is de malware aangepast voor deze specifieke aanvallen. Uit verder onderzoek door McAfee Labs naar ondergrondse ‘dark web’-markplaatsen, blijkt dat gestolen creditcardnummers daar te koop worden aangeboden, evenals andere persoonlijke informatie die is buitgemaakt tijdens de retailinbraken in Q4. Zo werden ongeveer 40 miljoen gestolen creditcardnummers aangeboden, in partijen van 1 miljoen tot 4 miljoen exemplaren.

Malware met digitale certificaten

Door software te voorzien van een digitaal ‘echtheidscertificaat’ wordt de identiteit van de ontwikkelaar gevalideerd en wordt tevens de garantie gegeven dat er sinds de uitgifte van het digitale certificaat niet met de software is geknoeid. Aan de hand van deze certificaten wordt vervolgens bepaald of een softwaretoepassing al of niet toegestaan mag worden op een systeem of een netwerk. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat aldus gesigneerde software veilig en legitiem is. Door malware te voorzien van vervalste of gesloten certificaten, lijkt het dus dat deze legitiem is. Eind 2013 was in de McAfee-database het aantal malwarevarianten met een digitaal certificaat verdrievoudigd, tot ruim 8 miljoen verdachte samples. Alleen al in het vierde kwartaal werden door McAfee ruim 2,3 miljoen nieuwe varianten gevonden: een toename van 52% ten opzichte van Q3.

Onder malware met een digitaal certificaat bevinden zich varianten met gestolen, gekochte of misbruikte certificaten. Maar de voortdurende groei van deze vorm van malware is vooral te danken aan dubieuze Content Distribution Networks (CDN’s). Het gaat dan om websites en organisaties die het voor ontwikkelaars mogelijk maken om een applicatie te uploaden of een URL te nemen die verwijst naar een externe applicatie, en deze vervolgens te ‘verpakken’ in een installatieprogramma dat is voorzien van een legitiem digitaal certificaat.

Het team van McAfee Labs waarschuwt ervoor dat de sterke toename in malware met digitale certificaten kan zorgen voor onzekerheid onder gebruikers en beheerders. Het kan er zelfs toe leiden dat de levensvatbaarheid van het CA-model voor het signeren van code in gevaar komt. “Hoewel de ontwikkeling van de CA- en CDN-industrieën ertoe hebben bijgedragen dat de kosten voor het ontwikkelen en distribueren van software aanzienlijk zijn verlaagd, zijn daarmee ook de kwaliteitsstandaarden voor het identificeren van de uitgever drastisch afgenomen”, zegt Weafer. “We moeten meer gaan vertrouwen op de reputatie van de vendor die een bestand signeert, dan puur op de aanwezigheid van een digitaal certificaat.”

Nog enkele uitkomsten

Mobiele malware - McAfee Labs heeft in 2013 in totaal 2,47 miljoen nieuwe varianten van mobiele malware verzameld, waarvan 744.000 in Q4. Ten opzichte van 2012 is de collectie van mobiele malware met maar liefst 197% gegroeid.

Ransomware - de hoeveelheid ransomware is in Q4 met 1 miljoen nieuwe varianten toegenomen. Ten opzichte van een jaar eerder is de hoeveelheid ransomware verdubbeld.· Verdachte URL’s - in 2013 is het aantal verdachte URL’s (die mogelijk linken naar malware) met 70% toegenomen.

Algehele toename malware – in 2013 ontdekte McAfee Labs iedere minuut 200 nieuwe malwarevarianten; dat zijn er ruim 3 per seconde.

Master Boot Record (MBR) malware - in 2013 ontdekte McAfee Labs 2,2 miljoen nieuwe malwarevarianten die zich richten op het Master Boot Record (MBR) van computers.

Ieder kwartaal monitort een McAfee Labs-team van ruim 500 onderzoekers in 30 landen in real-time de ontwikkeling en verspreiding van cyberdreigingen. Daarbij worden kwetsbaarheden in applicaties geïdentificeerd en risico’s geanalyseerd, zodat zowel organisaties als consumenten zo snel mogelijk beschermd kunnen worden.

Het complete McAfee Labs Threats Report: Fourth Quarter 2013 is te downloaden via http://mcaf.ee/qw7fe

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.mcafee_2014_logo_jpg/165_165_80_1__mcafee_2014_logo.jpgMcAfee POS-malware kan online makkelijk worden ‘besteld’Mon, 10 Mar 2014 00:00:00 +0100
IDC: EMC, HP en NetApp groeien verder in storage markthttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1139/idc__emc__hp_en_netapp_groeien_verder_in_storage_markt.html 

EMC groeide in vierde kwartaal het sterkst in de storage markt, aldus onderzoeksbureau IDC. De totale external en internal disk storage markt groeide met 1,3 procent naar 8,8 miljard dollar. Er is weer meer budget voor nieuwe storage en de economie trekt hier en daar aan, aldus IDC.

EMC zag zijn omzet met 10 procent stijgen naar 2,28 miljard dollar. Het marktaandeel van EMC steeg van 23,8 naar 25,8 procent. HP staat op de tweede plaats en groeide met 4,3 procent naar een omzet van 1,44 miljard dollar. NetApp, dat op de vijfde plaats staat, groeide met 1,5 procent naar 791 miljoen dollar omzet.

IBM zag zijn omzet met 11,2 procent kelderen naar 1,2 miljard dollar. Dell zag de omzet met 11 procent dalen naar 875 mijoen dollar.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.emc_vspex_jpg/165_165_80_1__emc_vspex.jpgIDC: EMC, HP en NetApp groeien verder in storage marktSat, 08 Mar 2014 00:00:00 +0100
Consumeriz​ation-tren​d maakt gebruiker veeleisend​erhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1138/consumeriz___ation_tren___d_maakt_gebruiker_veeleisend___er.html 

Avanade, aanbieder van technologiediensten en managed services, maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek naar hoe de ‘Consumerization of IT’ de ontwikkeling van toepassingen binnen bedrijven verandert. In dit onderzoek zijn 750 IT-beslissers ondervraagd. 80 procent van hen gelooft dat de Consumerization-trend de gebruikersverwachtingen heeft veranderd; het heeft de gebruiker veeleisender gemaakt.

Een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek:

Voor ruim 90 procent van de ondernemingen is of wordt mobiliteit een belangrijk focuspunt, waarbij de meerderheid vindt dat nieuwe toepassingen hierop moeten inspelen om succesvol te kunnen zijn. Echter ontbreekt het 38 procent van de respondenten aan een strategie voor de belangrijkste elementen van mobiliteit, zoals applicatieontwikkeling, -implementatie, -onderhoud en -beveiliging.

IT-organisaties hebben moeite om met hun strategie voor applicatieontwikkeling in te spelen op veranderende behoeften, zich te onderscheiden ten opzichte van concurrenten en een waardevol marktaandeel te veroveren. De meerderheid van de respondenten gaf aan het belangrijk te vinden om applicaties sneller te implementeren (78 procent), applicaties te ontwikkelen die kunnen draaien op meerdere devices (69 procent) en om de focus op een user-centric design te verhogen (68 procent).

65 procent van de ondernemingen is van mening dat een gebruiksvriendelijke interface de belangrijkste factor is voor een succesvolle applicatie.

87 procent geeft aan moeite te hebben om partners en leveranciers te vinden met de juiste ervaring voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke interfaces

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.vrouw_met_laptop_png/165_165_80_1__vrouw_met_laptop.pngConsumeriz​ation-tren​d maakt gebruiker veeleisend​erSat, 08 Mar 2014 00:00:00 +0100
Landesk: 'Werknemers geven per jaar 120 euro uit aan BYOD-apparaten'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1137/landesk___werknemers_geven_per_jaar_120_euro_uit_aan_byod_apparaten_.html
Werknemers geven veel geld uit aan de Bring Your Own Device-trend. Bedrijven kunnen dan ook flink besparen door een BYOD-beleid te omarmen. Onderzoek van Landesk Software wijst uit dat een derde van alle Britse medewerkers in de afgelopen vijf jaar tenminste 500 pond, zo'n 600 euro, hebben uitgegeven aan mobiele apparaten. De besparing die bedrijven hierdoor kunnen realiseren loopt op tot ruim 180.000 euro in slechts vijf jaar tijd.

De uitgaven aan mobiele apparatuur overstijgen hiermee andere werk-gerelateerde uitgaven die voor rekening komen van werknemers. Denk hierbij aan koffie en thee die medewerkers zelf aanschaffen tijdens werktijd. Gemiddeld geven werknemers ruim 115 euro per jaar aan koffie en thee. De totale uitgaven aan dergelijke drinken komen in vijf jaar tijd gemiddeld uit op 575 euro.

Financiële voordelen
"IT-afdelingen kunnen duidelijk op deze kosten besparen. Zij moeten echter zeker stellen dat zij zicht houden op de aanwezige apparaten en deze op een kostefficiënte manier kunnen beheren zonder in te hoeven leveren op veiligheid. De duidelijke financiële voordelen maken BYOD zeker het overwegen waard", stelt Nigel Seddon, Vice President EMEA bij Landesk Software.

Dat BYOD het overwegen waard is blijkt onder andere uit de besparingen die bedrijven gemiddeld dankzij BYOD weten te realiseren. Organisaties besparen gemiddeld ruim 180.000 euro in vijf jaar tijd door BYOD te omarmen. 83 procent van alle Britse bedrijven staat BYOD op dit moment toe. 39 procent van de werknemers heeft inmiddels al een eigen mobiel apparaat aangeschaft om op de werkvloer te gebruiken.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.byod200_200_gif/165_165_80_1__byod200_200.gifLandesk: 'Werknemers geven per jaar 120 euro uit aan BYOD-apparaten'Fri, 07 Mar 2014 00:00:00 +0100
DRP Council: 'Bedrijven zijn niet goed voorbereid op disaster recovery'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1136/drp_council___bedrijven_zijn_niet_goed_voorbereid_op_disaster_recovery_.html
Maar liefst 73 procent van de bedrijven wereldwijd nemen onvoldoende maatregelen om hun data en IT-systemen te beschermen. Dit terwijl de kosten van falende IT op kunnen lopen tot vijf miljoen dollar.

Dit concludeert de Disaster Recovery Preparedness (DRP) Council in het State of Disaster Recovery Preparedness 2014 Annual Report. De DRP Council ondervroeg medewerkers van 1.000 bedrijven naar de wijze waarop hun bedrijf omgaat met disaster recovery. 64 procent van de respondenten is van mening dat zijn bedrijf hiervoor te weinig budget beschikbaar stelt.

Geen disaster recovery-plan
60 procent van de respondenten stelt dat hun bedrijf geen volledig gedocumenteerd disaster recovery-plan heeft. Van de bedrijven die wel over een dergelijk plan beschikken geeft 23 procent aan de plannen nooit getest te hebben. 33 procent geeft aan het disaster recovery-plan eens per jaar of twee jaar te testen. 65 procent van deze bedrijven geeft aan de eigen testen niet te halen.

78 procent van de ondervraagden heeft ervaring met downtime van kritiek applicaties. De kosten hiervan blijken flink op te kunnen lopen. 63 procent van deze groep geeft aan hierdoor financiële schade te hebben geleden. Deze schade loopt uiteen van enkele duizenden euro's tot ruim drieënhalf miljoen euro schade.

Leven verbeteren
Bedrijven zijn overigens druk in de weer om hun leven te verbeteren. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat hun organisatie zich realiseert onvoldoende maatregelen te hebben genomen en investeert om hier veranderingen in te brengen. Maatregelen die worden genomen bestaan uit het opstellen van een duidelijk disaster recovery-plan, het definieren van doelstellingen op het gebied van disaster recovery en het regelmatig testen van de hersteltijd van kritieke applicaties om zeker te stellen dat deze doelstellingen worden gehaald. 

DRP Council

De DRP Council is een onafhankelijke onderzoeksgroep die onderzoek doet naar disaster recovery management. Het bedrijf publiceert ieder jaar het State of Disaster Recovery Preparedness Annual Report.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/data.pngDRP Council: 'Bedrijven zijn niet goed voorbereid op disaster recovery'Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0100
Arbeidsmotivatie technici vooral positief en toekomstgerichthttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1133/arbeidsmotivatie_technici_vooral_positief_en_toekomstgericht.html In de aanloop naar ‘De Dag van de Ingenieur’ op 19 maart heeft NRC Carrière onderzocht hoe het is gesteld met de arbeidsmotivatie van HBO’ers en WO’ers met een technische opleiding. Bijna alle technici zijn trots op hun werk, maar zien uitdagingen voor het imago van het vak. 91 procent geeft aan dat het belang van techniek voor de samenleving wordt onderschat. Wel is bijna driekwart positief over de toekomst en heeft de verwachting dat de werkgelegenheid nog zal toenemen.

Bijna alle technici blijven graag in dit werkveld actief en denken er niet aan over te stappen naar een ander werkveld. Negen van de tien ondervraagden (88%) geven aan dat ze thuis horen in deze sector. Slechts 8 procent geeft aan een andere sector te kiezen als de keuze opnieuw gemaakt kon worden. Vrijwel alle ondervraagden denken over een jaar nog steeds werkzaam te zijn in de technische sector.

Onderschat vak
Bij ruim de helft van de technici bestaat het gevoel dat het imago van de technische sector niet optimaal is en zij springen daarvoor dan ook op de bres. Het werk in de technische sector wordt volgens hen onderschat. Niet alleen het werk zelf wordt onderschat, ook het belang van techniek voor de samenleving wordt volgens een meerderheid van de geënquêteerden onderschat. Het imago en het aanzien van het technische vak, zoals zij het aanvoelen, worden als matig gewaardeerd: respectievelijk beoordelen zij deze met een 6,4 en een 6,3. Ook de financiële waardering voor het vak wordt genoemd als ondergewaardeerd.

Aantrekkelijke werkgever
Bijna alle ondervraagden zijn trots op hun werk (97%) en ruim driekwart waardeert de technische sector als werkveld en de werkgevers binnen dat werkveld. Ze worden vooral gemotiveerd door de functie-inhoud, afwisseling en uitdaging van het werk en niet zozeer door bonussen, status en aanzien. Gemiddeld waarderen de technici het werken in de technische sector met een 7,5. Bijna driekwart van de ondervraagden (74%) is positief over de toekomst. Deze groep denkt dat de werkgelegenheid alleen maar zal toenemen vanwege het groeiende belang van het vak voor de samenleving.

Onderzoek
In totaal werkten 641 respondenten (allen hoger opgeleiden in de techniek, van 20 tot en met 55 jaar) mee aan dit kwantitatieve onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction, gedurende twee weken in februari 2014. Het doel van het onderzoek was om de arbeidsmotivatie van deze doelgroep in kaart te brengen, als opmaat naar De Dag van de Ingenieur op 19 maart 2014.
]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.vrouw_met_laptop_png/165_165_80_1__vrouw_met_laptop.pngArbeidsmotivatie technici vooral positief en toekomstgerichtThu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0100
Wirwar van IT-applicaties binnen grote internationale organisaties groeit in complexiteithttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1132/wirwar_van_it_applicaties_binnen_grote_internationale_organisaties_groeit_in_complexiteit.html 

De wirwar van IT-applicaties binnen grote internationale organisaties groeit in complexiteit, waardoor de druk op IT-afdelingen toeneemt en digitale transformatie wordt gehinderd. Dit blijkt uit een studie van Capgemini onder ruim 1.000 CIO’s en beslissers.

Bijna de helft van het aantal IT-beslissers (48%) vindt dat hun organisatie meer applicaties heeft dan nodig is. Drie jaar geleden werd deze mening nog maar door een derde van de IT-beslissers (34%) gedeeld. Zo'n 37% gelooft dat de meerderheid van hun applicaties bedrijfskritisch is. Bijna driekwart (73%) vindt dat tenminste een vijfde van hun bedrijfsapplicaties dezelfde functionaliteit deelt en dus geconsolideerd zou kunnen worden. Zo’n 57% van de ondervraagden denkt dat op minimaal een vijfde van alle applicaties kan worden vervangen of uitgefaseerd.

Dit is niet slechts een IT-probleem, maar een business-probleem. Het onderzoek laat zien dat 60% van de senior IT-beslissers ervan overtuigd is dat de belangrijkste bijdrage van hun afdeling aan het bedrijf bestaat uit de introductie van nieuwe technologie. Een significant aantal van de IT-beslissers heeft inderdaad oplossingen geïmplementeerd op het gebied van Cloud (56%), mobiel (54%), social (41%) en Big Data (34%). Zonder een gemoderniseerd IT-landschap heeft IT te weinig mogelijkheden om competitief voordeel te halen uit deze technologieën. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 76% gelooft dat rationalisatie belangrijk is om bij te kunnen dragen aan de doelstellingen van de onderneming.

“Op het eerste gezicht is een slecht georganiseerd, overvol en verouderd applicatielandschap een relatief klein ongemak voor de IT-afdeling, leidend tot het opslurpen van bandbreedte en geldverspilling. Het is niet iets waar de business ‘s nachts wakker van ligt,” zegt Ron Tolido (foto), CTO Application Services Continental Europe van Capgemini. “Maar dat verandert in een wereld waarin de gehele organisatie digitale transformatie omarmt. En waarbij het verkrijgen van competitief voordeel afhankelijk is van een snelle inzet van mobiel, social, Big Data en cloud. Een goed gerationaliseerd applicatielandschap wordt dan ineens strategisch van wezenlijk belang voor het hele bedrijf.”

Het onderzoek toont ook aan dat opkomende markten profijt hebben van een relatief fris en jong applicatielandschap, terwijl organisaties uit Westerse landen de last dragen van verouderde en ongebruikte legacy applicaties. In landen zoals Noorwegen en Finland is het wederzijds begrip tussen business en IT dan ook relatief laag (respectievelijk 64% en 69% vindt deze relatie ‘bevredigend’). Daar staat tegenover dat maar liefst 92% van de respondenten in Brazilië, India en China het wederzijds begrip bevredigend vindt.

Ron Tolido: “Er valt zeker wat te zeggen voor het feit dat groeimarkten in het voordeel zijn wanneer het applicatielandschap en de doelstellingen van de business in lijn met elkaar moeten worden gebracht. Dit geeft hen een vroege voorsprong in initiatieven op het gebied van digitale transformatie en zou ze wel eens een belangrijk competitief voordeel kunnen geven ten opzichte van hun Westerse rivalen.”

De resultaten van Capgemini’s 2014 Application Landscape Report zijn gebaseerd op enquêtes uitgevoerd in 12 talen, met 1.116 CIO’ s en senior IT-beslissers in bedrijven van diverse afmetingen uit verschillende sectoren. Het onderzoek rapporteert vanuit een internationaal perspectief over 16 landen, waarvan 73% ontwikkelde economieën (Australië, Europa, VS) en 27% snel opkomende markten (Brazilië, China, India).

De uitkomsten van het rapport zijn daarnaast gebaseerd op de analyses van Capgemini’s Wide-angle Application Rationalization Program (WARP) Center of Excellence. WARP is Capgemini’s framework voor het rationaliseren van applicaties en IT-transformatie. Het Center of Excellence heeft in de afgelopen vier jaar meer dan 150 klanten ondersteund en daarbij meer dan 30,000 applicaties geanalyseerd. Dit heeft belangrijke inzichten opgeleverd voor het opstellen van IT-benchmarks.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/column/ron_tolido.gifWirwar van IT-applicaties binnen grote internationale organisaties groeit in complexiteitWed, 05 Mar 2014 00:00:00 +0100
Effectieve cross- en upselling met focus op klant leidt tot organisatiegroeihttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1131/effectieve_cross__en_upselling_met_focus_op_klant_leidt_tot_organisatiegroei.html 

Het verbeteren van de relatie met bestaande klanten staat bovenaan de lijst van mogelijkheden om organisatiegroei te realiseren. Dit stelt Human Inference, Europees speler op het gebied van datakwaliteitsoplossingen, in haar whitepaper ‘Innovatief klantcontact’.

Na jaren van recessie zien bedrijven steeds minder bezuinigingsmogelijkheden. Een online poll van Human Inference bevestigt dat organisaties meer succes verwachten door het investeren in de relatie met bestaande en potentiële klanten dan bij het bezuinigen op inkoop of interne processen.

Uit de online poll blijkt dat ondanks dat men aangeeft werkzaam te zijn bij een klantgerichte in plaats van een productgerichte organisatie, de kennis over klanten met slechts een 6,4 wordt beoordeeld. Daarnaast blijkt dat klantinformatie versnipperd binnen de organisatie is opgeslagen of dat de klantinformatie wel digitaal beschikbaar is, maar niet vanuit één interface.

Jeroen Vis (foto), account manager bij Human Inference: “Om daadwerkelijk de overstap te kunnen maken van een productgerichte naar een klantgerichte organisatie, is een centraal klantbeeld onmisbaar. Het behouden van klanten is flink voordeliger dan het werven van nieuwe klanten, maar dan moeten service en vertrouwen wel optimaal zijn. Door klantinformatie altijd en overal beschikbaar te hebben vanuit één interface, in plaats van vijftien losse applicaties, wordt het makkelijker om klanten snel en efficiënt te helpen. Daarnaast wordt het doen van gepaste cross- en upsell-aanbiedingen eenvoudiger, doordat bedrijven meer inzicht hebben in de klant én beschikken over de juiste contact- en naw-gegevens. Niet alleen de klant is gebaat bij een centraal klantbeeld, ook de operationele efficiency wordt verhoogd. Dat is anno 2014 een beter uitgangspunt voor groei dan bezuinigingen.”

De whitepaper ‘Innovatief klantcontact. Het win-winresultaat van een centraal klantbeeld: blije klanten en operationele efficiency’ met daarin concrete tips en handvatten is gratis te downloaden via http://www.humaninference.nl/bedrijf/resources/whitepapers/whitepaper-innovatief-klantcontact.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.jeroen_vis_jpg/165_165_80_1__jeroen_vis.jpgEffectieve cross- en upselling met focus op klant leidt tot organisatiegroeiWed, 05 Mar 2014 00:00:00 +0100
'Stagiaires verdienen bij een aantal grote IT-bedrijven ruim 6.000 euro per maand'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1129/_stagiaires_verdienen_bij_een_aantal_grote_it_bedrijven_ruim_6.000_euro_per_maand_.html
Stages staan erom bekend relatief weinig te betalen. Dit is echter zeker niet bij alle bedrijven het geval. Een aantal grote IT-bedrijven betalen stagiaires maar liefst ruim 6.000 euro per maand voor hun werkzaamheden.

Dit blijkt uit onderzoek van carrièrewebsite Glassdoor onder Amerikaanse bedrijven. Met name IT-bedrijven blijken af en toe flink de buidel te trekken om stagiaires aan te trekken. Vooral social media-bedrijven zijn veel in de top 5 te vinden.

7.012 dollar per maand
Palantir betaalt met een gemiddeld salaris van 7.012 dollar per maand stagiaires het meest. Palantir is een bedrijf dat software ontwikkeld om data te kunnen visualiseren en analyseren. Ook andere bedrijven geven forse stagevergoedingen aan stagiaires. Zo betaalt het virtualisatiebedrijf VMware gemiddeld maar liefst 6,966 dollar per maand aan stagiaires, terwijl een stagevergoeding bij het sociale platform Twitter gemiddeld 6,791 dollar per maand bedraagt.

Wie bij LinkedIn stage gaat lopen kan een stagevergoeding van gemiddeld 6,230 dollar per maand verwachten, terwijl Facebook 6,213 dollar per maand aan stagiaires betaald. Microsoft en eBay zijn de laatste twee bedrijven die gemiddeld meer dan 6.000 euro per maand aan stagiaires uitkeren.

Infographic
Glassdoor heeft een handige infographic opgesteld waarin de stagesalaris van de best betalende stageplekken uiteen worden gezet. 

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.euro_biljetten_jpg/165_165_80_1__euro_biljetten.jpg'Stagiaires verdienen bij een aantal grote IT-bedrijven ruim 6.000 euro per maand'Mon, 03 Mar 2014 00:00:00 +0100
'Een derde van alle Fortune 100-bedrijven kampt in 2017 met een informatiecrisis'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1128/_een_derde_van_alle_fortune_100_bedrijven_kampt_in_2017_met_een_informatiecrisis_.html
33 procent van de bedrijven in de Fortune 100-lijst hebben in 2017 te maken met een informatiecrisis. Deze crisis wordt veroorzaakt doordat bedrijven niet in staat zijn op effectieve wijze de waarde van data te bepalen, data kunnen beheren en durven te vertrouwen op de data. Dit voorspelt onderzoeksbureau Gartner.

"Een gebrek aan volwassenheid is zichtbaar als het gaat om het beheer van informatie als een asset van het bedrijf", legt Andrew White, research vice president bij Gartner, uit. "Het is te verwachten dat een aantal organisaties hieronder gaat lijden. Het gaat hierbij om bedrijven die niet in staat zijn zichzelf op effectieve wijze te organiseren voor het jaar 2020, niet bereid zijn zich te richten op mogelijkheden in plaats van tools en niet klaar zijn voor het herzien van hun informatiestrategie".

Beheren van informatie
Gartner stelt dan ook dat bedrijven zich meer moeten richten op het beheren van informatie en niet uitsluitend op het opslaan hiervan. "Met data beheren doelen we op het 'bewaren van data om voordeel voor het bedrijf te creëren' in plaats van het uitsluitend opslaan van data op fysieke of virtuele opslagruimte", legt White uit. "In een digitale economie wordt informatie dé competitieve asset om concurrentievoordeel uit te halen. Daarnaast vormt informatie de kritieke verbinding tussen de waardeketen van organisaties".

Het inzetten van verschillende vormen van informatie, die zowel binnen als buiten het bedrijf wordt verzameld, wordt door Gartner 'enterprise information management' (EIM) genoemd. De discipline stelt professionals in staat informatie te delen, beheren en hergebruiken. Deze informatie is afkomstig uit verschillende applicaties en wordt opgeslagen in verschillende databases. Gartner benadrukt dat de individuele mogelijkheden van enterprise informatie management op zichzelf bedrijven weinig helpen. Het is dan ook aan IT-managers om EIM-initiatieven op te zetten waardoor het delen en hergebruiken van informatie extra waarde voor het bedrijf creëert. Deze nieuwe waarde zou bij moeten dragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Belangrijke informatie identificeren
Een goed EIM-programma helpt volgens Gartner bedrijven informatie te identificeren die belangrijk is voor het succes van de organisatie. Niet alle informatie is hiervoor namelijk van even groot belang. De belangrijke informatie kan alleen worden geïdentificeerd door een grote hoeveelheid informatie te analyseren en te bepalen welke informatie relevant is voor het bedrijf.
 
WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/.andrewwhite_jpg/165_165_80_1__andrewwhite.jpg'Een derde van alle Fortune 100-bedrijven kampt in 2017 met een informatiecrisis'Fri, 28 Feb 2014 00:00:00 +0100
HP en Cisco groeien in dalende servermarkthttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1126/hp_en_cisco_groeien_in_dalende_servermarkt.html 

De server-verkoop in de EMEA-regio daalde in 2013 met 5,6 procent in aantallen. De omzetwaarde daalde met 6,3 procent, aldus onderzoeksbureau Gartner.

Wereldwijd steeg de verkoop met 2,1 procent, maar de omzet daalde met 4,5 procent, aldus Jeffrey Hewitt, research vice president bij Gartner. De vraag naar servers wordt nu onder andere gestimuleerd ter ondersteuning van internetsites. Zo nam de omzet uit de verkoop van mainframe en RISC/Itanium Unix platformen toe.

HP leidt de servermarkt. In het vierde kwartaal van 2013 wist HP te groeien en boekte het bedrijf een omzet van 3,8 miljard dollar. HP heeft daardoor een marktaandeel van 28,1 procent. Ook Cisco wist te groeien met zijn UCS systemen (foto). IBM zag de omzet met 28,9 dalen en verkocht daarna zijn x86 server divisie.

In het vierde kwartaal van 2013 steeg de verkoop met 3,2 procent, maar de totale omzet daalde met 6,6 procent.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.cisco_ucs_jpg/165_165_80_1__cisco_ucs.jpgHP en Cisco groeien in dalende servermarktThu, 27 Feb 2014 00:00:00 +0100
AdaptiveMobile: 'Veel onduidelijkheid onder werknemers over BYOD-beleid'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1122/adaptivemobile___veel_onduidelijkheid_onder_werknemers_over_byod_beleid_.html
Maar liefst 70 procent van de Europese en Amerikaanse medewerkers zouden hun eigen apparaat niet langer op de werkvloer gebruiken als zij wisten dat hun werkgever het apparaat op afstand kan wissen of vergrendelen. 61 procent van de bedrijven beschikt op dit moment echter al over deze mogelijkheid. Onder werknemers blijkt dan ook veel onduidelijkheid te zijn over het Bring Your Own Device (BYOD)-beleid van hun werkgever.

Onderzoek van AdaptiveMobile, leverancier van mobiele beveiligingsoplossingen, toont aan dat veel bedrijven onterecht denken mobiele beveiliging goed op orde te hebben. Maar liefst 91 procent van de ondervraagde beslissingsmakers denkt over een BYOD-beleid te beschikken dat tegen mobiele beveiligingsproblemen beschermt. Slechts 48 procent van de werknemers die persoonlijke mobiele apparaten op de werkvloer gebruiken zijn echter op de hoogte van het bestaan van een dergelijk beleid.

Rol voor telecomoperators
Zowel bedrijven als werknemers blijken mobiele telecomoperators als de aangewezen partij te zijn om dit gat te overbruggen. 75 procent van de werknemers wil dat zijn telecomoperator de beveiliging van zijn smartphone of tablet verzorgt. Ook onder beslissingsmakers is er animo voor een dergelijke oplossing. 72 procent van de beslissingsmakers geeft aan een Mobile Security Management-dienst af te zullen nemen als telecomoperators deze aanbieden.

"Om te voorkomen dat werknemers zich tegen BYOD keren en te zorgen dat zij zelf de controle houden over zowel hun persoonlijke apparaat als persoonlijke data is een oplossing nodig die rekening houdt met privacy van gebruikers, terwijl de werkgever wordt beschermd tegen datalekken. Een gehoste beveiligingsdienst, die geleverd wordt door operators, geeft werknemers de zekerheid dat hun persoonlijke data is beschermd, terwijl zakelijke beheerders volledige controle hebben over zakelijke toegang, data en integriteit", legt Gareth Maclachlan, Chief Commercial Officer bij AdaptiveMobile, uit.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/garethmaclachlan.jpgAdaptiveMobile: 'Veel onduidelijkheid onder werknemers over BYOD-beleid'Wed, 26 Feb 2014 00:00:00 +0100
Bedrijven gaan minder goed met technologische veranderingen om dan ze denkenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1121/bedrijven_gaan_minder_goed_met_technologische_veranderingen_om_dan_ze_denken.htmlNieuw onderzoek door de Economist Intelligence Unit, gesponsord door Ricoh, laat zien dat snelle culturele en technologische veranderingen veel Europese bedrijven te zelfverzekerd hebben gemaakt over de ware snelheid waarmee hun organisatie reageert op verandering.

Managers vergelijken hun bedrijf drie keer vaker met een speedboot (48 procent) dan met een supertanker (17 procent), terwijl ze het tegenovergestelde denken over hun concurrenten. 92 procent zegt daarnaast dat snelheid onderdeel is van de bedrijfscultuur. Driekwart geeft echter aan dat ze niet snel genoeg op veranderingen reageren en slechts 24 procent kan snel profiteren van nieuwe mogelijkheden of zich aanpassen aan onverwachte veranderingen.

De realiteit is dat Europese bedrijven, terwijl ze proberen om sneller te veranderen, worden gehinderd door drie factoren: snel ontwikkelende arbeidskrachten, technologiegedreven ontwrichting en onderliggende essentiële bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat de verandering blijvend is. De resultaten uit het onderzoek kunnen worden gezien als een waarschuwing aan managers om niet zelfingenomen te worden door bevindingen uit een recent rapport van het World Economic Forum over het verbeteren van de economische concurrentiepositie. Dit rapport geeft aan dat Europese landen over het algemeen op een groot aantal gebieden "achterlopen op de Verenigde Staten, Japan en Canada in het bouwen van een slimmere economie".

Het nieuwe rapport van de Economist Intelligence Unit, genaamd The Challenge of Speed, laat zien dat de snelst veranderende Europese bedrijven excelleren op drie kerngebieden: product- en dienstverleningsinnovatie, het gebruik van nieuwe technologie en het aanpassen van bedrijfsprocessen. Het is belangrijk dat deze factoren hand in hand gaan. Er zijn in de praktijk echter maar weinig bedrijven die deze drie vakjes kunnen aanvinken. Slechts één op de drie (29 procent) kan snel processen herinrichten om verandering te ondersteunen. Bovendien zijn bij de bedrijven die wel snel kunnen veranderen, de meest succesvolle veranderinitiatieven afkomstig van lijnmanagers en afdelingshoofden. Bedrijven waarbij verandering wordt geïnitieerd door het topmanagement lijkt een achterstand op te lopen ten opzichte van de concurrentie. Het is twee keer zo waarschijnlijk (53 procent) dat zij zeggen in de komende drie jaar iets sneller te moeten handelen, vergeleken met een bedrijf waarin verandering afkomstig is van afdelingshoofden (27 procent).

"Voor veel managers wordt de mate van succes versluierd door de druk en de complexiteit om de bedrijfsvoering te veranderen van een traditionele naar een meer digitale manier van werken”, zegt Mark Boelhouwer (foto), CEO Ricoh Nederland. “Zoals het nieuwste onderzoek laat zien, kunnen de voordelen van een snel aanpassingsvermogen alleen worden bereikt wanneer innovatie, geoptimaliseerde bedrijfsprocessen en betrokkenheid van werknemers gelijktijdig worden geïmplementeerd. Topmanagers hebben daarnaast weinig tijd; het is dus een geruststellende gedachte dat door het verleggen van een deel van de verantwoordelijkheid geprofiteerd kan worden van meer wendbaarheid en succesvollere veranderinitiatieven."

Het verbergen van de ware mate van verandering kan ook worden toegeschreven aan de uitdagingen en obstakels binnen Europese bedrijven. De belangrijkste barrière voor meer wendbaarheid is het onvermogen om technologische platforms effectief te koppelen. Dit leidt onvermijdelijk tot geïsoleerde informatiesystemen en zorgt ervoor dat managers de veranderingen in het gehele bedrijf niet kunnen overzien. De een-na-belangrijkste barrière is van culturele aard. Managers geven aan dat zij moeilijkheden ondervinden bij het aanleren van één gezamenlijke aanpak bij werknemers, bedrijfsonderdelen en functies. Slechts één op de tien respondenten gelooft dat er duidelijkheid is over de koers van verandering bij zowel het managementteam als bij eerstelijnsmedewerkers. Dit duidt op een culturele botsing tussen werknemers – waarvan er veel tot de digitaal geletterde generatie Y behoren – en hun meer traditioneel denkende managers wanneer ze proberen in verschillende richtingen vooruit te gaan. Dit wordt versterkt door bureaucratische processen. Slechts 36 procent van de respondenten zegt dat zijn bedrijf onnodige goedkeuringen en controles elimineert in de zoektocht naar meer snelheid.

"Het hoge tempo waarin technologie markten ontwricht en relaties met klanten hervormt, heeft de organisatorische wendbaarheid bovenaan de zakelijke agenda gezet”, vervolgt Boelhouwer. “Snelle bedrijven zijn niet alleen innovatief en enthousiaste volgers van nieuwe technologie, maar ze zijn ook in staat om essentiële bedrijfsprocessen te veranderen. Zo brengen zij echte organisatorische veranderingen teweeg en betrekken ze werknemers bij dit proces. Alleen door alle drie de gebieden te herzien, zijn managers in staat om hun bedrijf in zijn geheel te ontwikkelen. Pas dan kan echt worden gezegd dat snelheid een onderdeel is van hun cultuur en dat zij een manier van werken hanteren die nodig is om in de toekomst succes te behalen."

Voor meer inzicht in de uitdaging van de snelheid die Europese organisaties staat te wachten, ga naar: www.ricoh.nl/thoughtleadership.

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/mark_boelhouwer_ricoh.jpgBedrijven gaan minder goed met technologische veranderingen om dan ze denkenWed, 26 Feb 2014 00:00:00 +0100
Europeanen kochten eind 2013 4,5 miljoen tabletshttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1120/europeanen_kochten_eind_2013_4_5_miljoen_tablets.html 

Europeanen kochten eind 2013 4,5 miljoen tablets, een recordaantal. In het Verenigd Koninkrijk werden er 1,5 miljoen verkocht en in Duitsland 950.000 stuks.

Tablets zijn nu goed voor 57 procent in het notebook, netbook en tablet segment. Android-tablets hebben een marktaandeel van 69,8 procent. iPad heeft 28,9 procent. Windows 8 tablets hebben een aandeel van 0,9 procent.

De verkoop van 10.1 inch tablets groeide met 38,7 procent en 8 inch tablets met 578 procent.

Door: Witold Kepinski
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.apple_ipad_2_jpg/165_165_80_1__apple_ipad_2.jpgEuropeanen kochten eind 2013 4,5 miljoen tabletsWed, 26 Feb 2014 00:00:00 +0100
IT-beslisser heeft geen goed gevoel over bescherming en veiligheid van IT-infrastructuurhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1119/it_beslisser_heeft_geen_goed_gevoel_over_bescherming_en_veiligheid_van_it_infrastructuur.htmlHet management van veel organisaties heeft er weinig vertrouwen in dat de IT-infrastructuur in zijn organisatie op orde is. Dat vindt 45 procent van de 3.200 IT- en bedrijfsbeslissers die hebben meegewerkt aan een wereldwijd onderzoek van IT-bedrijf EMC.

De respondenten hebben over het algemeen geen goed gevoel over de bescherming, veiligheid en IT-beschikbaarheid. In de Benelux ligt dit percentage iets lager (36 procent). Daarnaast geeft maar liefst 61 procent aan dat zijn organisatie de laatste twaalf maanden minstens een keer last heeft gehad van een ongeplande downtime, een security-incident of dataverlies.

Het onderzoek dat EMC heeft laten uitvoeren, The Global IT Trust Curve, is uitgevoerd onder 3.200 respondenten in zestien verschillende landen en bedrijven uit tien verschillende sectoren. Er deden in totaal 1600 IT- en 1600 bedrijfsbeslissers aan mee, waaronder 200 vanuit de Benelux. De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te bekijken.

“Als bedrijven onvoldoende investeren in informatieprocessen, loopt de beschikbaarheid van hun IT-infrastructuur een groot risico. Het is dan lastiger om deze te herstellen van mogelijke incidenten, bijvoorbeeld na een ongeplande downtime, security-incident of dataverlies”, zegt Corné van Rooij (foto), District Manager Benelux en Zwitserland bij RSA, de security-divisie van EMC. “Met dit onderzoek kan aangetoond worden welke voordelen bedrijven kunnen behalen als er veel vertrouwen is in en aandacht is voor IT. Ook geef het een beeld van hoe goed bedrijven op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen van het verwaarlozen van IT-systemen in hun organisatie.”

Resultaten
Uit het onderzoek komt naar voren dat China het hoogste scoort op het gebied van volwassenheid van informatieprocessen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat China beschikt over de relatief meest geavanceerde technologieën en IT-strategieën. Amerika volgt. Opvallend is dat drie van de vier landen met de hoogste scores met betrekking tot volwassenheid van informatieprocessen, tot de BRIC-landen behoren (China, Zuid-Afrika en Brazilië). Japan scoort het laagst.

Een aantal belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn verder:

61 procent van de respondenten gaf aan dat ze in het afgelopen jaar ongeplande downtime (37 procent), security-incidenten (23 procent) of dataverlies (29 procent) hebben gehad. In de Benelux heeft 53 procent er in het afgelopen jaar mee te maken gehad. Ongeplande downtime was het grootste probleem (33 procent).

De top-3 gevolgen voor de organisaties die te maken hebben gehad met een van bovenstaande incidenten is: minder productieve medewerkers (45 procent), minder inkomsten (39 procent) en het verlies van vertrouwen van de klant/loyaliteit (32 procent). Voor organisaties in de Benelux was minder loyale klanten het grootste gevolg (38 procent).

- De schatting van het gemiddelde jaarlijkse verlies van inkomsten door ongeplande downtime komt op $ 494.037. In de Benelux ligt dit hoger: $ 558.661

- De schatting van het gemiddelde jaarlijkse verlies van inkomsten als gevolg van security-incidenten is $ 860.273. Voor de Benelux wordt dit geschat op $ 840.256

- De schatting van het gemiddelde jaarlijkse verlies van inkomsten door dataverlies komt op $ 585.892. Voor de Benelux ligt dit lager: $ 462.188.
Beperkte budgetten worden door 52 procent gezien als de belangrijkste reden waarom bedrijven hun gegevens niet beter kunnen beschermen, beveiligen en beschikbaar kunnen stellen. Voor de Benelux is beperkt budget tevens de belangrijkste reden (54 procent), gevolgd door planning en anticipatie (26 procent). China is het enige land waar budget geen obstakel is. Beperkte middelen en/of werklasten vormen daar een grotere druk (50 procent).

Hoe meer volwassen een organisatie is, hoe minder last de organisatie heeft van dataverlies, downtime of security-incidenten.

- Maar liefst 53 procent van de organisaties in het hoogste segment gaf aan dat de data van bedrijfskritische applicaties in minuten of minder is hersteld in vergelijking met 24 procent uit het laagste segment.

- 76 procent van de respondenten in het hoogste segment denkt dat de data volledig kan worden hersteld na verlies. In het laagste segment blijft dit steken op 44 procent.

- Organisaties in het laagste segment hebben de afgelopen twaalf maanden anderhalf keer meer geld verloren door downtime, dan de organisaties in het hoogste segment.

Corné van Rooij vervolgt: “De vier grote trends in informatietechnologie zijn cloud computing, Big Data, sociale netwerken en mobiele apparaten. De mate waarin deze trends worden opgenomen en ontwikkeld binnen bedrijven staat of valt met het vertrouwen. Het vertrouwen dat de informatie veilig is in de cloud, vertrouwen dat data niet kwijtraakt of wordt gestolen, vertrouwen dat de IT operationeel is op het moment dat het nodig is. Hoe meer vertrouwen en garantie er is, des te sneller en groter de impact van deze trends zijn. En andersom.”
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/events/.rsa_spotlight_jpg/165_165_80_1__rsa_spotlight.jpgIT-beslisser heeft geen goed gevoel over bescherming en veiligheid van IT-infrastructuurMon, 24 Feb 2014 00:00:00 +0100
Jaspersoft: 'Big data neemt snel in populariteit toe'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1118/jaspersoft___big_data_neemt_snel_in_populariteit_toe_.html
Big data groeit snel aan populariteit. 56 procent van de bedrijven beschikt over plannen voor big data-projecten. 36 procent van de werknemers geeft aan dat hun bedrijf al een big data-initiatief heeft gefinancierd. Dit percentage bedroeg 14 maanden geleden slechts 15 procent en is in deze periode dus ruim verdubbeld.

Dit blijkt uit onderzoek van Jaspersoft onder 1.600 medewerkers van bedrijven. Deze groep bestaat voor 60 procent uit softwareontwikkelaars, terwijl de overige 40 procent werkzaam is in de software-, internet- en computerindustrie.

Redenen om niets met big data te doen
Ondanks dat big data snel in populariteit groeit zijn er ook nog een flink aantal bedrijven te vinden die nog niets doen met big data. De redenen hiervoor lopen uiteen. 33 procent van de bedrijven is van mening dat zijn data al gestructureerd is en er al relaties zijn aangebracht tussen verschillende data. Dit percentage bedroeg in 2012 nog 41 procent. 27 procent van de werknemers geeft aan dat zijn of haar bedrijf big data niet begrijpt en daarom niet heeft omarmd. Dit percentage is sterk gedaald ten opzichte van 2012, toen 51 procent aangaf big data niet te begrijpen.

23 procent van de werknemers geeft aan dat zij of haar bedrijf van mening is dat big data niet relevant is voor hun toepassingen. Dit percentage is identiek aan een jaar eerder. 20 procent kan het gebruik van big data zakelijk niet verantwoorden. Dit percentage bedroeg in 2012 nog 46 procent.

Big data wordt beter begrepen
De resultaten tonen aan dat bedrijven big data steeds beter begrijpen en de voordelen daarnaast steeds vaker in zien. Minder bedrijven zijn van mening dat hun data al voldoende is gestructureerd en big data dus overbodig is. Bedrijven kunnen het gebruik van big data dan ook beter zakelijk verantwoorden.

Big data wordt binnen bedrijven voor allerlei doeleinden ingezet. 'Customer analytics', waarbij het gedrag van klanten in kaart wordt gebracht, is het meest populaire doel voor big data. 48 procent van alle werknemers geeft aan dat zijn of haar bedrijf big data hiervoor inzet. 45 procent van de bedrijven gebruikt big data juist om gebruikservaringen te analyseren.

Risicoanalyses
37 procent kiest ervoor big data in te zetten voor risicoanalyses, terwijl 30 procent juist bedreigingen analyseert met behulp van big data. Het analyseren van grote datasets worden door 28 procent van de bedrijven ingezet om te controleren of het bedrijf voldoet aan regel- en wetgeving.

De data die voor big data wordt gebruikt is afkomstig uit allerlei bronnen. 40 procent gebruikt data afkomstig uit CRM-systemen, terwijl 38 procent data uit financiële applicaties gebruikt. Ook e-commerce is met 27 procent een veelgebruikte bron van data voor big data.

Infographic
Jaspersoft heeft een handige infographic samengesteld waarin de resultaten van het onderzoek eenvoudig zijn terug te vinden. Deze infographic is beschikbaar op de website van Jaspersoft.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.big_data_jpg/165_165_80_1__big_data.jpgJaspersoft: 'Big data neemt snel in populariteit toe'Mon, 24 Feb 2014 00:00:00 +0100
Cyberaanvallen door eigen personeel vormen grote bedreigingen voor bedrijvenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1116/cyberaanvallen_door_eigen_personeel_vormen_grote_bedreigingen_voor_bedrijven.html
Interne cyberaanvallen, aanvallen die door personen binnen het eigen bedrijf worden opgezet, vormen een grote bedreigingen voor organisaties. Onderzoek van IS Decisions toont aan dat Amerikaanse bedrijven in de afgelopen twaalf maanden maar liefst 660.000 keer zijn geconfronteerd met een cyberaanval van binnenuit.

Maar liefst 40 procent van de bedrijven met meer dan 500 medewerkers heeft wel eens te maken gehad met een interne cyberaanval. De resultaten staan in schril contrast met de prioriteit die IT-managers aan interne cyberdreigingen geven. Slechts 17,5 procent van de IT-managers zet interne cyberdreigingen in zijn top drie van security-prioriteiten. IT-professionals geven vooral prioriteiten aan andere cyberdreigingen. 67 procent noemt virussen de grootste security-prioriteit, terwijl dataverliest voor 47 procent prioriteit is. 39 procent vindt het vooral belangrijk aandacht te besteden aan het voorkomen van 'hacking'.

Menselijke aard
"Het zit in de menselijke aard om externe bronnen als grootste bedreiging te zien. Bedreigingen van binnenuit zijn daarnaast een complex probleem om te beheren, waardoor veel IT-professionals het probleem lijken te negeren", legt Francois Amigorena, CEO van IS Decisions, uit.

"Deze cijfers in combinatie met de impact die de onthullingen van Edward Snowden van het afgelopen jaar tonen duidelijk aan dat interne beveiliging hoger op de IT-agenda zou moeten staan. In realiteit zijn interne bedreigingen een groot probleem. Het goede nieuws is dat IT-afdelingen veel kunnen doen om de risico's te beperken. Dit is zowel een technologisch als een cultureel probleem en moet dan ook op beide fronten worden aangepakt", zegt Amigorena.

Wraak
Al langer is duidelijk dat medewerkers het niet altijd schuwen om data te stelen. Onderzoek van informatiebeheerder Iron Mountain toonde medio 2013 aan dat maar liefst 44 procent van de medewerkers 'wraak' als optie ziet indien zij zich door de werkgever gekrenkt of miskend voelt. Deze wraakzuchtige werknemers zijn er vooral op uit de baas schade toe te brengen. De meeste medewerkers kiezen er in dit geval voor zich negatief uit te laten over de werkgever. Eén op de tien kiest echter voor het stelen van data om deze op een later moment naar buiten te brengen.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/.francoisamigorena_jpg/165_165_80_1__francoisamigorena.jpgCyberaanvallen door eigen personeel vormen grote bedreigingen voor bedrijvenThu, 20 Feb 2014 00:00:00 +0100
ComputerProfile: Vodafone marktleider mobiel en KPN voor vasthttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1115/computerprofile__vodafone_marktleider_mobiel_en_kpn_voor_vast.html 

Nadat het gat tussen KPN en Vodafone op het gebied van zakelijk mobiel gebruik de afgelopen jaren al steeds kleiner werd, ziet Computer Profilenu meer mobiele aansluitingen van Vodafone dan van KPN.

Door de circa 6.000 geïnterviewde bedrijfslocaties, bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, worden ruim 430.000 zakelijke mobiele abonnementen afgenomen. Hiervan betreft 44 procent een aansluiting van Vodafone, waarmee het de meest voorkomende zakelijke provider is in het MKB+ segment. Ongeveer 38 procent van de zakelijke mobiele abonnementen is een aansluiting van KPN Mobiel. Het aandeel van Telfort is daarin niet meegenomen. De Telfort-abonnementen, ongeveer 2,5 procent van het totaal, worden apart weergegeven. Binnen de geïnterviewde zakelijke doelgroep is T-Mobile de derde meest voorkomende provider. Zij zijn de laatste jaren goed voor een aandeel tussen de 11 en 12 procent.

Op basis van de penetratiegraad van de zakelijke mobiele providers is KPN nog wel de grootste partij. De penetratiegraad laat zien welk percentage van de bedrijfsvestigingen een bepaalde provider inschakelt voor mobiele telefonie. Hieruit blijkt dat KPN voor 42,7 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers de provider is. Vodafone is in gebruik op 40 procent van deze locaties en T-Mobile bij 12 procent. Vodafone kent dus iets minder klanten in het zakelijke segment vanaf 50 medewerkers, maar deze klanten nemen in totaal wel meer abonnementen af dan de klanten van KPN.

Verschillen in segmenten

Het aandeel mobiele abonnementen van Tele2 is het grootst in de groothandel en het onderwijs. Ook Telfort (5%) en T-Mobile (26%) hebben hier een relatief groot aandeel. Voor overheidsinstellingen geldt dat Vodafone veruit de belangrijkste provider is, met bijna twee derde van de abonnementen. Ook IT, telecom & utilities, het handelssegment en de transportsector kunnen als Vodafone-bolwerk worden beschouwd. KPN kent haar sterkste zakelijke segmenten in de bouw, de zakelijke & financiële dienstverlening en het onderwijs.

Vaste telefonie: Vodafone blijft groeien

Begin vorig jaar was al zichtbaar dat Vodafone nadrukkelijk aan de weg aan het timmeren was op het gebied van vaste telefonie. Die ontwikkeling heeft zich nadrukkelijk doorgezet in de loop van 2013. In totaal geeft nu 8,4 procent van de circa 6.000 geïnterviewde bedrijfsvestigingen aan dat Vodafone wordt ingeschakeld voor vaste telefonie. Een jaar terug was dat nog 6 procent. In de meeste branches scoort Vodafone voor vaste telefonie een penetratie die dicht bij het marktgemiddelde (8,4%) ligt. Uitschieters naar boven zijn IT, telecom & utilities (14%), de dienstverlenende sector (9,8%) en het onderwijs (9,6%). Segmenten waar Vodafone relatief gezien nog ondergemiddeld scoort zijn de transportsector (5%) en de overheid (6%). Opvallend hierbij is dat binnen de overheid vaste telefonie van Vodafone relatief weinig gebruikt wordt, in tegenstelling tot de mobiele telefoniediensten.

Met een penetratie van 11 procent is Tele2 de op één na grootste aanbieder van vaste telefonie bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. Voor Tele2 is de overheid veruit het belangrijkste segment. Een kleine 30 procent van de overheidsinstellingen schakelt Tele2 in voor vaste telefonie. Dat is bijna driemaal zo hoog als in de dienstverlenende sector (10,6%) en bij IT, telecom & utilities bedrijven (10,7%), die na de overheid de best scorende segmenten zijn voor Tele2.

Zoals duidelijk te zien is in figuur 3 zal KPN voorlopig nog wel een tijdje marktleider blijven voor vaste telefonie. Ruim 61 procent van de bedrijfsvestigingen schakelt KPN in, een kleine 3 procent maakt gebruik van het KPN label Telfort. In het Telfort-percentage is ook Atlantic Telecom opgenomen. Bij bouwbedrijven scoort KPN ver bovengemiddeld, hier is driekwart klant bij KPN voor vaste telefonie. De overheid is met 51 procent het segment waar KPN het slechtst scoort. Het percentage locaties dat overige providers voor vaste telefonie inschakelt is licht aan het stijgen. De belangrijkste namen binnen de overige categorieën zijn: BT, Colt, Detron, Verizon en AT&T. De kabelaars Ziggo en UPC Business laten een constant beeld zien. UPC kent een stabiele penetratie van 2 procent, Ziggo van 3 procent.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/mobielbellen.gifComputerProfile: Vodafone marktleider mobiel en KPN voor vastThu, 20 Feb 2014 00:00:00 +0100
Europeanen checken e-mail niet op vakantie door hoge kostenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1113/europeanen_checken_e_mail_niet_op_vakantie_door_hoge_kosten.htmlBijna de helft van alle Europeanen zetten roaming uit op hun mobiele telefoon, waardoor mobiel internet niet meer mogelijk is. Hoge kosten zijn hiervan de oorzaak. Ook een fors deel van uw medewerkers is tijdens hun vakantie waarschijnlijk dus niet verbonden met internet. Deze groep is hierdoor niet in staat tijdens zijn vakantie zijn werkmail met een half oog in de gaten te houden en betrokken te blijven bij het werk.

Dit blijkt uit onderzoek van de Europese Unie onder 28.000 Europeanen uit 28 verschillende landen. Maar liefst 43 procent van alle respondenten zet roaming uit in het buitenland en maakt hierdoor verbinding met mobiel internet onmogelijk. Onder Nederlanders ligt dit percentage op 25 procent. Vooral de hoge kosten van met mobiel internet in het buitenland zijn hiervan volgens de Europese Commissie de oorzaak. De commissie stelt dat telecomproviders zichzelf hiermee in de vingers snijden, aangezien zij hierdoor miljoenen aan inkomsten mislopen. Maar liefst 73 procent van de respondenten geeft aan minder of geen e-mail te gebruiken op vakantie dan thuis.

Hoge kosten
De hoge kosten van mobiel internet in het buitenland zitten medewerkers dus in de weg. Onderzoek van ING wees vorig jaar uit dat maar liefst 38 procent van alle medewerkers op vakantie contact heeft met werk. Het overgrote merendeel van de werkende Nederlanders denkt tijdens zijn vakantie daarnaast aan werk. Een kwart geeft aan dagelijks aan zijn werk te denken, terwijl 53 procent dit af en toe doet. Medewerkers zijn dus zeker bereid om tijdens hun vakantie betrokken te blijven bij het werk.

Het lezen van de werkmail is een populaire manier om dit te doen. 35 procent van de werkende Nederlanders checkt op vakantie dagelijks zijn werkmail. 39,5 procent doet dit minstens één keer per week. Slechts een kwart van alle medewerkers doet het rustig aan en checkt minder dan één keer per week op vakantie zijn werkmail.

Verenigde Europese telecommarkt
Er is overigens hoop op verbetering. Eurocommissaris Neelie Kroes heeft in het Europees parlement voorgesteld een verenigde Europese telecommarkt op te zetten. Deze verenigde telecommarkt moet ervoor zorgen dat roamingkosten in het buitenland verdwijnen, waardoor Europeanen overal in Europa tegen hetzelfde tarief kunnen internetten, bellen en sms'en. Het afschaffen van deze roamingkosten staat al langer op de agenda. Eerder is afgesproken dat roamingkosten medio 2016 geheel verdwenen moeten zijn. Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Marietje Schaake (D66) laten aan NUtech.nl weten dat de commissie naar verwachting maandag instemt met een nieuw voorstel om deze deadline te vervroegen naar eind 2015. Werknemers kunnen waarschijnlijk dus eind 2015 overal in Europa tegen hetzelfde tarief hun werkmail controleren.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.werkprive_gif/165_165_80_1__werkprive.gifEuropeanen checken e-mail niet op vakantie door hoge kostenWed, 19 Feb 2014 00:00:00 +0100
Forrester Research: 'CIO heeft het IT-budget nog steeds grotendeels in handen'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1112/forrester_research___cio_heeft_het_it_budget_nog_steeds_grotendeels_in_handen_.html
Het IT-budget binnen het gemiddelde bedrijf is nog steeds grotendeels in handen van CIO's. Dit in tegenstellingen tot uitgaven aan bedrijfstechnologie, waar Chief Marketing Officers (CMO's) en andere managers steeds meer invloed op hebben.

Andrew Bartels van Forrester Research stelt samen met Peter Burris en Joanna Clark dat ongeveer 10 procent van alle IT-gerelateerde aankopen in de Verenigde Staten worden voorgesteld door de business. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de CIO. De samenwerking tussen CIO's en andere managers rond deze beslissingen neemt toe. Een derde van alle nieuwe investeringen in technologie wordt door CIO's en andere managers samen genomen.

Beslissingen van de CIO
De hoeveelheid beslissingen die volledig in handen liggen van de CIO neemt dan ook af. In 2010 besliste CIO's nog over 27 procent van alle technologie-aankopen binnen een gemiddeld bedrijf. Dit percentage daalt naar verwachting tot 25 procent in 2014. Als we alleen kijken naar IT-uitgaven daalt het percentage van 27 procent in 2010 naar 22 procent in 2014.

De CIO is dan ook nagenoeg altijd betrokken bij investeringen in nieuwe technologie. Forrester Research verwacht dat de CIO in 2015 bij slechts 7,2 procent van alle beslissingen over uitgaven aan nieuwe technologie niet betrokken is.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/andrew_bartels.pngForrester Research: 'CIO heeft het IT-budget nog steeds grotendeels in handen'Wed, 19 Feb 2014 00:00:00 +0100
Falen van IT-projecten veelal te wijten aan slechte besturinghttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1111/falen_van_it_projecten_veelal_te_wijten_aan_slechte_besturing.html 

Het mislukken van projecten met een groot IT-component is in meer dan de helft van de gevallen (68 procent) te wijten aan een slechte besturing ervan. Dit blijkt uit onderzoek van Cerios, specialist in succesvolle IT-projecten, onder 50 respondenten, aangevuld met tien diepte-interviews. Daarnaast zijn volgens de respondenten een realistische planning (84%), een goede controle over de voortgang (78%), voldoende meet en beslispunten (70%) en het behapbaar maken van de complexiteit van het project (70%) belangrijke factoren die van invloed zijn op een goede besturing. Andere oorzaken die de respondenten aanwijzen voor het mislukken van IT-projecten zijn de aanpak van het project (40%) en de samenstelling van het projectteam (36%).

Eigenschappen projectteam

Cerios vroeg de respondenten ook welke eigenschappen van het projectteam van invloed zijn op het slagen of falen van IT-projecten. De houding en het gedrag van de teamleden – zoals communicatieve vaardigheden en het vermogen om samen te werken – blijken een grote bottleneck tijdens projecten. 36 procent van de respondenten wijst dit aan als reden van het falen. Op de tweede plaats komt met 26 procent het gebrek aan professionele vaardigheden (zoals het vermogen om kennis en ervaring toe te passen) binnen het team. Op de respectievelijk derde en vierde plaats komt de kennis van de teamleden (16%) en de ervaring van de teamleden met vergelijkbare projecten (12%). Deze resultaten liggen geheel in lijn met de eigenschappen die respondenten als meest belangrijk ervaren bij het samenstellen van het team voor een project. Houding en gedrag worden ook hier aangewezen als de belangrijkste eigenschap voor een succesvol team.

Anita van Dekken (foto), Managing Director bij Cerios: “Nog te vaak zijn IT-projecten negatief in het nieuws. Het roer moet om! Onze missie is daarom ervoor te zorgen dat op 27 mei 2026 geen enkel project met een IT-component meer mislukt. Zelfs de meest complexe projecten kunnen 100 procent succesvol binnen de gestelde tijd en budget gerealiseerd worden. Uit het onderzoek blijkt dat sturing, houding en gedrag hiervoor essentieel zijn. Wij geloven dat professionals met de juiste kennis echt een bijdrage kunnen leveren aan succesvolle IT-projecten, als ze qua houding en gedrag in staat zijn om samen te werken, het resultaat centraal te stellen en de stakeholders daarvoor weten te mobiliseren.”

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.anita_van_dekken_jpg/165_165_80_1__anita_van_dekken.jpgFalen van IT-projecten veelal te wijten aan slechte besturingWed, 19 Feb 2014 00:00:00 +0100
CRM-systeem helpt ledenorganisaties bij activatie en betrokkenheid ledenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1109/crm_systeem_helpt_ledenorganisaties_bij_activatie_en_betrokkenheid_leden.htmlEen ruime meerderheid (58%) van de leden van verenigingen geeft zelf aan niet-actief te zijn en wil meer betrokken worden bij hun vereniging. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners onder 525 leden van werkgerelateerde ledenorganisaties, belangenverenigingen en ledenorganisaties met een cultuurinslag. Wanneer ledenorganisaties activerende e-mails sturen of social media-uitingen doen, dan voelt 34 procent zich daardoor aangemoedigd actief of actiever te worden. Slechts 16 procent ervaart die communicatie niet als activerend voor hun lidmaatschap. Bijna de helft (49%) van de respondenten geeft aan geen op activatie gerichte communicatie te ontvangen. Zij stellen dat de vereniging het initiatief voor activatie volledig bij de leden zelf neerlegt. Hier ligt dus nog een enorm potentieel voor ledenorganisaties.

Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn immers niet meer automatisch voor hun hele leven lid van een vereniging. CRM Partners onderzocht daarom onder andere wat leden belangrijk vinden in de service van de organisaties waar ze lid van zijn. Op de eerste plaats staat – niet geheel onverwacht – dat leden graag op elk moment van de dag bij hun vereniging terecht kunnen. Hulp om betrokken te blijven bij de vereniging en andere leden staat op een meer opvallende tweede plaats. In totaal gaf 43 procent van de respondenten aan het een eerste of tweede prioriteit te vinden dat de vereniging hem of haar betrokken houdt bij de organisatie en andere leden. 

Aad Schulten (foto), verantwoordelijk voor het MembersLab bij CRM Partners: “Het aangaan van persoonlijke relaties zal bepalend zijn voor de toekomst van verenigingen en brancheorganisaties. Met segmentatie en communicatie op maat kunnen zij het verschil maken. Uit de resultaten van ons onderzoek komt naar voren dat leden zich geactiveerd voelen als de communicatie daar ook daadwerkelijk op is gericht. Met behulp van segmentatie kunnen leden op de juiste manier, via de juiste communicatiekanalen worden aangemoedigd in hun betrokkenheid bij de vereniging.”

Het onderzoeksrapport: ‘Wat willen leden van hun vereniging?’ is gratis te downloaden op:

http://www.crmpartners.nl/tools/whitepapers/onderzoeksrapport-leden

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.aad_schulten_jpg/165_165_80_1__aad_schulten.jpgCRM-systeem helpt ledenorganisaties bij activatie en betrokkenheid ledenWed, 19 Feb 2014 00:00:00 +0100
Bain & Company: 'Grote bedrijven zijn onvoldoende uitgerust om van big data te profiteren'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1108/bain___company___grote_bedrijven_zijn_onvoldoende_uitgerust_om_van_big_data_te_profiteren_.html
Grote bedrijven zijn over het algemeen niet voldoende uitgerust om optimaal te kunnen profiteren van big data. Dit blijkt uit onderzoek van het management consultancybureau Bain & Company.

Travis Pearson en Rasmus Wegener van Bain & Company stellen slechts een kleine selectie van bedrijven te hebben gevonden die over de juiste middelen, mensen, data en focus beschikken om optimaal van big data te profiteren. Deze groep maken op dit moment al gebruik van big data om hun bedrijfsvoering te veranderingen en hun productaanbod te verbeteren.

Big data levert voordeel op
Big data blijkt bedrijven daarnaast geen windeieren te leggen. Het onderzoek toont aan dat deze kleine groep bedrijven maar liefst twee keer zoveel kans heeft om bij de financieel best presterende bedrijven in hun sector te horen. De bedrijven hebben daarnaast twee maal zoveel kans beslissingen te nemen op basis van data. Ook de uitvoering van genomen beslissingen gaat erop vooruit. Bedrijven hebben drie maal zoveel kans beslissingen uit te voeren op de wijze als zij bedoeld waren, terwijl zij vijf maal zoveel kans hebben beslissingen sneller te nemen.

Voor het onderzoek zijn leidinggevenden van 400 verschillende bedrijven ondervraagd. Deze bedrijven hadden allen een jaarlijkse omzet van tenminste één miljard dollar.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/.pearson_travis_baincompany_gif/165_165_80_1__pearson_travis_baincompany.gifBain en Company: 'Grote bedrijven zijn onvoldoende uitgerust om van big data te profiteren'Tue, 18 Feb 2014 00:00:00 +0100
Merendeel van de werknemers verstuurt gevoelige bedrijfsdata via privé e-mailhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1107/merendeel_van_de_werknemers_verstuurt_gevoelige_bedrijfsdata_via_priv___e_mail.html
Bedrijven kunnen allerlei maatregelen nemen om hun bedrijfsdata te beveiligen. Bewustzijn onder medewerkers over de risico's die hun eigen gedrag kan opleveren is echter minstens net zo van belang. Dit blijkt uit onderzoek van GlobalSCAPE, dat aantoont dat het merendeel van de werknemers vorig jaar gevoelige bedrijfsdata via hun persoonlijke e-mailaccount hebben verzonden. Nog erger: 74 procent van deze groep denkt dat zijn werkgever hier geen enkel probleem mee heeft.

We kunnen dus concluderen dat medewerkers zich niet bewust zijn van de risico's die dergelijke gedrag veroorzaakt. Dit risico wordt onder andere duidelijk als we kijken naar de hack van miljoenen e-mailaccounts bij Gmail en Yahoo in december 2013. Hackers wisten malware te installeren op miljoenen PC's. Deze kwaadaardige software registreerde alle toetsaanslagen van gebruikers. De cybercriminelen achter de malware kregen hierdoor de inloggegevens van miljoenen e-mailaccounts in handen.

Bedrijfsdata in handen van hackers
De kans dat hackers ooit de inloggegevens van het privé e-mailaccount van één van uw medewerkers in handen krijgen is dan ook reëel. De cybercriminelen kunnen hierdoor alle e-mails inzien die de medewerker ooit via dit account heeft verstuurd. Heeft deze medewerker gevoelige bedrijfsdata via zijn privé mailadres verzonden? Dan komt deze data dus ook in handen van de hackers.

Het is dan ook een groot probleem dat maar liefst 63 procent van de medewerkers toegeeft in de afgelopen twaalf maanden gevoelige bedrijfsdata via zijn privé e-mailadres heeft verzonden. Opvallend is dat maar liefst 74 procent van deze groep van mening is dat zijn baas hier geen problemen mee heeft. Dit terwijl bijna een derde van de groep zeker zeker weet dat zijn e-mailaccount tenminste één keer is gehackt.

USB-stick
E-mail is echter zeker niet het enige onveilige middel dat wordt gebruikt om gevoelige data te verplaatsen. 63 procent van de werknemers heeft wel eens een verwijderbare schijf als een USB-stick gebruikt om dergelijke bestanden te verplaatsen. 45 procent van de werknemers gebruikt hiervoor websites als Dropbox. 30 procent slaat werk-gerelateerde bestanden op in cloudopslagdiensten.

GlobalSCAPE stelt dat het probleem voornamelijk bij IT-afdelingen ligt. IT-afdelingen zouden moeite hebben een effectief beleid op te zetten voor het delen van gevoelige data. Ook stelt GlobalSCAPE dat IT-afdelingen het moeilijk vinden werknemers voor te lichten over de risico's die zij met hun gedrag veroorzaken.

Bewust van beleid
Dit blijkt ook uit het bewustzijn onder medewerkers. Slechts 47 procent van de 500 ondervraagde medewerkers geeft aan dat hun bedrijf beschikt over een beleid voor het versturen van gevoelige data. Bijna een derde stelt dat een dergelijke beleid niet binnen hun bedrijf bestaat, terwijl 22 procent dit niet zeker weet.

Bedrijven die wel over een dergelijk beleid beschikken blijken deze nauwelijks na te leven. Van de werknemers die werken bij een bedrijf met een beleid voor het delen van gevoelige informatie gebruikt 54 procent hiervoor nog steeds privé e-mailaccounts. 62 procent van deze groep neemt nog steeds gevoelige bedrijfsdata mee op onbeveiligde USB-sticks.

Oorzaken
De redenen voor medewerkers om dit soort gedrag te vertonen zijn simpel. Ruim de helft van deze werknemers geeft aan het simpelweg eenvoudiger te vinden een tool te gebruiken waarmee zij bekend zijn. 33 procent stelt dat de ontvanger van de data moeite had toegang te krijgen tot de bestanden via het systeem van hun werkgever. 18 procent zegt dat zijn bedrijf geen alternatieve biedt voor de onveilige tools die hij of zij gebruikt.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.email_jpg/165_165_80_1__email.jpgMerendeel van de werknemers verstuurt gevoelige bedrijfsdata via privé e-mailMon, 17 Feb 2014 00:00:00 +0100
i³ groep en Symantec onderzoeken back-up uitdagingen bij Nederlandse organisatieshttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1106/i___groep_en_symantec_onderzoeken_back_up_uitdagingen_bij_nederlandse_organisaties.htmlIn de periode februari – maart 2014 doet onafhankelijk marktonderzoeksbureau DUO Market Research in opdracht van ICT-dienstverlener i³ groep en back-up specialist Symantec onderzoek naar de back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties in diverse sectoren.

i³ groep en Symantec willen een beeld scheppen voor bedrijven hoe de Nederlandse markt als geheel en per sector omgaat met uitdagingen op het gebied van back-up en recovery. Nederlandse organisaties kunnen hier hun voordeel mee doen omdat men zichzelf kan benchmarken aan de rest van Nederland.

Erik van Veen, sr. Manager Technical Sales and Services. “Explosie van de hoeveelheid aan data enerzijds en toenemende druk van de business om informatie na een incident snel genoeg weer beschikbaar te hebben, zorgt voor een spagaat. Een spagaat die organisaties dwingt hun back-upstrategie te herzien. Vereenvoudiging en kostenbeheersing zijn de toverwoorden veelal, maar wat betekent dat in de praktijk?”

Rob Vissers (foto), Managing Director i³ groep: “In veel Nederlandse bedrijven wordt de back-up als sluitpost op de begroting gezet. Vaak wordt het dan ook behandeld als een brandverzekering. Pas als de brand uitbreekt gaat men nadenken of de verzekering wel alles dekt en of het verzekerde bedrag nog wel klopt met de waarde van de inboedel. Dit is een discussie die in veel Nederlandse boardrooms gevoerd moet worden: welke plek heeft back-up en recovery in onze ICT-strategie. Dit onderzoek moet IT’ers in Nederlandse bedrijven en instellingen inzicht geven met welke uitdagingen hun vakgenoten worstelen en handvaten bieden.”

Het onderzoek duurt tot eind maart en wordt uitgevoerd onder IT-beheerders, IT-Managers en CIO’s bij middelgrote en grote Nederlandse bedrijven. Donderdag 10 april worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd tijdens een Round Table sessie bij Finley “Het Witte Huis” in Loosdrecht, georganiseerd in samenwerking met Executive People.

U kunt zelf ook uw bijdrage leveren aan dit onderzoek, klik op de URL en vul de enquete in.

http://duomarketresearch.su.datacoll.net/nq.cfm?q=d03004ba-a41c-4ee9-84da-7bf61730bd5a


Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.rob_vissers_jpg/165_165_80_1__rob_vissers.jpgi³ groep en Symantec onderzoeken back-up uitdagingen bij Nederlandse organisatiesMon, 17 Feb 2014 00:00:00 +0100
Helft CIO’s wil applicaties niet van het mainframe verhuizenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1105/helft_cio___s_wil_applicaties_niet_van_het_mainframe_verhuizen.htmlDe helft van de CIO’s is van mening dat het moderniseren van applicaties op het mainframe de bedrijfswaarde aanzienlijk vergroot. 49 procent hiervan spreekt de voorkeur uit om bedrijfskritische applicaties hierbij wel op het mainframe te houden.

Hiervan kiest 25 procent ervoor om de applicaties naar een goedkopere Linux-omgeving op het mainframe te verhuizen en 24 procent houdt de applicaties op het mainframe in een z/OS omgeving. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van Micro Focus, softwareleverancier op het gebied van modernisering, testen en management van enterprise applicaties. In dit onderzoek hebben 590 IT-managers en CIO’s openheid gegeven over de huidige stand van zaken van hun bedrijfskritische applicaties en hun toekomstverwachting met betrekking tot de modernisering ervan.

Van de CIO’s die ervoor kiezen om hun bedrijfskritische applicaties van het mainframe af te halen (51%), kiest 18 procent voor een Windows-platform, 17 procent voor een Linux- of Unix-omgeving en 17 procent voor een cloud-omgeving. De meest genoemde redenen waarom CIO’s kiezen voor modernisering zijn om de licentiekosten te reduceren, de snelheid en betrouwbaarheid te vergroten en om toekomstige groei te kunnen realiseren.

Huib Klink, Senior Consultant / Pre Sales bij Micro Focus: “De huidige markt vraagt om innovatie en een snelle time-to-market. De IT-omgeving speelt een cruciale rol in het bereiken van deze doelen. Het is de taak van de IT-manager om te zorgen dat de omgeving de business optimaal ondersteunt. Uit het onderzoek blijkt dat het mainframe nog steeds een levensvatbaar, functioneel en belangrijk platform is voor veel organisaties. Bij de overweging om applicaties op het mainframe te moderniseren spelen verschillende factoren een rol. In het whitepaper ‘De reis naar een innovatieve IT-organisatie’ bieden wij de IT-manager inzicht in de innovatiekracht van mainframe-applicaties, hoe deze het best benut kan worden en welke overwegingen gemaakt dienen te worden om de business optimaal te ondersteunen.”

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/huib_klink.jpgHelft CIO’s wil applicaties niet van het mainframe verhuizenMon, 17 Feb 2014 00:00:00 +0100
Ponemon Institute: 'Bedrijven beveiligen data steeds vaker met encryptie'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1104/ponemon_institute___bedrijven_beveiligen_data_steeds_vaker_met_encryptie_.html
Steeds meer bedrijven zetten encryptie in om hun bedrijfsdata te beveiligen. Ruim een derde van alle bedrijven heeft een bedrijfsbrede strategie voor het versleutelen van zakelijke data. Dit blijkt uit onderzoek van Thales e-Security en het Ponemon Institute.

Door data te versleutelen kan de data alleen worden ingezien nadat de correcte encryptiesleutel is ingevoerd. Kwaadwillenden die onverhoopt versleutelde data in handen krijgen hebben hier dus niets aan zonder de encryptiesleutel eerst te kraken. Encryptie is dan ook een belangrijke maatregel om de veiligheid van bedrijfsdata te kunnen garanderen.

Bedrijfsbrede strategie
Bedrijven kiezen er dan ook steeds vaker voor data te versleutelen. 35 procent van alle bedrijven blijkt een bedrijfsbrede strategie te hebben opgezet voor het versleutelen van data. Dit is meer dan vorig jaar, toen 29 procent van de organisaties over een dergelijk beleid beschikte.

Bedrijven achten vooral de eigen medewerkers een grote risico als het gaat om de veiligheid van kritische bedrijfsdata. Het risico dat eigen personeel fouten maakt waardoor kritische bedrijfsdata op straat komt te liggen wordt groter geacht dan het risico dat hackers van buitenaf toegang weten te verkrijgen tot de data.

Andere problemen
Ook problemen in systemen en bedrijfsprocessen vormen een belangrijk risico voor de veiligheid van bedrijfsdata. Dergelijke problemen vormen in combinatie met fouten door medewerkers volgens organisaties een tweemaal zo groot risico dat bedrijfsdata op straat komt te liggen dan cyberaanvallen van buitenaf.

Bedrijven lopen bij het versleutelen van data tegen uitdagingen aan. De twee grootste uitdagingen zijn het in kaart brengen van de locaties waar gevoelige data is opgeslagen (61 procent) en het effectief implementeren van encryptietechnologie (50 procent). Ook het beheer van encryptiesleutels blijkt een uitdaging te zijn. Ruim de helft van alle bedrijven stelt hiermee moeite te hebben.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/encryptie.pngPonemon Institute: 'Bedrijven beveiligen data steeds vaker met encryptie'Mon, 17 Feb 2014 00:00:00 +0100
Organisaties geloven in cloud, maar adoptiesnelheid loopt sterk uiteenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1101/organisaties_geloven_in_cloud__maar_adoptiesnelheid_loopt_sterk_uiteen.html 

Dat cloud een enorme vlucht neemt in Nederland wordt door diverse onderzoeken onderschreven. Zo becijferde Computer Profile recent dat het gebruik van cloud-applicaties in Nederland de afgelopen twee jaar met ruim 200 procent is toegenomen en de komende drie jaar zelfs met 300 procent groeit. IT-consultancybedrijf Ciber constateert dat bedrijven zich steeds minder bezig houden met de vraag of cloud computing toegevoegde waarde biedt, maar zich vooral richten op hoe zij het hoogste rendement kunnen realiseren op korte termijn. Om organisaties hierbij op weg te helpen, definieert Ciber de vijf belangrijkste aandachtspunten op het gebied van cloud:

1. Mobiele interfaces - het gebruik van mobiele devices op de werkvloer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Gartner voorziet dat in 2014 de wereldwijde verkoop van tablets met 47 procent toeneemt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bij cloud-oplossingen steeds meer aandacht wordt besteed aan mobiele interfaces. Gebruikers stellen steeds hogere eisen aan de geboden functionaliteit van cloud-toepassingen en de gebruiksvriendelijkheid. Organisaties dienen hier rekening mee te houden binnen hun cloud-strategie.

2. Security - Onderwerpen als privacy en databeveiliging zijn onlosmakelijk verbonden met het thema cloud computing. Bedrijven besteden daarom relatief veel aandacht aan security-vraagstukken wanneer zij de overstap naar de cloud maken. Zij zullen dan ook kritisch kijken naar de beveiligingsrisico’s en garanties die cloud-leveranciers bieden om ervoor te zorgen dat gevoelige bedrijfsgegevens veilig worden opgeslagen.

3. Focus op targeted user experience - Klantbeleving is een cruciaal onderdeel van het applicatieontwikkelproces. Dit jaar zullen bedrijven inzetten op targeted user experience. Bij het ontwikkelen van cloud-apps wordt dan specifiek gekeken naar hoe relevante data benut kan worden om de klantbeleving nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van de individuele eindgebruiker.

4. Wereldwijde en lokale cloud - Voor ondernemingen is het belangrijk dat zij wereldwijd zaken kunnen doen en daarom gaat hun voorkeur meestal uit naar cloud-leveranciers die wereldwijd opereren. Dit betekent niet dat er bij de implementatie van cloud-applicaties sprake is van ‘one size fits all’. Er is namelijk ook een sterke behoefte aan de mogelijkheid om lokaal aanpassingen door te voeren. De flexibiliteit die cloud-oplossingen bieden om aan deze wensen te voldoen is een belangrijke factor in het selectieproces.

5. Hybride cloud steeds populairder - Steeds meer bedrijven hanteren een pragmatische cloud-strategie. Dit betekent dat zij reeds gedane investeringen zo goed mogelijk benutten en cloud-oplossingen alleen toepassen in specifieke situaties waar deze oplossingen aantoonbaar toegevoegde waarde bieden. De hybride cloud benadering, waarbij on-premise- en cloud-oplossingen gecombineerd worden, zal daarom dit jaar een sterke groei doormaken.

“Ondernemingen kijken momenteel zeer pragmatisch naar de toepasbaarheid van cloud binnen hun organisatie”, stelt Lex de Grijs (foto), lead Cloud Competence Center bij Ciber. “Veel ondernemingen zijn wel overtuigd van de meerwaarde van cloud. Waar zij nog wel moeite mee hebben is het bepalen van de beste implementatiestrategie. Ons adagium is “Client Focused – Results Driven”. Dit betekent dat wij samen met onze klanten definiëren welke concrete waarde zij precies zoeken. Vervolgens kijken we naar de beste technische invulling, maar ook naar het veranderproces dat noodzakelijk is voor een succesvol resultaat. Mens, organisatie, proces en technologie worden in onderlinge samenhang bekeken om tot de best mogelijke aanpak te komen. Het uitrollen van een cloud-strategie is namelijk alleen interessant als het ook daadwerkelijk waarde toevoegt.”

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nlOrganisaties geloven in cloud, maar adoptiesnelheid loopt sterk uiteenMon, 17 Feb 2014 00:00:00 +0100
Europese topmanagers vinden cybersecurity minder belangrijk dan Amerikaanse managershttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1102/europese_topmanagers_vinden_cybersecurity_minder_belangrijk_dan_amerikaanse_managers.html 

Uit onderzoek van BT blijkt dat slechts 20 procent van de Europese topmanagers cybersecurity als een belangrijke prioriteit ziet, ten opzichte van 41 procent in de Verenigde Staten en 30 procent wereldwijd.

De ondervraagde Europese bedrijven blijken op een aantal cruciale gebieden achter te lopen op hun Amerikaanse tegenhangers. Iets meer dan de helft (58 procent) van Europese organisaties is in staat om de ROI van cybersecurity-maatregelen effectief te meten, terwijl dit getal in de VS veel hoger ligt. Maar liefst 90 procent van Amerikaanse organisaties geeft aan geen problemen te hebben met het aantonen van de ROI. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 86 procent van bestuurders en senior management in de VS trainingen volgt op het gebied van IT-beveiliging. In Europa volgt slechts 44 procent van deze groep dergelijke trainingen.

Meer dan de helft (58 procent) van de wereldwijde IT-beslissers geeft aan dat het bestuur van hun organisatie het belang van cybersecurity onderschat. Tevens verwacht men dat hacktivisme (54 procent) en bedreigingen van binnen de organisatie (53 procent) de komende 12 maanden voor grotere risico’s zal zorgen. De bedreiging waarvan verwacht wordt dat het risico het minst zal toenemen, is terrorisme.

Het onderzoek werd afgelopen oktober uitgevoerd door onderzoeksbureau Vanson Bourne in opdracht van BT. Hiervoor werden 500 IT-beslissers van middelgrote tot grote ondernemingen, verspreid over vier sectoren (de financiële-, farmaceutische-, retail en overheidssector) en zeven verschillende landen (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Brazilië, Hong Kong en Singapore) geïnterviewd.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/cybercrime.jpgEuropese topmanagers vinden cybersecurity minder belangrijk dan Amerikaanse managersFri, 14 Feb 2014 00:00:00 +0100
Professionaliseringsslag in business informatie managementhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1098/professionaliseringsslag_in_business_informatie_management.htmlOndanks kleinere budgetten hebben organisaties een professionaliseringsslag gemaakt door business informatiemanagement (BIM) in de afgelopen twee jaar naar een hoger niveau te tillen. Dit blijkt uit de tweede editie van de Informatiemanagersurvey van Capgemini. Uit het onderzoek, waarin ruim 50 informatiemanagers uit diverse organisaties in de publieke, private en de financiële sector werden ondervraagd, blijkt verder dat een vijfde van de organisaties inmiddels 3 op een schaal van 5 scoren op de volwassenheid van informatiemanagement. In tegenstelling tot twee jaar gelden bevindt geen van de onderzochte organisaties zich op het laagste niveau van volwassenheid (onbewust).

Kleinere teams

Capgemini is in 2011 gestart met de Informatiemanagersurvey om een beeld te krijgen van de rol die informatiemanagers in hun organisatie vervullen. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de informatiemanagers in vergelijking met het eerste onderzoek een stevigere positie binnen hun organisatie hebben gekregen: ze hebben meer ruimte voor de taken die daadwerkelijk bij hun rol passen en op tactisch en operationeel vlak hebben ze meer verantwoordelijkheden. Wel zijn de teams waarmee de informatiemanagers werken, kleiner geworden.

Punten van zorg

“Uit opgeleverde producten als strategische informatieplannen en een informatiearchitectuur blijkt dat business informatiemanagement binnen organisaties beter zichtbaar is geworden,” zegt Arne Eindhoven (foto), Lead Information Management bij Capgemini. “Maar ondanks de hogere zichtbaarheid en de stevigere positie van de informatiemanagers zijn er ook punten van zorg. De informatiemanagers geven bijvoorbeeld aan dat hun budget te klein is, maar ook de positionering en prioriteitstelling is nog vaak onduidelijk. Organisaties moeten dus nog een stap maken om door te kunnen groeien naar een volgend niveau van volwassenheid.”

Download hier het volledige rapport.
 
Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.arne_eindhoven_jpg/165_165_80_1__arne_eindhoven.jpgProfessionaliseringsslag in business informatie managementFri, 14 Feb 2014 00:00:00 +0100
Bedrijven zien af van datacenterconsolidatie door beveiligingszorgenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1097/bedrijven_zien_af_van_datacenterconsolidatie_door_beveiligingszorgen.html
Het samenvoegen van meerdere datacenters kan veel geld besparen. 75 procent van de security- en IT-managers in de EMEA-regio ziet datacenterconsolidatie dan ook als 'belangrijk'. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de managers aan geen plannen te hebben voor datacenterconsolidatie. Vooral zorgen over beveiliging zijn aanleidingen voor bedrijven om af te zien van deze stap.

Dit blijkt uit onderzoek van SafeNet, dat is gespecialiseerd in databescherming. Van de managers in de EMEA-regio die datacenterconsolidatie als belangrijk beschouwen, geeft 68 procent aan zich vooral zorgen te maken over het verliezen van controle over versleuteling. Het beheer van encryptiesleutels is dan ook een belangrijke stap in het klaarmaken voor datacenterconsolidatie.

Versleuteling in virtuele omgevingen
Op dit moment past slechts 23 procent van de managers in de EMEA-regio versleuteling toe in hun gevirtualiseerde omgevingen. SafeNet waarschuwt dat versleuteling en het beheer van encryptiesleutels dan ook een technische uitdaging is voor IT-professionals.

Daarnaast zouden organisaties vaak niet beschikken over voldoende personeel om een consolidatieproject uit te kunnen voeren. Bijna zestig procent van de respondenten geeft aan dat minder dan vijf personen betrokken zijn bij de beheer van versleuteling. Dit terwijl 27,5 procent van de bedrijven aan geeft meer dan tien bedrijfsapplicaties te gebruiken die versleuteling vereisen.

Een prioriteit
“Het implementeren van nieuwe technologieën – zoals Big Data, mobility en cloud-gebaseerde diensten – zorgde ervoor dat datacenterconsolidatie voor veel bedrijven bovenaan de lijst met prioriteiten staat. Toch is het duidelijk dat bezorgdheid over security gecombineerd met een gebrek aan hulpmiddelen, de voortgang van zulke veranderingen beperkt”, zegt Prakash Panjwani, senior vicepresident en General Manager van SafeNet. “Elke verandering in infrastructuur kan ontmoedigend zijn voor IT-professionals. Nu data echter is opgeslagen in een hybride IT-landschap – zoals on-premise, op mobiele devices en in de cloud – moeten security-medewerkers de traditionele benaderingen vaarwel zeggen en kijken naar nieuwe versleutelingstechnologieën die de huidige, dynamische datacenter- en serviceprovideromgevingen ondersteunen.”

“Versleutelde data is net zo veilig en beschikbaar als de sleutels die gebruikt worden om data te versleutelen. Bedrijven moeten er dus zeker van zijn dat ze de juiste key management-strategieën hanteren. Door een versleuteling over meerdere lagen en een centrale key management-strategie te implementeren en gebruik te maken van hardware voor key management en storage, versnellen organisaties hun initiatieven op het gebied van cloud, virtualisatie en consolidatie. Tegelijkertijd houden ze de controle over hun gevoelige data”, besluit Panjwani.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/prakash_panjwani.jpgBedrijven zien af van datacenterconsolidatie door beveiligingszorgenThu, 13 Feb 2014 00:00:00 +0100
ABN AMRO: Nederlandse tech-bedrijven moeten handelen als tech-nomadenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1096/abn_amro__nederlandse_tech_bedrijven_moeten_handelen_als_tech_nomaden.html 

Hoewel Nederland een goede kweekvijver is voor innovatieve start-ups speelt de Nederlandse TMT-sector op het wereldtoneel geen rol van betekenis. Nederlanders laten zich nog teveel beperken door de grenzen van het lokale ecosysteem en zijn hierdoor onvoldoende in staat om te profiteren van netwerken, kennis en financieringen die internationaal beschikbaar zijn. De oeroude Nederlandse handelsgeest biedt echter wel potentieel voor de start-ups. Dit is aanleiding voor ABN AMRO om extra in te zetten op het ondersteunen van de ‘tech-nomaden’.

Volwassen ecosystemen en clusters ontbreken

Over de hele wereld hebben regio’s zich ontwikkeld tot veelbelovende ecosystemen voor internet- en softwarebedrijven. In Nederland staat het TMT-ecosysteem nog in de kinderschoenen. Hoewel Amsterdam een interessante uitvalsbasis is, is het nog geen cluster waar TMT-bedrijven zich massaal vestigen. Het ontbreken van een cluster heeft volgens ABN AMRO invloed op de innovatiekracht van de branche en het groeipotentieel van startende bedrijven. Slechts weinig Nederlandse TMT-start-ups slagen er in uit te groeien tot multinationals die de concurrentie met buitenlandse partijen kunnen aangaan. In de startfase van bedrijven is doorgaans voldoende investeringsgeld beschikbaar. In de groeifase is het voor TMT-bedrijven veel moeilijker hun weg te vinden in netwerken van andere TMT-ondernemers en naar investeerders. “Het is belangrijk dat we de start-up-cultuur verder omarmen, ook in latere levensfases, volgens Steven Peters, Sector Banker Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO.

Nederlandse handelsgeest heeft veel potentie in virtuele wereld

Hoewel Nederland in de internationale TMT-sector niet bovenaan staat, benadrukt ABN AMRO dat de Nederlandse handelsgeest ook in de virtuele wereld een kracht is. Nederland is sterk in cloud platforms, financiële innovatie (betalingen), ticketing, e-commerce en travel-boekingen. De Nederlandse thuismarkt is erg geschikt voor het ontstaan van innovaties. Er is een goede digitale infrastructuur en de Nederlandse consument is enorm techminded. Dat maakt Nederland een goede testmarkt voor nieuwe en bestaande internetdiensten.

Tech-nomaden verbreden blikveld naar de wereld

De drempels voor Nederlandse TMT-bedrijven zijn door de evolutie van het internet en cloud computing volgens ABN AMRO lager dan ooit. “De nieuwe generatie tech-ondernemers zijn feitelijk tech-nomaden voor wie de wereld het speelveld is. Zij bouwen hun bedrijven op de internationale platformen die het internet te bieden heeft. In aangrenzende landen en in de rest van Europa bevindt zich een enorme markt, waarin alle ruimte is om te groeien en tech-investeerders op zoek zijn naar nieuwe interessante bedrijven”, vervolgt Steven Peters. “Dit betekent dat onze rol verandert. ABN AMRO stelt zich op als intermediair en wil als netwerkpartner een verbindende rol spelen voor bedrijven in de TMT-sector. Door te blijven bouwen aan ons netwerk van adviseurs, investeerders en dienstverleners kunnen we Nederlandse tech-ondernemers tijdens hun reis ondersteunen.”

Het volledige rapport ‘Tech-nomaden: multinationals vanaf de start’ is evenals een bijbehorende infographic hier te downloaden.

Door: Witold Kepinski
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.cloudnl_png/165_165_80_1__cloudnl.pngABN AMRO: Nederlandse tech-bedrijven moeten handelen als tech-nomadenThu, 13 Feb 2014 00:00:00 +0100
IDC: 'Markt voor Internet of Things groeit jaarlijks met 10 procent'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1095/idc___markt_voor_internet_of_things_groeit_jaarlijks_met_10_procent_.html
Internet of Things, een trend waarbij allerlei alledaagse apparaten met internet worden verbonden, is populair. Onderzoeksbureau IDC verwacht dat de markt voor Internet of Things de komende jaren met 10 procent per jaar stijgt. Naar verwachting is de markt in 2017 5,4 miljard dollar waard.

De analisten Scott Tiazkun en Monika Kumar van IDC schrijven in het rapport 'Worldwide Internet of Things spendings by vertical market 2014-2017' dat Internet of Things steeds meer kansen biedt. Het onderzoeksbureau adviseert leveranciers dan ook de trend nauwlettend in de gaten te houden en te kijken naar IT-kansen die de trend hen biedt. De markt groeit hard. De omzet uit Internet of Things-gerelateerde diensten en oplossingen bedroeg in 2012 nog 3,5 miljard euro. Deze omzet bedraagt in 2017 naar verwachting 5,4 miljard euro, een toename van maar liefst 1,9 miljard euro.

Verticale markten 

De verticale markten gaan volgens IDC duidelijk aan de leiding. Allerlei oplossingen zoals slimme energiemeters, intelligente thermostaten, koelkasten die met internet zijn verbonden en andere apparaten stimuleren deze markten. IDC stelt dan ook dat bedrijven oplossingen moeten ontwikkelen voor specifiek gebruik bij een bedrijfsproces in een specifieke sector.

De meeste vraag naar Internet of Things-gerelateerde producten is afkomstig uit de industrie, overheden en consumenten. IDC verwacht dat de trend ervoor gaat zorgen dat de grens tussen B2C- en B2B-diensten vervaagt. IDC spreekt zelfs van B2B2C-diensten. Hiermee doelt het onderzoeksbureau op technologie die bijvoorbeeld huizen en voertuigen met internet verbindt.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/scotttiazkun.pngIDC: 'Markt voor Internet of Things groeit jaarlijks met 10 procent'Wed, 12 Feb 2014 00:00:00 +0100
Mind Hunter: Financiering startups vindt anders plaats dan verwachthttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1093/mind_hunter__financiering_startups_vindt_anders_plaats_dan_verwacht.html 

Bijna dagelijks verschijnen berichten in de landelijke (social) media over gefinancierde startups. Investeerders, die ook wel business angels of informal investors worden genoemd, zijn degenen die worden genoemd als de verstrekkers van deze financieringen. Tevens wordt crowdfunding als een belangrijke bron gezien. Tenslotte komt het ook wel eens voor dat een venture capital onderneming participeert. De werkelijkheid is dat bovenstaande kapitaalpartijen, investeerders, business angels, informal investors en venture capital, geheel in het niet vallen ten opzichte van de voornaamste financiers: vrienden, familie en de ondernemer(s) zelf.

Deze uitkomsten zijn gebaseerd op Amerikaans onderzoek naar startup financiering, zo meldt venture capitalist Mind Hunter. Een paar highlights uit het onderzoek naar startups en investeerders:

565.000 startups per maand in de VS, dus bijna 7 miljoen per jaar!! (In Nederland zijn dit er zo’n 150.000 startups per jaar).

In totaal wordt er \$530 miljard aan kapitaal per jaar in startups geïnvesteerd. Hiervan wordt slechts 4% gefinancierd door business angels/ informal investors, de rijke individuele investeerders. Deze 4% geldt ook voor venture capital.

Slechts 0.05% van startups die pitchen voor een venture capital onderneming ontvangen ook daadwerkelijk een investering, met andere woorden: slechts 5 op de 10.000 startups verkrijgt financiering via venture capital.

De ondernemers zelf (35%), familie en vrienden (11%) zijn goed voor bijna de helft, namelijk 46% van de startup financieringen. Crowdfunding is goed voor bijna 1% van het totaal en de bank neemt 2,5% voor haar rekening. Overige financieringsbronnen zijn verdeeld over meerdere kleine partijen, waaronder leverancierskrediet, leasing, factoring e.d.

Door internet is het veel sneller èn goedkoper geworden om een onderneming te starten. Hierdoor is het aantal startups 100 keer hoger geworden. Terwijl het aantal venture capital ondernemingen praktisch gelijk is gebleven.

De manier van financieren van een onderneming is daardoor veranderd. Voorheen werd er eerst veel geld opgehaald bij venture capital (al dan niet in combinatie met informal investors) om een bedrijf te starten, waarna het product/ dienst gebouwd werd en de verkopen konden beginnen. Nu is het vooral de eigen inbreng van 50.000 tot 100.000 Euro die de start moet financieren. In deze aanvangsfase wordt het product/ dienst gebouwd. Bij deze fase kunnen accelerators (bijvoorbeeld rockstart, of Startup Bootcamp) and incubators (bijvoorbeeld Food Valley, Yes Delft, of andere universiteiten) helpen, maar beslist niet in alle gevallen.

Tractie creëren is in deze fase cruciaal voor het vervolg van de onderneming. Betaalde omzet is het beste bewijs van tractie. Maar ook aangevraagde offertes, getekende orders en intentieverklaringen geven een positief beeld over de perspectieven van een startup. De minder overtuigende vormen van tractie, maar desalniettemin erg belangrijk om aanspraak op vervolginvesteringen te verkrijgen, zijn interesse verklaringen van mogelijke klanten, aantallen website bezoekers, inschrijvingen op nieuwsbrieven, of bijvoorbeeld gedownloade apps.

In fase 2 - na de eerste tractie - komen de informal investors, investeerders, business angels en seed fondsen die gemiddeld 500.000 euro investeren, maar zeker ook met een lager investeringsbedrag instappen. In deze fase (series A) moet het grote bewijs geleverd worden van de kracht van het product/ dienst.

In fase 3 (series B) wordt gemiddeld 1 tot 1,5 miljoen euro geïnvesteerd door investeerders, business angels, en participatiemaatschappijen. Nieuwe vormen die in de USA al gemeengoed zijn, zie je ook in Nederland/ Europa opkomen. In deze fase komen zogenaamde super business angels (rijke investeerders die meerdere investeringen van miljoenen Euro’s doen) en syndicaten van informal investors (investeerders die individueel te weinig investeringskapitaal hebben, maar samen miljoenen Euro’s beschikbaar) in beeld.

Vaak wordt in deze fase ook extra expertise door de onderneming aangetrokken door het contracteren van een management buy in kandidaat (MBI), die naast het doen van een investering ook een actieve rol in het management neemt. Het doel van deze fase is om de omzet van de onderneming te laten groeien en de winstgevendheid aan te tonen.

In fase 4 (series C) investeren de venture capital ondernemingen 2-10 miljoen Euro. Super angels en syndicaten van investeerders concurreren met met de VC’s. Feitelijk wordt in deze fase groeikapitaal verstrekt, waar vroeger de bank een dominantere rol speelde met het verstrekken van dit soort kapitaal.

Na deze fase kan de onderneming verkocht worden aan een strategische partij, corporate venture capital onderneming, of een private equity speler die het aan een portfolio onderneming toevoegt.

Samenvattend is het speelveld van startups dus drastisch veranderd qua financiering en concurrentie. Startups moeten zelf de start financieren en lean en mean opereren. Alles gaat sneller en is innovatiever.

Dus beste startup, zorg voor tractie en schakel voor de vervolgfinanciering(en) een professionele corporate finance en capital search partij in, want in deze fase is snelheid zeer belangrijk.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.euro_biljetten_jpg/165_165_80_1__euro_biljetten.jpgMind Hunter: Financiering startups vindt anders plaats dan verwachtWed, 12 Feb 2014 00:00:00 +0100
Trend Micro schets cybercrime trends voor 2014http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1092/trend_micro_schets_cybercrime_trends_voor_2014.html 

Trend Micro presenteert het rapport ‘Cashing in on digital information’ waarin er wordt teruggeblikt op cybercriminaliteit in 2013. Beveiligingsincidenten, cybercriminelen en georganiseerde aanvallen maken het tegenwoordig bijna onmogelijk om persoonlijke en financiële gegevens privé te houden. De grootschalige aanvallen op de privacy en veiligheid waaronder het online hacken van banken, mobiele- en infrastructurele aanvallen worden beschreven in het rapport.

Het rapport belicht de belangrijkste cybertrends in 2013 die cybercrime in 2014 zullen beïnvloeden. De belangrijkste voorspellingen:

Financiële bedreigingen: Eind 2013 was het volume van banking malware verdubbeld ten opzichte van 2012. Van 500.000 in 2012, naar 1 miljoen in 2013. Dit jaar verwachten we dat ransomware zoals Cryptolocker zal toenemen. Ransomware is niet nieuw: het is er al jaren. Maar elk jaar vinden criminelen nieuwe manieren om ransomware nog effectiever te maken. In 2013 voegden de ontwikkelaars van Crytolocker twee nieuwe functies toe die de effectiviteit ervan sterk hebben doen toenemen. Ten eerste gebruikten ze geavanceerde encryptie-technieken die er voor zorgden dat gegevens van een slachtoffer onherstelbaar zijn zonder de key van de cybercrimineel. Daarnaast ontwikkelden ze een herstel-key die zichzelf vernietigt na het verstrijken van een bepaalde periode. Deze maatregelen zorgen voor een lastig dilemma voor slachtoffers: betaal je de criminelen geld of verlies je je gegevens voor altijd?

Mobiele kwetsbaarheden: Er was in 2013 een aanzienlijke toename in zowel het volume als de ontwikkeling van mobiele bedreigingen. Er werden in totaal meer dan 1,4 miljoen kwaadaardige en risicovolle apps geïdentificeerd. De meeste hiervan werden gevonden in de Google Play Store, maar onderzoek toonde ook aan dat ook de App Store kwetsbaar bleek voor malware. Maar mobiliteit gaat verder. Zo kondigde Google bijvoorbeeld tijdens de CES aan Android te willen integreren in auto’s. Wat betekent dit voor beveiliging van connected cars in 2014?

Infrastructurele aanvallen: High-profile-incidenten op de kritieke infrastructuur door cyberaanvallen werden in Zuid-Korea realiteit. Deze incidenten lieten zien hoe kritische elementen in onze infrastructuur op grote schaal kunnen worden beïnvloed.

Unsupported software: In 2013 zagen we een toenemende aandacht voor niet-ondersteunde versies van Java en Windows XP. In april 2014 zal Microsoft Windows XP niet meer ondersteunen en dit zal zorgen voor omvangrijke veiligheidsproblemen, doordat bijvoorbeeld patches en upgrades niet meer worden uitgevoerd. 95 procent van de Nederlandse pinautomaten draait nog op Windows XP. Wat betekent dit voor de bankgegevens van miljoenen Nederlanders?

Persoonlijke privacy: Via sociale netwerksites en ‘persoonlijke cloud’-accounts, werd en wordt persoonlijke privacy een terugkerend probleem. Er verschenen agressieve phishing-aanvallen die persoonlijke informatie ontfutselde van gebruikers onder het mom van populaire nieuwe producten, zoals de PS4 en Xbox One.

Het hele rapport is hier te vinden.

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/cybercrime.jpgTrend Micro schets cybercrime trends voor 2014Wed, 12 Feb 2014 00:00:00 +0100
Partners kunnen het beste Internet of Things oplossingen leveren aan industrie, overheden en consumentenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1091/partners_kunnen_het_beste_internet_of_things_oplossingen_leveren_aan_industrie__overheden_en_consumenten.html 

Channel partners die geld willen verdienen aan The Internet of Things (IoT) kunnen hun oplossingen het beste aanpassen aan verticale markten. De meeste vraag hebben de industrie, overheden en consumenten, aldus Scott Tiazkun, senior research analist bij IDC's Global Technology en Industry Research Organisation.

De waarde van een IoT oplossing is gebaseerd op individuele business cases. Leveranciers kunnen partners helpen met succesvolle sales en marketing campagnes. IoT zorgt verder voor een samensmelting van B2B en B2B diensten. IDC spreekt van B2B2C services die huizen en auto’s met het internet verbinden.

De IoT-markt , die bestaat uit componenten, processen en IT support was in 2012 goed voor 4,8 biljoen dollar. De markt groeit jaarlijks met 8,8 procent en is in 2017 goed voor 7,3 biljoen dollar.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.idc_jpg/165_165_80_1__idc.jpgPartners kunnen het beste Internet of Things oplossingen leveren aan industrie, overheden en consumentenTue, 11 Feb 2014 00:00:00 +0100
Big data-gerelateerde IT'ers verdiende in 2013 het meesthttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1090/big_data_gerelateerde_it_ers_verdiende_in_2013_het_meest.html
De toekomst voor IT-professionals die zijn gespecialiseerd in big data ziet er rooskleurig uit. Maar liefst negen van de tien best betaalde functies in de Amerikaanse IT-sector is gerelateerd aan het analyseren van big data.

Dit blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse carrièrewebsite Dice. Het salaris van alle soorten IT-professionals in de Verenigde Staten is gemiddeld gestegen. Gemiddeld verdiende een Amerikaanse IT'er in 2013 87.811 dollar.

IT'ers die zijn gespecialiseerd big data doen het financieel gemiddelde echter nog beter. Maar liefst 9 van de 10 kennisgebieden waarin professionals op dit moment het meest verdienen zijn big data-gerelateerd. IT'ers gespecialiseerd in R gaan aan de leiding met een gemiddeld salaris van 115,531 dollar. R is een softwareomgeving voor het berekenen van statistieken en visualiseren van data.

De best verdienende vakgebieden in de Amerikaanse IT-sector:

 

 VakgebiedGemiddeld salaris
1.R\$115,531
2.NoSQL\$114,796
3.MapReduce\$114,396
4.PMBok\$112,382
5.Cassandra\$112,382
6.Omnigraffle\$111,039
7.Pig\$109,561
8.Service Oriented Architecture\$108,997
9.Hadoop\$108,669
10.Mongo DB\$107,825

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.big_data_jpg/165_165_80_1__big_data.jpgBig data-gerelateerde IT'ers verdiende in 2013 het meestMon, 10 Feb 2014 00:00:00 +0100
Gartner: '25 procent van grote bedrijven gebruikt in 2016 big data analytics voor security of fraude'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1085/gartner___25_procent_van_grote_bedrijven_gebruikt_in_2016_big_data_analytics_voor_security_of_fraude_.html
Big data gaat een steeds belangrijkere rol spelen in digitale beveiliging. 25 procent van de grote bedrijven heeft in 2016 big data dan ook ingezet bij tenminste één security- of fraude-incident. Dit voorspelt althans onderzoeksbureau Gartner.

Snelheid is bij security van groot belang. Cybercriminelen die een netwerk binnendringen moeten immers direct worden opgespoord, zodat verdere schade wordt voorkomen. Dit is alleen mogelijk door razendsnel hun activiteiten en verdacht gedrag in kaart te kunnen brengen. Bedrijven die hiertoe niet in staat zijn kunnen doorgaans alleen maar toekijken hoe hackers hun gang gaan en na afloop de sporen die zij hebben achtergelaten onderzoeken.

Sneller toegang tot data
"Big data analytics geeft grote bedrijven sneller toegang tot hun eigen data dan ooit tevoren. Het stelt bedrijven in staat zowel externe als interne informatie te combineren en correlaties te vinden. Dit helpt hen het grotere plaatje te zien van dreigingen die hun organisaties bedreigen. Big data analytics is toepasbaar op veel security- en fraude-incidenten, zoals bij het detecteren van geavanceerde dreigingen, het opsporen bedreigingen vanuit het eigen bedrijf en de detectie van gehackte accounts", legt Avivah Litan, vice president en analist bij Gartner, uit.

Litan ziet een belangrijk verschil met enkele jaren geleden. "Eén of twee jaar geleden zouden hackers eerst uitgebreid cyberspionage hebben uitgevoerd op hun doelwitten voordat zij tot de daadwerkelijke diefstal van geld of informatie zouden zijn overgegaan", licht Litan toe. "Vandaag de dag zijn hackers zich bewust van effectieve maatregelen die hun doelwitten nemen om cybercrime en fraude tegen te gaan. De hackers slaan daarom tegenwoordig de verkenningsfase over en dringen direct binnen bij hun doelwitten".

Markt staat in zijn kinderschoenen
"Big data ontwikkelt zich sneller dan bedrijven de mogelijkheid hebben de technologie te implementeren. Veel leveranciers hebben daarnaast nog nauwelijks bewezen dat hun software daadwerkelijk effectief is. De markt staat dan ook nog in zijn kinderschoenen. Bedrijven zouden dan ook klein moeten beginnen, maar tegelijkertijd groot moeten denken. Organisaties worden geadviseerd een roadmap te ontwikkelen die meerdere mogelijkheden en toepassingen binnen de organisatie bespreekt. De return on investment op big data analytics is doorgaans simpelweg te groot om te negeren", aldus de vice president van Gartner.

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/gartner/logogartner.jpgGartner: '25 procent van grote bedrijven gebruikt in 2016 big data analytics voor security of fraude'Fri, 07 Feb 2014 00:00:00 +0100
Cisco onderzoek: mobiele dataverkeer neemt de komende vier jaar met een factor van bijna 11 toehttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1084/cisco_onderzoek__mobiele_dataverkeer_neemt_de_komende_vier_jaar_met_een_factor_van_bijna_11_toe.htmlVolgens de Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast for 2013 to 2018, zal het wereldwijde mobiele dataverkeer de komende vier jaar met een factor van bijna 11 toenemen tot een omvang van 190 exabyte. De verwachte toename van het mobiele verkeer is deels het gevolg van een aanhoudende sterke groei van het aantal mobiele internetverbindingen, waaronder persoonlijke apparatuur en ‘machine-to-machine’ connecties (M2M), waarvan er in 2018 meer dan 10 miljard zijn, ofwel 1,4 maal de wereldbevolking (volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking dan een omvang hebben van 7,6 miljard mensen).

De hoeveelheid verkeer dat aan het mobiele internet alleen al tussen 2017 en 2018 wordt toegevoegd komt neer op 5,1 exabyte per maand. Dit is meer dan de geschatte omvang van het totale mobiele internetverkeer in 2013 (1,5 exabyte per maand).

“Het wereldwijde mobiele dataverkeer zal opmerkelijk snel blijven groeien: met een factor 11 in de komende vijf jaar. In 2018 zal een omvang worden bereikt die het 57-voudige is van de omvang van het mobiele dataverkeer van een paar jaar terug, in 2010. Een dergelijke groei is niet alleen een indicatie dat mobiliteit een essentiële eigenschap is van bijna iedere netwerkbeleving en de waarde die zowel consumenten als bedrijven daaraan hechten, het wijst ook op de immense kansen voor service providers die in het middelpunt van het Internet of Everything opereren,” zegt Doug Webster, Vice President of Product and Solutions van Cisco.

Belangrijkste groeifactoren wereldwijd mobiele dataverkeer

Van 2013 tot 2018 verwacht Cisco dat het wereldwijde mobiele dataverkeer drie keer sneller zal groeien dan het wereldwijde vaste internetverkeer. De volgende trends zorgen voor deze groei:

Meer mobiele gebruikers; In 2018 zullen er 4,9 miljard mobiele gebruikers zijn, in 2013 waren dat er 4,1 miljard

Meer mobiele verbindingen – In 2018 zullen er meer dan 10 miljard mobiele apparaten/verbindingen zijn, waaronder acht miljard persoonlijke mobiele apparaten en twee miljard M2M-connecties, vergeleken met in totaal zeven miljard mobiele apparaten en M2M-connecties in 2013.

Hogere mobiele snelheid – De gemiddelde mobiele netwerksnelheid zal bijna verdubbelen: van 1,4 Mbps in 2013 tot 2,5 Mbps in 2018.

Meer mobile video – In 2018 zal 69% van het wereldwijde mobiele dataverkeer bestaan uit mobiele video, in 2013 was dat percentage 53%.

Wereldwijde verschuiving naar slimmere apparaten

In 2018 zal 54% van de wereldwijd mobiele connecties bestaan uit ‘slimme’ verbindingen, een toename van 21% ten opzichte van 2013. Slimme apparaten en connecties beschikken over geavanceerde computer- en multimediavoorzieningen en minimaal 3G-connectiviteit.

Smartphones, laptops en tablets zullen in 2018 verantwoordelijk zijn voor ongeveer 94% van het wereldwijde mobiele dataverkeer, terwijl eenvoudige mobiele telefoons in 2018 1% van het dataverkeer voor hun rekening nemen en andere draagbare apparatuur 0,1%.

Mobiel cloudverkeer zal in de periode 2013-2018 met een factor 12 toenemen, wat neerkomt op een jaarlijkse samengestelde groei van 64%.

Impact van ‘machine-to-machine’ connecties (en ‘wearables’)

M2M refereert aan applicaties die draadloze en bekabelde systemen in staat stellen te communiceren met gelijksoortige apparatuur, zoals GPS-navigatiesystemen, ‘asset tracking’, energie- en watermeters en bewakings- en surveillancevideo. Een nieuw sub-segment ‘wearable’ apparatuur is toegevoegd aan de M2M-categorie, om het groeipad van het Internet of Everything (IoE) beter in kaart te kunnen brengen. Onder ‘wearable’ apparatuur worden onder meer slimme horloges, slimme brillen, gezondsheids- en fitnessmeters, en draagbare scanners verstaan, die de mogelijkheid hebben verbinding te leggen met het netwerk, rechtstreeks via een ingebouwde mobiele telefoonverbinding, of via wifi- of Bluetooth met een ander apparaat, zoals een smartphone.

In 2013 vertegenwoordigden M2M-connecties bijna 5% van apparatuur die mobiel verbonden is en genereerden meer dan 1% van het totale mobiele dataverkeer.

In 2018 zullen M2M-connecties verantwoordelijk zijn voor bijna 20% van apparatuur die mobiel verbonden is en genereren dan meer dan 6% van het totale mobiele dataverkeer.

In 2013 waren er wereldwijd 21,7 miljoen ‘wearable devices’. In 2018 zullen dat er 176,9 miljoen zijn, wat neerkomt op een jaarlijkse samengestelde groei van 52%.

4G mobiele gebruik en groei van het verkeer

Wereldwijd zetten veel service providers 4G-technologie in om in te spelen op de vraag van consumenten en bedrijven naar draadloze diensten en content. In veel opkomende markten bouwen service providers nieuwe mobiele infrastructuren met behulp van 4G-oplossingen. In sommige gevestigde markten vervangen service providers oude 2G- of 3G-oplossingen met 4G-technologieën.

· In 2018 zullen 4G-conneceties 15% van alle connecties ondersteunen. In 2013 was dat 2,9%.· In 2018 zullen 4G-connecties 8 exabytes per maand genereren, ofwel 51% van het totale mobiele dataverkeer. In 2013 was dat 30%, ofwel 448 petabyte per maand.· 4G-verkeer zal in de periode 2013-2018 met een factor 18 toenemen, jaarlijkse samengestelde groei van 78%.

Wifi ‘offload’ verkeer overtreft verkeer op mobiele telefoonnet

‘Offload’ refereert aan verkeer van apparaten die zowel via wifi als het mobiele telefoonnet kunnen communiceren (laptops uitgezonderd). ‘Offloading’ vindt plaats als de gebruiker, of het apparaat zelf, van het mobiele telefoonnet overschakelt op wifi. De prognoses uit de Cisco VNI Gloabal Mobile Data Traffic Forecast (2013-2018) omvatten verkeer van openbare hotspots en wifi-thuisnetwerken.

In 2018 zal meer mobiel dataverkeer, afkomstig van mobiele apparaten, via wifi lopen (17,3 exabyte per maand) dan via het mobiele telefoonnet (15,9 exabyte per maand).

In 2018 zal 52% van dit wereldwijde mobiele verkeer via wifi of kleine telefoonnetwerken lopen. In 2013 was dat45%.

Analyse wereldwijde mobiele applicaties: video blijft koploper

In de periode 2013-2018 zal het mobiele videoverkeer met een factor 14 toenemen en dit heeft ook het hoogste groeipercentage van alle mobiele applicatiecategorieën.

In 2018 zal mobiele video 69% uitmaken van het wereldwijde mobiele verkeer, vergeleken met 53% in 2013.· In 2018 zullen web-applicaties en andere data-applicaties verantwoordelijk zijn voor 17% van het wereldwijde mobiele verkeer, een daling ten opzichte van 28% in 2013.

In 2018 zal streaming audio verantwoordelijk zijn voor 11% van het wereldwijde mobiele verkeer, een daling ten opzichte van 14% in 2013.· In 2018 zal file sharing verantwoordelijk zijn voor 3% van het wereldwijde mobiele verkeer, een daling ten opzichte van 4% in 2013.

Belangrijkste regionale prognoses

In de periode 2013-2018 zal de regio Midden-Oosten en Afrika naar verwachting de grootste groei doormaken. De ranglijst:

1. Het Midden-Oosten en Afrika: 70% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 14.

2. Centraal en Oost-Europa: 68% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 13.

3. Azië-Pacific: 67% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 13.

4. Latijns-Amerika: 66% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 13.

5. Noord-Amerika: 50% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 8.

6. West-Europa: 50% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 7.

 

De regio Azië-Pacific zal naar verwachting het meeste mobiele dataverkeer genereren. De ranglijst:

1. Azië-Pacific: 6,72 exabyte per maand.

2. Noord-Amerika: 2,95 exabyte per maand.

3. West-Europa: 1,9 exabyte per maand.

4. Centraal- en Oost-Europa: 1,64 exabyte per maand.

5. Midden-Oosten en Afrika: 1,49 exabyte per maand.

6. Latijns-Amerika: 1,16 exabyte per maand.

Methodologie Cisco Mobile VNI Forecast

De Cisco VNI Global Mobile Data Forecast (2013-2018) is gebaseerd op onafhankelijke prognoses van analisten en praktijkonderzoek. Cisco heeft daar eigen schattingen aan toegevoegd voor uitrollen van mobiele applicaties, aantal minuten gebruik en transmissiesnelheden. Belangrijke factoren zoals mobiele breedbandsnelheid en verwerkingskracht van de apparaten zijn ook meegenomen in de VNI-prognoses en –bevindingen. Een gedetailleerde beschrijving van de methodologie is te vinden in het volledige rapport.

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/.cisco_systems_jpg/165_165_80_1__cisco_systems.jpgCisco onderzoek: mobiele dataverkeer neemt de komende vier jaar met een factor van bijna 11 toeThu, 06 Feb 2014 00:00:00 +0100
Meerderhei​d van digital marketeers verwacht in 2016 ‘Single Customer View’http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1083/meerderhei___d_van_digital_marketeers_verwacht_in_2016____single_customer_view___.htmlTeradata, speler op het gebied van analytische data platforms, marketing applicaties en services, en Celebrus Technologies, leverancier van tag-vrije digital big data software, komen met de resultaten van een recent marktonderzoek naar trends in data-driven marketing.

Het gezamenlijke onderzoek laat zien dat 70% van de digital marketeers gelooft dat een single customer view de marketing personalisering verbetert. Slechts 21% heeft op dit moment daadwerkelijk een single view van de klantinteracties.

Andere belangrijke uitkomsten zijn onder meer:

80% van de digital marketeers gelooft dat personalisering in de komende twee jaar cruciaal is voor het succes van digital marketing. 51% zegt dat dit nu al het geval is.

36% van de digital marketeers identificeert opslag en integratie als grootste data uitdaging; slechts 39% slaat alle klantdata op in een gecentraliseerd data warehouse.

47% van de respondenten geeft aan dat tijdgebrek het grootste obstakel is voor betere klantanalyses.

·Opvallend is dat ondanks de penetratie van mobiele apparaten, slechts 27% van de respondenten mobile marketing als prioriteit ziet.

De single customer view is een hot topic onder marketeers, maar minder dan een kwart (21%) geeft aan een single view van klantinteracties te hebben. Er wordt echter een verdubbeling verwacht, en 57% van de respondenten voorspellen dat zij eind 2016 een single view van de customer hebben gerealiseerd. Om dit doel te bereiken, zegt bijna de helft dat ze hun klantdata in systemen als een integrated data warehouse (49%) en/of technologieën als Hadoop (27%) zouden moeten opslaan.

Daarnaast worden analyses steeds geavanceerder binnen marketing, want steeds meer bedrijven realiseren zich de impact ervan op effectiviteit en winstgevendheid van campagnes. De grootste belemmering voor klantanalyse blijkt tijdgebrek te zijn (47%), gevolgd door gebrek aan interne kennis en expertise (37%). Om hiermee om te gaan, geven respondenten aan dat zij zich in toenemende mate richten op het inrichten van interne analyse teams om klantdata te verbeteren, met een toename van 40% naar 51% in 2 jaar tijd.

“Het onderzoek laat zien dat bedrijven echt de individuele customer journey willen begrijpen tijdens hun interactie met de verschillende kanalen,” zegt Ruth Gordon, Director Digital Marketing bij Teradata International. “Dit is een uitdaging voor digital marketeers, aangezien niet alleen de juiste tools vereist zijn om de interacties te registreren, maar bovendien geavanceerde technologie en skill-sets nodig zijn voor analyse en actie.”

In de hedendaagse wereld van ‘behandel-mij-als-individu’ consumenten, is personalisering cruciaal. 80% ziet dit als de sleutel tot succes in hun digitale marketing campagnes voor de komende 2 jaar, tegenover 51% vandaag. 78% is zelfs van plan om real-time data voor toekomstige personalisering te gebruiken; 44% doet dit vandaag al. “De hedendaagse, permanent online en verbonden consumenten zijn steeds veeleisender en vragen meer relevante content van merken en bedrijven. Ze verwachten dat op individueel niveau wordt gecommuniceerd en organisaties die dit niet doen missen een vitaal onderdeel van hun klantinteractie,” zegt Katharine Hulls, VP Marketing bij Celebrus Technologies. “De resultaten van dit onderzoek versterken het idee dat de snelle, data-genererende wereld waarin we leven, organisaties dwingt tot data vergaring en data analyse op ongekende schaal. Wij geloven dat iedere organisatie de potentie heeft om inzichten uit klantgegevens te ontsluiten en de digitale marketing hierop aan te passen - zolang ze de juiste onderbouwing vanuit de beschikbare data hebben om hun klanten als individuen te kunnen beschouwen.”

Voor meer informatie over het Teradata-Celebrus onderzoek, kunt u zich voor een webinar aanmelden door hier te klikken. 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.data_jpg/165_165_80_1__data.jpgMeerderhei​d van digital marketeers verwacht in 2016 ‘Single Customer View’Thu, 06 Feb 2014 00:00:00 +0100
CIO maakt zich zorgen over behouden van skillshttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1080/cio_maakt_zich_zorgen_over_behouden_van_skills.html 

Ondanks dat CIO’s zich steeds meer focussen op waardevolle technologische skills binnen de organisatie, zegt negen van de tien CIO’s toch bezorgd te zijn over het behouden van deze hoogwaardige vaardigheden.

Dat blijkt uit het jaarlijkse CIO report van Harvey Nash, internationaal Professional Recruitment en Outsourcing dienstverlener. 34 procent van de CIO’s geeft zelfs aan ‘zeer bezorgd’ te zijn. Een ruime meerderheid ervaart ‘enige bezorgdheid’ (56%). Slechts 10 procent maakt zich niet druk over het behouden van deze vaardigheden binnen de organisatie.

Eén van de oplossingen om een divers palet aan vaardigheden binnen de organisatie te behouden is het inzetten van een flexibel personeelsbestand. Uit het onderzoek van Harvey Nash blijkt dan ook dat het aantal CIO’s dat flexibel personeel inzet, steeds verder groeit. In 2011 was dat nog 24 procent van alle CIO’s, in 2013 gaat het om 28 procent.

Roland Steenvoorde (foto), directeur van Harvey Nash Executive Search: “De aard van technologisch personeel is aan het veranderen. We zien steeds meer flexibel inzetbare medewerkers. Door gebruik te maken van flexwerkers, bent u als organisatie altijd voorbereid op een plotselinge vraag naar een bepaalde vaardigheid. En dat is handig met de snelle veranderingen binnen de ICT-wereld in ons achterhoofd. Met flexwerkers hoeft de CIO zich minder zorgen te maken over het behouden van skills en kan hij zich door middel van een gedegen talentmanagementprogramma richten op de toekomst.”

Meer informatie en onderzoekresultaten zijn te vinden in het CIO report: https://www.formstack.com/forms/?1076312-v84EOCraSO

Door: Witold Kepinski

 

 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.roland_steenvoorde_jpg/165_165_80_1__roland_steenvoorde.jpgCIO maakt zich zorgen over behouden van skillsTue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0100
Sogeti VINT onderzoek: smartphone wordt smartbodyhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1079/sogeti_vint_onderzoek__smartphone_wordt_smartbody.html 

Het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van IT-dienstverlener Sogeti presenteert haar tweede ‘Internet-of-Things’ onderzoeksnotitie met de titel ‘Empathic Things’. Klik hier voor de pdf-versie.

Dit trendrapport staat in het teken van internet in, op en om het lichaam; en de impact daarvan op mensen en bedrijven. VINT presenteert zes varianten van intieme technologie waarmee de huidige slimheid van de smartphone verschuift naar meer slimheid aan het lijf. Overheid en bedrijfsleven krijgen hiermee veel beter inzicht in de persoonlijke situatie van de klant. Ondanks dat er volgens het Verkenningsinstituut sprake is van een groot sociologisch experiment, identificeren de auteurs van dit rapport zes adviezen die organisaties helpen succesvol te zijn in het nieuwe tijdperk van ‘empathic things’. Deze tweede onderzoeksnotitie maakt deel uit van een vierluik over het koppelen van het internet aan mensen en alledaagse apparaten.

“De manier waarop organisaties en consumenten, overheden en burgers met elkaar omgaan wordt intiemer dan ooit. Met de opkomst van intieme technologie vervaagt de grens tussen mens en machine. Het maakt ons leven gemakkelijker. Bestaande zintuigen worden versterkt of nieuwe zintuigen worden zelfs toegevoegd. Onze gezondheidszorg verschuift van genezen naar voorkomen,” vertelt Menno van Doorn, Directeur van VINT.

Internet in, op en om ons lichaam

Afhankelijk van locatie (in, op en om het lichaam) en de soort in- en uitgaande data onderscheidt VINT zes varianten van ‘empathic things’; wearables, augmentables, surroundables, enchantables, swallowables en biohackables. De op handen zijnde transitie naar een empatischer vorm van informatisering wordt hiermee onderstreept.

“Dat gaat ongetwijfeld gepaard met een groot aantal mislukte marktintroducties. Technologische mogelijkheden, sociale wenselijkheden en economische haalbaarheid bepalen of intieme technologie straks alom deel uitmaakt van ons dagelijks leven. De oude marketingles van product, prijs, plaats en promotie geldt nog steeds. Echter, plaats wordt vervangen door context; inzicht krijgen in de persoonlijke situatie en mindset van de klant. Dat wordt mogelijk met intieme technologie waarmee inleven in de klant kinderspel wordt,” concluderen de auteurs van het rapport.

Zes bedrijfsadviezen voor succes in het tijdperk van ‘empathic things’

Op basis van beschreven toekomstscenario’s identificeert VINT zes bedrijfsadviezen voor succes in de transitie naar het tijdperk van intieme technologie:

1. Kies voor Digital First - Intieme technologie voegt een nieuwe digitale laag toe aan de zakelijke praktijk. Interactie met verschillende in- en externe relaties wordt persoonlijker. Nieuwe consumentendata opent deuren voor nieuwe saleskansen.

2. Bouw Systems of Engagement - Statische IT-systemen behoren tot het verleden. Dynamische inlevende systemen zijn de toekomst. Daarbij wordt waarde vooral gecreëerd uit het ecosysteem in plaats van de apparaten zelf. Het open karakter van het systeem zorgt voor het oneindig delen van informatie.

3. Analyseer waar connectiviteit toegevoegde waarde heeft - De kracht van ‘empathic things’ komt pas tot zijn recht als connectiviteit wordt gerealiseerd waar dat eerder niet mogelijk was. Voor een vorkheftruckchauffeur is een laptop op schoot onmogelijk. Een digitale bril die de juiste informatie ontsluit, voegt relevante connectiviteit toe.

4. Bouw betere ‘knowledge bases’ - Data moet worden voorzien van de juiste metadata om in de context van de gebruiker toe te passen. Hoe meer datapunten, des te beter deze op het juiste moment en de juiste manier te ontsluiten.

5. Sla de brug tussen early adopters en mainstreamgebruikers - Schaf gericht een aantal ‘empathic things’ aan en laat medewerkers deze actief gebruiken en inzichten delen met collega’s.

6. Breng privacy op orde - Data was nooit eerder zo persoonlijk. En daarmee is privacy ook nooit zo belangrijk geweest. Maak inzichtelijk hoe data wordt verwerkt en wat delen van data oplevert. Geef betrokkenen controle over eigen data. Maak privacy onderdeel van het design.

Vierluik Internet of Things onderzoeksnotities

‘Empathic Things’ is het tweede rapport in de reeks van vier ‘Internet of Things’ rapporten die VINT lanceert. In het najaar van 2013 kwam het eerste rapport met de titel ‘Things – Internet of Business Opportunities’ uit. Naar verwachting zal VINT in het komend voorjaar het rapport ‘Industrieel Internet’ lanceren. In dit derde rapport wordt beschreven hoe onafhankelijke sensornetwerken huidige productieprocessen en -ketens verder digitaliseren. Het laatste rapport in dit vierluik staat in het teken van ‘Smart Cities’. Dit vierde rapport beschrijft de mogelijkheden van slimme leef- en woonomgevingen.

Sander Duivestein, Thomas van Manen en Erik van Ommeren zijn de auteurs van het rapport ‘Empathic Things’. Zij werken eveneens aan de volgende twee onderzoeksnotities.

Het rapport is te downloaden via http://bit.ly/1b7EMGP


]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/producten/.samsung_galaxy_gear_jpg/165_165_80_1__samsung_galaxy_gear.jpgSogeti VINT onderzoek: smartphone wordt smartbodyTue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0100
'30% van alle bedrijven gebruikt in 2016 biometrische beveiliging op mobiele apparaten'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1077/_30__van_alle_bedrijven_gebruikt_in_2016_biometrische_beveiliging_op_mobiele_apparaten_.html
Beveiliging van mobiele apparaten wordt steeds belangrijker. Bedrijven zullen dan ook in toenemende mate maatregelen nemen om de security van tablets en smartphones te vergroten. Vooral biometrische toegangscontrole wordt erg populair. Onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat in 2016 30 procent van alle bedrijven gebruik maakt van biometrische verificatie.

Forrester Research toonde vorig jaar nog aan dat het zakelijk gebruik van tablets toeneemt. Daarnaast is Bring Your Own Device een populaire trend. Steeds meer werknemers nemen dan ook persoonlijke mobiele apparaten als smartphones en tablets mee naar de werkvloer. De apparaten worden verbonden met het bedrijfsnetwerk en gebruikt om met bedrijfsdata te werken. Gebruiksgemak is dan ook van groot belang, aangezien medewerkers hierdoor sneller kunnen werken en productiever zijn.

Weerstand tegen complexe wachtwoorden
Ant Allan en John Girard, analisten van Gartner, stelt dat gebruikers van mobiele apparaten dan ook veel weerstand hebben tegen verificatiemethodes die op een PC heel normaal zijn. Denk hierbij aan het invoeren van een complex wachtwoord. Dit kost op een smartphone of tablet relatief veel tijd en verlaagt het gebruiksgemak dan ook. Gartner stelt dat securityprofessionals de taak hebben gebruiksgemak goed in het oog te houden bij het nemen van beveiligingsmaatregelen.

Laptops op een bedrijfsnetwerk zijn doorgaans goed beveiligd. Voor smartphones en tablets hanteren veel bedrijven echter niet dezelfde beveiligingseisen, waardoor de beveiliging van deze apparaten doorgaans van een aanzienlijk lager niveau. Gartner waarschuwt voor de gevolgen hiervan. Zowel smartphones, tablets als laptops hebben doorgaans namelijk toegang tot exact dezelfde applicaties en kritieke data.

Biometrische beveiliging is een optie
Gartner stelt dan ook dat bedrijven complexe wachtwoorden zouden moeten gebruiken om mobiele apparaten te beveiligen. Complexe wachtwoorden kosten veel tijd om te kraken, waardoor de meeste hackers hiervan af zullen zien. Het onderzoeksbureau erkent echter dat complexe wachtwoorden gebruiksgemak in de weg staan. Biometrische beveiliging zoals een vingerafdrukscanner biedt echter uitkomst. Gartner adviseert securityprofessionals dan ook de mogelijkheid te onderzoeken mobiele apparaten met biometrische verificatie te beveiligen.

Een vingerafdrukscanner is een voorbeeld van biometrische beveiliging. Onder andere de iPhone 5S van Apple is standaard uitgerust met een vingerafdrukscanner. Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun iPhone te beveiligen met behulp van hun vingerafdruk. Het apparaat wordt hierdoor alleen ontgrendeld zodra de juiste vingerafdruk wordt gedetecteerd.

Geen garantie op veiligheid
Biometrische beveiliging is overigens zeker geen garantie kwaadwillenden buiten de deur te houden. Onderzoek in opdracht van de Europese Unie heeft aangetoond dat criminelen biometrische sensoren relatief eenvoudig om de tuin kunnen leiden. Zo blijkt het mogelijk nep vingerafdrukken en zelfs foto's te gebruiken om de sensoren te manipuleren, waardoor toegang kan worden verkregen tot het beveiligde object.

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/gartner/logogartner.jpg'30% van alle bedrijven gebruikt in 2016 biometrische beveiliging op mobiele apparaten'Tue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0100
IT-professional oriënteert zich vaker op Software Defined Datacenterhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1076/it_professional_ori__nteert_zich_vaker_op_software_defined_datacenter.html 

Uit onderzoek van Telindus onder 444 IT-professionals blijkt dat 30 procent zich al aan het oriënteren is op het Software Defined Datacenter (SDD). 29 procent geeft aan nog geen beeld te hebben van deze ontwikkeling omdat er te weinig informatie beschikbaar is, 16 procent zal geen SDD nodig hebben en 6 procent heeft een project gepland staan. 19 procent weet niet wat het is.

Ook uit eerder onderzoek van Telindus blijkt dat IT-professionals vinden dat er nog te weinig informatie beschikbaar is om een standpunt in te kunnen nemen ten opzichte van software defined. Toen gaf maar liefst 50 procent aan geen antwoord te kunnen geven op de vraag of software defined infrastructuren mogelijkheden bieden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Nu blijkt echter wel dat een grote groep zich aan het oriënteren is op deze ontwikkeling.

“Om duidelijkheid te verschaffen, heb ik onlangs mijn visie op software defined verwoord in een whitepaper”, zegt Harm de Haan (foto), Manager Consultancy bij Telindus. “Met de opkomst van software defined gaat er veel veranderen. Niet alleen voor de IT-professional, maar zeker ook voor de leveranciers. De ontwikkeling staat echt nog in de kinderschoenen, dus de 6 procent die aangeeft al een project gepland te hebben, behoort zeker tot de early adopters. Iedere software defined oplossing heeft drie kenmerken, namelijk abstract, pool en automate. Met het Software Defined Datacenter kan IT echt als een service geleverd worden en neemt de schaalbaarheid toe. Het brengt echter ook complexiteit met zich mee, doordat alle lagen van de infrastructuur zo nauw met elkaar verweven raken, dat expertise op alle gebieden noodzakelijk is. Ik verwacht dan ook dat de oriëntatiefase waarin de meest bedrijven zich nu bevinden niet op korte termijn voorbij zal zijn.”

Door: Witold Kepinski

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/.harm_de_haan_jpg/165_165_80_1__harm_de_haan.jpgIT-professional oriënteert zich vaker op Software Defined DatacenterTue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0100
'Bedrijven hebben geen idee hoeveel hun data waard is'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1075/_bedrijven_hebben_geen_idee_hoeveel_hun_data_waard_is_.html
Data is voor bedrijven erg waardevol. Niet alleen geeft data bedrijven inzicht in het gedrag, de interesses en voorkeuren van zowel klanten als gebruikers, ook kan data die uitlekt forse schade toebrengen aan de reputatie van het bedrijf. Opvallend genoeg blijken organisaties nauwelijks te weten hoeveel hun data waard is. Slechts 10% van alle bedrijven kent monitaire waarde toe aan data.

Dit stelt de Economist Intelligence Unit, dat wordt gesponsord door HP, op basis van onderzoek. De afdeling onderzocht 300 leidinggevenden die actief zijn in 18 verschillende sectoren. Veel bedrijven blijken wel een grove schatting te maken van de waarde van hun data, maar deze niet nauwkeurig te bepalen. Zo schat ongeveer een derde van de leidinggevenden dat de waarde van de informatie die hun bedrijf in handen heeft goed is voor 10 tot 50% van hun totale bezittingen.

Waarde toekennen aan data
33% van de bedrijven blijkt geen enkele poging te hebben gedaan monetaire waarde toe te kennen aan data of informatie. De helft van alle bedrijven stelt wel te overwegen financiële waarde toe te kennen aan data of zijn hiermee al begonnen zijn. Slechts 10% van de bedrijven heeft dit moment al een duidelijk beeld van de waarde van hun data.

Het blijkt overigens niet eenvoudig te zijn monetaire waarde toe te kennen aan data. The Economist Intelligence Unit stelt zelfs dat dit ronduit moeilijk is. Bedrijven zijn vooral geneigd de waarde van patenten, rechten en industriële ontwerpen in te schatten. Leidinggevenden verwachten over het algemeen echter dat de meest missiekritieke informatie in handen is van de financiële afdeling.

Van groot belang
De resultaten zijn opvallend, aangezien datadiefstal aan de orde van de dag is. Met de komst van steeds meer persoonlijke mobiele apparaten op de werkvloer neemt de kans dat bedrijfdata op straat komt te liggen daarnaast alleen maar toe. Een beeld hebben van de waarde van data is noodzakelijk om een goede analyse te kunnen maken van de risico's die een bedrijf loopt als specifieke data op straat komt te liggen. Deze analyse is van groot belang om prioriteiten te kunnen stellen in informatiebeveiliging.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/.data_jpg/165_165_80_1__data.jpg'Bedrijven hebben geen idee hoeveel hun data waard is'Tue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0100
Fast Flex: '37% van de IT-afdeling bestaat gemiddeld uit externe krachten'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1074/fast_flex___37__van_de_it_afdeling_bestaat_gemiddeld_uit_externe_krachten_.html
Het inhuren van externe IT-professionals is populair onder bedrijven. De IT-afdeling in een bedrijf bestaat gemiddeld voor 37% uit ingehuurde krachten. Dit blijkt uit onderzoek van outsourcingsbedrijf Fast Flex.

29% van de organisaties is van mening dat de tarieven voor externe IT-krachten momenteel te hoog zijn. Bedrijven proberen dan ook actief de kosten die het inhuren van externe IT-professionals met zich meebrengt terug te dringen. Het blijkt echter weinig uit te maken of een bedrijf de onderhandelingen voor en afwikkeling van een contract zelf regelt of dit door een extern bedrijf laat doen. De uurtarieven die externe krachten ontvangen zijn gemiddeld gelijk.

Kortingsmogelijkheden
Daarnaast proberen organisaties kortingen af te dwingen bij detacheringsbureau's, vaak met succes. 54% van de ondervraagden geeft aan gebruik van kortingsmogelijkheden bij het inhuren van groepen externen. Bedrijven die grote hoeveelheden externe krachten inhuren blijken echter niet een structureel lager uurtarief te hanteren dan organisaties met een klein volume ingehuurde krachten.

48% van de bedrijven geeft aan dat de meeste externen via het eigen netwerk zijn binnengekomen. Deze groep IT-professionals rekent gemiddeld een 4% hoger uurtarief dan andere ingehuurde IT-krachten. 60% van de bedrijven geeft aan komend jaar minder externen in gaan zetten.

Whitepaper
Een whitepaper van Fast Flex op basis van het onderzoek is hier te vinden.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/.werknemers_jpg/165_165_80_1__werknemers.jpgFast Flex: '37% van de IT-afdeling bestaat gemiddeld uit externe krachten'Mon, 03 Feb 2014 00:00:00 +0100
Bedrijven hebben meer budget voor big data marketing in 2014http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1073/bedrijven_hebben_meer_budget_voor_big_data_marketing_in_2014.html
Bedrijven zijn over het algemeen van plan in 2014 meer geld uit te geven aan big data marketing dan vorig jaar. Organisaties zijn echter niet van plan meer big data-gerelateerd personeel in te huren. Dit blijkt uit onderzoek van de marketeer en leverancier business intelligence data Infogroup Targeting Solutions.

60 procent van de bijna 400 ondervraagde marketeers geeft aan dat hun bedrijf het big data-gerelateerde budget voor 2014 heeft verhoogd. Dit geld wordt echter niet uitgegeven aan nieuw personeel. Dit is een duidelijk verschuiving ten opzichte van een jaar eerder, toen het merendeel van de bedrijven juist aangaf meer big data-gerelateerd personeel in te willen huren.

Belang van goed personeel
David McRae, directeur van Infogroup Targeting Solutions, waarschuwt dat bedrijven het belang van goed personeel niet moeten onderschatten. "Big data is zinloos zonder mankracht", legt McRae uit. "Het is goed nieuws dat bedrijven meer investeren in big data, maar marketeers moeten niet vergeten dat mensen noodzakelijk zijn om met de informatie aan de slag te kunnen. Door personeel in te huren voordat de analytische fase wordt bereikt kunnen bedrijven zich laten leiden door de data en op basis van data handelen".

Bedrijven die big data in een vroeg stadium hebben omarmd zullen dit jaar het meest investeren in big data. Dit komt volgens Infogroup Targeting Solutions doordat zij als eerste de voordelen van big data zelf ondervinden. Tweederde van de marketeers die al geïnvesteerd hebben in big data verwachten dit jaar een hoger budget te hebben.

Verbeterde analytics
73 procent van de marketeers stelt dat verbeterde analytics in 2014 een hogere prioriteit heeft. Een kwart van de marketeers verwacht dan ook data analytici of strategen in te huren.
 
WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/onderzoek/.david_mcrae_jpg/165_165_80_1__david_mcrae.jpgBedrijven hebben meer budget voor big data marketing in 2014Fri, 31 Jan 2014 00:00:00 +0100
Gartner: 'Chief Data Officer is in 2015 binnen 25 procent van de grote beschrijven actief'http://www.executive-people.nl/executive_people/8/1072/gartner___chief_data_officer_is_in_2015_binnen_25_procent_van_de_grote_beschrijven_actief_.html
De opkomst van big data zorgt voor een flinke toename van het aantal Chief Data Officers (CDO) binnen grote bedrijven. Gartner verwacht dat in 2015 maar liefst een kwart van alle grote bedrijven een CDO in dienst heeft.

Debra Logan, vice president onderzoek van Gartner, zegt dat meer dan 100 CDO's op dit moment actief zijn bij grote bedrijven. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2012. 65 procent van de CDO's zijn actief in de Verenigde Staten, terwijl 20 procent in het Verenigd Koninkrijk werkzaam is. CDO's zouden op dit moment aanwezig zijn in ruim een dozijn landen.

Relatief veel vrouwelijke CDO's
Opvallend genoeg is 25 procent van de CDO's een vrouw. Dit percentage is bijna twee keer zo hoog als onder CIO's. Van alle CIO's wereldwijd is 13 procent een vrouw. Vooral in fors gereguleerde sectoren zoals media en overheden zouden vrouwen veel leidinggevenden functies vervullen

Een CDO is verantwoordelijk voor de coördinatie van het gebruik van data. CIO's moeten volgens Gartner CDO's dan ook zien als een partner die in staat is data te beheren en beschikt over zowel de kennis als vaardigheden die hiervoor noodzakelijk zijn. De bankensector, overheden en verzekeringsmaatschappijen zijn de eerste partijen geweest die CDO's hebben aangesteld. Gartner stelt dat steeds meer andere markten dit voorbeeld volgen.

WH

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/interviews/.debra_logan_gif/165_165_80_1__debra_logan.gifGartner: 'Chief Data Officer is in 2015 binnen 25 procent van de grote beschrijven actief'Fri, 31 Jan 2014 00:00:00 +0100
Managers in financiële sector passen zich moeilijk aan onverwachte veranderingenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1071/managers_in_financi__le_sector_passen_zich_moeilijk_aan_onverwachte_veranderingen.htmlSlechts één op de tien executives in de financiële sector vindt dat hun organisatie snel kan profiteren van nieuwe kansen of zich snel kan aanpassen aan onverwachte veranderingen. Dit in vergelijking met het gemiddelde van twee op de tien Europese leidinggevenden uit alle andere sectoren. De financiële sector heeft te maken met verschillende conflicterende eisen van consumenten, regelgevers en aandeelhouders, waardoor het aanpassen aan technologische veranderingen en de verandering van essentiële processen lastig is. Deze inzichten zijn het resultaat van een nieuw onderzoek genaamd The Challenge of Speed, uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit en gesponsord door Ricoh. Deelnemers aan het onderzoek vertegenwoordigen de detailhandel, corporate banking, investment banking en verzekeringsmaatschappijen.

Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe producten en diensten wordt als zeer belangrijk ervaren. Acht van de tien respondenten in de financiële sector noemen dit als één van de gebieden die het snelst moeten veranderen. De belangrijkste zaken die door leidinggevenden in de financiële sector genoemd worden die de komende drie jaar snel moeten veranderen, zijn respectievelijk de invoering van nieuwe technologieën, het aantrekken en behouden van klanten en het verbeteren van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Hoewel meer dan de helft (54 procent) stelt veel ideeën te hebben om toekomstige veranderingen aan te pakken, geven de respondenten toe dat ze de kans niet zien om hun ideeën goed uit te voeren. Dit percentage is hoger dan in iedere andere sector, waar het percentage 43 procent is.

De kloof tussen de wil om te veranderen en de daadwerkelijke verandering kan een consequentie zijn van de voorzichtigheid in de sector met betrekking tot het beheren van meerdere stakeholders en wet- en regelgeving. De grootste nadelen die ze noemden van te snelle procesveranderingen waren respectievelijk het verlies van klanten (38 procent), hogere kosten (36 procent) en het blootstellen van het bedrijf aan nieuwe, onbekende risico's (35 procent).

Mark Boelhouwer (foto), CEO Ricoh Nederland: “2014, 2015 en 2016 bieden conflicterende uitdagingen voor financiële dienstverleners in de race om verandering. Maar door de belangrijkste gebieden aan te pakken, kunnen nadelen snel worden omgezet in voordelen. Zo kunnen ze beter reageren op de wensen van de klant, effectiever werken en de risico’s beperken.”

“De financiële sector is de industrie die het dichtst bij digitale transformatie staat. Dit nieuwe onderzoek toont aan dat er uitgebreid gebruik wordt gemaakt van technologie om sneller te werken; meer dan in elke andere industrie. Maar financiële dienstverleners worden beperkt door systemen die niet op elkaar aangesloten zijn. Er bestaat een dringende behoefte binnen deze sector om technologieën te herzien en de belangrijkste informatie- en documentprocessen te vereenvoudigen."

Executives uit de financiële dienstverlening zijn het erover eens: de grootste struikelblokken om veranderingen sneller door te voeren en flexibeler te worden, zijn procesgerelateerd. Het eerste obstakel is een bureaucratisch beslissingsproces, gevolgd door onvoldoende toegang tot informatie en de behoefte om technologieplatformen effectief te koppelen. Vervolgens bestaan er nog extra struikelblokken voor optimalisatie van belangrijke bedrijfsprocessen. Slechte sturing van change management wordt vermeld als de meest vervelend, gevolgd door het feit dat executives geen tijd hebben voor change management en tot slot verouderde technologieplatformen.

Boelhouwer zegt: “Het overwinnen van zoveel obstakels en je tegelijkertijd proberen te concentreren op klantenservice, het transformeren van interne processen en zorgen voor naleving van wet- en regelgeving is een enorme uitdaging. Het is geen wonder dat de financiële sector enigszins in paniek is. Ze kunnen het tij keren door de inzet van de juiste experts en door invoering van interne veranderingsprogramma's. Zo worden succesvol nieuwe werkmethoden geïntroduceerd. Financiële dienstverleners kunnen ook meer klantgerichte diensten invoeren om de relatie met de klant te verbeteren. Nadat deze kritische processen zijn geoptimaliseerd, kunnen ze meer tijd en middelen investeren in hun kernactiviteiten en hun organisatie beter voorbereiden op de toekomst."

Ga voor meer informatie over de veranderingen en uitdagingen waar Europese organisaties voor staan naar www.ricoh.nl/thoughtleadership 
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/mensen/mark_boelhouwer_ricoh.jpgManagers in financiële sector passen zich moeilijk aan onverwachte veranderingenFri, 31 Jan 2014 00:00:00 +0100
CIO kampt met minder downtime als bedrijfskritische infrastructuur naar de cloud gaathttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1070/cio_kampt_met_minder_downtime_als_bedrijfskritische_infrastructuur_naar_de_cloud_gaat.html 

Uit internationaal onderzoek onder 450 CIO’s en IT-verantwoordelijken blijkt dat behoefte aan betrouwbaarheid het belangrijkste argument is voor een overstap naar de cloud.

Een toenemende afhankelijkheid van online dienstverlening vergroot de behoefte aan een betrouwbare IT-omgeving. Een derde van de ondervraagde IT-managers geeft aan dat hun bedrijfskritische infrastructuur inmiddels in de cloud draait. Bedrijven die het beheer van hun bedrijfskritische platform volledig uitbesteden (17%), blijken het minst geconfronteerd te worden met downtime. De helft van deze bedrijven geeft aan afgelopen jaar minder dan vijf keer te maken te hebben gehad met downtime.

Het onderzoek, dat in opdracht van Jitscale werd uitgevoerd door TheBonnerGroup onder 450 IT-verantwoordelijken in de Verenigde Staten en Europa, laat zien dat een meerderheid van de bedrijven (62%) aangeeft afhankelijk te zijn van het IT-platform waarop hun bedrijfskritische applicaties draaien. Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven zegt gebruik te maken van 10 of meer bedrijfskritische applicaties. Deze toenemende afhankelijkheid komt voort uit het feit dat online dienstverlening steeds belangrijker en downtime steeds duurder wordt.

Opvallend is dat 88% van de bedrijven aangeeft dat hun online dienstverlening in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met downtime, waarbij het in 44% van de gevallen gaat om minimaal twee en maximaal vijf storingen. Met name in de retail, de financiële dienstverlening, manufacturing en utilities is het slecht gesteld met de bereikbaarheid van online platformen. 60% van de bedrijven in deze sectoren heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met twee tot tien gevallen van downtime. De kosten voor downtime blijken in een meerderheid van de gevallen minimaal 1000 euro per tien minuten te zijn.

Cloud wordt steeds belangrijker

De cloud speelt een belangrijke rol bij het hosten van bedrijfskritische applicaties. 33% van de bedrijven geeft aan dat hun infrastructuur in de cloud draait. 41% vertrouwt op een hybride-platform. Bij slechts een kwart van de bedrijven draait de infrastructuur nog op een geheel fysieke infrastructuur.

De online performance en betrouwbaarheid van de bedrijfskritische platformen is ook sterk afhankelijk van de manier waarop deze platformen worden beheerd. De bedrijven die aangeven hun platform in-house te beheren (40%) vormen tevens de groep die de meeste downtime ervaren heeft in het afgelopen jaar. Bij driekwart van die bedrijven werd het online platform meer dan zes keer getroffen door een storing. Bedrijven die hun platform uitbesteden, kregen het minst te maken met uitval. 51% van deze bedrijven had minder dan vijf keer te maken met downtime. Bedrijven in de retail die beschikken over een fysieke infrastructuur, hebben het meest te maken met downtime.

SLA’s

Voor bedrijven die hun platform (gedeeltelijk) uitbesteden, zijn SLA’s van groot belang. Uit het onderzoek blijkt dat in 59% van de SLA’s een uptime van 99% of hoger is afgesproken, wat betekent dat zo’n 40% van de bedrijven akkoord gaat met 99% uptime of minder. In de praktijk komt dit neer op minstens vier dagen niet bereikbaar zijn op jaarbasis. 15% van de respondenten geeft aan dat hun leverancier er niet in is geslaagd de beloofde uptime te behalen.

“Online applicaties zijn voor een toenemend aantal bedrijven van cruciaal belang voor het succes van hun onderneming. Steeds meer bedrijven lijken zich te realiseren dat de cloud een betrouwbaar platform is voor het hosten en beheren van bedrijfskritische applicaties,” aldus Eelco van Beek (foto), CEO van Jitscale. “Dat is opvallend, maar past binnen de ontwikkelingen die in de markt gaande zijn. Gartner liet recentelijk nog weten dat in 2016 de meerderheid van de IT-investeringen betrekking heeft op de cloud. De belangrijkste reden hiervoor is de schaalbaarheid die cloud-platformen bieden, maar ook de mogelijkheid om bedrijfskritische online applicaties efficiënt en zonder problemen beschikbaar te houden.”

Door: Witold Kepinski

 

]]>
http://www.executive-people.nlCIO kampt met minder downtime als bedrijfskritische infrastructuur naar de cloud gaatFri, 31 Jan 2014 00:00:00 +0100
Big Data stimuleert meer database alternatievenhttp://www.executive-people.nl/executive_people/8/1069/big_data_stimuleert_meer_database_alternatieven.html
Software leverancier Progress presenteert de resultaten van een nieuw onderzoek die de belangrijkste trends en opkomende technologieën binnen het database ecosysteem inzichtelijk maken. Met de opkomst van big data en de snelle uitbreiding van databasefunctionaliteit, wordt het voor organisaties steeds lastiger om de juiste keuze te maken en te voldoen aan specifieke bedrijfsdoelstellingen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 300 IT- professionals, managers, analisten, developers en kenniswerkers.

Aan de respondenten werd gevraagd welke technologieën zij momenteel gebruiken en welke technologieën zij de komende twee jaar van plan zijn te gaan inzetten. Het Progress DataDirect 2014 Data Connectivity Outlook onderzoek laat zien dat de gevestigde leveranciers nog altijd een aanzienlijk marktaandeel bezitten, maar dat er verschillende nieuwe aanbieders, vaak goedkopere alternatieven, in opkomst zijn binnen de markt voor databronnen.

De belangrijkste spelers op dit moment zijn:

Relationele database-technologieën
Het is geen verrassing dat de bewezen relationele database management-systemen (RDBMS) zoals Microsoft SQL Server en Oracle het meest worden ingezet volgens het rapport. Toch laten de resultaten de komende twee jaar een significante groei zien voor nieuwe alternatieven zoals het door de community ontwikkelde MariaDB en het SAP HANA in-memory platform.

Enterprise data warehousing
Ondanks dat enterprise data warehousing-technologieën van Microsoft (SQL Server), Oracle en IBM (DB2) volgens de respondenten op dit moment het meest gebruikt worden, blijkt uit het onderzoek dat in de toekomst de meeste groei in dit big data-segment zal komen van leveranciers zoals Teradata, Amazon Redshift, Exadata en EMC Greenplum. Uit het onderzoek blijkt ook dat Amazon Redshift, een snelle en krachtige data warehouse-dienst in de cloud, naar verwachting de komende twee jaar het aantal gebruikers verdubbelt.

Big data en Hadoop-gebaseerde systemen
Ten aanzien van de adoptie van gedistribueerde bestandsystemen voor het verwerken van grote hoeveelheden data laat het onderzoek zien dat Apache, dankzij de lage initiële kosten, duidelijk aan kop gaat. Apache wordt door meer dan 45 procent van de respondenten gebruikt. Leveranciers zoals Microsoft (HD Insights) en Cloudera zijn de belangrijkste concurrenten van Apache, beiden worden door ruim 20% van de respondenten ingezet.

Opkomende technologieën in NoSQL, NewSQL en niet-relationele databases
De uitblinker op het gebied van cloud-gebaseerde data en databases voor specifiek ontwikkelde workloads is duidelijk MongoDB. Deze technologie wordt door 39 procent van de respondenten ingezet. Op de tweede plaats staat SQLFire, een in-memory SQL-database van VMware die gebruikt wordt door 20 procent van de respondenten. Verschillende andere databases, zoals Cassandra en HBase werden ook genoemd.

Tony Fisher, vice president of data collaboration and integration bij Progress: “Bijna iedere organisatie wordt geconfronteerd met de groeiende hoeveelheid data. Wat het nog complexer maakt is dat er oneindig veel mogelijkheden zijn om deze data te beheren en gebruik te maken van de beschikbare informatie, of dit nu in on-premise of in de cloud is. Met de DataDirect 2014 Data Connectivity Outlook willen we inzicht bieden in hoe ondernemingen hun data kunnen benutten op basis van wat onze klanten geïmplementeerd hebben of van plan zijn te implementeren.”

Download hier het 2014 Data Connectivity Outlook

Over het onderzoek
De online vragenlijst is ingevuld door 300 Progress klanten, dit zijn kleine tot middelgrote ondernemingen. De respondenten zijn afkomst uit Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika. De respondenten zijn ontwikkelaars, IT-professionals, IT-architecten, managers en projectmanagers.

Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
http://www.executive-people.nl/ENGINE/FILES/EXECUTIVE_PEOPLE/WEBSITE/UPLOAD/IMAGE/nieuws/hadoop.jpgBig Data stimuleert meer database alternatievenThu, 30 Jan 2014 00:00:00 +0100